x
21 Kasım 2017- Premier Lig kulüplerinden Newcastle United'a Dubaili Konsorsiyum PCP Capital Partners ortağından 300 Milyon Sterlinlik alım önerisi geldi. 10 Kasım 2017- Süper Lig’de naklen yayın gelirleri son 6 yılda %232 artarak yıllık 2 Milyar TL‘na yükseldi.  10 Kasım 2017- Manchester United son on yılda gelirlerini %119 arttırarak 515.3 Milyon Sterlin’e yükseltti.  10 Ekim 2017- Ampute milli futbol takımımız İngiltere'yi 2-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. 2 Ekim 2017- Premier Lig'in yayıncı kuruluşu BskyB, Google, Apple, Facebook, Netflix ile yaptığı sözleşmelerle, Premier Lig kulüplerine 2016-19 için yıllık yaklaşık 2.1 Milyar € daha ekstra ödeme yapacak. Buna göre PL'in yıllık na... 11 Eylül 2017- Deloitte, 26. Futbol finans raporu, "Annual Review of Football Finance, 2017" yi yayınladı. Rapora göre, Avrupa Futbol piyasasının büyüklüğü 24.6 Milyar Euro'ya ulaştı. Avrupa'nın en fazla kazanan ligi ise 4.8 Milyar Euro... 31 Ağustos 2017-  Barcelona Neymar Jr’dan boşalan 11 numaraya, Borussia Dortmund’dan bonuslarla birlikte yaklaşık 150 milyon Euro’ya Ousmane Dembele'yi transfer etti. 27 Ağustos 2017- Beşiktaş Kulübü'nün Divan Kurulu toplantısında toplam borcunun 1 milyar 766 milyon 209 bin 342 TL olduğu açıklandı. 5 Ağustoa 2018- Fransız PSG kulübü, tarihin en yüksek maliyetli transferini gerçekleştirdi. PSG 220 Milyon Euro bedelle Barça'nın yıldızı Neymar'ı transfer etti. 20 Temmuz 2017- İspanyol Futbol federasyonu başkanı Angel Maria Villar, polisin federasyona ilişkin yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Genel Lale ORTA Futbolun Geleceği - 11 Vazgeçilemez Değer

Futbolun Geleceği - 11 Vazgeçilemez Değer

Dr. Lale Orta – 24 Nisan 2012 UEFA; Avrupa futbolunun geleceği için 11 vazgeçilemez değer belirlemiştir. Bu vazgeçilemez değerlerin başlıkları şöyledir:

Önce Futbol, Piramit Yapı ve Yetki Devri, Birlik ve Liderlik, İyi Yönetim ve Özerklik, Taban Futbolu ve Dayanışma, Gençliğin Korunması ve Eğitim, Sportif Bütünlük ve Bahis, Finansal Fair Play ve Rekabetin Devamlılığı, Ulusal Takımlar ve Kulüpler, Saygı, Avrupa Spor Modeli ve Sporun Özelliği.  

UEFA’nın, futbolun geleceğinin korunmasına yönelik dikkate alınmasını önerdiği ve de kendi bünyesinde uyguladığı 11 vazgeçilemez değer sırasıyla aşağıda açıklanmıştır:

 

1- Önce Futbol 

 image001

UEFA’nın, futbolun geleceği için vurguladığı vazgeçilemez değerlerden birincisi; “Önce Futbol”dur. UEFA, Önce Futbol’da: Futbolun, bir ürün olmadan önce bir oyun, bir pazar olmadan önce bir spor, bir iş olmadan önce de bir gösteri olduğunun unutulmaması gerektiğini, önemle ve birinci sırada vurgulamaktadır. 

Yapılacak her şeyde dikkate alınacak en önemli ve ilk şey futbol olmalıdır.

