x
6 Nisan 2017- Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, 34 oyla UEFA yönetim kurulu üyesi seçildi. UEFA'nın 41. genel kurulunda alınan kararla Şenes Erzik'in UEFA'yı FIFA'da temsil etme görevi de sona erdi. 19 Mart 2017- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline kalan takımlar belli oldu. Bayern Münih-Real Madrid, Barcelona-Juventus, Atletico Madrid-Leicester City, Borussia Dortmund-Monaco, yarı final için mücadele edecekler. 10 Şubat 2017- Galatasaray Başkanı Özbek, kulübün bankalara olan borcunun, Riva ve Florya projeleri sonrası kulüp kasasına giren son ödemelerle birlikte 750 milyon TL 'den  430 milyon TL civarına gerilediğini ifade etti.  28 Ocak 2017- Deloitte'un 2015-16 sezonuna ilişkin düzenlediği Para Ligi raporunda Manchester United 689 Milyon Euro'luk geliriyle, 11 yıl aradan sonra tekrar lider oldu. 2,ve 3. Sırada 620'şer Milyon Euro ile Barcelona ve R.Madrid yer aldı. 24 Ocak 2017- Türk futbolunun duayenlerinden Gençler Birliği kulüp başkanı İlhan Cavcav 81 yaşında yaşamını yitirdi. 23 Ocak 2017- Para Ligi'nde iki Türk takımı. Deloitte'un 2015-16 Para Ligi'ne FB 25. Galatasaray ise 30.sıradan girdi.   2 Ocak 2017- Türk futbolu 10 yılda 5 kat büyüdü, gelirler 2 milyar TL'yi aştı. 5 Aralık 2016- Football Leaks ile Jose Mourinho ve C.Ronaldo başta olmak üzere, bir çok ünlü oyuncu vergi kaçırmakla itham ediliyor. 21 Kasım 2016- Önümüzdeki 5 sezonun Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenen ihaleyi 500 milyon dolarla Digiturk kazandı. 17 Kasım 2016- Barcelona, Japon internet firmalarından Rakuten ile 2017-18 sezonu için 58 milyon Dolarlık forma sponsorluğu için anlaştı. 
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Yönetim Gürdoğan Yurtsever Spor Kulüplerinde İç Denetim Nasıl Çalışmalı?

Spor Kulüplerinde İç Denetim Nasıl Çalışmalı?

Gürdoğan Yurtsever- 2 Aralık 2013 Spor kulüplerinin iç denetim yapılarına bakıldığında ilgili mevzuat gereği Denetim Kurullarına çeşitli rol ve sorumlulukların yüklendiği görülüyor.

 

  

Dernekler mevzuatı ile Gençlik ve Spor mevzuatına göre, kulüplerde üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere Denetim Kurulu’nun oluşturulması zorunlu olup, dernek tüzüğünde denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısına yer verilmesi gerekiyor.

  

 

Denetim kurulu; kulüp tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, tüzükte tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Ayrıca kulüplerin tüzüklerine bakıldığında Divan Kurullarına da çeşitli denetim fonksiyonları verildiğini ifade etmek yanlış olmayacak.

  

Fakat bu kurulların, kendilerinden beklenen amaçlara uygun bir şekilde faaliyet gösterdiğini belirtmek maalesef mümkün değil. Zaten yapıları itibariyle, tam zamanlı çalışmayan üst kurullar olduğundan bu kurullardan gerçek anlamda denetim yapmalarını beklemek de mümkün değildir. Bütçeleri giderek büyüyen kulüplerde fahri olarak görev yapıp tam zamanlı çalışmayan, denetim yapmaya yeterli insan, teknoloji ve maddi kaynağı bulunmayan, kulübün bilgi, kayıt ve evraklarına ulaşmada sorunlar yaşayan, kulübün aldığı kararları ve uygulamaları yakından takip edemeyen, tespit edilen aksaklıkları giderme konusunda yeterli yetki ve yaptırım gücü bulunmayan Denetim Kurulları, genel olarak şekli ve kısmi denetimler yapabilmekte, genellikle yalnızca mali konulara odaklı çalışmalar yapabilmekte, bu durum kulüplerin denetim faaliyetinden beklenen faydaları elde etmesinin önünde büyük engeller oluşturmaktadır.

  

Bugüne kadar her hangi bir spor kulübünde denetleme kurulunun yönetim kurulunun bir işlemi hakkında kulübün zarara uğradığı yönünde bir tespitinin kamuoyuna yansımaması da denetim kurullarının işlevini gereği gibi yerine getiremediğini açıkça ortaya koyuyor. Denetleme Kurullarının gerek kulüp yönetimleri ile karşı karşıya kalmak istememeleri, gerekse de camia bünyesinde sevimsiz bir konuma sürüklenmek istememeleri gibi çeşitli nedenlerin buna etken olduğunu ifade etmek mümkün. Fakat, bütün bu yaklaşımlar kulüplerde bir çok olumsuzluğun sürmesine neden olarak, kulüplere önemli zararlar verdiğini ifade etmek yanlış olmayacak.

