Covid-19 Salgını Sürecinde Türk Spor Sektörü Destek Fonu
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Genel Sebahattin DEVECİOĞLU Covid-19 Salgını Sürecinde Türk Spor Sektörü Destek Fonu

Covid-19 Salgını Sürecinde Türk Spor Sektörü Destek Fonu

585648704180.jpeg

Sebahattin Devecioğlu- 24 Nisan 2020 Küresel Salgın Koronavirüs (Covid-19 ) tüm dünya da etkisini göstererek insanlığı tehdit etmeye devam etmektedir.

 

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO), Johns Hopkins Üniversitesi verilerine  dayanarak vermiş olduğu rakamlara göre; dünya da 23 Nisan 2020 tarihi itibarı ile ; 2.649.680 vaka, 184.643 vefat eden kişi sayısına ulaşıldığı ifade edilmektedir.

 

Koronavirüs ciddi bir sağlık problemi olması ile birlikte, sosyal ve ekonomik olarak tüm insanlığı ve toplumları  etkilemiş durumdadır.  Dünyanın tüm tepe kurumları, Devletleri, Hükumetleri, ilgili birim ve Bakanlıkları ile Yöneticileri;  salgını durdurmak, salgının verdiği zararları telafi etmek ve salgını sona erdirmek için mücadele etmektedir.   

 

Covid-19 Salgının elde olmayan nedenlerden dolayı Ekonomik aktivitenin sınırlandırılması, sosyal izolasyon süreci, insan ve toplum yaşamına getirmiş olduğu kısıtlamalar ile alınan önlem ve tedbirler,  sağlık, eğitim, ulaşım, tarım, turizm gibi üretim ve hizmet sektörlerini önemli ölçüde zarar vermiş, üretimin durması, sektörlerin ve bağlı şirketlerin artan maliyetleri neticesinde işsizlik problemini de beraberinde getirmiştir. Dünya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine Küresel salgın sürecinde dünya ekonomisinde 2020 yılının ilk yarısında %2,4 oranında etkili bir düşüşten bahsedilmektedir.  

 

Küresel salgın Covid-19  krizi İnsanları; sağlık, sosyal ve ekonomik olarak yakından ilgilendiren, toplumların en önemli dinamiği olan  Spor Sektörünü de etkilemiş durumdadır.

 

Araştırma raporlarında;  Spor Sektörünün oluşturmuş olduğu küresel spor pazarının 2022 yılına kadar yıllık yaklaşık % 6 artışla yaklaşık 614 milyar doalra ulaşacağı vurgulanmaktadır. AB verilerine göre ; Sporla ilgili Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)'nın 279,7 milyar euro olduğu,  AB'deki toplam (GSYİH) 'nın % 2.12'sine karşılık geldiği, sporla ilgili istihdamın AB'de 5.67 milyon kişiden oluştuğu ve toplam AB istihdamının % 2,72'sine eşit olduğu ifade edilmektedir.

 

Covid-19 Salgını tüm sektörlerde olduğu gibi bu devasa spor sektörünü de tehdit etmektedir. Salgının başlamasıyla zorunlu önlemler ve tedbirlerle birlikte, dünyada birçok spor organizasyonu (Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonaları, Kıta ve Ülke organizasyonları) , Popüler spor ligleri şampiyonaları (NBA, Formula1, Şampiyonlar Ligi ), Amatör Ligler,  Yerel Ligler ve Festivaller iptal edildi veya ertelendi. Türkiye'de ise Gençlik ve Spor Bakanlığı 82 spor organizasyonu erteleme kararı aldı.

 

Yapılan araştırmalar;  Dünyanın en büyük 5 futbol liginde maçların askıya alınmasından dolayı geri kalan maçlarının tamamlanmaması durumunda TV yayınlarından ve sponsorluk gelirlerinden oluşacak kayıplarının 4 milyar euro olacağı tahmin edilmektedir. Spor malzemeleri endüstrisinin de  şirketlerin % 45'i krizin başlangıcından bu yana % 50 ile % 90 arasında değişen bir ciro kaybı olduğunu bildirmektedir.

 

Covid-19 Salgınla birlikte başlayan ekonomik daralma;  spor sektörününü üretim ve tüketim sürecinde yer alan aktif ve pasif katılımcıları ile bileşenleri olan; Devlet, Özel ve Sivil Toplum Kuruluşları ve Spor Organizasyonları boyutunu önemli ölçüde etkilemiş durumdadır.

