Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Futbolekonomi 16 Şubat 2021- Two-Zero Girişim Fonu Göztepe Spor Kulübü A.Ş' ile imzaladığı anlaşma gereğince kulübe belirli bir oranda yatırım yapacak. 29 Ocak 2021 Deloitte tarafından 24.kez yayınlanan Futbol Para Ligi raporuna göre, Avrupalı 20 zengin kulübün gelirleri pandemi nedeniyle bir önceki yıla kıyasla  1.1 Milyar Euro gerileyerek, 8.2 Milyar Euro ola... 28 Ocak 2021- Deloitte'un son raporuna göre Avrupa futbolu pandemi nedeniyle 2 Milyar Euro zarara uğradı. 6 Ocak 2021- Süper Lig takımlarına toplam 3.069.480.267 TL takım harcama limiti tanımlandı. Kulüpler bu tutarı % 15 fazlasıyla 3.529.902.307 TL'na kadar yükseltebilecekler. 1 Ocak 2020 Futbolekonomi olarak yeni yılınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 24 Aralık 2020- Türk futbolunun efsane futbol insanı Özkan Sümer 22 Aralık 2020 tarihinde bir süredir kanser tedavisi gördüğü KTÜ Farabi Hastanesi'nde 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. 21 Aralık 2020- Real Madrid: Covid-19 Real Madrid açıkladı: Avrupa futbolu Covid-19 nedeniyle 5,2 Milyar Euro kaybetti. Futbol Çok Kötü Etkilendi. Hiç Bir Şey Eskisi Gibi Olmayacak! Futbolda Devrim İçin Beklenmemeli! 5 Aralık 2020- Premier League Yönetimi, Alt Futbol Liglerine Pandemi Nedeniyle 250 Milyon Sterlin Yardım Paketini Kabul Etti. 19 Kasım 2020 UEFA Uluslar Ligi'nde Milli Takımımız B Ligi 3.Grup ta  Macaristan'a karşı oynadığı maçı 2-0 kaybederek grup sonuncusu oldu ve C ligine düştü. 18 Kasım 2020- Kulüpler ile yayıncı kuruluş arasındaki kriz çözüldü. beinsports kulüplere yıllık 2.650 Milyon TL ödeme yapacak. Bu anlaşma ile kulüplerin kaybı yaklaşık 550 Milyon TL oldu.
Hata
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 62
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Hukuk Diğer Yazarlar Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında

Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında

 

    Kanun Numarası          :3813

    Kabul Tarihi            :17/6/1992

    Yayımlandığı R. Gazete  :Tarih :3/7/1992   Sayı:21273

    Yayımlandığı Düstur     :Tertip :5  Cilt:31 Sayfa:

    Amaç

 

    Madde 1. - Bu Kanunun amacı, futbol faaliyetlerini milli ve milletlerarası kurallara göre yürütmek,

 teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye`yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe sahip, özerk Türkiye Futbol Federasyonunun kurulması,teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.

    Türkiye Futbol Federasyonunun merkezi Ankara`dadır.    İdari birimlerin görev yerleri Yönetim Kurulunca belirlenir. (*)

(*)Ek: 25.5.2004 t, 5175 sk. ile ek fıkra.

 

    Federasyonun görevleri 

    Madde 2. - Türkiye Futbol Federasyonunun Görevleri şunlardır:

    a) Futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamak,

    b) Milli ve milletlararası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye`yi futbol ile ilgili konularda yurt dışında temsil etmek,

    c) Yurt içi ve yurt dışı futbol faaliyetleri ile milli müsabakalar için plan, program ve benzeri her türlü düzenlemeyi yapmak ve başarılı sonuç sağlan-

ması için gerekli tedbirleri almak.

   

Teşkilat 

    Madde 3. - Türkiye Futbol Federasyonu, merkez, yurt içi ve yurt dışı teşkilatından meydana gelir. Federasyonun merkez teşkilatı

 

    Madde 4. - Federasyonun merkez teşkilatı

    a) Genel Kurul,

    b) Başkanlık,

    c) Yönetim Kurulu,

    d) Denetleme Kurulu,

    e) Tahkim Kurulu,

   f) Merkez Hakem Kurulu,

    g) Yan Kurullar,

    h) İdari Birimlerden,

    Meydana gelir.

