Kartal Finansal Olarak Hep Yüksekten Uçmak Zorunda!
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Mali Diğer Yazarlar Kartal Finansal Olarak Hep Yüksekten Uçmak Zorunda!

Kartal Finansal Olarak Hep Yüksekten Uçmak Zorunda!

BJK

Kerem Akbaş- 23 Mayıs 2017 Beşiktaş'ın 21 Mayıs 2017 'de gerçekleştirilen 2016 yılı Mali Genel Kurulunda, kulübün 31 Aralık 2016 tarihli konsolide finansal tabloları ibra edildi. Beşiktaş'ın ibra edilen Dernek ve Bağlı Ortaklıkların Konsolide Finansal Tabloları ile  bağımsız denetçi raporunda yer alan bilgiler ve 2017 yılı bütçesiyle ilgili Kerem Akbaş, Gökhan Tiryaki ve Özgür Şentürk tarafından yapılan analiz ve değerlendirmeleri, futbolekonomi okurlarıyla aşağıda paylaşıyoruz.

 

Bilindiği üzere Beşiktaş JK Derneği ve bağlı ortaklılar Ernst &Young denetçisi olan Metin Canoğulları tarafından denetleniyordu, ancak Canoğulları SPK’dan lisansını 2 yıl kullanmama cezası aldı. Bu sebepten dolayı bu sene denetçi değişti ve Kaan Birdal oldu.

   

Beşiktaş JK Derneği ve Bağlı Ortaklıklarına ait denetim raporları Mali Genel Kurulun normal tarihi olan 14 Mayıs 2017’den sadece 4 gün önce imzalanmış durumda. Hem Türk Ticaret Kanunu hem de BJK Tüzüğüne göre denetim raporları en az 15 gün önce kongre üyelerine teslim edilebilecek hale getirilmek zorunda. Ne var ki,  rapor mali genel kuruldan sadece 4 gün önce hazır olduğu için, genel kurul sabahından önce faaliyet raporuna ulaşmak pek mümkün olamıyor. Üstelik tüzüğe göre, konsolidasyona giren şirketlerin mali tablolarının da bireysel olarak ayrı ayrı paylaşılması gerekiyor.

   

Tüzük ve denetçi tartışmalarını bir kenara bırakıp herkesin merak ettiği ve üzerine sürekli konuştuğu, toplam yükümlülüklere, yani borçlara bir bakalım. Beşiktaş'ın toplam yükümlülükleri bu dönemde 1.306.668.139 TL’den 1.585.671.648 TL’ye çıkmış durumda.

   

Bu borçların 693 milyon TL’lık kısmı, banka ve factoring kuruluşlarına olan finansal borçlardan oluşuyor. 2014 yılında finansal borç 303 milyon TL iken, 2 yıllık periyotta bu tutar %129 artış göstererek, 693 milyon TL ulaştı.

   

Finsansal borçların yıllar itibariyle gelişim trendi aşağıdaki gibidir.

                         

   

31.12.2016

 
 

31.12.2015

 
 

31.12.2014

 
 

Banka Borçları

 
 

549.321.944

 
 

454.621.132

 
 

211.100.249

 
 

Factoring

 
 

143.731.099

 
 

119.922.969

 
 

91.980.998

 
 

Toplam

 
 

693.053.043

 
 

574.544.101

 
 

303.081.247

 

   

Banka borçlarında dikkat çeken bir husus da, borçların önemli bir bölümünün kısa vadeli olması. Bu bağlamda, sadece Kulübün Ocak-Mart döneminde 224 milyon TL finansal borç ödemesi yapması gerekiyor. Aylık ortalama 75 milyon TL civarında bir borç ödemesinden bahsediyoruz ki, 224 milyon TL'lık borç, 2016 yılı gelirlerinin %40’ından daha fazla görünüyor. 1 yıl içinde ödenecek finansal borç ise 565 milyon TL... Buradan bakıldığında, 2016 yılı gelirleri hiç harcanmamış bile olsa, finansal borcu kapatmaya yetmiyor. Bu durumda faiz sarmalı devreye giriyor ve krediler yüzüdürülüyor. Yani, vadesinde anapara ve faiz borç alınıyor ve faiz artık ana para haline dönüşüyor.

