Türkiye Futbol Federasyonu'nun 3813 no. lu yasada değişim taslağı FIFA ile uyumlumu?
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Yönetim KUtlu MERİH Türkiye Futbol Federasyonu'nun 3813 no. lu yasada değişim taslağı FIFA ile uyumlumu?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 3813 no. lu yasada değişim taslağı FIFA ile uyumlumu?

Kutlu MERİH
5.Temmuz.2007

  

GİRİŞ

Futbol Extra Dergisi, Temmuz 2007 sayısında futbol kamuoyuna bomba gibi düşen bir yazı yayınladı.

Dergi FIFA'nın gizli mektubunu ele geçirip yayınlayarak Tff tarafından önerilen kanun değişikliklerinin FIFA tarafından talep edilenlerle uyumlu olmadığını ortaya koydu. Bu yazı bir çok medya kuruluşu ve Internet sitelerinde haber olarak işlendi. Bu yazıda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) FIFA'nın 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu incelemesi sonrası istediği bazı değişikliklerle ilgili olarak 19 Mart 2007'de Futbol Federasyonu'na gönderdiği altı sayfalık mektubun "çarpıtıldığı" ve mali genel kurulun onayına sunulacak yeni kanun taslağının da bu çarpıtma temelinde hazırlandığı iddia ediliyor. FIFA Hukuk İşleri Müdürü Marco VILLIGER imzasıyla TFF Genel Sekreteri Lutfi ARIBOĞAN'a gönderilen 6 sayfalık mektupla ilgili haberde, TFF'nin FIFA'nın mektubuna aykırı hareket ettiği belirtilerek, "FIFA'nın talepleri arasında yer alan birçok konu değiştirilerek, talepleri arasında olmayan birçok madde de varmış gibi gösterilerek yeni kanun tasarısı hazırlanmıştır" şeklinde bir yorum yapılıyor. 

Birinci FIFA mektubundaki tutarsızlıklar ikincisini gerektiriyor

Bu haberde vurgulanan çelişkilerin son derecede etkili olması ile TFF yönetimi hızla harekete geçerek, bir gecede FIFA ve UEFA dan yeni bir mektup talep ediyor ve  Mali Genel Kurulda seçim önergesinin gündeme gelmesini engellemeye çalışıyor. Böylece FIFA ve UEFA dan mektup görünümü altından aslında FIFA ve UEFA nın yetkili kurullarından geçmemiş (zaten bunun için gerekli süre de yok) fakat kendilerini talimat vermeye yetkili sayan Jerome CHAMPAGNE (FIFA Başkanı adına yetkili   )  Gianni INFRANTINO (  Genel Sekreter Vekili) imzalı ve Şenes ERZİK (FIFA İcra Kurulu Üyesi ve UEFA 1. As Başkanı)  dikkatine sunulmuş 26.Haziran 2007 yani genel kurul tarihli bir mektup elde ediliyor. Mektubun TFF sitesinde orijinali değil tercümesi görülüyor. Bir gecelik süreçte bir FIFA talimatı haline gelen Mektupta TFF yönetimi ile 22 Temmuz seçimleri arasında bağlantı kurulmasının mantığını ve TFF üzerindeki siyaset etkisini FIFA'nın hangi mekanizma ile nasıl algılayabildiğini anlayabilmek mümkün değil. Bu mektubun etkisinin sadece TFF Yönetimi olması ve sadece bir tavsiye etkisi olması gerekirken sanki bir geçerli FIFA Talimatı gibi TFF genel kurul üyelerine hemen kurul öncesinde sunuluyor.  

Bu girişim, Divan Başkanı Ata AKSU'nun T.C: yasalarına aykırı bir yorumu olan "FIFA Seçim istemiyor" gerekçesi ile seçim önergesini gündeme almayışı ile şimdilik başarıya ulaşıyor. Burada TFF genel kurulunda seçim yapılmasının TFF statüsünün veya talimatlarının veya disiplin kodlarının hangisi ile çeliştiği konusunda kimse yorum yapmıyor. Ayrıca bu uygulamayı yargıya taşıyacak olanlar da "Sonra FIFA Türkiye'yi kupalardan men eder" diye tehdit ediliyorlar ve yine FIFA'nın hangi gerekçe ve hangi mekanizma ile bunu yapabileceği hiç gündeme gelmiyor. Burada FIFA'nın kendi gücü ve yetkisi konusundaki abartılı propagandasının etkisi olduğu söylenebilir. Yunanistan ve Polonya'da etkili olan şantaj ve tehditin burada da işe yarayacağı düşünülüyor ve gerçekten de etkili olduğu görülüyor. Fakat bu başarının arkasında bundan sonra daha yoğun bir tartışma konusu olacak olan "futbol yönetişim sisteminin hukuksal çerçevesi" sorunu var. Bu sorun artık "ben yaptım oldu" anlayışı ile çözülemeyecek kadar karmaşık. Futbola akademik ve entellektüel kuruluşların ve futbol bilgelerinin katkılarını gerektiriyor. Ayrıca TBMM yasal komisyonlarının uluslararası hukuk alanında TFF Genel Kurulu üyeleri kadar naif olmadıklarını da hesaba katmak gerek. TFF nin özerklik anlayışındaki bu çarpıklıktan, futbolu yönetenlerin TFF nin bir "Kamu Tüzel Kişiliği" olduğunun yargı tarafından da tesbit edilmiş olmasını pek kavramadıkları anlaşılıyor.

