Şimdiki Beşiktaş’ın, Gelecekteki Beşiktaş ile Sözleşmesi
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Hukuk Diğer Yazarlar Şimdiki Beşiktaş’ın, Gelecekteki Beşiktaş ile Sözleşmesi

Şimdiki Beşiktaş’ın, Gelecekteki Beşiktaş ile Sözleşmesi

632x314-spor-haberi-besiktasin-konyaspor-maci-kamp-kafilesi-belli-oldu-1640525428481

Arman Özdemir- 6 Mart 2022 Hukuki işlemler bir veya birden çok kimsenin hukuki sonuç doğurmaya yönelmiş irade beyanları olarak tanımlanır. (1)

Sözleşmeler hukuki işlemler arasında en önemli yeri tutarlar (2) ve kural olarak her zaman iki taraflıdırlar. (3) Ancak borç altına giren taraflar açısından değerlendirildiğinde kefalet ya da bağışlama taahhüdünde olduğu gibi bazı hallerde sözleşenlerden sadece bir tanesinin tek taraflı olarak borç altına girmesi söz konusu olsa da bu sözleşmeler de dahi iradenin karşılıklı ve birbirine uygun beyanı gerekir.

Bir sözleşmenin atipik olması ise onun “essentialia negotii”sinin kanun tarafından düzenlenmemiş olmasını gerektirir. “Essentialia negotii” ise sözleşmenin birinci derecede önemli unsurlarının kanun tarafından düzenlenmiş olmasını gerektirmektedir(4)

Belirttiğimiz üzere bir sözleşmenin söz konusu olabilmesi çok taraflı niteliğinden dolayı en az iki farklı iradenin beyan edilmesini gerektirmektedir. Bu da doğaldır ki en az iki (gerçek/tüzel) kişinin varlığını gerektirir. 

Buraya kadar bazı hukuki kavramları anlatmakla birlikte konuya daha farklı bir bakış getiren Odysseus sözleşmeleri açısından da bakalım. Homeros’un Odisa’sında Odysseus ile Kirke arasında şu diyalog geçer;

“Ondan sonra, güçlü kudretli Kirke bana dedi ki:

— Demek, bütün bunları başarıp döndünüz! Şimdi de söyleyeceklerime kulak ver ve Tanrı bunları daima hatırına getirsin:

«En önce Sirenlere rastgeleceksiniz; bunlar kendilerine yaklaşan bütün insanları büyüler. Biri bilmiyerek yakın geçip nağmelerini işitmiş olsa, vay haline!

Karısı ve suçsuz çocukları bir daha yurtlarında görüp dönüşünün şenliğini yapamayacaklar; çünkü Sirenler onu ahenkli nağmeleriyle büyülemiş olurlar: onların oturduğu çayırın kenarlarında etleri çürümüş insan kemiklerinden ve kalıntılarından yığınlar vardır...Oradan çarçabuk geçmeli ve adamlarının kulaklarını tatlı balmumu ile tıkamalısın, hiç biri seslerini işitmesin diye. Yalnız sen, tez yürüyüşlü geminin içinde, isteyecek olursan, dinleyebilirsin;bunun için seni ellerinden ve ayaklarından orta direğe, iplerle, ayakta bağlasınlar, ondan sonra Sirenler'in sesini doya doya dinlersin; eğer yarenlerine yalvarıp bağlarını gevşetmelerini söylersen bir kat daha düğümü berkitsinler”.(5)

Tanrıçanın adamlarının kulaklarını tıkamaları için verdiği balmumunu adayı görünce kullanan Odysseus kendisini de direğe bağlatır. Sirenlerin büyülü sesini duyduğunda bütün benliğiyle onlara gitmek istemektedir. Onun iplerinden kurtulma çabasında olduğunu gören adamları kürekleri daha hızlı çekerek Sirenlerden uzaklaşırlar. Sirenlerin büyülü ezgisini duymamış olan Odysseus Sirenlerin sesini duyacak olan Odysseusla sözleşme yapmış ve kendisini direğe bağlatmıştır.(6)

İşin hikaye kısmı bu olmakla birlikte sinir biliminde incelenen durum asıl olarak şudur; kişi içinde bulunduğu zaman dilimiyle ileride içinde bulunacağı “kendisi” arasında sözleşme imzalamaktadır. Bir öğrencinin bir saat daha arkadaşlarımla oturayım daha sonra ders çalışırım demesi yahut banka kredisi alınması halinde içinde bulunduğu “rahatsız” edici durum tam olarak Odysseus sözleşmeleridir(7)