  

Aslında, Dernekler mevzuatında, derneklerde iç denetimin esas olduğu hükme bağlanmıştır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Bununla birlikte, Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Bu kapsamda, dernek statüsünde faaliyet gösteren kulüplerde de iç denetim yapılması bir zorunluluktur.

  

Belirtilen düzenlemelere rağmen günümüz iç denetim standartlarına uygun bir iç denetim faaliyetinin hiç bir kulüpte, bulunmadığını ve bu açıdan önemli bir denetim zafiyetinin söz konusu olduğunu, bu nedenle bir çok riskin denetim dışında kaldığını belirtmek gerekiyor. Bu riskin kulüplerin son dönemlerde ürün satışları vb. amaçlarla kurduğu şirketler nedeniyle daha da arttığını belirtmek mümkün. Bu şirketlerde bir çok yönetici ve çalışan görev yapmasına rağmen, kulüp bünyesinde bunları denetleyecek bir ekibin varlığından söz etmek mümkün değil.

  

“İç denetim” bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur. Dünyada 1940’lardan beri gelişim gösteren iç denetim mesleğinin önemi tüm kurumlar bakımından gün geçtikçe artıyor. Kurumsal yönetimin bir şirket veya kurum bünyesinde etkin bir şekilde uygulanabilmesinde temel rol ve sorumluluklardan birisi de “iç denetim”e aittir.

  

Türkiye’de 2000’li yıllarla birlikte iç denetim ile ilgili her alanda art arda düzenlemeler yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Başta bankacılık olmak üzere, sermaye piyasaları, sigortacılık, kamu ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi alanlarında iç denetim ile ilgili çok önemli düzenlemeler yapıldı, zorunluluklar getirildi. Böylece günümüzde mali sektörde ve birçok kamu kurumunda iç denetim zorunlu bir faaliyet olarak yürütülüyor. Reel sektörde ise bir zorunluluk olmamasına rağmen büyük şirketler ile holdinglerde, halka açık ve yabancı iştirakleri bulunan şirketlerin büyük kısmında iç denetim biriminin olduğu, şirketlerin kendi ihtiyaçlarını gözeterek bu faaliyeti oluşturduğu görülüyor.

  

2011 yılında kabul edilen yeni Türk Ticaret Kanunu da (TTK) iç denetimin önemini artıran bir başka düzenleme oldu. Kanunda yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum, sermaye şirketlerinde riskin erken teşhis komitesi, dış denetim gibi getirilen düzenlemeler ve yaklaşımlar artık belirli boyutun üzerindeki firmalarda iç denetimi de gerekli hale getirdi. Mevcut Türk Ticaret Kanunu’nda murakıplık olarak bilinen denetim kurulunun yeni Türk Ticaret Kanunu’nda kaldırıldığı, bunun yerine konunun uzmanı profesyonel meslek mensuplarınca yerine getirilecek yeni denetim mekanizmalarının öngörüldüğü görülmektedir. Yeni kanunun getirdiği bu değişiklik mevcut uygulamada denetim kurullarının işlevini yeterince yerine getiremediğini açıkça ortaya koymaktadır.

İç denetim, kurumun kontrol, risk yönetimi ve kurumsal yönetim uygulamalarına yönelik bağımsız ve objektif bir şekilde yaptığı etkinlik ve yeterlilik değerlendirmeleri ile bu uygulamalardaki eksikliklerin giderilmesi, kurumun karşı karşıya bulunduğu risklerin ortaya çıkarılması ve en aza indirilmesi, kaynakların etkili ve verimli kullanılması, yasa ve düzenlemelere uyum sağlanması, hata ve hileler ile gelir ve varlık kayıplarının önlenmesi, itibar ve güvenin korunması, adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine uygun yönetim uygulamalarının geliştirilmesi gibi hususlarda kurumlara katma değer yaratıp, hedef ve amaçların gerçekleştirilmesinde önemli bir rol üstleniyor. Uluslararası standartlara uygun, etkin yürütülen ve kurumsal yönetim uygulamaları için güvence oluşturan iç denetim faaliyeti sayesinde, kurumların sağlıklı bir şekilde gelişerek faaliyetini sürdürebilmesi mümkün olabiliyor.

  

Mevzuatta öngörüldüğü gibi kulüplerde esas olan iç denetim; genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından yapılabileceği veya bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılabileceği gibi, kulüplerin karşı karşıya bulunduğu, çeşit ve boyutları günden güne artan risklerin azaltılıp, önlenebilmesi için, kulüplerin tüm faaliyet ve branşlarını kapsayan, uluslararası standartlara uygun bir iç denetim faaliyetinin oluşturulması, yönetime bağlı olmayan, uzman kişilerden oluşan, tam zamanlı çalışan ve gerekli yetkilerle donatılmış iç denetim birimi ve ekiplerinin kulüplerde kurulması günümüzde önemli bir ihtiyaç haline gelmiş durumdadır.