 

2- Piramit Yapı ve Yetki Devri

image002

 

UEFA’nın, futbolun geleceği için vurguladığı vazgeçilemez değerlerden ikincisi; “Piramit Yapı ve Yetki Devri”dir. Dünya Futbolunun yönetici kuruluşu olan FIFA,  futbolda uluslararası maçların ve turnuvaların düzenlenmesi konusunda en yetkili organdır. FIFA, Dünya ülkeleri üzerindeki hâkimiyetini ve iletişimini Konfederasyonları aracılığıyla sağlamaktadır. Avrupa futbolunun yönetici kuruluşu ise UEFA’dır. FIFA ve UEFA, Ulusal Federasyonlara yetki devrederek, yerinden yönetime önem vermişlerdir. Ulusal Federasyonlar; kulüpleri bir arada toplayan dayanışma birlikleridir. Futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini ve yayılmasını sağlamak, kararlar almak, uluslararası kuralları ve her türlü talimatları uygulamak, yurt içi ve yurt dışı futbol faaliyetleri ile uluslararası müsabakalar için plan, program ve benzeri her türlü düzenlemeyi yapmak, ulusal federasyonların görevidir. FIFA ve UEFA’nın, Ulusal Federasyonlarla el ele ve koordineli olarak çalışması, futbolun çıkarlarının en iyi şekilde savunulmasını sağlamaktadır.

 

3- Birlik ve Liderlik

 image003

UEFA’nın, futbolun geleceği için vurguladığı vazgeçilemez değerlerden üçüncüsü; “Birlik ve Liderlik”dir. UEFA, tüm paydaşlarıyla birlikte ileriye doğru ve doğru yönde hareket ederek, yenilikçi bir kurum haline dönüşmek istemektedir. UEFA, yetkisi ve etkisi olan güçlü bir lider konumunda olmasına karşın, dikte (yaptırım) ile değil; uzlaşma yoluyla çalışmayı hedeflemektedir. Ulusal Federasyonlar ve Profesyonel Futbol Strateji Konseyi aracılığıyla, futbolun diğer paydaşlarını da (Ligler, kulüpler, futbolcular) dikkate alarak kararlarına yansıtmaktadır. Bu da; UEFA İcra Kurulu’nun, Avrupa futbolu ile ilgili daha doğru kararlar almasına yardımcı olmaktadır. UEFA, futbol taraftarları olmadan profesyonel futbolun olmayacağı görüşünden yola çıkarak, taraftarlarla da yakın ilişki kurmaktadır.

 

4- İyi Yönetim ve Özerklik

image004

 

UEFA’nın, futbolun geleceği için vurguladığı vazgeçilemez değerlerden dördüncüsü; “İyi Yönetim ve Özerklik”dir. UEFA; tüm üye federasyonların iyi yönetişimi için kararlıdır. İyi bir yönetişim; açıklık, demokrasi, şeffaflık ve sorumluluk demektir. Kurumsal yönetişimde, yönetimle birlikte geleceğe yönelik tasarımların gerçekleştiği açıklık, şeffaflık, adillik ve hesap verebilirlik prensipleri her zaman olmalıdır. Kurumsal yönetişim tutarlı bir idareyi, uyumlu politikaları, süreçleri ve belirli bir sorumluluk alanındaki karar yetkilerini ifade eder. UEFA, sporun özerk yapısının korunmasını da istemektedir. Özerklik, ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi ve serbestçe karar verebilme hakkıdır. UEFA, hükümetlerin müdahaleleri olmaksızın” futbolun gerçek karar vericileri olan ulusal federasyonların liderliğini desteklemektedir.

