Mavi Pusula/Beyaz Pusula/Boş Zarf Beşiktaş Seçimleri
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Genel Diğer Yazarlar Mavi Pusula/Beyaz Pusula/Boş Zarf Beşiktaş Seçimleri

Mavi Pusula/Beyaz Pusula/Boş Zarf Beşiktaş Seçimleri

 12besiktas-ahmet-nur-cebi

Arman Özdemir – 4 Haziran 2022 Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs’ta yapıldı.

Ahmet Nur ÇEBİ’nin 2777 oy aldığı seçimde Fuat ÇİMEN 1190 oy alırken 397 boş oy ve 59 geçersiz oy kullanıldı. Toplam kullanılan oy sayısı 4423’de kaldı. Aynı şekilde Denetim Kurulu Başkanlığı seçiminde Gökhan TİRYAKİ 1939, Oğuz Kemal BULUT 1224, Suat ANIL 695 oy alırken, Disiplin Kurulu Başkanlığı seçiminde Ahmet AKPINAR 2495, Özgür Mert BALCI 1210 oy aldı. Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığı seçimlerindeyse Hasan ÖZDOĞAN 1370, İsmet AYDINLIOĞLU 1051, Şahabettin ÖNKOL 1494 oy aldı. Bu sonuçlara göre Gökhan TİRYAKİ Denetim Kurulu başkanı, Ahmet AKPINAR Disiplin Kurulu Başkanı ve Şahabettin ÖNKOL ise Seçme ve Sicil Kurulu başkanı oldu. 

Bir Beşiktaş taraftarı olarak seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Ancak seçimle alakalı bazı noktaların derslerle dolu olduğunu belirtmemiz ve bazı noktalara değinmemiz gereklidir.

SEÇİMLERDE MEŞRULUK SORUNSALI NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

Bilindiği üzere 82 Anayasası 61 Anayasası’nın getirdiği görece özgürlükçü siyasi ortama tepki olarak asli kurucu iktidar (kendisinden önceki asli veya tali iktidarların normlarıyla bağlı olmayan iktidar) konumundaki cuntacılar tarafından halk oyuna götürülmüştür. Beyaz pusula Anayasayı kabul mavi pusula ret manasına gelmekte ancak pusulaların kullanıldığı  zarflar şeffaf oldukları için mavi pusulalar dışarıdan seçilebiliyordu. Askeri yönetimin bu basit ayak oyunları sonucunda % 91,4 kabul oyuna karşılık % 8,6 ret oyu çıkmıştı. İlginç biçimde 1961 Anayasasına “evet” diyen kentlerde 82 Anayasası içinde beyaz pusulalar çoğunluk göstermişti. “Nitekim” halk oylamasından geçmiş 82 Anayasası o gün bugündür gün yüzü görmedi ve kazuistik niteliğinin getirdiği doğal bir sonuç olarak 21 kez değişikliğe uğradı. Türkiye’de yeni anayasa tartışmaları hiç bitmedi hala da sürmekte. İşin ilginç taraflarından birtanesi de halk oylamasına sunulacak esas teşkilatı belirleyen metnin reddedilmesi yönünde yapılacak propagandanın de facto biçimde yasaklanmış olmasıdır.

Aynı durum tüm devlet olanaklarının siyasi iktidar lehine kullanıldığı başkanlık referandumu açısından da geçerlidir. Sonuç olarak seçim süreci seçmen kitlesinin ikna edilmesine dayalıdır ve silahların eşitliği prensibine göre yürümelidir. 

Siyasi seçimlerden anonim ortaklık yönetim kurulu seçimlerine, sınıf başkanı seçimlerinden dernek yönetimlerinin seçimlerine kadar “meşruluk” yönetimlerin devamı açısından en önemli unsur olarak değerlendirilmektedir. 