     Genel kurul

 

      Madde 5 -  (Değişik: 25.5.2004 t, 5175 sk.)

      Genel Kurul, çağrı tarihinde, aşağıdaki üyelerden oluşur:

 

a) Türkiye profesyonel futbol en üst ligindeki kulüplerin başkanları ile yönetim kurullarınca belirlenecek dörder temsilci.

 

b) Türkiye Profesyonel İkinci Ligi (A) kategorisindeki kulüplerin başkanları ile ilk on sırada yer alan kulüplerden birer temsilci.

 

c) Türkiye Profesyonel İkinci Ligi (A) kategorisi dışında kalan diğer gruplardaki ilk altı sırada yer alan kulüplerin başkanları.

 

d) Türkiye Profesyonel Üçüncü Liginde her gruptan ilk üç sırada olan kulüplerin başkanları.

 

e) Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığını asaleten altı aydan fazla yapmış olanlar.

 

f) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek üç temsilci.

 

g) FIFA ve UEFA'nın icra kurullarında fiilen görev yapanlar ile komisyonlarında en az beş yıl görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve büyükler kategorisinde

olimpiyat, dünya, kıta futbol federasyonları şampiyonaları finalleri ile Avrupa şampiyonalarının en az yarı finallerinde maç yönetmiş faal olmayan hakemler.

 

h) Bünyesinde futbol dalı bulunan federasyonların başkanları.

 

ı) (A) Milli Takım teknik direktörlüğünü en az altı ay yapmış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.

 

i) En az yetmişbeş defa (A) Milli olmuş ve Genel Kurul tarihinden en az altı ay önce faal sporculuğu bırakmış olanlar.

 

j) Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek bir temsilci.

 

k) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek dört temsilci.

 

l) Türkiye Futbol Adamları Derneği Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek bir temsilci.

 

m) Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek bir temsilci.

 

n) Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek iki temsilci.

 

o) Türkiye profesyonel futbol en üst liginde şampiyon olan kulüplerden her biri için ilave iki temsilci.

 

Birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen profesyonel liglerdeki kulüplerin puan ve averajlarının eşitliği halinde; grup sırasının tespitinde, UEFA kriterleri de

dikkate alınarak, kulüpler, Genel Kurul temsilcilerini Federasyon gözetiminde ve kendi aralarında çekecekleri kur'a ile belirler. Takımların maç sayılarında eşitsizlik bulunması

halinde ise o ligdeki puan sıralaması dikkate alınarak hangi kulübün Genel Kurulda temsil edileceğini belirlemeye Federasyon yetkilidir.

 

Türkiye liglerinde statü değişiklikleri yapılması veya liglerdeki takım sayılarında azalma veya artış olması nedeniyle yeniden oluşturulacak lige dahil takımların temsilci

sayısını, Genel Kurulda temsil edilen liglerin üye sayısının yüzde onunu geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere, artırmaya veya azaltmaya Federasyon yetkilidir.

 

Genel Kurul dört yılda bir futbol liglerinin tescili tarihinden itibaren en geç kırkbeş gün içinde, Mali Genel Kurul ise her yıl haziran ayında, Yönetim Kurulunun

belirleyeceği tarihte olağan olarak toplanır. Toplantının gündemi ve tarihi en az onbeş gün önceden günlük ulusal iki gazetede ilan edilir ve Federasyonca, Genel Kurul

üyelerine yazılı olarak bildirilir. Genel Kurul gerektiğinde, toplam üye sayısının yüzde kırkının noter kanalıyla yazılı müracaatı, Federasyon Yönetim Kurulunun kararı

veya spordan sorumlu Bakanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması halinde, çağrıda bulunanlar gündeme esas olacak toplantı sebebini de bildirmek zorundadırlar.