 

5- Altyapı Futbolu (Grassroots) ve Dayanışma

image005

 

UEFA’nın; futbolun geleceği için vurguladığı vazgeçilemez değerlerden beşincisi; “Altyapı Futbolu ve Dayanışma”dır. Futbol; kadın, erkek ve çocuklar tarafından her yerde oynanmalıdır. En üst düzey profesyonel ligler, buzdağının sadece görünen yüzünü oluşturmaktadır. Herkes için futbol felsefesinde ise: futbol her yerde oynanabilir, herkesin oynama fırsatı vardır ve en önemlisi ayrımcılık yoktur. Futbol bir yaşam biçimidir, hayatla mücadeleyi öğrenme yoludur, takım ruhunu geliştirmenin ve ekip olmanın öğrenildiği ve başarıya ulaşmak için bıkmadan usanmadan çalışılması gerektiğinin uygulandığı yerdir.  

UEFA, futboldaki dayanışmayı güçlendirerek; hem futbolun geleceğini korumaya, hem de sporun faydalarını topluma sunmaya devam etmeyi hedeflemektedir. Futbolun gücü, oyunun altyapısında yatmaktadır. Bu da futbolun; yerel, bölgesel ve ulusal kimliğinin kurallara uygun olarak her zaman korunması ve tabanda futbolun yaygınlaştırılarak dayanışmanın sağlanması anlamına gelmektedir.

 

6- Gençliğin Korunması ve Eğitim

 image006

UEFA’nın, futbolun geleceği için vurguladığı vazgeçilemez değerlerden altıncısı; “Gençliğin Korunması ve Eğitim”dir. Futbol asla yalnızca futbol değildir… Futbol bir hayat okuludur aynı zamanda… Gençler ve çocuklar için futbolu, temel eğitimin vazgeçilmez bir parçası haline getirmek, futbol oynamanın herkesin temel bir hakkı olduğunu vurgulamak ve en önemlisi de futbolda fırsat eşitliği yaratmak gerekmektedir.

Avrupa futbolunun yönetici kuruluşu olan UEFA; hem sportif, hem de ahlaki sorumluluğundan dolayı; küçük futbolcuların uluslararası transferinin birçok riskleri de beraberinde getirdiğini, 18 yaşın altındaki futbolcuların çocuk veya ergen olduklarının unutulmaması gerektiğini vurgulamaktadır. UEFA; futbolun içindeki çocukların geleceğini korumak ve henüz çok genç oldukları gelişim dönemlerinde, onların yabancı ülkelere gönderilmesini doğru bulmamaktadır.

 

7- Sportif Bütünlük ve Bahis 

image007

 

UEFA’nın, futbolun geleceği için vurguladığı vazgeçilemez değerlerden yedincisi; “Sportif Bütünlük ve Bahis”dir. Spor, uluslararası değerleri içeren kültürel bir olgu ve toplumsal bir eylemdir. Sporun özünü yarışma, rekabet ve performans oluşturur. Bahis; sadece bir fon kaynağı değil, aynı zamanda rekabetin bütünlüğüne karşı, futbol için bir risktir. Futbolun; bahislerden adil bir gelir payı alması hakkıdır. Ancak her durumda, oyunun gerçek ruhunu korumak amacıyla, sportif bütünlüğü sürdürmek ve maçların düzgün bir şekilde oynanmasını sağlamak ve taahhüt etmek öncelikli hedefi olmalıdır.

 

8- Finansal Fair Play ve Rekabetin Devamlılığı 

image008

 

UEFA’nın, futbolun geleceği için vurguladığı vazgeçilemez değerlerden sekizincisi;  “Finansal Fair Play ve Rekabetin Devamlılığı”dır. UEFA saha içinde ve dışında Fair Play’i desteklemektedir. Avrupa’daki kulüplerin  mali yapılarını güçlendirerek, futbolun uzun vadede sağlıklı yapısını ve rekabetin devamlılığını korumayı amaçlayan UEFA, Finansal Fair Play kriterlerini uygulama kararı almıştır. Finansal Fair Play; kulüplerin, sportif rekabeti ve kendilerini korumak amacıyla, şeffaf ve sorumlu bir şekilde faaliyet göstermeleri anlamına gelmektedir. UEFA, Finansal Fair Play bağlamında, kulüplerin mali tablolarında da daha sağlıklı bir yapıya sahip olmalarını,  rekabeti ekonomik olarak daha eşit koşullarda sürdürebilmelerine olanak sağlayarak, kulüplerin rekabet adına borç sarmalına girmemelerini ve kendi varlıklarıyla, kendi yaratacakları kaynaklar yoluyla rekabet etmelerini istemektedir.