 

Spor sektörünün en önemli unsurları olan;  bir çoğunun kar amacı gütmeyen ve  dernek  statüsünde ve sınırlı yapısal özelliklere sahip fazla harcama yapmadan gönüllülerin ve çalışanların desteğiyle ayakta kalmaya çalışan, Spor Taban Birlikleri, Federasyonlar, Kulüpler ile gelirleri  düşük olan küçük işletme profilindeki; Spor Merkezleri, Spor İşletmeleri, Spor Salonları, Fitness Salonları, Yüzme Havuzları, Halı Sahalar,  Organizasyon Şirketleri, Ajanslar Spor Üretimi Ve Pazarlaması yapan Firmalar;  salgın nedeniyle düşen gelirleri  ile birlikte faaliyetleri donmuş bulunmaktadır.

 

Ayrıca bu işletmeleri ve kurumalar ve spor organizasyonlarının; reklam, sponsorluk, TV, yayın, bilet vb gelirlerle ilgili  sözleşmelere ait tazminatlar ve alacaklar belirsizliğini korumaktadır.

 

Aynı zamanda Küresel salgın hayatını spor yolu ile sürdürmeye çalışan birçoğunun  sosyal güvencesi, sigortası, iş güvenliği bulunmayan,  Amatör Ve Profesyonel Sporcular, Antrenörler, Teknik Adamlar, Masörler, Hakemler, Eğitmenler, Medya Mensupları, Spor Çalışanları, spor sektöründeki durgunluktan dolayı gelirlerini ve işlerini kaybetme noktasına gelmiş durumdadırlar.  

 

Bu olumsuz durumdan dolayı, spor sektörü ile ilgili tepe organizasyonlar; Olimpiyat Komiteleri, Uluslararası Spor Federasyonları, Spor Bakanlıklakları,  bir dizi önlemler alarak maddi rezervlerini sporun tüm paydaşları ile paylaşmaya yönelik projeler geliştirmeye çalışmaktadırlar.

 

Dünya Futbol Federasyon (FIFA) 2,7 milyar dolarlık bir yardım paketi üzerinde çalışırken, Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) aldığı yeni bir kararla 55 federasyona bağlı 676 kulübe ilk etapta, 70 Milyon Euro, daha sonrada 13 Milyonluk bir destek paketi açıkladı.

 

Avrupa Olimpiyat Komitesi AB Ofisi 21 Nisan 2020 de farklı Spor organizasyonları Avrupa Spor Federasyonları dahil 43 spor paydaşı  ve 16 Ulusal Olimpiyat Komitesi ile birlikte spor sektörünü desteklemeye yönelik tavsiye kararları alarak ilgili birimlere ulaştırmıştır.

 

Elbette ki; Türkiye’deki spor ile ilgili kurumlar Dünyadaki ve Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etmektedir.

 

Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının resmi olarak açıklandığı 10 Mart 2020’den  itibaren pek çok tedbir alındı. Bu kapsamda eğlence yerleri, spor tesisleri gibi iş yerlerinin faaliyetleri durduruldu. Türkiye’de spor hizmetleri ile eğlence ve dinlence hizmetleri olarak da değerlendirilen spor sektörü,  katma değerde en çok kayıp yaşayacak faaliyetleri kısıtlanan sektörler içerisinde  tahmini  % 38 lik bir kayıp ile yer almaktadır.

 

Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip Türkiye’de  Gençlik ve Spor Politikaları gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Spora Anayasasında yer veren nadir ülkeler konumundaki Türkiye, sporun sağlık, eğitim ve ekonomik boyutunu kavrayarak yatırımlarını bu yönde sürdürmektedir.

 

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2018" araştırmasına göre, Türkiye'de 12 milyon 971 bin 396 genç bulunmaktadır. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,8'ine karşılık gelmektedir. Türkiye nüfusunun yüzde 15,8'ini 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturmaktadır.

 

Spor Bakanlığını açıklamalarına göre; 2019 yılında Türkiye’de 3 milyon 341 bin 458 kadın, 5 milyon 940 bin 61 erkek olmak üzere toplam 9 milyon 281 bin 519 lisanslı sporcu , Üniversite Sporları Federasyonunda ise 24 bin 271 sporcu bulunmaktadır. Sadece  Futbol kategorisinde faaliyet gösteren sporcuların 5 bin 965'inin kadın, 310 bin 259'unun erkek olduğu ifade edilmektedir.