 

Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısındanfazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci

toplantı ertesi gün üye tam sayısının üçte biri ile yapılır. İkinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantı bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın

yapılır. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin yarısından fazlasının oyu ile alınır.

 

Olağan veya olağanüstü toplantıda Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ve diğer kurulların seçimi yenilenebilir.

 

Genel Kurulda birden fazla oy hakkı bulunan üyeler ancak bir oy kullanabilirler. Vekaleten oy kullanılamaz.

 

Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar, Genel Kurul üyesi olamazlar.

 

     Genel Kurulun görevleri

 

    Madde 6- Genel Kurulun görevleri şunlardır:

    a) Türkiye Futbol Federasyonu faaliyet programını ve bütçesini onaylamak, gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için Yönetim Kuruluna yetki vermek, Yönetim

Kurulunu ve Başkanı ibra etmek,

    b) (Değişik: 25/5/2004-5175 sk) Başkanı, Yönetim Kurulunun ondört üyesini,     Tahkim, Merkez Hakem ve Denetleme kurullarını seçmek,

 

    c) Ana statüyü yapmak ve değiştirmek,

    d) Yönetim Kuruluna taşınmaz alımı ve satımı için yetki vermek,

    e) Denetleme Kurulunca her yıl hazırlanan denetleme raporunu kabul etmek,

    f) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.

    Başkan ve başkanvekilleri

 

    Madde 7- 25/5/2004-5175 sk)

    Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, Genel Kurulda Yönetim Kurulunun ondört üyesinin seçiminden önce yapılır. Genel Kurulda Başkan adayı olabilmek için

Genel Kurul üyelerinin beşte birinin yazılı teklifi gerekir. Başkanın yokluğunda görevlerini, Başkanın belirleyeceği başkanvekili yürütür. Başkan Genel Kurula katılan üyelerin oyçokluğu

ile seçilir. Başkan en fazla üst üste iki dönem seçilebilir. Gençlik ve spor teşkilatının yönetim kademelerinde görev alanlar, bu görevlerinden

asgari bir ay önce ayrılmış olmadıkları sürece, Başkanlığa aday olamaz ve seçilemezler.

    Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, spordan sorumlu Bakan tarafından başkanvekillerinden birisi seçime kadar Başkan

olarak atanır. Ancak Genel Kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü Genel Kurula gidilmez.

    Başkanın görevleri

 

    Madde 8.- Başkanın görevleri şunlardır:

    a) Federasyonu temsil etmek,

    b) Federasyonun faaliyetlerini bu Kanun, ana statü ve diğer mevzuata göre yürütmek,

    c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

    d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

    e) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını Yönetim Kuruluna teklif etmek,

    f) Gerekli gördüğünde yan kurullara başkanlık etmek,

    g) Harcamaları yapmak, gerektiğinde bu yetkisini başkanvekillerine veya genel sekreterine devretmek.

    h) MÜLGA :25/5/2004-5175 sk.ile yürürlükten kaldırılmıştır.

    ı) MÜLGA :25/5/2004-5175 sk.ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

    Yönetim Kurulu

 

    Madde 9.- (Değişik: 25/5/2004-5175 sk)

    Yönetim Kurulu; Federasyon Başkanı ile Genel Kurulun seçeceği ondört üye olmak üzere onbeş üyeden teşekkül eder.

    Genel Kurulda aynı sayıda yedek üye seçilir. Yönetim Kurulunun görev süresi dört yıldır.

    Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen kulüp temsilcileri, kulüplerinin başkanı veya yönetim kurulu üyesi iseler, seçilmekle bu sıfatları sona erer.