Meşruluk kavramı siyasal bilimde genel olarak sayısal ve algısal meşruluk olarak değerlendirilmekte ikisinin bir arada bulunduğu erki ele geçirme süreci meşru yönetimin temelini oluşturmaktadır. Herhangi bir toplumsal ünitede gerçekleşecek seçim süreçlerinin sayısal meşruluğu doğaldır ki seçme hakkını anayasadan alan kişilerin çoğunluğunun seçimidir. Ancak yukarıda belirttiğimiz üzere katılım ve sürecin adil olarak işlemesi de seçim sonucunun meşruluğu açısından önem arz etmektedir.  

Bu noktada ilk belirlememiz seçim katılım oranlarının düşük olması “sayısal” meşruluk açısından sorun yarattığı olacaktır. Gerçekten de Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Tüzüğünün (Tüzük) 17. Maddesi uyarınca “genel Kurul, kulübün en yetkili organıdır. Genel Kurul, yıllık aidatlarını 31 Aralık günü çalışma saati bitimine kadar kulübün veznesine veya banka hesaplarına yatırmış ve üyelikte 1 (bir) tam yılını doldurmuş üyelerden oluşur”. Mevcut haliyle aidat yatırmak ve üyelikte bir tam yılın tamamlanmış olması genel kurul üyeliği için yeterlidir.

Bilindiği üzere genel kurullar tüzel kişilerde iradelerini karar yahut seçim olarak kullanırlar. Bu nedenle dernekler açısından da uygulama alanı bulabilecek şekilde kullanılan “oy”un niteliğini belirlemek gereklidir. Tüzel kişilerin yetkili organında (genel kurul) kullanılan “tek bir” oy da birleşen iradelerin ortaya çıkardığı çok taraflı hukuki işlemler gibi hukuki işlem niteliği gösterir. Sözleşmelerden farklı olarak genel kurullarda kullanılan oylarda iradeler karşılıklı değildir ve birbirlerine uygun olmaları gerekmez önemli olan çok taraflı[1] bir işlem olan kararlarda ve seçimlerde iradelerin aynı olması ve çoğunluk oylarının birleşmesidir. Hukuki işlem ise bir veya daha fazla kişinin hukuk düzeni içerisinde[2] hukuki bir sonuca yönelmiş irade beyanlarıdır. Hukuk doktrini açısından konu tartışmalı olsa da kabul edilmelidir ki kararlar şeklinde ortaya çıkan hukuki işlemler karara katılanların iradesiden bağımsız olup tüzel kişiliğin iradesi olarak nitelendirilmelidir.

Bu noktada bir kafa karışıklığının giderilmesi için şunun belirtilmesi gereklidir. Hukuki sonuca yönelmiş irade beyanının tek bir oy açısından gerçekleşmemesi onu hukuki işlem niteliğinden çıkarmaz. Tam aksine TMK md.83 “Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her hâlde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Görüldüğü üzere toplantıya katılıp karara muhalif kalınması yahut genel kurula katılınmaması halinde genel kurul kararlarına karşı iptal davası hakkı verilmiştir. Bu haliyle dahi olumsuz (ret oyu) davranış yahut toplantıda hazır bulunmama yönlü iradeye hukuk sonuç bağlamıştır. Bu nedenle kullanılan oy nitelik olarak hukuki işlemdir[3]

Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. 

Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır”.

Tüzüğün 18. Maddesi toplantının yürütülmesiyle alakalı olup aynen;

A- Olağan Genel Kurul Toplantısı

1- İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı: Her yıl mayıs ayı içinde günün koşulları (fikstür, dini ve milli bayramlar vb.) dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek iş günleri dışındaki bir gün, yer ve saatte, uygun bir salonda yapılır. O gün çoğunluk olmazsa, yine 1 (bir) hafta sonra çoğunluk aranmaksızın, aynı yer ve saatte usulüne uygun olarak yapılır. Bu toplantıda önceki yılın kesin hesabı ve bütçe uygunluğu ile idari işler görüşülerek, Yönetim Kurulu’nun idari ve mali yönden ibra edilmesi hususu da dâhil olmak üzere ayrı ayrı karara bağlanır. Gelecek yılın bütçesi görüşülerek kabul edilir. Seçimli Genel Kurul toplantılarının olduğu yıllarda, İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Seçimli Genel Kurul tarihinden önceki cumartesi günü yapılır. 

