Seyirden Yasaklama Tedbiri ve Uygulama Problemleri
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Hukuk Hüseyin Alpay KÖSE Seyirden Yasaklama Tedbiri ve Uygulama Problemleri

Seyirden Yasaklama Tedbiri ve Uygulama Problemleri

H.Alpay Köse- 7 Mart 2013 Sporda şiddet Dünya genelinde spor organizasyonlarının en önde gelen problemlerinden birisini teşkil etmektedir.

Nitekim ülkemizde de spor sahalarında yaşanan şiddet eylemlerinin gittikçe artan boyutlara ulaşması ve durumun statlarda cinayetlere[1] ve şehir sokaklarında gerek polis ile gerek ise taraftarların kendi aralarında adeta bir meydan muharebesini andırır çatışmaları sorunun boyutlarını katlanılmaz hale getirmiştir. Bunun sonucu olarak her ne kadar 5149 sayılı sporda şiddeti önlemeye ilişkin bir yasa bulunsa da yeterli görülmeyerek yeni bir yasa hazırlığına gidilerek 6222 Sayılı Sporda Şiddeti Ve Düzensizliği Önleme Yasası çıkarılmıştır[2].

Kanunda özellikle taraftar eylemlerine karşı ciddi yaptırımlar öngörülmüş ve bazı suçlardan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi düzenlemiştir. 5149 sayılı kanunun aksine uygulayıcılar kanunu uygulama noktasında daha motive olmuşlar ve nitekim bunun ilk sonuçları kanunun çıkmasından kısa bir süre sonra büyük olayların yaşandığı Bursaspor-Beşiktaş maçında görülmüştür[3]. Çıkan olaylar sonucu 51 taraftarın tutuklanması bir anda spor kamuoyunda şok etkisi yaratmış ve uzun bir süre saha olaylarında ciddi azalmalar olmuştur. Maalesef kanun içeriğinde Şike ve Teşvik Priminin de suç olarak tanımlanması ve ardından 3 Temmuz 2011 Şike soruşturmasının gelmesi sonucu kanun “Şike Kanununu” ismi ile anılmaya başlanmış ve bir süre sonra Şike suçunu işleyenlere verilecek cezalarda indirime gidilmesi amaçlanmış ancak neden olduğu anlaşılamaz biçimde taraftarlara verilebilecek cezalarda da ciddi indirime gidilmiş ve cezalar para cezasına ya da ertelenebilecek sınırın altına indirilmiştir[4]. Bu durum kanunun bu anlamda şiddetle mücadelesini büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır.

Ancak kanunda özellikle şiddetin en büyük müsebbibi olan “holigan” tabir edilen şiddeti bir amaç olarak edinmiş taraftarlar ile mücadele amacı ile “Seyirden Ysaklanma” tedbir ve cezası da getirilmiştir[5].            Bu maddeye göre 6222 sayılı kanundan veya atıfta bulunduğu mevzuattan hüküm giyen herkese güvenlik tedbiri olarak müsabakaları seyretmesi yasaklanması gerekmektedir. Madde içeriğinde seyirden yasaklanma ayrıca tanımlanarak “Seyirden yasaklanma ibaresinden kişinin müsabakaları ve antrenmanları izlemek amacıyla spor alanlarına girişinin yasaklanması anlaşılır” denmektedir. Buna ilaveten maddede seyirden yasaklanmanın mahkemece verilmesinin gerekmediği ve savcılıkça soruşturma açıldığı anda savcı tarafından uygulamaya konulacağı da belirtilmektedir[6]. Burada amacın şiddete karışmış kişinin ivedilik ile spor sahalarından ayıklanması olduğu açıkça görülmektedir. 

Maalesef bu maddenin uygulanmasında ciddi sıkıntılar ve kafa karışıklıkları bulunmaktadır. Bunun ilk örneği 3 Temmuz şike soruşturmasında yaşanmıştır. Soruşturma başladığı anda savcılıkça bu konu da bir karar verilmesi gerekmekte iken ancak iddianame hazırlanıp mahkemeye sunulduğu anda yani soruşturmanın başlamasından yaklaşık 5 ay sonra şüpheliler hakkında seyirden yasaklanma kararı verilmiştir. Ancak seyirden yasaklanma taraftar, futbolcu, antrenör veya yönetici ayrımı yapılmadan bütün şüpheliler hakkında verilmiştir. Madde metni incelendiğinde gerçekten bir ayrıma gidilmeden “Kişinin, bu Kanunda tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı” denerek bir ayırıma gidilmediği görülmektedir. Buna karşın aslında bu tedbirin futbolun izleyenleri pozisyonunda olan kişilere yönelik olduğu kanunun genel amacından ve maddenin ruhundan anlaşılmaktadır. Nitekim bu durumu değerlendiren mahkeme bu tedbiri kaldırmıştır.

