x
12 Aralık 2018- 27 Kasım 2018'de yapılan ve inteltek firmasının 10 yıllığına 200 Milyar TL ciro taahhüdü vererek kazandığı  İDDAA ihalesine yeterli firma katılmadığı ve yeterli rekabet oluşmadığı için Spor Toto Teşk... 27 Kasım 2018- Düzenlenen İddaa ihalesine  sadece Turkcell iştiraki olan Inteltek teklif verdi. 10 yıl için 200 milyar TL hasılat taahhüdü verilen ihalede son karar Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın olacak... 27 Kasım 2018 - Futbol Ekonomisi raporu- Eko lig'in üçüncüsü yayınlandı. Rapora göre, Süper Lig 2017-18 sezonunda Türk Futbol gelirleri 3.2 Milyar TL'na ulaştı.  13 Kasım 2018- Alman basını tarafından 70 milyon elektronik belgenin incelenmesi ile ortaya çıkarılan skandalda UEFA’nın kirli sırları, ve kulüplerin menejerler ile olan uygunsuz ilişkileri belgelendi. 29 Ekim 2018-  10 Maçta 2 Galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Fenerbahçe'de yönetim teknik direktör Philip Cocu'yu görevinden aldı.  23 Ekim 2018- UEFA 2018/19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde toplam 1.950 Milyon Euro parasal ödül dağıtacak. Avrupa Ligi'nde ise dağıtılacak tutar 560 Milyon Euro olarak gerçekleşecek. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa o... 26 Eylül 2018- Evsahipliğine aday olduğumuz Euro 2024 Organizasyonunu UEFA Almanya’ya verdi.  14 Eylül 2018- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kulüp televizyonundan yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin borçlarının son kur artışından sonra 400 Milyon TL artarak, 4.5 Milyar TL'na ulaştığını belirtti. 31 Ağustos 2018- Galatasaray, 2018-19 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Rusya'nın Lokomotiv Moskova, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Schalke 04 takımları ile eşleşti. 15 Ağustos 2018- UEFA 2018/19 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa Finali’nden  toplam 3.25 Milyar Euro gelir elde edecek. Bu gelirin 2.55 Milyar Euro'luk kısmı kulüplere dağıtılacak.  Şampiyonlar Ligi'ne katılacak ...
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Genel Sebahattin DEVECİOĞLU Spor Federasyonlarının Özerkliği ve Seçimler

Spor Federasyonlarının Özerkliği ve Seçimler

904627

Doç.Dr.Sebahattin Devecioğlu-13.10.2016 Türkiye’de Spor branşları spor federasyonları vasıtasıyla yönetilmektedir.

Temsil ettikleri spor dalı ya da dallarının en yetkin kuruluşları olan spor federasyonlarının yönetimi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 22.11.1993 tarihli ve 21766 sayılı “Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği”nin 'Federasyonların Belirlenmesi' başlığını taşıyan 5.maddesinde, federasyonların GSGM Merkez Danışma Kurulu kararı ile kurulacağı, bir federasyona bir veya daha fazla spor dalının bağlanabileceği belirtilmişti Ayrıca geçmiş yıllarda spor federasyonlarının kendi kendini yönetmesine ilişkin idari-mali özerkliği ve yasal düzenlemeler hazırlanarak yürürlüğe konulmuştu ;

Türk sporunda özerklik adına yaşanan en önemli gelişme “Türkiye Futbol Federasyonunun” Özerkliği ile ilgili çalışmalar olmuştur. “Türk Spor Yönetiminde Özerkliğin Ekonomik Boyutu ( TFF Örneği)” başlıklı doktor tezimin hazırlanmasında gelişmeleri yakından inceleme şansına sahip olmuştum; Fakat 2002 yılında yapmış olduğum çalışmadan sonra Türk Sporunda Özerkleşmeye ilişkin bir çok yasal düzenlemeler hazırlandı ve yürürlüğe girdi.

Türk sporunda özerkleşme 28-Mayıs 1985 tarihinde Profesyonel futbolun mali ve idari açıdan özerk hale gelmesi "T.F.F. kuruluş Kanunu" tasarısı T.B.M.M. ne teklif edilmiş ancak yürürlüğe girme imkânı bulamamıştı. Daha sonra Türkiye Futbol Federasyonunun, tam anlamıyla demokratik ve özerk bir yapıya kavuşturulması, 3813 Sayılı “Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun” 17–06–1992 tarihinde kabul edilerek T.F.F'nin özerkliği tam anlamıyla ve açık olarak tanımlanmıştır. Daha sonraki yıllarda FIFA ve UEFA’nın almış oldukları kararlar doğrultusunda TFF ile ilgili yeni yasal düzenlemelerle Futbol Federasyonunun özerkliği idari ve mali olarak iyileştirilmeye çalışılmaktadır.