2- Seçimli Genel Kurul Toplantısı: İlki 2013 yılı Mayıs ayında yapılmak üzere, her 3 (üç) yılda bir, günün koşulları (fikstür, dini ve milli bayramlar vb.) dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir pazar günü, Genel Kurul Toplantısına uygun bir salonda yapılır. O gün çoğunluk olmazsa, yine 1 (bir) hafta sonra, aynı yer ve saatte usulüne uygun olarak ikinci toplantı yapılır. Bu toplantıda yalnız seçim ile uğraşılır. Başkan adaylarının programlarını ve yönetim kurullarını tanıtım konuşmaları dışında konuşma yapılamaz.  

Fiiliyatta söz konusu sınırlamalara uyulmamış, sportif konular gündeme getirilmiş ve farklı sebeplerle program ve yönetim kurullarının tanıtımı arka planda kalmıştır.

Doğaldır ki Beşiktaş başkanının basına yönelik açıklamaları BJK TV’nin Youtube kanalında yayınlanacaktır. Ancak 1 milyonu aşkın üyesi bulunan kanalın bu süreçte başkan adayı olan Sayın Fuat ÇİMEN’in de projelerini anlatacağı şekilde kanalın açılması yahut kendisinin basın toplantısı yapması halinde kanalda yayınlanması Beşiktaşlılık kültürü açısından daha doğru olurdu. Sayın ÇİMEN ve ekibi bu dönemde sosyal medyayı oldukça etkin kullanmış, sohbet odalarına katılarak taraftarın sorularına ekibiyle birlikte cevap vermiştir. Buna karşın kadrosunda genç isimler bulunmasına karşın mevcut yönetimin kendisine yöneltilen/yöneltilme ihtimali olan sorulara sosyal medya üzerinden yazılı olarak dahi cevap vermemesi taraftar açısından iletişim probleminin büyüyerek devam edeceği endişesi yaratmaktadır. 

Genel Kurula katılan üyelerin 397 adet boş oy kullanması başkan adaylarının ikisine karşı da bir güvensizlik olarak değerlendirilebilir. Boş oyların arkasındaki saik tam olarak bilinmemekle ve bu durum sayısal meşruluğa etki etmemekle birlikte algısal olarak mevcut yönetimden memnun olunmadığı ama “muhalif” adayın da Genel Kurulu ikna edemediği şeklinde yorumlanabilir. 4923 oyun kullanıldığı bir genel kurulda yaklaşık % 8’lik bir boş oy ciddi bir veridir ve yorumlanması gerekir.

Bunun haricinde Genel Kurula katılım sayısının da değerlendirilmesi gereklidir. Seçimlere katılım sayısal meşruluk kadar algısal meşruluğu da etkileyen bir faktördür. Algısal meşruluk normatif meşruluktan farklı olarak sübjektif temellere dayanmaktadır. Genel Kurulların seçimlerinin sadece üyelerinden ibaret olmayan sportif alanda faaliyet gösteren kulüplere teşmil edilmesi yani taraftarları da kapsar biçimde değerlendirilmesi gereklidir. Gerek Beşiktaş Tüzüğünde yönetim kurulunun görev süresinin üç yılla kısıtlı olması gerekse de programlarda öngörülen hedeflerin üç yılda gerçekleştirilmesinin mümkün olmaması sorun yaratmaktadır. Bu nedenle ilk olarak yönetim kurullarının görev sürelerinin uzatılması gereklidir.