Bilindiği üzere oyunlar teoremi birbirleriyle etkileşim ve bağımlılık ilişkisi içerisinde bulunan rasyonel ekonomik birimlerin karar alma süreçlerini inceler. (8) Bunların arasında özellikle üçüncü kişilerin, tarafların üzerlerine düşen edimlerini ifa etmemeleri durumunda oyuna dahil olma ihtimalinin bulunması, sözleşmeleri oyunlar teoremi açısından önemli bir yere koymaktadır. Üçüncü kişilerin, edimlerin ifa edilmemesi yahut ayıplı ifa edilmesi durumunda oyuna dahil olmaları hem masrafları artırmakta (yargılama giderleri vb...) hem de zaman kaybına sebep olmaktadır. İşte söz konusu durum kişinin kendisiyle yaptığı Odysseus sözleşmeleri açısından daha farklı bir yer kazanmaktadır. Burada kişi gelecekteki kendisiyle yaptığı sözleşmeyi yerine getirmediğinde üçüncü kişiler tarafından uygulanacak yaptırımları kabul etmekte, hem kendisine karşı olan edimini ifa etmeyerek bir zarara uğramakta hem de masraf ve zaman kaybıyla kendi bünyesini linç etmektedir. Kendi ayağına sıkmak dedikleri tam olarak budur.

Tuğrul Akşar’ın Spor Kulüplerinin Sorunları İle Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’na “Spor Kulüplerinin Mali Ve Yönetişim Sorunları Ve Bunlara İlişkin Çözüm Önerileri” Hakkında Raporda da belirtildiği üzere futbolun başarı döngüsü sportif performansın parasal performansa, parasal performansın da tekrar sportif performansa dönüşmesine bağlıdır. (9)

Beşiktaş özeline gelecek olursak;

1. Manchester United’ın halka arz modeli nedeniyle futbol kulübünün tüm gelir ve giderlerinin yeni kurulan şirkete devri İngiliz modeli olarak adlandırılmaktadır. 1995 yılında kurulan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin paylarının %15’i 2002 yılında halka arz edilmiştir. Tüm gelir ve giderlerin şirket bünyesinde toplanması ve bu nedenle oyuncu gelir ve giderlerinin de şirkete devredilmiş olması sebebiyle Beşiktaş oyuncu satışından kâr elde edemediği takdirde finansal tabloları doğaldır ki farklılık gösterecektir. (10)

 1.1 Beşiktaş’ın 31/05/2020-31/05/2021 tarihleri arasında finansal verilerine göre toplam borcu 3.868 milyon tl olup (11) KAP bildirimi yapılan takip eden finansal tablolarda toplam yükümlülükler 4.162.430.199 TL’dir. Beşiktaş’ın 2021 Aralık ayında yapılan idari ve mali genel kurulunda borç miktarı 4 Milyar 434 Milyon olarak açıklanmıştır. 2022 yılı 1. Olağan Divan Kurul toplantısında ise 423 milyon 254 bin 721 lirası derneğe, 4 milyar 156 milyon 377 bin 373 lirası Futbol Yatırımları A.Ş’ye ait olduğu açıklanmıştır. Beşiktaş günde 1 milyon lira faiz ödemektedir. (12)

2. Beşiktaş’ın kadrosunda şu anda Ersin, Emirhan, Serdar ve Rıdvan gibi alt yapıdan çıkan gençlerin forma giydiği görülmektedir. Beşiktaş’ın teknik direktörü Önder Karaveli kendisi de alt yapıdan gelmektedir. Ancak gençleşme projesi söylemleriyle gelmesine karşın ligde iddia bulunmaması, Avrupa’dan elenmiş olmasına rağmen genç oyuncular hala gerektiği ölçüde tercih edilmemektedir. Borç yükünün büyüklüğü ve Avrupa kupalarına doğrudan katılmanın mümkün olmaması sebebiyle futbola bu yaklaşımın eleştirilmesi doğaldır. 

3. MHK’nin sezon başından bu yana yaptığı hakem atamalarının da göz önünde bulundurulması gerektiği kadar bu atamalara ve kararlara Beşiktaş yönetiminin yaklaşımında ki pasiflik de göz önünde bulundurulmalıdır. İletişim direktörlüğünde değişime gidilmesinden sonra teknik direktörler de hakem atama ve kararlarına karşı mutlak biçimde suskunluğa bürünülmesi ve hatta kabullenir nitelikte açıklamalar yapılması taraftar açısından hayal kırıklığı olmuştur. Premier lig kulüplerinin neredeyse tamamının basın açıklamaları konu uzmanları tarafından yapılırken ilgili alanda eğitimi dahi bulunmayan bazı yöneticilerin açıklama yapması taraftar ile yönetim arasında bağı kopartmaktadır.