    Yönetim Kurulunun görevleri

 

    Madde 10.- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Futbol takımlarını kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, liglerin isimlerini belirlemek, ligleri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil

statüsünü belirlemek (*),

    b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, müsabakaları ertelemek, ileriye kaydırmak, yarım kalan müsabakalar ile olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında

karar vermek,

    c) Futbol ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem, futbolcu, masör ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü

tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek,

    d)Kulüplerin futbol dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek,

    e) Futbol takımlarını, futbolcularını ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek,

    f) Federasyonun merkez, taşra ve yurt dışı görevlerinde çalışan personelin ücretleri ile sosyal haklarını ve gerekli görülen federasyon kurullarının huzur

haklarını, tazminatlarını, yolculuk ve ikamet giderlerini ve yolluklarını tespit etmek,(*)

    g) Genel Kurul`dan alınan yetki doğrultusunda müsabaka, eğitim ve sağlık ile ilgili tesisler yapmak, yaptırmak,

    h) Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak tesis kiralamak, işletmek, işlettirmek ve futbol faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri

ihtiyaçlarını sağlamak,

    ı) Federasyonun yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarını kurmak,

    i) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve futbol ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,

    j) Futbol ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser yayınları ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek,

    k) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

    l) Kulüpler, futbolcular, teknik yönetici ve öğreticiler, hakemler, müsabaka görevlileri ile futbol alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını ka-

rara bağlamak,

    m) Genel Kurul toplantılarını hazırlamak,

    n) Bütçeyi hazırlamak,

    o) Genel Kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

    ö) İki başkanvekilini belirlemek,

    p) Ulusal ve uluslararası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak, (*)

    r) Ülkemizde mevcut ise; akredite belgesine sahip olan Doping Kontrol Merkezinde, sporcuların anti doping kontrollerini yaptırmak, dopingli çıkan futbolcularla ilgili

ulusal ve uluslararası kurulların kararlarını uygulamak,(*)

    s) Yönetim Kurulunca her yıl belirlenecek limiti aşan harcamalar için, Başkan ile birlikte bir Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek,(*)

    t) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,(*)

    u) Bu Kanun, ana statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.(*)

(*)25/5/2004-5175 sk ile ek ve değişik

 

    Denetleme Kurulu 

    Madde 11- Denetleme Kurulu, dört yıl için Genel Kurulca seçilecek mali konularda ihtisas sahibi olan beş asil, mali konularda ihtisas sahibi olan beş ye-

dek üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler.

   

    Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları 

    (Değişik: 25/5/2004-5175 sk)

    Madde 12. - Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Genel Kurulca kabul edilen talimata uygun olarak Federasyonun mali işlemlerini Genel Kurul adına

denetler. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu Genel Kurulun onayına sunar.

 

   Denetleme raporunda; gelir-gider tabloları, bilançolar ve yıllık faaliyetleri esas alan mali tablolar yer alır. Ayrıca kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılıp

kullanılmadığı, harcamaların sportif faaliyetler için yapılıp yapılmadığı ve mali işlemlere ilişkin karar ve tasarrufların amaç ve programlarına uygun olup olmadığı

hususlarına da yer verilir. Denetleme Kurulu, raporunu Genel Kurul üyelerine bir ay önceden gönderir.

 

 

    Tahkim Kurulu 

    (Değişik: 25/5/2004-5175 sk)

    Madde 13. - Tahkim Kurulu; iki asıl ve iki yedek üyesi üniversitelerin hukuk fakülteleri veya spor yüksekokullarında görev yapan öğretim üyelerinden olmak üzere

beş asıl, beş yedek hukukçu üyeden oluşur. Tahkim Kurulu üyeleri dört yıl görev yapmak üzere Federasyon Genel Kurulunca seçilirler.

 

Üyeler kendi aralarından bir Başkan seçerler.

 

Kurul, görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemez.

 

Kurul beş üyenin katılımı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyenin katılmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder. Tahkim Kurulunun kararları kesindir.

 

    Tahkim Kurulunun görevleri

 

     Madde 14- Tahkim Kurulu, Federasyon ile kulüpler; federasyon ile hakemler; federasyon ile teknik direktör ve antrenörler; kulüpler ile teknik direktörler   ve

antrenörler; kulüpler ile oyuncular; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu ka-

rarlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

 

    Merkez Hakem Kurulu 

    Madde 15- (Değişik: 25/5/2004-5175 sk)

    Merkez Hakem Kurulu Genel Kurulca seçilir ve biri Başkan olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Aynı sayıda ve aynı nitelikte yedek üye seçilir. Üyelerin

yedisi faal olmayan hakemlerden, ikisi ise spor alanında en az on yıl mesleki deneyimi olan kişiler arasından belirlenir.