Bunun yanı sıra kanunun uygulamasında ortaya çıkan bir diğer problem hakkında bu tedbir uygulanan kişinin takımın maçları sırasında karakola başvurma düzenlemesinden kaynaklanmaktadır. Kanunda bu düzenlemenin yeterli olmaması nedeni ile kanunun uygulama yönetmeliği[7] çıkarılmış ancak bu husus yine de uygulamada kafa karışıklığına yol açmaya devam etmiştir.

Bunun en somut örneği kamuoyunu dikkatinin yeniden sporda şiddet konusuna yoğunlaşmasına neden olan ve şiddetin sadece futbolda olmadığını gösteren Beşiktaş – Galatasaray tekerlekli basketbol maçı sırasında yaşanan olaylardır. 9 Aralık 2012 de oynanan maç sırasında –saha da bir gerginlik olamamasına karşın- seyirciler arasında arbede yaşanmış, engelli sporcuları zor durumda bırakan şiddet olayları meydana gelmiş ve polisin kapalı ortamda biber gazı kullanmak zorunda kalması ile dünya medyasına yansıyan kötü görüntüler ortaya çıkmıştır[8]. Bunun üzerine polis 16 taraftarı olaylara karıştıkları gerekçesi ile gözaltına almış ve savcılık tarafından bu kişiler için –doğru olarak- seyirden yasaklanma kararı verilmiştir. Ancak olay dava aşamasına geldiğinde bir kısım sanıklar vekilleri mahkemeye “müvekkillerinin Galatasaray takımı taraftarı olduğu, Galatasaray takımının sporun 14 dalında mücadele ettiğini, seyirden yasaklanma gereği müvekkillerinin her maçta imza atmalarının gerektiği bunun anlamın nerde ise her gün karakola gitmek olduğunu” belirterek bu yasağın kaldırılmasını talep etmiştir. Mahkeme ise talepleri haklı bularak yalnız talep edilen kişilerin değil sanıkların tamamının cezasını kaldırmıştır.

Burada öncelikle seyirden yasaklanmanın tanımı ile bu tedbirin uygulanması hususunda ki yöntemlerin birbirinden ayrılması gerekmektedir. Zira uygulamada seyirden yasaklanma halinin sadece ilgili takımın maçları sırasında imza verileceği kuralı nedeni ile sanki sadece o maç sırasında etkili olacağı şeklinde bir yanlış kanaate neden olabilmektedir. Seyirden yasaklanmanın anlamı; hakkında bu tedbir uygulanan kişinin hiçbir spor müsabakasını veya antrenmanını izleyememesi ve bu amaçla statlara ya da antrenman sahalarına asla girememesidir.

Hakkında seyirden yasaklanma tedbiri verilen kişinin karakola başvurma zorunluluğu konusuna gelinecek olunursa; öncelikle ortaya konulması gereken bu kişinin hangi takımın ve hangi maçlarında karakola başvurması gerekmektedir. Aslına bakılırsa uygulamada imza atma zorunluluğu olarak geçmesine karşın kanun metninde “bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmakla yükümlüdür[9]” şeklinde geçmekte olduğundan kanunen imza atma gibi bir yükümlülük olduğu da söylenemez. Yukarıda değinilen bir kulübün birden çok dalda mücadele eden birden çok takımı olması halinde her takımın maçında karakola gitmesi gerekip gerekmediği konusu ise; kanun metni incelendiğinde bu konuda açık bir hüküm olduğu rahatlıkla görülmektedir. Kanunun “spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi, yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün[10]” kişinin karakola gitmesi gerektiğini belirtmektedir. Burada iki kriter getirmekte kanun koyucu birincisi; yasaklanma kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan takım. Yani karakola gidilecek maçı oynayan takımın yasaklanma fiilinin işlendiği müsabakanın taraflarından biri olması gerekmekte. İkinci kriterde ise müsabakanın hangi tarafı olan takımın maçında karakola gidilmesi gerektiği tanımlanarak; taraftarı olduğu takım denilmektedir. Buradan açıkça anlaşıldığı üzere seyirden yasaklanan kişi sadece bir takımın oynadığı maçlarda karakola gitmelidir. Söz gelimi Galatasaray – Beşiktaş tekerlekli basketbol maçında seyirden yasaklanan bir taraftar, sadece maçı izlerken taraftarı olduğu tekerlekli basketbol takımının maçları sırasında karakola gitmek zorundadır.

Ancak yine tekrar etmek gerekirse bu kişiler kendi takımlarının maçları sırasında karakola gideceklerse de diğer hiçbir takımın spor müsabakasını izlemek amacı ile spor sahalarına gidemeyecekleri aşikârdır. Burada bu kişilerin sahalara girmemesinin sağlanması için çıkarılan yönetmelik ile emniyet, TFF ve ilgili takımlara bazı yükümlülükler ve imkanlar getirilmeye çalışılmaktadır[11].