   

Belki de, en çok konuşulan konulardan biri de Vodafone Arena’nın maliyeti. Bağımsız Denetçi Raporuna göre Vodafone Arena’nın maliyeti 468 milyon TL. Bunun 47 milyon TL’si aktifleştirilen finansman maliyetlerinden oluşuyor. Aktifleşen finansman maliyeti nedir? diye soracak olursak; buna yanıtımız şu oluyor... Stadyumun yapımında kullanılan her türlü giderin ödenmesi için kullanılan kredinin faizi diyebiliriz basit bir anlatım ile. Vodafone Arena ile yapılan yatırımların devam ettiğini göz önünde bulundurursak, stad maliyeti 500 milyon TL’yi muhtemelen aşacaktır. 2017 yılı sonunda stadın toplam maliyetini net olarak mali tablolarda görmeyi öngörüyoruz.

 

Şüphesiz ki, Stad maliyetinin yüksekliği veya düşüklüğü ile ilgili yorum yapacak uzmanlığa sahip tarafsız bir kuruma, yönetimin bilimsel ve kanıtlarla dayalı bir rapor hazırlatması, doğal olarak maliyet üzerinden yapılacak spekülasyonların da önüne geçecektir.

   

Borç ve kredinin olduğu yerde faiz maliyetleri ciddi bir yük oluşturmaktadır. 2016 yılında 191 milyon TL finansal maliyet ve bunun karşılığımda 21 milyon TL finansal gelir oluşmuş durumda. Nette 170 milyon TL finansmanla ilgili maliyet oluşurken, bunun 45 milyon TL’si kur farkı, 125 milyon TL’si ise borçlanma faizi ve tecil faizlerinden oluşuyor.

   

Ülkemizde halk nezdinde ekonominin temel çıpası olarak görünen döviz kurlarındaki oynaklık 2016 yılında Beşiktaş JK Derneği ve bağlı ortaklarınını ciddi manada zarar etmesinin önemli etmenlerinden biridir. 31.12.2016 tarihi itibarı ile ticari ve finansal kur farkı toplamı net 71 milyon TL olarak karşımıza çıkıyor denetim raporunda. Bu da finansal tabloların kur riskine ne kadar hassas olduğunun en açık göstergesi.

   

222 milyon TL yapılandırılmış olmak üzere toplam 253 milyon TL vergi borcu gözleniyor denetim raporunda. Bu rakam toplam borç yükünün %15’ine eşit. Borçların %15’inin devlete olması kulübün pek çok konuda elini ayağını bağlayabilir. Sonuç olarak, Avrupa Kupalarında mücadele etmek için gerekli “temiz kağıdını” almanın bir şartı da vadesi geçmiş vergi borcunun olmaması koşuludur.

   

Kulübün eski yöneticilere toplam 117 milyon TL borç bulunuyor. Söz konusu borcun 100 Milyon TL’si malum. Ayrıca, Yıldırım Demirören’den kulübün 4 milyon TL’de alacağı var. Borçları kalan kısmı ise 9 milyon TL ile Serdal Adalı ve 8 Milyon TL da Tamer Kıran’a olan borçlardan oluşuyor.

   

Ertelenmiş gelirler geçen yıl olduğu gibi 172 milyon TL seviyesinde kalmış vaziyette. Bu tutar, 2016 gelirlerinin %30’una karşılık geliyor. Söz konusu tutarın 72 milyon TL’si sponsorluk, 60 milyon TL’si kombine ve loca, 16 milyon TL’si kira gelirlerinden ve 24 milyon TL’si da alınan avanslardan oluşmakta.

   

Kulübün verdiği temliklerin de, bu dönemde 1 milyar TL’den, 1,2 milyar TL’ye çıktığını gözlemliyoruz. Ayrıca, borsaya kote hisselerin de, %8'lik kısmı rehnedilmiş durumda. Hisse rehniyle ilgili genel kuruldan yetki alınıp alınmadığı konusunda kafa karışıklığı sürüyor.

   

2016 yılında 12,4 milyon TL alacak tahsilinin imkansız hale gelmesinden dolayı, şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılmış durumda. Konuya dair detay mevcut olmadığı için bu konuda yorum yapabilmek imkansız.

   

Yıllarca Beşiktaş kulübü aleyhine açılan davalar ile manşetlere taşındı ve şimdi bakıldığında, bu dava yükünün temizlendiği söyleniyor. Denetim raporunda kaybedileceği düşünülen davalarla ilgili ayrılan karşılık tutarı 5 milyon TL olarak belirtilmiş. Davalar incelendiğinde ve gelir tablosuna yansıyan dava giderlerine bakıldığında, bunun çok üzerinde bir tutarın mali tablolara yansıması gerekebilir.

   

Ayrıca 84 sayfadan oluşan denetim raporunun 31 sayfası yani toplam raporun %37’si dava ve karşılıklara ayrılmış durumda.