 

Bu seçimde, Merkez Hakem Kurulu üyeleri aday listesinde Merkez Hakem Kurulu Başkanının kim olacağı ayrıca gösterilir.

 

Kurul, görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi seçilemez.

 

    Merkez Hakem Kurulunun görevleri

 

    Madde 16- Futbol takımı bulunan kulüplerin yapacakları resmi ve özel futbol müsabakalarının yönetimini ve bu müsabakalarla ilgili futbol oyun kuralları

açısından teknik anlaşmazlıkların çözümlenmesini, il ve ilçe hakem kurullarının kurulmasını, hakemlerin, gözlemcilerin eğitilmesini, bunların klasmanlara ay-

rılmasını, yükselme ve düşme şartları ile statü ve talimatlarda belirtilen diğer görevleri yapar.

 

    Yan kurullar 

    Madde 17- Federasyonun faaliyet ve işlemlerinin yürütülmesi için gerekli olan yan kurulların başkan ve üyeleri, Yönetim Kurulunun onayını almak suretiy-

le Federasyon Başkanı tarafından belirlenir.

    Yan Kurullar şunlardır:

    a)Disiplin Kurulu,

    b)Tahkik Kurulu,

    c)Teftiş Kurulu,

    d)Sağlık Kurulu,

    e)Araştırma ve Geliştirme Kurulu,

    f)Mali Danışma Kurulu,

    g)Hukuk Kurulu,

    h)Dış ilişkiler Kurulu,

    ı)Profesyonel İşler Kurulu,

    i)Amatör işler Kurulu

    j)Diğer Yan Kurullar,

 

    

    İdari birimler 

    Madde 18.- İdari birimler, Federasyonun bütün işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, yönetim kurulunca alınacak kararları uygulamak ve Başkan tarafından

verilecek görevleri yerine getirmek üzere bir genel sekreter ve yeteri kadar genel sekreter yardımcısı,danışmanlar, teknik yönetici ve öğreticiler ile diğer

idari ve teknik personelden oluşur.

 

    (Ek: 14/2/2000 - 4563/8 md.) Bu Kanunla verilen görevleri yürütmek ve düzenlemek amacıyla, Federasyonun, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı bünyesinde yer alacak

birimlerde yeni görevlendirilecek idari ve teknik personelin sayısının mevcut personelin toplam sayısının yüzde beşini geçmesi halinde; bu sayının artırılması, azaltılması ve sözleşme ücretleri limitlerinin belirlenmesi Başkanın teklifi ve Genel Kurulun onayına tabidir. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonunun organize ettiği futbol müsabakalarında görevlendirilen hakemler, müşahit ve temsilciler görevli oldukları müsabakalarda herhangi bir saldırıya maruz kaldıklarında; ceza kanunlarının uygulanması bakımından, bunların işledikleri suçlarla, bunlara karşı işlenen suçlarda Devlet memurlarına ilişkin hükümler uygulanır.

 

    Federasyonun yurt içi teşkilatı 

    Madde 19.- Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak maksadıyla, tüm illerde fahri futbol temsilcisi ve Yönetim Kurulunca gerekli görülen illerde ye-

teri kadar personelden oluşan Federasyon temsilcilikleri kurulur.

 

    Federasyonun yurt dışı teşkilatı 

    Madde 20.-(Değişik: 14/2/2000 - 4563/9 md.)

    Yönetim Kurulunca gerekli görülen ülkelerde yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilciliklerinin açılması veya bunların kapatılması, Dışişleri Bakanlığının

görüşü alınarak, spordan sorumlu Bakanın kararına tabidir.

   

    Federasyonun bütçesi 

    Madde 21.- Federasyonun bütçesi, Yönetim Kurulunca düzenlenerek Genel Kurulun onayından sonra uygulanır.