 

9- Ulusal Takımlar ve Kulüpler 

image009

 

UEFA’nın, futbolun geleceği için vurguladığı vazgeçilemez değerlerden dokuzuncusu;  “Ulusal Takımlar ve Kulüpler”dir. Ulusal takımlar ve kulüpler, futbolun tamamlayıcı ve hayati unsurlarıdır. Futbolun; Avrupa’da, ulusal ve uluslararası düzeyde gelişimi bu dengenin sürdürebilirliğine bağlıdır. UEFA, bu dengenin güçlendirilmesi konusunda kararlı olup, kulüp müsabakalarını ve milli takımlar şampiyonalarını yeniden düzenleyen önemli projeler başlatmıştır.

 

10- Saygı 

image010

 

UEFA’nın, futbolun geleceği için vurguladığı vazgeçilemez değerlerden onuncusu;  “Saygı”dır. Saygı; futbolun önemli bir ilkesidir. Saygı, bir kişiye, bir düşünüşe, bir eyleme, bir başarıya yüksek değer vermekten doğan özel bir davranıştır. Değer ise, bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet olarak açıklanmaktadır. Oyuna, bütünlüğüne, farklılığına, saygınlığına, oyuncuların sağlığına, kurallara, hakemlere, rakiplere ve taraftarlara saygılı olunması gerekmektedir.

UEFA’nın temel ilkelerinden biri ve vurguladığı mesajı da; Irkçılığa, şiddete ve dopinge sıfır tolerans-hoşgörü’dür. Futbol, insanları birleştirerek farklılıkları aşmayı sağlayan bir olgudur. UEFA için, formanın altındaki ten rengi görünmezdir ve her zaman öyle olmalıdır. Irkçılık, ayrımcılık ve şiddet hiçbir zaman hoş görülmemelidir.

 

11- Avrupa Spor Modeli ve Sporun Özelliği 

image011

 

UEFA’nın, futbolun geleceği için vurguladığı vazgeçilemez değerlerden sonuncusu ise;  “Avrupa Spor Modeli ve Sporun Özelliği”dir. Avrupa Futbolunun yönetici kuruluşu olan UEFA, herkese fırsat eşitliğinde yükselme, düşme ve dayanışma ilkesinin sağlandığı, açık rekabete dayalı bir spor modelini geliştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, sporun genel özelliklerinin savunulmasını ve bu özelliklerin futbolda da devam etmesini istemektedir. Buna göre spor; dinamik, diğer insanlarla iletişim kurmaya açık bir alandır ve insanın gelecekteki yaşamı için örgütsel bir değere sahiptir. Sporla insan bireysel ve toplumsal deneyim kazanır, toplumsal öğrenme ve birlikteliğin yanı sıra insanın seçme özgürlüğüne, bağımsızlığını kazanmasına katkıda bulunur. Spor, insanın kendini kontrol etmesine olanak sağlayarak, insanın iç ve dış disiplin edinmesini ve sürdürmesini sağlar. Sporun bu özelliklerinden dolayı da UEFA, futbolun spor olma özelliğini kaybetmesini hiçbir şekilde istememektedir.

 

Günümüzde, Ülkemiz futboluna baktığımızda yaşadığımız birçok problemin kaynağını yukarıda açıkladığımız vazgeçilemez değerlere ulaşma çabalarımızdan değil; kendi vazgeçilmez değer saydıklarımız yüzünden meydana geldiğini görüyoruz. Böyle devam edildiği müddetçe de, UEFA’nın idealleştirdiği değerlere sahip olmamız uzak görünmektedir.  