FIFA'nın uyum önerileri ve TFF uygulamaları

Haberdeki en iddialı konu, TFF'nin hem 25 Nisan'da yaptığı açıklamada hem de yeni kanun taslağında FIFA'nın altını kalın çizgiyle çizdiğini iddia ettiği başkan ve başkan vekilleri için kanunda olan dönem sınırlamasını kaldırmasıyla ilgili kısmı oldu. Yazıda, FIFA'nın dönem sınırlamasıyla ilgili tek bir satırlık dahi talebi olmadığı ortaya konarak, "Futbol Federasyonu, FIFA'nın, Federasyon Başkan ve Başkan Vekillerine dönem sınırlaması getiren 7. maddenin son fıkrasıyla ilgili olarak 'Dönem sınırlaması getirilemez ve bu kabul edilemez' diyor" gerekçesi yeni kanun taslağını buna göre hazırlandığı, ancak FIFA'nın Futbol Federasyonu'na gönderdiği 6 sayfa, 44 paragraf ve 198 satırdan oluşan bu mektupta, Başkan ve Başkan Vekillerinin dönem sınırlamasıyla ilgili tek bir satır dahi olmadığı gerçeğinin altı çiziliyor.

Yazıda, "FIFA'nın mektubunda futbola siyasi müdahale konusunda bazı isteklerde bulunmasına karşılık, ne başkanın dönem sınırlamasının kaldırılmasını isteyen ne de Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun denetimini yasaklayan bir maddenin bulunmaması da düşündürücüdür" ifadesi TFF yönetiminin kendi stratejileri doğrultusunda FIFA dan yararlanma arzusuna dikkat çekiyor. Futbol Federasyonu'nun, FIFA'dan gelen mektupla ilgili açıklamalarında ve yeni kanun taslağında en çok "siyasi müdahale"nin üzerinde durmasına karşılık mektupta bu olayın üç-beş satırla geçiştirilmesi, buna karşılık FIFA'nın tam iki sayfa ayırdığı futbol yargı organlarının bağımsızlıklarını eleştiren konunun ise adeta geçiştirilmesi dikkatleri çeken bir başka husus oluyor.

Yine federasyonun ısrarla üzerinde durduğu siyasi müdahale konusunda FIFA'nın mektubunda geçen 'Bakanın Genel Kurulu olağanüstü toplama yetkisi de uygun şekilde düzeltilebilir' sözü, 'Bakanın Genel Kurulu olağanüstü toplama yetkisi kaldırılmalıdır' şeklinde tercüme edilerek bu durum kanun teklifine dahil ediliyor. TFF sitesinde yayınlanan kanundaki düzeltme önerilerini aşağıda görebilirsiniz.

Yargı bağımsızlığı FIFA'nın anladığı gibimi?

Federasyonun, FIFA'nın taleplerine aykırı hareket ettiğini ortaya çıkartan en can alıcı konu ise FIFA'nın 'kabul edilemez' olarak eleştirdiği Türkiye'deki futbol yargı organlarının bağımsızlığındaki eksiklik oldu. FIFA, 6 sayfalık mektubunda sadece yargının bağımsızlığı konusuna iki sayfa ayırırken, Futbol Federasyonu'nun yeni kanun taslağında bunun tam aksine davranması oldukça dikkat çekici. Tahkim Kurulu ile ilgili yeni kanun taslağında yapılan düzenlemenin son dakikada değişikliğe uğradığı ve bu nedenle çalışma grubundaki kişilerin rahatsız olduğu konusunda haberler izledik.

MEKTUPTA TALEP EDİLENLER VE TFF TASARISINDAKİ KARŞILIKLARI

1

FIFA, mektupta "Genel Kurul" başlığı altında yapılmasını istediği değişiklik ve ilaveler konusunda, "Futbol ana statüsünde (tüzükte) yapılması gereken değişiklikler Genel Kurul'da yapılmalıdır" dedi. Bu cümle Federasyon tarafından, "Kanunlarda yapılması gereken değişiklik, Futbol Federasyonu Genel Kurulunda yapılmalıdır" şeklinde tercüme edildi. FIFA'nın bu değişikliği 3813 sayılı kanunda değil, Futbol Ana Statüsü'nde yapılmasını istediği de bu taleple görülüyor. 3813 no. lu yasanın ana çerçevesinini bu tür değişikliklere engel olmadığı açıkça görülüyor.

2

FIFA gönderdiği mektubun Madde 2 "d" bendinde; Türkiye Futbol Federasyonu'nun yasasına, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun, FIFA ve UEFA Kurallarının ilgili hükümlerinde belirtilen Lozan'daki Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) yetkisini tanıyacağına" dair bir maddenin eklenmesini istedi. Futbol Federasyonu ise hazırladığı yeni kanun taslağına önce "CAS'ı tanıma" ilavesini yaptığı halde,  bu talebin tam aksine sonraki maddelerde, "Tahkim Kurulu ve uyuşmazlık çözüm kurullarının kararları ilâm hükmündedir" şartını getiren bir madde ekleyerek CAS'a gitmenin önüne bir engel koydu.