    Başkan, tahsilat ve harcamaları bütçede belirtilen esaslar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

    Başkan, yetkisini sınırlarını belirtmek kaydıyla başkanvekillerine ve Genel Sekretere devredebilir.

    (*) Federasyonun bütçesinden en az yüzde iki oranında Merkez Hakem Kuruluna verilecek pay bu Kurulun bütçesini oluşturur. Bütçe Genel Kurulda ibra

edilir. Merkez Hakem Kurulunun bütçesi Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde kullanılır.

(*)25/5/2004-5175 sk ile Ek fıkra

 

    Federasyonun gelirleri 

    Madde 22.- Federasyonun gelirleri şunlardır:

    a) Spor-Toto ve Spor-Loto`dan kulüplere verilen isim haklarının %18`i,

    b) Kulüplerin profesyonel (Jubile maçları hariç) müsabaka hasılatlarının %10`u,

    c) Başvuru harçları ve para cezaları,

    d) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından elde ettikleri gelirlerin %10`u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon ve radyo yayınlarından elde edilecek gelirler,

    e) Sponsorluk gelirleri,(*)

    f) Milli ve temsili müsabaka gelirlerinden kesintilerden sonra kalan net meblağ,

    g) Tescil, vize, aktarma, aidat ve benzeri gelirler,

    h) Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışından elde edilen gelirler,

    ı) Faiz gelirleri,

    i) Bağış ve yardımlar,

    j) Diğer gelirler,

(*)25/5/2004-5175 sk ile değişik

 

    Federasyonun giderleri 

    Madde 23.- Federasyon bu Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirebilmek için ilgili mevzuat ve bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harca-

maları yapar.

 

    (Ek: 14/2/2000 - 4563/10 md.)  Federasyonun yıllık toplam gelirinin en az yüzde onbeşi proje karşılığında olmak üzere, ikinci ve üçüncü ligde takımı bulunan kulüp-

lere eşit oranda, en az yüzde onbeşi ise alt yapı eğitim ve spor faaliyetlerinde kullanılmak  üzere ilgili kurum, kuruluş ve spor kulüplerine Federasyon Ge-

nel Kurul kararı ile dağıtılır.

 

     (Ek: 14/2/2000 - 4563/10 md.)  Federasyonun bütçe dışı yapacağı harcamalara (primler dahil) ve yatırımlara ilişkin usul ve esaslar, Genel Kurul onayı ile belirlenir.

    (Ek: 14/4/2000 - 4563/10 md.) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından spor kulüplerine veya kamu kurumu veya kuruluşlarına protokol karşılığın-

da devredilen, kiralanan veya süreli intifa hakkı tesis edilen spor tesislerine ait protokol  tribünlerinin  kullanılmasında  kişi  sayılarının  tespit i ve proto-

kol yönlendirmesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü talimatları dahilinde İl ve İlçe Müdürlüklerince yapılır.

 

    (Ek: 25/5/2004-5175 sk) Türkiye futbol liglerinin isim haklarından elde edilen gelirlerin yüzde otuzbeşi üçüncü lig, yüzde yirmibeşi ikinci lig kulüplerine

eşit olarak dağıtılır. Kalan yüzde kırklık kısım ise Federasyon payı kesildikten sonra en üst lige katılan kulüplere yine eşit olarak dağıtılır.

 

    Vergi muafiyeti

    Madde 24.- Bu Kanuna göre yapılacak müsabakalardan elde edilecek gelirler ile federasyonun diğer gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

 

    Cezalar

    Madde  25.- Futbol müsabaka ve çalışmalarında kulüpler ve kişilerce disiplin ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyideler, milli ve mil-

letlerarası teamüllere uygun olarak Federasyon Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak esaslarla tespit edilir.

 

    Belirlenecek fiillere uygulanacak cezalar, ihtar, yarışmadan men, hak mahrumiyeti, yarışmayı seyircisiz oynatma, saha kapatma, para cezası, tescil ipta-

li, puan indirme ve küme düşürmedir.