 

Hükumetin 2018 yılı programından derlenen verilere göre, 2017 yılında Türkiye'de 61 Spor Federasyonu bünyesinde  Spor kulübü sayısı 13 bin 724, lisanslı sporcu sayısı 6,9 milyon, antrenör sayısı 233 bin 70,  Futbolda  Pro-A ve B lisanslı 5 bin 435 antrenör bulunmaktadır.

 

Küresel Salgının (Covid-19)  tüm dünyada olduğu gibi,  Türkiye’de de Spor Sektörünü durma noktasına getirmiştir. Sektör içerisinde yer alan Federasyonlar, Kulüpler, İşletmeler, Organizasyonlar ile Spora yön veren Sporcular ve Spor Çalışanlarının ve Spor Severlerin bu krizi en az zararla atlatmaları için Ayni ve Maddi Desteklere ihtiyaçları bulunmaktadır.

 

Bu süreçte;  Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasasının Gençlik ve Spor başlığında yer alan  58. Maddesi : Gençliğin Korunması ilkesi ile;  özellikle  59. Maddesinde yer alan : “Sporun Geliştirilmesi; Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Devlet başarılı sporcuyu korur.”  İlkelerinden hareketle, Türkiye’deki Spor Kurumları; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Federasyonlar, Kulüpler Birlikleri  Türkiye Amatör Sporlar Konfederasyonu, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, Spor Bilimleri Derneği, Üniversiteler gibi sporun paydaşları olan kurum ve kuruluşlar  en kısa zamanda bir araya gelinerek, Uluslararası Spor Kurumları işbirliği içerisinde tavsiye kararları da göz önünde bulundurularak;   Küresel Salgın (Covid-19) Salgınından etkilenen Spor Sektörüne özgü Problemleri tespit edip, Çözüm Önerileri Geliştirmeye yönelik “Acil Eylem Planı” ile birlikte; maddi kayıpların telafisine yönelik olarak da “Türk Sporu Destek Fonu” oluşturmalıdırlar.

 

Küresel Salgın Koronavirüs (Covid-19 ) salgını sürecinde, Türk sporuna gönül vermiş insanımıza, kurumlarımıza, özellikle de geleceğimizin teminatı olan sporcu gençlerimize verilecek her türlü maddi ve manevi destek, Spor sektörünü yaşatacak, canlı tutacak,  sağlıklık nesillerin ve toplumun oluşturulmasına katkı sağlayarak, ülkemizin aydınlık geleceğine ışık tutarak moral ve motivasyon kaynağı olacaktır.{jcomments on}

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  1299  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Sebahattin Devecioğlu Cuma, 02 Nisan 2010.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

24/06/2022

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

2.554,08

0,43

 bjk BJKAS

4,31

2,13

 fb FENER

43,22

0,65

 gs GSRAY

3,89

2,37

 trabzon TSPOR

4,71

6,56

   SPOR ENDEKSİ

1.254,40

2,88

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 31400432

SÜPER LİG 2021-2022 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV  
Trabzonspor  38  23  12   3   69 36   33  81 
2 Fenerbahçe  38  21   10  7  73  38  35 

73

3 Konyaspor  38 20 8  10  66 45 21 68 
4 Başakşehir  38   19   11  56 36  20 65 
5 Alanyaspor  38 19 7  12  67 58 9 64 
6 Beşiktaş  38   15   14   9  56  48   8  59 
7

Antalyaspor

 38  16  11  11  54  47  7 59 
8 Karagümrük  38   16  9  13  47  52  -5 57 
9 Adanaspor 38  15  10  13  60  47  13 55 
10 Sivasspor  38    14   12   12  52  50  2 54
11 Kasımpaşa  38  15  8  15

 67

 57  10 53
12 Hatayspor  38  15  8  15  56  60   -4   53 
13 Galatasaray  38  14  10  14  51  53   -2 52
14 Kayserispor  38   12  11  15  54  61   -7    47 
15 Gaziantep  38  12  10  16  48  56  -8 46
16 Giresunspor   38   12   9  17  41  47 -6 45
17 Rizespor 38  10  6  22  44  71  -27   36 
18 Altay  38   9  7  22  39  57  -18 34
19 Göztepe 38  7  7  24  40  77  -37   28 
20 Yeni Malatya  38   5  5   28   27  71 -44 20

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

2021 Deluitte Raporu

 

 

 

 2021de-avrupada-ve-turkiyede-futbol-ekonomisi

Cocid-19 sürecinde 2021'e girerken Avrupa'da ve Türkiye'de Futbol Ekonomisi'nde yaşanılan değişim ve olumsuz gelişmeleri okumak için tıklayınız.

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 Eko spor 1

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.