3

FIFA, yine Madde 2 "e" bendinde, "Türk kanunlarınca yasaklanmadıkça, TFF tüzük ve düzenlemelerinden doğan ya da bunlarla ilgili bulunan ulusal boyuttaki tüm uyuşmazlıkların çözümlenmesi için son mercii olarak genel mahkemeler haricinde uyuşmazlığı nihai olarak sonlandıracak bağımsız ve tarafsız tahkim mahkemelerine gidilebileceğine" dair bir maddenin ilave edilmesini istemesini istedi. Futbol Federasyonu'nun ise yine bunun tam aksine, hazırladığı yeni kanun taslağına "kararları nihaidir" yerine "kararları ilâm hükmündedir" şartını getiren bir madde ekledi.

4

FIFA, mektubunda "Federasyonun genel mahkemelere gitme yasağının statünüzde bulunduğunu dikkate almaktayız. Fakat önemli olması nedeniyle bu ilkeye kanunda da yer verilmesi gerekmektedir" dedi. Ancak Federasyon yeni kanun taslağında buna da yer vermedi.

5

FIFA'nın mektubunda uyuşmazlıkların çözümü için kurulmasını ve yasaya eklenmesini istediği "Tahkim Mahkemesi" (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) konusunda "bağımsız ve tarafsız" olması ilkesinin altını çizdi. Futbol Federasyonu, buna karşılık, yeni kanun taslağına ilave ettiği "Uyuşmazlık Çözüm Kurulu"nun başkanıyla ilgili olarak "Futbol Federasyonu Başkanı atar" hükmünü koyup, "bağımsızlığa ve tarafsızlığa" aykırı davrandı.

6

FIFA, mektubunda Federasyona "Tahkim Kurulunuzun bağımsız bir Tahkim Kurulu gerekliliklerini yerine getirmediği açıktır. Bu nedenle Türk kanunlarına uygun olması şartıyla iç ulusal uyuşmazlıklar hakkında son merci olarak karar alacak olan bu tip bir Tahkim Kurulu oluşturulmalıdır" diyerek Tahkim Kurulu'nun oluşumunda değişiklik istedi. Federasyon yine tam aksine yeni kanun taslağında "Tahkim Kurulu'nun Başkanı ve üç üyesini Federasyon Yönetim Kurulu belirler" diyerek Kurulu iyice "bağımlı" hale dönüştürdü.

7

FIFA, mektubun dördüncü sayfasında yer alan ve "FIFA en başta yargı organlarının bağımsızlıklarının garanti edilmesi amacıyla" diye başlayan düzenleme talebinde "Bu yargı organlarının Federasyona bağlı olmamaları gerçeğine dikkatinizi çekmek isteriz" dedi. Federasyon, buna karşılık Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun başkan veya birçok üyesini "Federasyon Başkanının ataması" şartını getirerek "federasyona bağımlı" konuma soktu.

8

FIFA, "TFF tüzüğünün 17. maddesi uyarınca Disiplin Kurulunuzun bir alt kurul olduğunu anlamış bulunmaktayız. Dahası, yetkilerin belirlenmesinden ve Disiplin Kurulu'nun atanmasından bahsedilmemektedir. FIFA ilkeleri gereğince yargı organlarının (Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu ve diğer organlar) yapısal olarak ayrılmasını tavsiye ederiz" diyor. Federasyon yeni kanun taslağında Disiplin Kurulu'nu ayrı bir organ haline getirdiyse de Disiplin Kurulu üyelerini kendisi atayarak "bağımlı" bir organ olmasını sürdürüyor.

9

FIFA, mektubunda tekrar tekrar yargı organlarının bağımsızlığının altını çiziyor. Buna karşılık yeni kanun taslağına, "Federasyon Başkanı tarafından teklif edilen Tahkim Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu başkan adayları ile Tahkim Kurulu'nun üç üyesini atamak" ve "Disiplin Kurulları Federasyon Yönetim Kurulu'nun onayı ile Federasyon Başkanı tarafından dört yıl görev yapmak üzere atanacak birer başkan ve altışar asıl üyeden oluşur" maddeleri eklenerek bir tür "Başkanlık Sistemi" oluşturulmaya çalışılıyor

10

FIFA, "Yönetim Kurulu'nun disiplin tedbirlerini uygulama yetkisinin olamayacağını tekrar hatırlatırız" diyerek, kanunda yer alması şartıyla, Yönetim Kurulu'nun sadece Federasyon üyelerinin üyeliklerinin durdurulması ve ihracı dışında hiçbir disiplin cezası veremeyeceğini açık ve net olarak ifade ediyor. Ancak Federasyon tarafından bu duruma yeni kanun taslağında 10. maddenin (I) bendinde kısmen yer verildi.