   

Kulüp gelirleri geçen seneye göre %40 oranında bi artış göstererek, 381 milyon TL’den 534 milyon TL’ye yükselmiştir. Bu artışın en önemli etkenleri UEFA gelirleri ile stadyum geliri olarak karşımıza çıkıyor.

   

Bir takım için Şampiyonlar Ligi'nin ne kadar kritik olduğu ve katılımın gerekliliğini yine denetim raporu içindeki 2016 yılı gelirlerinde görüyoruz. Toplam 534 milyon TL olan gelirin %18’lik kısmı buradan geliyor ve kalem bazında baktığımızda en yüksek gelir UEFA geliri.

   

Daha önce maliyetine değindiğimiz Vodafone Arena ile birlikte maç günü gelirleri 31 Milyon TL’den 71 Milyon TL’ye, yine buna bağlı olarak sponsorluk gelirleri ise 55 milyon TL’den, 85 milyon TL’ye çıkmış durumda. Vodafone Arena’ya kavuşan taraftar hem özlem gideriyor hem de ciddi tutarda para hatcayarak kulübe destek veriyor. Ancak Vodafone Arena sadece maç günleri faaliyet gösterir pozisyondan 365 gün faaliyet gösterir hale gelirse gelirler daha da artacaktır.

   

Futbolcu satış ve kiralama geliri son iki senede bize gösterdi ki “şunu satan şampiyonluğu satar” söylemleri artık klişeler çöplüğündeki yerini almıştır. Doğru bir sistem, doğru bir teknik ekip ile futbolcu bir külfet olmaktan çıkıp parlatıp satılabilecek bir değer haline gelmiştir. Satılan futbolcuların fesih bedelleri ve kadroda kiralık bulunan oyunların kira belleri düşüldüğünde ortaya net 40 milyon TL ( yaklaşık 10 milyon EUR ) gibi bir rakam çıkmaktadır ki bu gayrimenkullerimizden elde edilen gelirden daha fazla gelir demektir. Tabi bu kadar gel-gitin olduğu bir ortamda menajerlik giderlerindeki artışı bir yere kadar mazur görmek söz konusu olabilir, ancak geçtiğimiz yıl 5,3 milyon TL olan menajerlik giderinin tam iki katına çıkmasını açıklamamaktadır. Ayrıca yine acıklanan 31.12.2016 konsolide raporda belirtildiği üzere menajerlere kulüp tarafından verilmiş 9 milyon TL senet ve 33 milyon TL borç bulunmaktadır. Yani bağımsız denetim raporuna göre kulübün henüz ödemediği 42 milyon TL menajer borcu bulunmaktadır.

   

Menajerlik giderleri yıllar itibariyle aşağıdaki gibi devam ediyor.

 

 • 2014 yılı 1,7 milyon TL,

 • 2015 yılı 5,3 milyon TL,

 • 2016 yılı 11,4 milyon TL

   

 •  
 • Sportif başarı ile yine doğrudan alakalı bir gelir olan lisanslı ürün satışı 82,3 milyon TL olup iade ve iskontoları düşülerek netleştirildiğinde ise 67,5 milyon TL'luk bir ciro söz konusu. Raporun maliyetler kısmında da görülebileceği üzere, bu ürünlerin maliyeti 42,7 milyon TL. Kartal Yuvalarından brüt 24,8 milyon TL kar edebildiği anlaşılmaktadır. Pazarlama ve yönetim giderlerindeki payları da göz önünde bulundurduğumuzda, Kartal Yuvalarında çok anlamlı olmasa da az miktar kar sağlanması mümkün görünüyor. Bununla beraber, sportif başarının bu gelire etkisini göz ardı ederek yapılacak her analiz eksik kalacaktır.

 •  
 •  

  Kartal Yuvaları ile ilgili not da stoklar ile alakalı. 2015 sonunda 14 milyon TL olan stoklar 34 milyon TL’ye çıkmış durumda. Stokların sadece Kartal Yuvalarından oluşması imkansız gibi görünüyor. Çünkü Kartal Yuvaları ne sayı olarak ne de alan olarak 1 yılda 2 katına çıkmadı.

 •  
 •  

  Son olarak, mali kongrelerde yönetimlerin ibrasından sonra, her kurum için büyük bir önem taşıyan bütçe ve gerçekleşme rakamlarına da bakmak gerekiyor.

   

Geçen yıl 598 Milyon TL gelir bütçelenmesine karşın, bu yıl %9'luk bir sapma ile gelirlerin 547 Milyon TL olarak gerçekleştiği görülüyor. Giderler ise, 589 Milyon TL bütçelenirken,  %18'lik bir sapma ile 694 Milyon TL gerçekleşmiş durumda.