 

    (*) Uygulanacak para cezası, beşyüzmilyar lirayı geçemez, bu miktar her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme

oranında artırılır.

(*)25/5/2004-5175 sk ile değişik

 

 

   Kulüpler 

   Madde  26.- Futbol kulüpleri ile diğer spor kulüplerinin futbol şubeleri federasyona bağlıdır. Bunlar hakkında bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarıla-

cak esaslar uygulanır.

    Federasyon, kulüpleri Yönetim Kurulunca tesbit edilecek esaslar çerçevesinde kayıt ve tescil eder. Kaydı yapılmayan veya herhangi bir vecibesini

yerine getirmeyen kulübün kayıt ve tescili iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara iştirak ettirilmez.

 

    Futbol kulüplerinin devri

 

    Madde  27.- Futbol dalında faaliyet gösteren kulüpler, futbol şubelerini kanunlarda belirtilen şekil ve esaslarda, kuracakları veya kurulmuş anonim şirketlere devredebilirler.

 

    Tesis ve personelden yararlanma

 

    Madde  28.- Federasyon, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün tesis ve personelinden, bu Genel Müdürlük ile yapacağı sözleşme ve protokol esasları çerçevesinde yararlanabilir ve kulüpleri yararlandırabilir.

   (Ek: 25/5/2004-5175 sk)Milli müsabakalarda protokol tribünü Federasyon tarafından düzenlenir.

 

    Yayınların düzenlenmesi

 

    Madde  29.- (Değişik: 25/5/2004-5175 sk)

    Futbol müsabakalarının televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran

Federasyon Yönetim Kurulu yetkilidir. Milli müsabakalar şifreli yayınlanamaz.

 

    Ana statü, statü ve talimatlar

 

    Madde  30.- Bu Kanunda belirtilen teşkilatın çalışma usul ve esasları ile Kanunun uygulanmasına dair diğer hususlar, Genel Kurulun yapacağı Ana Statü ile

Yönetim Kurulunun yapacağı statü ve talimatlarla belirlenir.

    Bakanlığın gözetim ve denetimi

 

    Madde  31.- Federasyonun başta milli ve milletlerarası müsabakalar olmak üzere bütün faaliyet ve işlemleri, spordan sorumlu Devlet Bakanlığının gözetim ve

denetimine tabidir.

    (Ek: 14/4/2000 - 4563/12 md.) Başbakanlık Teftiş Kurulunca yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görü-

len Federasyon Başkanı veya Federasyon Yönetim Kurulu hakkında karar alınmak üzere, spordan sorumlu Bakan, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

   

    Yürürlükten kaldırılan hükümler

 

    Madde  32.- 3461 sayılı Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

 

   Başkan ve Yönetim Kurulu üyesi seçilme şartları (*)

 

   Ek Madde 1. - Başkan ve Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

 

   a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

 

   b) Seçim tarihinden önceki beş yıl içerisinde, bir defada bir yıl ve toplam iki yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak.

 

   c) Vergi ve sigorta borcu bulunmamak.

 

   d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve organize suçlardan, zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suiistimal, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak.

(*) 25/5/2004-5175 sk ile ek madde eklenmiştir.

 

 

    Geçici Madde 1.- Bu Kanunda öngörülen Ana Statü, statü ve talimatlar yürürlüğe girinceye kadar bu husustaki mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olma-

yan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

 

    Geçici Madde  2.- Spordan sorumlu Devlet Bakanı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırır. Toplantı

ile ilgili her türlü işlem mevcut Federasyon tarafından yapılır.

    Bu toplantının başkanı, spordan sorumlu Devlet Bakanıdır.

 

    Geçici Madde  3.- 3461 ve 3524 sayılı kanunlara göre görev yapan Başkan, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Tahkim Kurulu ile yan kurullar, bu Kanuna göre

oluşacak Federasyon teşkiline kadar görevlerine devam ederler.