11

FIFA, Futbol Federasyonu'ndan "İç denetçiler ile dış bağımsız denetçiler birbirinden ayrılmalıdır. Sizin Denetleme Kurulu'nun dış ve bağımsız bir denetçi olup olmadığını belirtin. Eğer değil ise bağımsız dış denetçiler edinin" talebiyle FIFA statüsünün 71. maddesine uyulmasını istiyor. Madde 71'e göre "Bağımsız denetçiler Genel Kurul tarafından tayin edilirler" dese de bugün Federasyonun "bağımsız" dış denetçileri Federasyon Yönetim Kurulu tarafından tayin edilerek bu ilkeye karşı gelindi.

Futbol Extra Sayı:28 2007-07 İşte O Mektup
SUPERSPOR.COM 2007-06-25 FIFA nın gizli mektubu
Sebahattin DEVECİOĞLU 2007-05-12 Türkiye Futbol Federasyonu: Yasal Kökenler ve Özerklik

3813 sayılı yasa ile ilgili TFF düzenlemeleri

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA'nın üye ülke federasyonlarının mevzuatlarını değerlendirme ve gerekli değişikliklerin yapılması hususunda başlattığı çalışma çerçevesinde yeni kanun taslağını Internet sitesinde yayınladı. FIFA tarafından onaylanan ve Mali Genel Kurul'da da delegeler tarafından TBMM'ye sunulmak üzerine TFF Yönetim Kurulu'na yetki verilen yeni kanun taslağı metni şöyle:
 

3813 SAYILI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN'UN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN TASLAĞI

Madde 1- 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Amaç" kenar başlığını taşıyan 1. maddesine aşağıdaki 2. fıkra eklenmiştir:

                 

Türkiye Futbol Federasyonu Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA)'nin üyesidir.

AMAÇ :
MADDE 1 –
(Değişik 10.06.2004-5175/1)

Bu Kanunun amacı, futbol faaliyetlerini millî ve milletlerarası kurallara göre yürütmek, teşkilâtlandırmak, geliştirmek ve Türkiye'yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe sahip, özerk Türkiye Futbol Federasyonunun kurulması, teşkilât, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.

Türkiye Futbol Federasyonunun merkezi Ankara'dadır.

İdarî birimlerin görev yerleri Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

Madde 2- 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Federasyonun Görevleri" kenar başlığını taşıyan 2. maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir:

"d) Fair-Play kurallarına uygun olarak bağlılık, dürüstlük ve sportmenlik prensiplerini gözetmek,

e) Uuslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından hazırlanan Oyun Kurallarına ve FIFA Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Futsal Oyun Kurallara uymak,

f)  FIFA ve UEFA'nın Statüleri, talimatları, direktifleri ve kararlarına riayet etmek,

g) FIFA ve UEFA Statüleri'nin ilgili maddelerinde belirtilen şekliyle FIFA ve UEFA tarafından kabul edilen tahkim mahkemesinin yetkisini tanımak,

h)  Kuplerin, futbolcuların, hakemlerin, yöneticilerin, teknik yönetici ve antrenörlerin, masörlerin, futbolcu temsilcileri ve maç organizatörleri ile diğer tüm ilgililerin Federasyon tarafından konulan düzenleme ve talimatlara uymalarını sağlamak,

i)       Irkçılık ve her türlü ayırımcılık ile mücadele etmek."

FEDERASYONUN GÖREVLERİ :
MADDE 2 –
Türkiye Futbol Federasyonunun görevleri şunlardır:

a) Futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamak,

b) Millî ve milletlerarası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye'yi futbol ile ilgili konularda yurt dışında temsil etmek.

c) Yurt içi ve yurt dışı futbol faaliyetleri ile millî müsabakalar için plan, program ve benzerî her türlü düzenlemeyi yapmak ve başarılı sonuç sağlanması için gerekli tedbirleri almak.

 

Madde 3- 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Federasyonun Merkez Teşkilatı" kenar başlığını taşıyan 4. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

                  "Federasyon'un Merkez Teşkilatı,

 

a) Genel Kurul,

b) Başkanlık,

c) Yönetim Kurulu,

d) Denetleme Kurulu,

e) Tahkim Kurulu,

f)  Uyuşmazlık Çözüm Kurulu,

g) Merkez Hakem Kurulu,

h) Disiplin Kurulları,

i)  İcra Kurulu,

j)  Yan Kurullar,

k)  İdari Birimlerden,

 

meydana gelir.

 

 

FEDERASYONUN MERKEZ TEŞKİLATI :
MADDE 4 –
Federasyonun Merkez Teşkilâtı, 

a) Genel Kurul,
b) Başkanlık,
c) Yönetim Kurulu,
d) Denetleme Kurulu,
e) Tahkim Kurulu,
f)  Merkez Hakem Kurulu,
g) Yan Kurullar,
h) İdarî Birimlerden,

meydana gelir.

 

Madde 4- 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Genel Kurul" kenar başlığını taşıyan 5. maddesinin 4. fıkrasının 1. cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

                  "Genel Kurul her yıl haziran ayında, Seçim Genel Kurulu ise dört yılda bir futbol liglerinin tescili tarihinden itibaren en geç kırk beş gün içinde, Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği tarihte olağan olarak toplanır."