Türkiye’de Spor Federasyonları Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı içinde Ana Hizmet Birimi olarak Başkanlık şeklinde yer almakta iken ; “2004 yılında Tüm federasyonların özerkleşmesini ön gören Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statü” ve 2007 yılında çıkarılan Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Statü ile bazı değişiklikler gidilmiştir. Özerk spor federasyonları çerçeve statüsünde değişiklik yapılmasına dair statünün belirlenmesi, bu federasyonların çalışma usul ve esasları hakkında hazırlanan yönetmeliklerle tüm federasyonların özerk olmasına ilişkin düzenlemeler hazırlanmış, bir çok federasyon ana statülerini hazırlayarak bağımsız olarak yapısal değişikliklere gitmişti. Fakat 19 Temmuz 2012 tarihinde yayınlanan “Bağımsız Olan FederasyonlarÇalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikle” Bağımsız Federasyonların teşkilatı, görev ve yetkileri, genel kurullarının toplanmasına ilişkin usul ve esaslarla, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkileri yeniden düzenlenmiştir. Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin 1. Maddesinin 1 c) bendinin2 nci maddesinde geçen “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi “Spor Genel Müdürlüğü”, “Özerk” ibaresi “Bağımsız” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca bu değişikliklere ilişkin 4.3.2015 Tarih, 29285 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararı ile 21.5.1986 günlü, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un Ek 9. maddesinin, 29.3.2011 günlü, 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunlarda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Bu gün, Türkiyede 56 Bağımsız Federasyon Spor Genel müdürlüğü kapsamında 4 Adet Bağımlı Federasyon (Gelişmekte Olan Spor Branşları, Kızak, Curling Hava Sporları ) işlem görmekte olup ve 1 adet Tam Bağımsız Özerk Federasyon (T.F.F) ile toplam 61 federasyon faaliyetlerini yürütmektedir.

Hiç kuşkusuz spor yönetiminde özerkleşmenin en önemli boyutunun spor kulüpleri ve spor federasyonlarının yönetim kurulları ve başkanlarının belirlenmesine ilişkin seçimlerdir. Spor kulüpleri başkanlarının seçimleri ile uluslararası spor federasyonlarını ve olimpiyat komiteleri seçimleri, hem Türkiye’de hem diğer ülkelerde ve dünyada zaman zaman önemli gelişmelere sahne olmaktadır.

Spor Genel Müdürlüğü federasyon başkanları seçim yönetmeliği, bir çok federasyonun idari, mali ve seçimle ilgili uygulamalarında değişikliklere gidilmesine neden olmuş ve bu gelişmeler Türkiye’de spor federasyonlarının tam anlamı ile özerkleşemediği tartışmalarını da beraberinde getirmiştir.

Bağımsız Olan Federasyonlar Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 7.maddesinin 3. Fıkrasına göre; Bağımsız olan Federasyon Yönetim Kurulları;   yedi üyeden az, on beş üyeden fazla, disiplin kurulu ise; üç üyeden az, beş üyeden fazla olamaz. Denetim kurulu; iki üyesi seçimle belirlenen, üç üyesi ise Genel Müdürlükçe görevlendirilen beş üyeden oluşur. Ayrıca ilgili yönetmelikle Federasyonların Spor Genel Müdürlüğü ile ilişkileri de "Genel Müdürlük ile ilişkiler" başlığı altında düzenlemelerdeki hükümlerle . Federasyonların her türlü faaliyetlerinin denetimi genel kurul, denetim kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılacaktır. Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi yetkili kurullarınca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve denetimi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların mevzuata ve amacına uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden tahsil edilir ve bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulurŞeklinde düzenlenmiştir. Bu durum, her ne kadar federasyonların özerkliğine aykırı olduğu şeklinde eleştirilmekte ise de, bir çok federasyonun bütçesini, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulması ve dolayısı ile bu federasyonların denetimi ilgili madde gereği kontrol altına alınmıştır.