Bunun yanı sıra 6222 sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Beşiktaş açısından doğrudan tribün liderlerine uygulanmış, seyirden yasaklama yerine sürekli blok kapatmalarına gidilmiştir. Bu durum ise stat gelirlerinde doğrudan düşmeye sebep olmuştur.

4. Beşiktaş’ın itici gücü her dönem taraftarı olmasına rağmen Vodafone Park’ın inşası döneminde sahada takımının yanında olmasının önü sanki bilinçli bir şekilde engellenmiş olmaması gereken tribünler yapılmış, ses mühendislerinden faydanılmamıştır. Mevcut haliyle seyircinin takım açısından ateşleyici güç görevini henüz ifa etmediğini düşünmekteyiz.

SONUÇ

Sportif başarısızlık ekonomik başarısızlığı getirmektedir. Ekonomik başarısızlık ise devam eden yıllar için sportif başarısızlığı ifade etmektedir. Beşiktaş mevcut ekonomi yönetimiyle başarısız durumdadır.

Taraftarla yönetim arasında ikilik olmuş görünmektedir. Bu durum ise taraftarlar arasında bölünme ve ayrışmaya sebep olmaktadır. İletişim eksikliği ise profesyonel bir dalın profesyonel olarak yönetilmediği izlenimi oluşturmakta halka açık bir anonim ortaklığın marka değerine etki etmektedir.

Doğaldır ki avukat ameliyat yapmayacağı gibi doktor gemi inşa edemez bu nedenle taraftar kulüp yönetmez ancak taraftar talepleri gelir kalemleri içerisinde önemli bir yer tutan stat gelirlerini oluşturduğundan asgari düzeyde olsa dahi dikkate alınmalıdır. 

Genç oyuncular takımın ekonomik durumu dikkate alındığında daha fazla yer almalıdır. Aksi halde kulüp yönetilir olmaktan çıkarak sadece idare edilir hale gelecektir.

Mevcut haliyle Beşiktaş kendisiyle atipik bir Odysseus sözleşmesi yapmış mevcut haliyle geleceğine ilişkin akdini ifa etmemiştir. Önü alınmadığı takdirde futbolda başarısızlık bir döngü olarak sürekli karşımıza çıkacaktır. 

Dipnotlar:

(1) Andreas von TUHR, Bürgerliches Recht Allgemeiner Teil, Enzyklopädie Der Rechts und Staatswissenschaft, Verlag von Julius Springer, Berlin 1923, s.119; Fikret EREN, 6098 Sayılı Kanuna Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. Bası, Ankara, 2014, s.243; Safa REİSOĞLU, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24. Bası, Beta Yay. 2013, s.50.

(2) REİSOĞLU, ae.

(3) İfa menfaatlerinin aynı yönde olduğu sözleşmelerin de bulunduğunu belirtelim. İki veya daha fazla kişinin ortak bir amaca erişmek üzere mal ve emeklerini bir araya getirmelerini ifade eden adi ortaklık örnek olarak verilebilir (TBK md.620).

(4)  Saibe OKTAY, İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumu ve Boşlukların doldurulması, İÜHFM, C.55, 1996, s.265.

(5) Homeros, Odysseia, Çev. A. Kadir Azra Erhat, 27. Basım, Can Yay. 2013.

(6) Sidal KOYUNCUOĞLU,Odysseus Anlaşması: Bugünkü Siz ile Gelecekteki Siz Arasında Yapılan Sözleşmeler..., evrimagaci.org

(7) Migren hakkında bir kitap yazma sürecinde bulunan Dr. Oliver Sacks yazar tıkanıklığına yakalandıktan günler sonra kendisine kitabı 10 gün içerisinde bitirmemesi halinde intihar edeceği sözünü vermiştir. İşin ilginç yanı bu söz kendisi de inanmış ve telaş içerisinde 9 günde yazımı bitirmiştir. Bruce GRLERSON, https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-carpe-diem-project/201709/writing-your-own-ulysses-contract