Genel Kurul dört yılda bir futbol liglerinin tescili tarihinden itibaren en geç kırkbeş gün içinde, Malî Genel Kurul ise her yıl haziran ayında, Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihte olağan olarak toplanır. Toplantının gündemi ve tarihi en az onbeş gün önceden günlük ulusal iki gazetede ilan edilir ve Federasyonca, Genel Kurul üyelerine yazılı olarak bildirilir. Genel Kurul gerektiğinde, toplam üye sayısının yüzde kırkının noter kanalıyla yazılı müracaatı, Federasyon Yönetim Kurulunun kararı veya spordan sorumlu Bakanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması halinde, çağrıda bulunanlar gündeme esas olacak toplantı sebebini de bildirmek zorundadırlar.

Madde 5- 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Genel Kurul" kenar başlığını taşıyan 5. maddesinin 4. fıkrasının 3. cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

"Genel Kurul gerektiğinde, Genel Kurul üye tam sayısının üçte ikisinin noter kanalıyla yazılı müracaatı veya Federasyon Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine olağanüstü toplanır."

GENEL KURUL :
MADDE 5 –
(Değişik 20.04.2000-4563/1) (10.06.2004-5175/2)

....

Genel Kurul gerektiğinde, toplam üye sayısının yüzde kırkının noter kanalıyla yazılı müracaatı, Federasyon Yönetim Kurulunun kararı veya spordan sorumlu Bakanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.

Madde 6- 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Genel Kurul" kenar başlığını taşıyan 5. maddesine aşağıdaki 6. fıkra eklenmiştir.

 

                  "Ana Statü değişikliği veya genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırma kararı için Genel Kurul üye tam sayısının üçte ikisinin oyu gerekir. Resmi Gazete'de yayımlanması gereken kararlar dışındaki Genel Kurul kararları derhal geçerli hale gelir."

 

 

Madde 7- 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Genel Kurulun Görevleri" kenar başlığını taşıyan 6. (b) bendi aşağıdaki şekilde değişmiştir:

 

                  "(b) Başkan'ı, Yönetim Kurulu'nun on dört üyesini ve Denetleme Kurulu'nu seçmek,"

 

GENEL KURULUN GÖREVLERİ :
MADDE 6 –
(Değişik 20.04.2000-4563/2) (Değişik 10.06.2004-5175/3)
...
b) Başkanı, Yönetim Kurulunun ondört üyesini, Tahkim, Merkez Hakem ve Denetleme kurullarını seçmek

Madde 8-  3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Başkan ve Başkanvekilleri" kenar başlığını taşıyan 7. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesi Kanun'dan çıkarılmıştır.

BAŞKAN VE BAŞKANVEKİLLERİ :
MADDE 7 –
(Değişik 20.04.2000-4563/3) (Değişik 10.06.2004-5175/4)

Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, Genel Kurulda Yönetim Kurulunun ondört üyesinin seçiminden önce yapılır. Genel Kurulda Başkan adayı olabilmek için Genel Kurul üyelerinin beşte birinin yazılı teklifi gerekir. Başkanın yokluğunda görevlerini, Başkanın belirleyeceği başkanvekili yürütür. Başkan Genel Kurula katılan üyelerin oyçokluğu ile seçilir. Başkan en fazla üst üste iki dönem seçilebilir.

Madde 9-  3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Başkan'ın Görevleri" kenar başlığını taşıyan 8. maddesine aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir:

 

                  "(h) Tahkim Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu başkanları ile Tahkim Kurulu'nun üç üyesini Yönetim Kurulu'na teklif etmek."

 

BAŞKANIN GÖREVLERİ :
MADDE 8 –
(Değişik 20.04.2000-4563/4) (Değişik 10.06.2004-5175/17)

Başkanın görevleri şunlardır:

a) Federasyonu temsil etmek,
b) Federasyonun faaliyetlerini bu Kanun, ana statü ve diğer mevzuata göre yürütmek,
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
e) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını Yönetim Kuruluna teklif etmek,
f) Gerekli gördüğünde yan kurullara başkanlık etmek,
g) Harcamaları yapmak, gerektiğinde bu yetkisini Başkanvekillerine veya Genel Sekreterine devretmek.

 

Madde 10-     3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Yönetim Kurulu" kenar başlığını taşıyan 9. maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

 

                  "Yönetim Kurulu üyeleri, üyelikleri süresince Denetleme Kurulu, Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Merkez Hakem Kurulu ve Disiplin Kurulları'nda görev alamazlar."

 

YÖNETİM KURULU :
MADDE 9 –
(Değişik 20.04.2000-4563/5) (10.06.2004-5175/5)

Yönetim Kurulu; Federasyon Başkanı ile Genel Kurulun seçeceği ondört üye olmak üzere onbeş üyeden teşekkül eder.

 Genel Kurulda aynı sayıda yedek üye seçilir. Yönetim Kurulunun görev süresi dört yıldır.

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen kulüp temsilcileri, kulüplerinin başkanı veya yönetim kurulu üyesi iseler, seçilmekle bu sıfatları sona erer.