Burada gündem olduğundan bir sporcu hakkında seyirden yasaklanma tedbirinin verilip verilemeyeceği, verilirse bu sporcunun mesleki faaliyeti olan müsabaka ve antrenmana çıkmak amacı ile spor sahasına girip girmeyeceği hususu da tartışmalıdır. Burada bakılması gereken kanunun amacının ne olduğu hususudur. Kanunun koyucu bu kanun ve bu madde ile şiddete yol açan kişilerin bir süre spor sahalarından uzak kalmasını istemiştir. Ancak madde başlığından da açıkça anlaşılacağı üzere yasaklanan konu “seyir” dir[12]. Yani kişinin spor müsabakası ya da antrenmanını seyretmesi yasaklanmaktadır. Ancak sporcular hiç tartışmasız olarak spor müsabakalarını icra etmektedirler. Dolayısı ile hiçbir halde bir sporcu hakkında bu tedbir verilmiş olsa dahi sadece sporcu müsabakaları ya da antrenmanları seyretme amacı ile spor alanlarına girmek istemesi halinde hakkında uygulanabilir.

Uygulaması kanunun yeniliğinden dolayı sık rastlanmayan seyirden yasaklama tedbiri uygulanırken mutlaka bazı aksaklıklar ve yanlışlıklara rastlanacaktır, ancak uygulama da kanunun amacı dikkate alınmalı ve şiddete karışan kişilerin spor sahalarından uzak tutulması için getirilmiş ve gerekli olan bu tedbir hassasiyetle uygulanmalıdır.{jcomments on}


[1] BJK İnönü Stadı’nda 22 Kasım 2004 tarihinde oynanan Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı sırasında maçı izlemekte olan Cihat Aktaş isimli taraftar bıçaklanarak öldürülmüştür.

[2] Resmi Gazete yayın tarihi 14.04.2011

[3] 7 Mayıs 2011 tarihinde Bursaspor taraftarları ile polis arasında ciddi ve geniş çaplı sokak çatışmaları gerçekleşmiş birçok taraftar ve polis yaralanmış, çıkan olaylar neticesi Beşiktaş takımı şehre girememiş ve maç tatil edilmek zorunda kalınmıştır. Bunun üzerine polis çok sayıda taraftarı gözaltına almış yapılan sorgulamalar sonucu Türk spor tarihinde bir ilk olarak 51 taraftar tutuklanmıştır.

[4] 6259 sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete yayın tarihi 15.01.2011

[5] 6222 sayılı kanun madde 18.

[6] 6222 sayılı yasa 18 (3).madde

[7] Sporda Şiddetin Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmelik

[9] 6222 sayılı yasa 18.madde 8.fıkra: Bu madde hükümlerine göre spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi, yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu takdirde, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmakla yükümlüdür.

[10] 6222 sayılı yasa 18.madde 8.fıkra

[11] Sporda Şiddetin Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmelik

[12] 6222 sayılı yasa 18.madde

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  7395  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Hüseyin Alpay KÖSE Salı, 25 Eylül 2012.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

18/05/2022

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

2.393,61

-0,05

 bjk BJKAS

4,30

5,91

 fb FENER

40,00

5,26

 gs GSRAY

3,54

9,94

 trabzon TSPOR

4,42

2,79

   SPOR ENDEKSİ

1.173,12

5,51

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 31064001

SÜPER LİG 2021-2022 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV  
Trabzonspor  37  23  12   2   68 33   35  81 
2 Fenerbahçe  37  20   10  7  68  38  30 

70

3 Konyaspor  37 20 7  10  65 44 21 67 
4 Başakşehir  37   18   11  53 35  18 62 
5 Alanyaspor  37 18 7  12  66 58 8 61 
6 Beşiktaş  37   15   13   9  55  47   8  58 
7

Antalyaspor

 37  16  10  11  53  46  7 58 
8 Karagümrük  37   16  9  12  47  51  -4 57 
9 Adanaspor 37  14  10  13  53  47  6 52 
10 Sivasspor  37    13   12   12  50  49  1 51
11 Galatasaray  37  14  9  14

 50

 52  -2 51
12 Kasımpaşa  37  14  8  15  63  55   8   50 
13 Hatayspor  37  14  8  15  52  59   -7 50
14 Kayserispor  37   12  11  14  53  59   -6    47 
15 Giresunspor  37  12  9  16  40  43  -3 45
16 Gaziantep   37   10   11  16  46  56 -10 43
17 Rizespor 37  10  6  21  44  69  -25   36 
18 Altay  37   9  7  21  37  53  -16 34
19 Göztepe 37  7  7  23  40  70  -30   28 
20 Yeni Malatya  37   5  5   27   27  66 -39 20

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

2021 Deluitte Raporu

 

 

 

 2021de-avrupada-ve-turkiyede-futbol-ekonomisi

Cocid-19 sürecinde 2021'e girerken Avrupa'da ve Türkiye'de Futbol Ekonomisi'nde yaşanılan değişim ve olumsuz gelişmeleri okumak için tıklayınız.

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 Eko spor 1

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.