  

İç denetim birimlerinin bağımsız olması, uluslararası alanda kabul edilmiş önemli bir standarttır. Bunun yolu da iç denetim birimlerinin icraya değil, doğrudan yönetime veya yönetimin içinden oluşan denetim komitelerine bağlı çalışmasını gerektirir. Fakat ülkemiz spor kulüpleri uygulamasında yönetim kurulu genel olarak icra işlevi gördüğünden, kurulacak iç denetim birimlerinin hem özlük, hem de görev ve raporlama anlamında yönetim kurulu yerine denetim kuruluna bağlı olarak yapılandırılması büyük önem taşıyor.

İç denetim birimleri ve personeli tarafından yasalara ve kulüp iç kurallarına uygun yapılacak denetim çalışmaları sonucunda tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların kulüp yönetimi ve profesyonelleri tarafından öncelikli olarak ele alınması ve düzeltici önlemlerin alınması, kulüplerin karşısındaki risklerin azaltılmasında önemli rol oynayacaktır.{jcomments on}

Gürdoğan Yurtsever

Türkiye İç Denetim Enstitüsü

Yönetim Kurulu Üyesi

http://www.derinfutbol.com/

http://www.futbolkulturu.com/

http://www.icdenetim.net/

Bu İçerik  3994  Defa Okunmuştur
 

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

tbmm-logo

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Spor Kulüplerinin Sorunları ile

Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak

Alınması Gereken Önlemlerin

Belirlenmesi Amacıyla Kurulan

 

MECLİS ARAŞTIRMASI

KOMİSYONU

RAPORU

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

e- Bülten Üyeliği

E-Bülten listemize üye olmak için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz.

Spor Endexi

21.04.2017 Kapanış Günlük
Değişim %
  IMKB 100

92.439

0,43

 bjk BJKAS

5,05

-2,70

 fb FENER

34,32

0,06

 gs GSRAY

24,20

-0,41

 trabzon TSPOR

2,64

-0,75

 

       

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 13483117

Spor Toto Süper Lig 2016-17 Puan Durumu

Sıra TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1

BEŞİKTAŞ

27 18 7 2 54 23 31 61
2 BAŞAKŞEHİR 27 16 8 3 51 22 29 56
3 FENERBAHÇE

27

14 8 5 50 26 24 50
4

GALATASARAY

27
15
4
8
50

32

18
49
5 TRABZONSPOR
27
13
5
9
31
27
4

44 

6

ANTALYASPOR

27
12
7
8
32
32
0
43
7

KONYASPOR

27
10
9
8
32
33
-1
39
8

KASIMPAŞA

27
10
6
11
38
37
1
36
9

GENÇLERBİRLİĞİ

27
9

9
26
27
-1
36
10

BURSASPOR

27
10
5
12
29
35
-6
35
11

OSMANLISPOR

27

8
10
9
35
32
3
34
12

ALANYASPOR

27
10
4

13

45
50
-5
34
13

KARABÜKSPOR

27
10
4
13
30
37
-7
34
14

AKHİSAR BLD.

27
8
6

13 

21
38
-17
30
15

KAYSERİSPOR

27
7
6
14
35
49
-14
27
16

Ç.RİZESPOR

27
6
5
16
27
43

-16

23
17

GAZİANTEPSPOR

27
6
4
17
26
46
-20
22
18

ADANASPOR

27
5
5
17
24
47
-23
20

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

2018 Dünya Kupası 1.Tur 1.Grup Puan D.

Avrupa Elemeleri 1.Tur Grup I
Sıra TAKIM O G B M A Y PUAN AV
1

hirvatistan-bayrak Hırvatistan

5 4 1 0 11 1 13 10
2 izlanda-bayrak İzlanda 5 3 1 1 8 6 10 2
3 ukrayna-bayrak Ukranya

5

2 2 1 7 4 8 3
4

turk-bayrak Türkiye

5 2 2 1
7

5

8 2
5 kosova-bayrak Kosova
5 0 1
4 2 14 1

1

6

finlandiya-bayrak Finlandiya

5 0 1 4
3

8

1 -5

Money Football League

    

Deloitte-Money-League-17

   

“Yirmincisi yayınlanan 2017 Deloitte Para Ligi Raporu’na göre Manchester United 689 Milyon Euro’luk geliriyle tekrar zirvenin sahibi oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray da, 25. ve 26.sıradan tekrar Para Ligi’ne girdiler.”
Raporu okumak için Tıklayınız

 


    

EkoLig-Foto

 

EkoLig - Futbol Ekonomisi Raporu, Türk Futbolunun gelirlerini ve ekonomik görünümünü mercek altına alan ve futbolun finansal verilerini Avrupa'nın önde gelen ligleri ile karşılaştırmalı olarak sunan rapor 
için tıklayınız 

 

 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için klikleyiniz

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.