Madde 11-     3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Yönetim Kurulu'nun Görevleri" kenar başlığını taşıyan 10. maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir:

 

                  "(v) Federasyon başkanı tarafından teklif edilen Tahkim Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu başkanları ile Tahkim Kurulu'nun üç üyesini atamak,

                 

                  (y) İcra Kurulu'na iki Yönetim Kurulu üyesi atamak."

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ :
MADDE 10 –
(Değişik 20.04.2000-4563/6) (Değişik 10.06.2004-5175/6)

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Futbol takımlarını kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, liglerin isimlerini belirlemek, ligleri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek,
b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, müsabakaları ertelemek, ileriye kaydırmak, yarım kalan müsabakalar ile olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek,
c) Futbol ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem, futbolcu, masör ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek,
d) Kulüplerin futbol dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek,
e) Futbol takımlarını, futbolcularını ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek,
f) Federasyonun merkez, taşra ve yurt dışı görevlerinde çalışan personelin ücretleri ile sosyal haklarını ve gerekli görülen federasyon kurullarının huzur haklarını, tazminatlarını, yolculuk ve ikamet giderlerini ve yolluklarını tespit etmek,
g) Genel Kurul'dan alınan yetki doğrultusunda müsabaka, eğitim ve sağlık ile ilgili tesisler yapmak, yaptırmak,
h) Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak tesis kiralamak, işletmek, işlettirmek, ve futbol faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,
ı) Federasyonun Yurtiçi ve Yurtdışı teşkilatlarını kurmak,
i) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve futbol ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,
j) Futbol ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser yayınları ile her türlü reklam konusunda ticarî ve malî hakları düzenlemek ve denetlemek,
k) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,
l) Kulüpler, futbolcular, teknik yönetici ve öğreticiler, hakemler, müsabaka görevlileri ile futbol alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını karara bağlamak,
m) Genel Kurul toplantılarını hazırlamak,
n) Bütçeyi hazırlamak,
o) Genel Kurulun verdiği yetkileri kullanmak,
ö) İki başkanvekilini belirlemek,
p) Ulusal ve uluslararası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak,
r) Ülkemizde mevcut ise; akredite belgesine sahip olan Doping Kontrol Merkezinde, sporcuların anti doping kontrollerini yaptırmak, dopingli çıkan futbolcularla ilgili ulusal ve uluslararası kurulların kararlarını uygulamak,
s) Yönetim Kurulunca her yıl belirlenecek limiti aşan harcamalar için, Başkan ile birlikte bir Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek,
t) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,
u) Bu Kanun, ana statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Madde 12- 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Yönetim Kurulu'nun Görevleri" kenar başlığını taşıyan 10. maddesinin (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

                  "Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Disiplin Kurulları'nın görev ve yetkileri dışında kalan hususlarda kulüpler, futbolcular, teknik yönetici ve öğreticiler, hakemler, müsabaka görevlileri ile futbol alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını karara bağlamak,"

 

i) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve futbol ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,

Madde 13-     3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'a 12 A maddesi eklenmiştir.

 

                  "UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU

 

                  Madde 12 A -

 

                  Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Kurul Başkan'ı ile Kulüpler Birliği Vakfı'nın, Profesyonel Futbolcular Derneği'nin ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin dört yıl için belirleyeceği beşer üyeden oluşur. Kurul'un on altı üyesinin en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip hukukçu olması şarttır.

 

Kurul, beş kişilik heyetler halinde uyuşmazlıklara bakar; kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

                Heyetler, kurulun başkanı ile, uyuşmazlığın konusuna göre, tarafları temsil eden vakıf veya derneklerce bildirilen üyeler arasından sıraya göre saptanacak ikişer üyeden oluşur.

 

                  Kurul, görevinde bağımsızdır. Kurul'un hiçbir üyesi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Tahkim Kurulu önünde herhangi bir tarafın vekili sıfatıyla görev yapamaz. Üyeler istifa etmedikçe veya istifa etmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi atanamaz. İstifa eden veya istifa etmiş sayılan üyenin yerine, ilgili üyeyi atayan birlik veya dernek tarafından en kısa zamanda Kurul'a yeni üye bildirilir. Kurul başkanının istifası veya istifa etmiş sayılması halinde,   Kurula, yukarıdaki esaslar çerçevesinde yeni başkan atanır."

 

DENETLEME KURULUNUN GÖREV YETKİ VE  SORUMLULUKLARI: 
MADDE 12 –
(Değişik 10.06.2004-5175/7)

Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Genel Kurulca kabul edilen talimata uygun olarak Federasyonun malî işlemlerini Genel Kurul adına denetler. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu Genel Kurulun onayına sunar.

Denetleme raporunda; gelir-gider tabloları, bilançolar ve yıllık faaliyetleri esas alan malî tablolar yer alır. Ayrıca kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığı, harcamaların sportif faaliyetler için yapılıp yapılmadığı ve malî işlemlere ilişkin karar ve tasarrufların amaç ve programlarına uygun olup olmadığı hususlarına da yer verilir. Denetleme Kurulu, raporunu Genel Kurul üyelerine bir ay önceden gönderir.

 

Madde 14-     3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'a 12 (B)  maddesi eklenmiştir.