 

    Geçici Madde  4.- Bu Kanunun yürürlüğe girişinden sonra yapılacak ilk Futbol Federasyonu Genel Kurulu toplantısına; Kulüp ve dernek Genel Kurulları

içinden, Yönetim Kurullarınca Futbol Federasyonu genel kuruluna katılacak üyeler belirlenir. Bu üyeler, kulüp ve derneklerin yapılacak ilk genel kurulların-

da onaylandırılır. Bir sonraki Futbol Federasyonu genel kurulu için üyeler yeniden belirlenebilir.

 

    GEÇİCİ MADDE 5. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce en az kırk defa (A) Milli olmuş ve faal futbolculuğu bırakmış olanlar Türkiye Futbol

Federasyonunun Genel Kurul üyesi olurlar.(*)

 

    GEÇİCİ MADDE 6. - Bu Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde öngörülen bir aylık süre ilk Genel Kurul toplantısı için uygulanmaz.(*)

 

    GEÇİCİ MADDE 7.- Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar hakkında mahkemelerce kapatma kararı verilen ya da davaları sürmekte olan amatör spor kulüpleri,

üç ay içinde genel kurullarını toplamak şartıyla faaliyetlerini sürdürürler.(*)

 

 

   Madde  33.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

    Madde 34.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                             7304-1

            17/6/1992 TARİHLİ VE 3813 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ

                                                                    MADDELER

    1) 14/4/2000 tarihli ve 4563 sayılı Kanunun geçici maddesi:

 

    Geçici Madde 1 - Mevcut ana statü ve talimatlar, bu Kanunun  yayımı tarihin-

den itibaren en geç üç ay içerisinde yapılacak Federasyon Genel Kurulun-

da bu Kanunla getirilen düzenlemelere uygun hale getirilir.

                                                                       7304-2

                                                                         7304-3

                3813  SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

{jcomments on}

 

Bu İçerik  7446  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Pazartesi, 01 Mart 2021.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

01.03.2021

Kapanış Günlük
Değişim %
  IMKB 100

1.512,12

2,77

 bjk BJKAS

3.95

-0,75

 fb FENER

31.06

5,79

 gs GSRAY

4.14

-3,04

 trabzon TSPOR

2.39

-3,63

   SPOR ENDEKSİ

940,17

-0,41

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 27339852

SPOR TOTO SÜPER LİG 2020-21 SEZONU

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV P
1

Galatasaray

 26 18 3  5 52

19

33  57
2 Beşiktaş  25  17  3  5 56 26  30   54
3 Fenerbahçe

 26

 17  3  6 48 27 21  54
4

Trabzonspor

 26  14  6  6 32

 25

7  48
5 Hatayspor  26  13  6  7 46  31  15 

 45

6

Alanyaspor

 26

12

6  8 40  26

14

 42
7

Gaziantep

 26

 10 

10  6 37  29 8  40
8

Karagümrük

 26 11 7  8 41

 34

 7  40
9

Göztepe

 26  9

8

 9 36  31   5  35
10

Antalyaspor

 26  7 13  6 24  29   -5  34
11 Sivasspor  25

 7

11  7  28  29   -1  32
12 Konyaspor  25  8 7  10  32  30    2

 31

13 Malatyaspor  26  7 10  9  33  35    -2  31
14 Kasımpaşa  26  8 5  13  29  41    -12  29
15 Rizespor

 26

6 10  10  30  42

   -12

 28
16

Kayserispor

 25

 6 7  12  17  30    -13  25
17 Başakşehir  26  6 7  13  28  44  -16  25
18 Erzurumspor  25  6 7  13  24  41 -17  25
19 Denizlispor  26  5 6  15  23  46 -23  21
20 Gençlerbirliği  25  5 6  14  21  46 -25  21
21 Ankaragücü  25  5 5  15  28  44 -16  20

 

            

 

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

2021 Deluitte Raporu

 

 

 

 2021de-avrupada-ve-turkiyede-futbol-ekonomisi

Cocid-19 sürecinde 2021'e girerken Avrupa'da ve Türkiye'de Futbol Ekonomisi'nde yaşanılan değişim ve olumsuz gelişmeleri okumak için tıklayınız.

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

 

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.