Beşiktaş seçimleri açısından düşünüldüğünde katılım eksikliğinin başka araçlarla giderilmesi mümkündür. Kongre üyeleri arasında gerekirse mektup yoluyla yapılacak temayül yoklaması etkili bir araç olarak görünebilir. Yine kongre üyelerine yönelik olarak açılacak bir beyaz masa vasıtasıyla şikayetlerini ve genel kurula katılmama sebeplerini belirleyecek bir çalışma yapılabilir. Mehmet Şamil ŞHAPLI’dan, Ahmet FETGERİ’den , Süleyman SEBA’dan yani ülkenin kurucu harcının kulübünden beklenen demokratik ilkelere tam bağlılıktır. Bunun da yolu sayısal ve algısal meşruluğun sağlandığı seçimler sonucu oluşacak yönetimlerdir. [1] Ortaya çıkan iradenin çok taraflı mı yoksa sadece tüzel kişinin eseri mi olduğu konusuna kısaca değinecek olursak gerçek kişilerde irade biyolojik – psikolojik bir olay olmasına karşılık tüzel kişilerde kanun veya tüzük yahut esas sözleşmeler uyarınca toplanan genel kurulların hukuken geçerli oylamaları sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu haliyle saf hukuki nitelik gösterirler. Ali PASLI, Anonim Ortaklık Genel Kurulunda Kullanılan “Oy”Un Hukuki Niteliği, İÜHFM, C. LXVII, S.1-2, 2009, s.171 dn.13.

[2]Andreas von TUHR, Bürgerliches Recht Allgemeiner Teil, Verlag von Julius Springer, 1923, s.36; Safa REİSOĞLU, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yay. 2013, s.50;

[3]Üye olmayan kişilerin katılımıyla genel kurul toplantısı yapılmışsa iptal davası açmaya dahi gerek yoktur YHGK 2008/2-408 E., 2008/414 K., 28.05.2008 T.

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  882  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Futbol Ekonomi Site Yetkilisi Perşembe, 22 Eylül 2011.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

 

29/11/2023

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

8.009,33

-1,04

 bjk BJKAS

51,90

-1,14

 fb FENER

124,40

-2,05

 gs GSRAY

8,21

-0,85

 trabzon TSPOR

3,20

-2,74

   SPOR ENDEKSİ

4.667,60

-1,49

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 37762921

TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV
Fenerbahçe 13  11   1   1  33 9  24    34 
2 Galatasaray  13  11    1  1 26   8   18  

34

3 Beşiktaş  13  8 1  4  20  15 5 25
4 Adana Demir 13  6   5  2 24  13 11 23
5 Trabzonspor  13  7 2  4   24  17 7 23
6 Kayserispor 13  6 2 18  14  

 4 

 23 
7

Antalyaspor

13   5   4    4   17 13    4 19
8 Kasımpaşa 13  3

21  25   -4   18 
9 Rizespor 13 11  17  -6 18 
10

Hatayspor

 13  5 21  18   -3   17
11 Ankaragücü 13  4 5

19 

19  0  16
12 Sivasspor 13  16  20  -4    15  
13 Gaziantepspor 13 

12  18  -6   15
14 Karagümrük 13  5 14  12     14  
15 Konyaspor 13  4  13  18  -5  13
16 Pendikspor  13

 4 16  29  -13 13
17 Başakşehir 13  3 12  17  -5  12  
18 Alanyaspor  13   4 21   -12 10

19

Samsunspor  13 2 9  10  21 -11   8   

20

İstanbulspor 13 2 2 9 11 23 -12 8

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

Annual Review of Football Finance 2023

Annual Review of Football Finance 2023

Deloitte Sports Grup'un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 32. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı 2021 - 22 sezonunda bir önceki yıla göre %7 büyüyerek 29.5 Milyar Euro büyüklüğüne ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız

2022 Deluitte Raporu

 

2022-deloitte football review


Deloitte Sports Grup’un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 31. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı bir önceki yıla göre %10 büyüyerek 27.6 Milyar Euro büyüklüğe ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız.

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız

 


 

 

annual report 202021 photo

 

Avrupa Futbolunun patronu UEFA’nın gelirleri 5.7 Milyar Euro’ya Ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

 


 

 UEFA-Kulup-Futbolu-Lisanslama-2023


UEFA’nın 2023’te yayınladığı en son  Kulüp Lisanslamaya İlişkin Karşılaştırma raporuna göre kulüpler Pandemi döneminde 7.3 Milyar Euro zarar ettiler. UEFA raporu, Avrupa kulüp futbolunun endişe verici bir resmini çiziyor. Raporu okumak için tıklayınız.

 


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 EkoSpor-y

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.