 

                  "UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULUNUN GÖREVLERİ

 

                  Madde 12 (B)  -

 

                  Uyuşmazlık Çözüm Kurulu,

 

a)      Kulüpler ile kulüpler, 

b)      Kulüpler ile futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, oyuncu temsilcileri, masörler ve maç organizatörleri, 

c)      Oyuncu temsilcileri ile futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, 

arasında her türlü sözleşmeden doğan veya futbolla ilgili olan uyuşmazlıkları taraflarının başvurusu üzerine münhasır yetkili olarak inceler ve karara bağlar.

 

                  Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun çalışma usul ve esasları talimat ile belirlenir.

 

                  Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun kesinleşen kararları ilam hükmündedir."

 

 

Madde 15-     3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Tahkim Kurulu" kenar başlığını taşıyan 13. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

                  "TAHKİM KURULU

                 

                  Madde 13-

 

                  Tahkim Kurulu, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Kurul Başkan'ı ve üç üye ile Kulüpler Birliği Vakfı'nın, Profesyonel Futbolcular Derneği'nin ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin dört yıl için belirleyeceği birer üyeden oluşur. Anılan vakıf ve dernekler Kurul'a ayrıca birer yedek üye bildirirler. Kurul'un asıl ve yedek üyelerinin en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip hukukçu olması şarttır.

 

                  Kurul, görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya istifa etmiş sayılmadıkça yerlerine yeni üyeler görevlendirilemez. Üyenin istifası veya istifa etmiş sayılması halinde ilgili üyeyi atayan vakıf veya dernek en kısa zamanda Kurul'a yeni yedek üye bildirir. Kurul başkanının istifası halinde Kurula, yukarıdaki esaslar çerçevesinde yeni başkan atanır.

 

Kurul'un üye tam sayısı yedi, toplantı yeter sayısı ise beştir.   Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkan'ın oyu belirleyicidir."

 

TAHKİM KURULU : 
MADDE 13 –
(Değişik 10.06.2004-5175/8)

Tahkim Kurulu; iki asıl ve iki yedek üyesi üniversitelerin hukuk fakülteleri veya spor yüksekokullarında görev yapan öğretim üyelerinden olmak üzere beş asıl, beş yedek hukukçu üyeden oluşur. Tahkim Kurulu üyeleri dört yıl görev yapmak üzere Federasyon Genel Kurulunca seçilirler.

Üyeler kendi aralarından bir Başkan seçerler.

Kurul, görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemez.

Kurul beş üyenin katılımı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyenin katılmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder. Tahkim Kurulunun kararları kesindir.

 

Madde 16- 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Tahkim Kurulu'nun Görevleri" kenar başlığını taşıyan 14. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

                  "TAHKİM KURULU'NUN GÖREVLERİ

                 

                  Madde 14-

 

                  Tahkim Kurulu,

 

a) Federasyon ile kulüpler, hakemler, futbolcular, teknik direktörler ve antrenörler arasında çıkan ihtilaflar hakkında Yönetim Kurulu tarafından verilecek kararları, 

b)   Disiplin Kurulları kararlarını, 

c)   Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarını,

 

taraflarının itirazı üzerine inceleyerek kesin olarak karara bağlar.

 

                  Tahkim Kurulu'nun çalışma usul ve esasları talimat ile belirlenir.

 

                Tahkim Kurulu'nun yargı yetkisi kapsamına giren uyuşmazlıklarda adli yargıya müracaat edilemez. Tahkim Kurulu kararları kesindir ve ilam hükmündedir."

 

TAHKİM KURULUNUN GÖREVLERİ : 

MADDE 14 – Tahkim Kurulu, Federasyon ile kulüpler; federasyon ile hakemler; federasyon ile teknik direktör ve antrenörler; kulüpler ile teknik direktörler ve antrenörler; kulüpler ile oyuncular; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

 

Madde 17- 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'a  16 (A)  maddesi eklenmiştir.

 

                  "DİSİPLİN KURULLARI

 

                  Madde 16 (A)-

 

                  Disiplin Kurulları, Amatör Futbol Disiplin Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu olmak üzere futbol faaliyetinin niteliğine göre iki Kurul'dan oluşur.

 

Disiplin Kurulları, Federasyon Yönetim Kurulu'nun onayı ile Federasyon Başkanı tarafından dört yıl görev yapmak üzere atanacak birer başkan ve altışar asıl üyeden oluşur. Kurullara aynı usulle üçer yedek üye atanır.

 

Atanacak asıl ve yedek üyelerin fakülte veya yüksek okul mezunu olmaları gerekir. Ancak başkan, başkan vekili ve raportör olarak görev yapacak olanların hukuk fakültesi mezunu olmaları şarttır. Diğer üyelerin faal olmayan antrenör, hakem ve futbolcular arasından atanmasına özen gösterilir.

 

Disiplin Kurulları'nı çalışma usul ve esasları talimat ile belirlenir."

 

Madde 18- 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'a  16 (B)  maddesi eklenmiştir:

 

                  "İCRA KURULU

 

                  Madde 16 (B) -

 

                  İcra Kurulu, iki Yönetim Kurulu toplantısı arasında acil karar alınması gereken hususlarda karar alır.