 

Söz konusu tutarlar baz alınarak yapılan 8 Milyon TL'lık kar hedeflemesine karşın,  kulübün 2016'yı 147 Milyon TL zarar ile kapattığı görülüyor.  Her ne kadar kurdan dolayı karda 50 Milyon TL'lık bir sapma oluşsa da, genel olarak kurların gelire etkisi bu dönemde pozitif olmuştur.

Bunun yanısıra, sadece gelirler üzerinden bütçenin gerçekçi olmadığını da söyleyebiliriz. 2017 yılı için gelir ve gider eşit olmak üzere 689 milyon TL bütçelenmiş. Önceki yıl ile karşılaştırdığımızda gelirlerde % 25 artış öngörülmüş. Bütçe ne kadar geçekçi yapılırsa, beklenen ile gerçekleşenler arasındaki sapma da o kadar düşük olur. Fakat, incelemelerimiz de gösteriyor ki,  sadece rakamların alt alta yazılarak bir bütçeleme oluşturulmuş durumda. Bu bağlamda, bütçeleme yapılırken, kulübün gerçekçiliğe gerektiği kadar önem vermediğini  ifade etmek, yanlış olmayacaktır.{jcomments on}

   

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  12887  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Futbol Ekonomi Site Yetkilisi Perşembe, 22 Eylül 2011.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

 

5/07/2024

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

10.851,78

-0,18

 bjk BJKAS

7,47

-0,27

 fb FENER

187,90

-2,45

 gs GSRAY

8,85

+0,91

 trabzon TSPOR

2,11

-0,47

   SPOR ENDEKSİ

5.030

-0,84

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 40842016

TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV
Galatasaray 38 33  3   2  92 26 66  102 
2 Fenerbahçe  38  31    6  1 99  31   68

99

3 Trabzonspor  38  21 4  13 69  50 19 67
4 Başakşehir 38   18   7  13 57  43  14 61
5 Kasımpaşa 38 16 8  14   62  65 -3 56
6 Beşiktaş 38  16 14 52  47 

  5 

 56 
7

Sivasspor

38 14  12  12   47 54  -7 54
8 Alanyaspor 38 12 16

10 

53  50 52 
9 Rizespor 38 14  16  48  58  -10 50 
10

Antalyaspor

38 12  13 13 44  49   -5  49
11 Gaziantep 38 12 18

50 

57   -7  44
12 AdanaDemir 38 10  14  14 54  61 -7  44  
13 Samsunspor 38  11 10

17 

42  52  -10  43
14 Kayserispor 38 11  12 15  44  57  -8  41
15 Hatayspor 38  14  15 45 52  -7  41
16

Konyaspor

38

9

14  15 40  53  -13 40
17 Ankaragücü 38  16 14  46  52  -6  40 
18 Karagümrük 38  10  10 18 49 52  -3 40

19

Pendikspor  38 9 10 19 42 73 -31   37  

20

İstanbulspor 38 4 7 27 27 80 -53 16

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

Annual Review of Football Finance 2023

Annual Review of Football Finance 2023

Deloitte Sports Grup'un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 32. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı 2021 - 22 sezonunda bir önceki yıla göre %7 büyüyerek 29.5 Milyar Euro büyüklüğüne ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız

Deloitte Money League - 2024

Deloitte Money league 2024

Deloitte Money League Raporunu 27. kez yayınladı. Rapora göre Avrupa'nın en zengin 20 kulübünün 2022-23 sezonunda gelirleri toplam 10.5 Milyar Euro'ya ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

UEFA Kulüp Finans&Yatırım Raporu 2024

 

UEFA Raporu-2023

UEFA Kulüp futbolunun finansal durumları ve yatırımlarına ilişkin yıllık görünüm ve benchmark raporunu yayınladı. Okumak için tıklayınız

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız

 


 

 

annual report 202021 photo

 

Avrupa Futbolunun patronu UEFA’nın gelirleri 5.7 Milyar Euro’ya Ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

 


 

 UEFA-Kulup-Futbolu-Lisanslama-2023


UEFA’nın 2023’te yayınladığı en son  Kulüp Lisanslamaya İlişkin Karşılaştırma raporuna göre kulüpler Pandemi döneminde 7.3 Milyar Euro zarar ettiler. UEFA raporu, Avrupa kulüp futbolunun endişe verici bir resmini çiziyor. Raporu okumak için tıklayınız.

 


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 EkoSpor-y

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.