(8) Bastian FROMEN, Faire Aufteilung in Unternehmensnetzwerken: Lösungvorshläge auf der Basis der Kooperativen Spieltheorie, Deutscher Universitäts- Verlag, 2004, s.53; Josef ÜRE, Einführung in die Spieltheorie und Nash-Gleichgewichte, Münster, den 08.Mai 2012, s.3; Markus WESSLER, Entscheidungstheorie: Von der klassischen Spieltheorie zur Anwendug kooperativer konzepte, Springer Gabler, 2012, s.9.  ManfredJ. HOLLER/Gerhard ILLING, Einführung in die Spieltheorie, Sechste überarbeitete Auflage, Springer, 2005, s.1; Joel WATSON, Strategy An Introduction to  Game Theory, W.W Norton & Company, Third Ed. 2013, ss. 1-3; Theodore L. TUROCY/ Bernhard von STENGEL, Game Theory, CDAM Research Report LSE-CDAM-2001-09 October 8, 2001, s.4; Martin J. OSBORNE/Ariel RUBİNSTEİN, A  Course in Game Theory, MIT Press, 2012, s.1-2;  Wynn C. STIRLING, Theory of Conditional Games, Cambridge University Press, 2012, s.1;  Arman ÖZDEMİR, Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde Birikimli “Oy”un Teorisi, Seçkin Yay. 2018, s.59; WojciechZAŁUSKI, Game Theory in Jurisprudence, Copernicus Center Press, 2013, s.19; Yanis VAROUFAKIS/Shaun HARGRAVES-HEAP, Game Theory: A Critical Text, Routledge, 2004, s.3. 

(9) Tuğrul Akşar, "Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gdereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na, 'Spor Kulüplerinin Mali ve Yönetişim Sorunları ve Bu Sorınlara İlişkin Çözüm Önerileri Hakkında Rapor', Ankara, 8 Mart 2011. https://futbolekonomi.com/images/stories/raporlar/Ekonomi/futbol-ekonomisi.pdf 

 (10) Banu SULTANOĞLU, Hisseleri Halka Arz Edilen Türk Futbol Kulüplerinin Mali Tablolarının Türkiye Muhasebe Standartları Çerçevesinde İncelenmesi, 2008, s.21.

(11) Tuğrul AKŞAR, https://futbolekonomi.com/haberler-makaleler/mali/110-tugrul-aksar/5382-football-and-crisis-futbol-ve-finansal-kriz-futbol-ekonomi-futbol-finansal-finansal-futbol.html

(12)  https://www.sozcu.com.tr/spor/futbol/besiktasin-borcu-dudak-ucuklatti 6990628/?utm_source=anasayfa&utm_medium=free&utm_campaign=alt_surmanset

    

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  1170  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Futbol Ekonomi Site Yetkilisi Perşembe, 22 Eylül 2011.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

 

29/11/2023

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

8.009,33

-1,04

 bjk BJKAS

51,90

-1,14

 fb FENER

124,40

-2,05

 gs GSRAY

8,21

-0,85

 trabzon TSPOR

3,20

-2,74

   SPOR ENDEKSİ

4.667,60

-1,49

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 37739457

TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV
Fenerbahçe 13  11   1   1  33 9  24    34 
2 Galatasaray  13  11    1  1 26   8   18  

34

3 Beşiktaş  13  8 1  4  20  15 5 25
4 Adana Demir 13  6   5  2 24  13 11 23
5 Trabzonspor  13  7 2  4   24  17 7 23
6 Kayserispor 13  6 2 18  14  

 4 

 23 
7

Antalyaspor

13   5   4    4   17 13    4 19
8 Kasımpaşa 13  3

21  25   -4   18 
9 Rizespor 13 11  17  -6 18 
10

Hatayspor

 13  5 21  18   -3   17
11 Ankaragücü 13  4 5

19 

19  0  16
12 Sivasspor 13  16  20  -4    15  
13 Gaziantepspor 13 

12  18  -6   15
14 Karagümrük 13  5 14  12     14  
15 Konyaspor 13  4  13  18  -5  13
16 Pendikspor  13

 4 16  29  -13 13
17 Başakşehir 13  3 12  17  -5  12  
18 Alanyaspor  13   4 21   -12 10

19

Samsunspor  13 2 9  10  21 -11   8   

20

İstanbulspor 13 2 2 9 11 23 -12 8

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

Annual Review of Football Finance 2023

Annual Review of Football Finance 2023

Deloitte Sports Grup'un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 32. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı 2021 - 22 sezonunda bir önceki yıla göre %7 büyüyerek 29.5 Milyar Euro büyüklüğüne ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız

2022 Deluitte Raporu

 

2022-deloitte football review


Deloitte Sports Grup’un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 31. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı bir önceki yıla göre %10 büyüyerek 27.6 Milyar Euro büyüklüğe ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız.

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız

 


 

 

annual report 202021 photo

 

Avrupa Futbolunun patronu UEFA’nın gelirleri 5.7 Milyar Euro’ya Ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

 


 

 UEFA-Kulup-Futbolu-Lisanslama-2023


UEFA’nın 2023’te yayınladığı en son  Kulüp Lisanslamaya İlişkin Karşılaştırma raporuna göre kulüpler Pandemi döneminde 7.3 Milyar Euro zarar ettiler. UEFA raporu, Avrupa kulüp futbolunun endişe verici bir resmini çiziyor. Raporu okumak için tıklayınız.

 


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 EkoSpor-y

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.