 

Sonuç olarak sorulması gereken soru şu: Türk Futbolu, UEFA’nın bu vazgeçilemez değerlerinin neresindedir ve bu değerlere ulaşmak için Türkiye Futbol Federasyonu öncülüğünde, kulüpler ve futbolun diğer tüm paydaşlarınca ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?  {jcomments on}

Bu İçerik  10727  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Lale Orta Pazartesi, 14 Kasım 2011.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

tbmm-logo

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Spor Kulüplerinin Sorunları ile

Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak

Alınması Gereken Önlemlerin

Belirlenmesi Amacıyla Kurulan

 

MECLİS ARAŞTIRMASI

KOMİSYONU

RAPORU

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

e- Bülten Üyeliği

E-Bülten listemize üye olmak için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz.

Spor Endexi

15.12.2017 Kapanış Günlük
Değişim %
  IMKB 100

109.596

-0,06

 bjk BJKAS

4,12

1,48

 fb FENER

36,12

1,92

 gs GSRAY

6,35

0,32

 trabzon TSPOR

2,18

0,93

 

       

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 16407350

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 2017-18 Puan Durumu

 Sıra TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1

Galatasaray

 15  10   2    3   33  19   14    32 
2 Başakşehir  15  9  3  3  25  16  9  30
3 Fenerbahçe

 15

 8  5  2  31  19  12  29
4

Beşiktaş

 15  7  6  2  23

 13

 10  27
5 Kayserispor
 15  7  6  2  23  17  6

 27

6

Göztepe

 15  8  3  4  28  23  5  27
7

Trabzonspor

 15  7  4  4  31  27  4  25
8

Bursaspor

 15  7  3  5  27  17  10  24
9

Sivasspor

 15  7

 1

 7  20  25 -5  22
10

Akhisarspor

 15  5  4  6  20  25  -5  19
11 Kasımpaşa  15  5  3  7  24  29  -5  18
12 Alanyaspor  15  5  2   8   26  29   -3  17
13 Malatyaspor  15  4  4  7  18  23  -5  16
14 Osmanlıspor  15  4  2  9  22  27  -5  14
15 Konyaspor

 15

 4  2  9  15  21  -6  14
16 Antalyaspor

 15

 3  5  7  15  26  -11  14
17 Gençlerbirliği  15  3  3  9  19  31  -12  12
18 Karabükspor   15   2  2  11  13  26  -13  8

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

2018 Dünya Kupası 1.Tur 1.Grup Puan D.

Avrupa Elemeleri 1.Tur Grup I
Sıra TAKIM O G B M A Y PUAN AV
1

izlanda-bayrak İzlanda

10 7 1 2 16 7 22 9
2 hirvatistan-bayrak Hırvatistan 10 6 2 2 15 4 20 11
3 ukrayna-bayrak Ukranya

10

5 2 3 13 9 17 4
4

turk-bayrak Türkiye

10 4 3 3
14

13

15 1
5 finlandiya-bayrak Finlandiya
10 2 3
5 9 13 9

-4

6

kosova-bayrak Kosova

10 0 1 9
3

24

1 -21

Money Football League

    

Deloitte-Money-League-17

   

“Yirmincisi yayınlanan 2017 Deloitte Para Ligi Raporu’na göre Manchester United 689 Milyon Euro’luk geliriyle tekrar zirvenin sahibi oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray da, 25. ve 26.sıradan tekrar Para Ligi’ne girdiler.”
Raporu okumak için Tıklayınız

 


    

EkoLig-Foto

 

EkoLig - Futbol Ekonomisi Raporu, Türk Futbolunun gelirlerini ve ekonomik görünümünü mercek altına alan ve futbolun finansal verilerini Avrupa'nın önde gelen ligleri ile karşılaştırmalı olarak sunan rapor 
için tıklayınız 

 

 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için klikleyiniz

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.