Ayrıca; 17 mart 2011'de tahkim kurulu kararlarının anayasal güvence altına alınmasına ilişkin çıkarılan kanun “Spor federasyonu faaliyetlerinin yönetilmesine ve disiplinine ilişkin uyuşmazlıkların yargı denetimine tabi olmaksızın kesin olarak zorunlu tahkim yolu ile çözülmesi, kanunla öngörülebilir. Ancak, alacak haklarına ilişkin haklar saklıdır" ile Anayasanın 59. Maddesin Sporun Geliştirilmesi ve tahkim: Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Devlet başarılı sporcuyu korur maddesine "spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz." Fıkrası eklenerek (Eklenmiş Fıkra 29.03.2011 Rg No: 27889 Kanun No: 6214/1)Şeklindeki düzenlemelerle Federasyonların karara alma yetkileri Anayasal Güvence altına alınmış bir nevi tam bağımsız olmaları kontrol altına alınmıştır.

Bu günlerde, Türkiye spor yönetiminin en sancılı boyutu olan seçim uygulamaları süreci yaşamaktadır. 2016 Rio Olimpiyatları'nın sona ermesiyle, Gençlik ve Spor Bakanının , "Başarısız olan Federasyon başkanı kurulları ile birlikte gider" şeklindeki açıklaması, 2016 Rio Olimpiyat oyunlarının bitiminden sonra en geç 3 ay içinde olağan genel kurul yapma zorunluluğu bulunan ve seçime giden, Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağımlı ve Bağımsız  toplam 54 federasyonunu seçim takvimleri ve aday belirleme süreci başlamış bulunmaktadır.

Spor Federasyonları Seçimler; Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği ve Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönergesi yasala düzenlemeler ışığında yapılacaktır.

Bu seçimlerde önemli gelişmelerden bir tanesi ; Olimpik spor dallarında ilgili olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren üç ay içerisinde yapılacak olağan genel kurullarda, aynı zamanda başkanlık seçimi de yapılacak ve üyelerin en az yüzde 15'inin yazılı teklifini alanlar, başkanlığa aday olabilecek hükmü bulunmaktadır. Her ne kadar; Danıştayın yok hükmünde saydığı ve Tahkim Kurulu'nun onayladığı %15 imzanın kalkması kararı ve bir sonraki genel kurullarda uygulanacak olması başkan adaylarını zora soktuğu ifade edilmektedir.

Aday olmak için mevcut delegenin %15 ine ihtiyaç olması ve tüm imzaları mevcut başkanların toplaması nedeniyle adaylar delegelerden imza toplayamıyor ve federasyon başkanlıklarına aday olamamaktadırlar. En Son yapılan Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde, Haluk Ulusoy 39 imza teklifi aday olamazken, Demirören 214 imza teklifi ile aday olmuş, 219 oyun 214'ünü alarak 2. kez Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına seçilmişti.

Türkiye’de spor yönetiminde, uzun yıllardır siyasetin spora müdahalesine ilişkin gelişmeler yaşanmaktadır. Hem spor kulüpleri seçimlerinde, hem federasyon seçimlerinde, siyaseten müdahalelerin yapıldığı gerekçeleri ile spor kurumlarındaki seçimler mahkemelere ve TBMM genel kurullarına taşınarak tartışmalara neden olmaktadır.

Halbuki ; Birleşmiş Milletlerin 69’uncu genel kurul toplantısında oybirliği ile alınan kararda “BM, Olimpik Hareket’in lideri IOC’nin misyonu yanında, sporun bağımsızlığı ve özerkliğini destekler” ifadesinin kullanılması; Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Birleşmiş Milletlerin sporun özerkliğini tanıyan tarihi kararını büyük bir memnuniyetle karşılamıştı. Dünya Olimpiyat Başkanı Thomas Bach, Birleşmiş Milletlerin 2013 yılında yapılan genel kurulunda “ sporun kendi evrensel hukukunu yaratan ilk sosyal alan olduğunu ve uygulanabilmesi için de özerk olması ve buna siyasetin saygı göstermesi gerektiğini” işaret etmişti.

Umarım, Uluslararası platformlarda spor ve kurumlarına  özgü alınan kararların uygulamalarında, Türkiye’ önlem ve tedbirler alarak, spor ve spor yönetimi kurumlarına ilişkin yasal düzenlemeleri günümüz şartlarına uygun yenileyerek, spor yönetiminde idari ve mali özerkliklerin tam anlamda gerçekleştirilmesi sağlanarak, spor kulüpler ve federasyonlarındaki seçim uygulamalarının siyasi müdahalelerden arındırılarak, haksız rekabeti ortadan kaldıracak şekilde, demokratik ortamlarda gerçekleştirilmesi için çaba gösterilir. Türk Spor yönetiminde doğruyu gerçeği ve başarıyı bulmak her alanda olduğu gibi liyakati gerektirmektedir. Spor yönetiminde önemli bir yere sahip olan federasyonların seçimlerinde siyaset den çok, liyakate önem verilmesi, Türk sporunda başarıyı beraberinde getirecektir… Bu vesile ile önümüzdeki günlerde yapılacak olan spor federasyonları seçimlerinin, Türk Sporuna katkı sağlaması dileklerimle, Spor Federasyonları Başkanları seçimlerinde yarışacak adaylara başarılar dilerim… {jcomments on}