 

                  Kurul, Federasyon Başkanı, Başkan Vekilleri ve Yönetim Kurulu tarafından atanacak iki Yönetim Kurulu üyesinden dört yıl için oluşur.

 

                  Kurulu Federasyon Başkanı toplantıya çağırır.

 

                  İcra Kurulu'nda alınan kararlar derhal uygulanır. Kurul'da alınan kararlar Federasyon Başkanı tarafından derhal Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. İcra Kurulu'nda alınan kararlar takip eden Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanmalıdır.

 

                  Başkan'ın katılamaması halinde toplantıya birinci Başkan Vekili başkanlık eder."

 

 

Madde 19- 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Yan Kurullar" kenar başlığını taşıyan 17. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

                  "YAN KURULLAR

 

                  Madde 17-

 

                  Federasyon'un faaliyet ve işlemlerinin yürütülmesi için gerekli olan yan kurulların başkan ve üyeleri, Yönetim Kurulu'nun onayını almak suretiyle Federasyon Başkanı tarafından belirlenir.

 

                  Yan kurullar şunlardır:

 

a)      Tahkik Kurulu,

b)      Teftiş Kurulu,

c)      Sağlık Kurulu,

d)      Araştırma ve Geliştirme Kurulu,

e)      Mali İşler Kurulu,

f)       Hukuk Kurulu,

g)      Dış İlişkiler Kurulu,

h)     Profesyonel İşler Kurulu,

ı)   Amatör İşler Kurulu,

i)       Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu,

j)        Diğer Yan Kurullar."

 

 

Madde 20- 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "İdari Birimler" kenar başlığını taşıyan 18. maddesinin 2. fıkrasının 2. cümlesinde yer alan "müşahit" ifadesi "gözlemci" olarak değiştirilmiştir.

 

Madde 21- 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Bakanlığın Gözetim ve Denetimi" kenar başlığını taşıyan 31. maddesi, başlığı ile birlikte, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

                  "BAĞIMSIZ DENETİM

 

                  Madde 31-

                 

                  Federasyon'un hesapları ve mali durumu, spor sektöründe denetim tecrübesi olan, uluslararası denetim şirketleri ile ortak bir kuruluş tarafından sürekli olarak denetlenir. Bu denetimin sonuçları, Federasyon'un özel hesap dönemine uygun olarak kamuoyuna ilan edilir ve Genel Kurul'a sunulur.

 

                  Aynı şirket aralıksız olarak beş yıldan fazla denetim görevi yapamaz."

 

 

 

 

 

BAKANLIĞIN GÖZETİM VE DENETİMİ : 
MADDE 31 –
(Değişik 20.04.2000-4563/12)

Federasyonun başta millî ve milletlerarası müsabakalar olmak üzere bütün faaliyet ve işlemleri, spordan sorumlu Devlet Bakanlığının gözetim ve denetimine tabidir.

Başbakanlık Teftiş Kurulunca yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya Federasyon Yönetim Kurulu hakkında karar alınmak üzere, spordan sorumlu Bakan, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

 

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  11114  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Kutlu Merih Cuma, 02 Nisan 2010.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

18/05/2022

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

2.393,61

-0,05

 bjk BJKAS

4,30

5,91

 fb FENER

40,00

5,26

 gs GSRAY

3,54

9,94

 trabzon TSPOR

4,42

2,79

   SPOR ENDEKSİ

1.173,12

5,51

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 31063692

SÜPER LİG 2021-2022 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV  
Trabzonspor  37  23  12   2   68 33   35  81 
2 Fenerbahçe  37  20   10  7  68  38  30 

70

3 Konyaspor  37 20 7  10  65 44 21 67 
4 Başakşehir  37   18   11  53 35  18 62 
5 Alanyaspor  37 18 7  12  66 58 8 61 
6 Beşiktaş  37   15   13   9  55  47   8  58 
7

Antalyaspor

 37  16  10  11  53  46  7 58 
8 Karagümrük  37   16  9  12  47  51  -4 57 
9 Adanaspor 37  14  10  13  53  47  6 52 
10 Sivasspor  37    13   12   12  50  49  1 51
11 Galatasaray  37  14  9  14

 50

 52  -2 51
12 Kasımpaşa  37  14  8  15  63  55   8   50 
13 Hatayspor  37  14  8  15  52  59   -7 50
14 Kayserispor  37   12  11  14  53  59   -6    47 
15 Giresunspor  37  12  9  16  40  43  -3 45
16 Gaziantep   37   10   11  16  46  56 -10 43
17 Rizespor 37  10  6  21  44  69  -25   36 
18 Altay  37   9  7  21  37  53  -16 34
19 Göztepe 37  7  7  23  40  70  -30   28 
20 Yeni Malatya  37   5  5   27   27  66 -39 20

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

2021 Deluitte Raporu

 

 

 

 2021de-avrupada-ve-turkiyede-futbol-ekonomisi

Cocid-19 sürecinde 2021'e girerken Avrupa'da ve Türkiye'de Futbol Ekonomisi'nde yaşanılan değişim ve olumsuz gelişmeleri okumak için tıklayınız.

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 Eko spor 1

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.