KAYNAKLAR

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü

http://kanunlar.biz/kanunlar/21927.html

Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Statü
http://www.Resmigazete.Gov.Tr/Eskiler/2006/07/20060708-11.Htm
Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
http://www.Resmigazete.Gov.Tr/Eskiler/2012/07/20120719-7.Htm
Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12863&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönergesi
https://sgm.gsb.gov.tr/Public/Edit/images/SGM/Mevzuat/Federasyon_Baskanlari_Secim_Yonergesi.pdf
Spor Federasyonlarının Özerkleşmeleri Ve Hukuksal Boyutunda Spor Hukuku Gereksinimleri
http://www.Turkhukuksitesi.Com/Makale_700.Htm
Tarihi Bir Dönüm Noktası: Birleşmiş Milletler Sporun Özerkliğini Tanıdı
https://Sporvehukuk.Net/Tag/Uluslararasi-Olimpiyat-Komitesi
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Özerkliği
https://www.academia.edu/288525
Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle
http://sporvehukuk.blogspot.com.tr/2012/12/
Bu İçerik  2299  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Sebahattin Devecioğlu Cuma, 02 Nisan 2010.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

tbmm-logo

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Spor Kulüplerinin Sorunları ile

Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak

Alınması Gereken Önlemlerin

Belirlenmesi Amacıyla Kurulan

 

MECLİS ARAŞTIRMASI

KOMİSYONU

RAPORU

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

e- Bülten Üyeliği

E-Bülten listemize üye olmak için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz.

Spor Endexi

11.12.2018 Kapanış Günlük
Değişim %
  IMKB 100

91.800

0,00

 bjk BJKAS

1,72

2,99

 fb FENER

6,76

1,05

 gs GSRAY

1,21

1,68

 trabzon TSPOR

1,53

19,53

       

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 19746765

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2018-19 Puan Durumu

 Sıra TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1

Başakşehir

 15  10  3    2   20  6   14    33
2 Kasımpaşa  15  8  2   5  31  24  7  26
3 Antalyaspor

 15

 8  2  5  19  19  0  26
4

Beşiktaş

 15  7  4  4  25

 17

 8  25
5 Malatyaspor  15  7  4  4  23  15  8

 25

6

Trabzonspor

 15

  7 

 4  4  26  19  7  25
7

Galatasaray

 15

  7 

 4  4  25  18  7  25
8

Konyaspor

 15  5  6  4  20  18  2  21
9

Sivasspor

 15  5

 6

 4  18  19  -1  21
10

Ankaragücü

 15  6  2  7  17  19  -2  20
11 Bursaspor  15

  4 

 7  4  16  16  0  19
12 Göztepe  15
 6  0   9   15 19  -4  18
13 Akhisarspor  15  4  4  7  19  25  -6  16
14 Alanyaspor  15  5  1  9  11  20  -9  16
15 Kayserispor

 15

 4  3  8  13  24

  -11 

 15
16

Erzurumspor

 15

 3  5  7  13  19  -6  14
17 Fenerbahçe  15  3  5  7  14  22  -8  14
18 Rizespor   15   1  8  6  17  23  -6  11

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

Money Football League

2018 Deloitte Para Ligi Raporu   

“ Yirmibirincisi yayınlanan 2018 Deloitte Para Ligi Raporu’na göre Manchester United 676 Milyon Euro’luk geliriyle zirvedeki yerini korudu. Türk takımı bulunmayan Lig’in ilk 20’sinde 14 İngiliz Kulübü bulunuyor.
Raporu okumak için Tıklayınız

 


    

EkoLig-Foto

 

EkoLig - Futbol Ekonomisi Raporu, Türk Futbolunun gelirlerini ve ekonomik görünümünü mercek altına alan ve futbolun finansal verilerini Avrupa'nın önde gelen ligleri ile karşılaştırmalı olarak sunan rapor 
için tıklayınız 

 

 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için klikleyiniz

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.