Türk Spor Sektöründe Sendikalaşma
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Genel Sebahattin DEVECİOĞLU Türk Spor Sektöründe Sendikalaşma

Türk Spor Sektöründe Sendikalaşma

123091230

Sebahattin Devecioğlu- 9 Ekim 2021 1982 Anayasasının 51. maddesinde sendikal haklarla ilgili hükme göre işçiler ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma hakkına sahiptirler.

 

Sosyal devlet anlayışının en belirgin özelliğini oluşturan sendikalar, gerek anayasalarda gerekse yasalarda belirtilen görev ve yetkileriyle, bir yandan imzaladıkları toplu iş sözleşmeleriyle işkolları düzeyinde sosyo-ekonomik hayatı etkilerken, öte yandan bazı devlet kuruluşlarının sosyo-ekonomik kararlarına ve çalışma mevzuatının hazırlanmasında sağladıkları katkılarla devlet hayatını da yakından etkilemektedir. Günümüz devlet anlayışının örgütsel yapısı içinde çok önemli bir yeri olan sendikalar, toplum hayatında “kamu yönetimine katılan” ve “kamusal fonksiyonlar” ifa eden birer “resmi kuruluş” sayılmaktadır. Türk hukukunda, esas olarak, meslek sendikaları kabul edilmemiş ve çalışanlar ile işverenlerin işkolu sendikası kurmaları benimsenmiştir. Türkiye’de sendika kurucuları, kuracakları sendikayı işkolu esasına göre ama Türkiye çapında faaliyet gösterme zorunluluğu olmaksızın kurmak durumundadır.  6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun kuruluş esasları ile ilgili olarak getirdiği önemli yeniliklerden biri, sendikalar için “Türkiye çapında faaliyette bulunma” şartını aramaması, yerel ve bölgesel sendikalar kurulmasına da imkân sağlanmasıdır. “Önceden izin almaksızın kuruluş” esasını benimseyen 6356 Sayılı Kanun, işyeri ve meslek esasına göre sendika kurulması yasağını kaldırmıştır. Böylece “serbestlik” ve “ihtiyarilik”ilkelerine uygun olarak “çoğulcu sendikacılığı” devam ettirmektedir.

6356 sayılı Kanun’umuzda da önce “asıl işler” yirmi “işkolunda” toplanmış; sonra da “bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler, asıl işin dahil olduğu işkolundan” sayılmıştır. Kamu görevlileri sendikaları da “hizmet kolu” esasına göre ve “Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacıyla” kurulmak zorundadırlar. Hizmet kolları 11 adet (Büro, Bankacılık ve Sigortacılık, Eğitim, Öğretim ve Bilim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Yerel Yönetim, Basın, Yayın ve İletişim, Kültür ve Sanat, Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri, Ulaştırma, Tarım ve Ormancılık, Enerji ve Madencilik, Diyanet ve Vakıf Hizmetleri)  olup kurumların girdikleri hizmet kolları bir yönetmelikle belirlenir.  Kamu görevlileri de “sendika çokluğu ilkesi” gereği “bir hizmet kolunda birden fazla sendika kurabilecekleri” gibi birden fazla konfederasyon da kurabilirler (1). 

Sporun pek çok sosyal ve insani değerin yaşatılmasında ülkeler sınırlarını aşan bir olgu olması ve amatörlükten profesyonelliğe geçmiş olan spor sektörünün bugünkü durumu göz önüne alındığında, kapitalist sistemin getirisi olarak karşımıza çıkan "paranın her şeyin önüne geçmesi" durumu, sporun asli aktörleri olan sporcuların sendikalaşmalarını kaçınılmaz kılmaktadır.

Spor örgütleri, yani işverenler, yapılanmaları gereği geçmişe göre daha fazla kurumsallaşmalarına karşın, emekleri ile iş üreten işçiler kategorisinde yer alan ve spor endüstrisine sunulan her türlü ürünün üretilmesinde temel teşkil eden sporcuların bir kuruluşa sahip olmadığı göze çarpan bir durumdur. Spor dallarında ve sporcular arasında birlikler, sendikalar uygulamalarının örnekleri dünyada bulunmaktadır. Spor dallarındaki işverenlerin birlikleşmeleri, yani kurumsallaşmaları ve sporcuların da buna karşın kurumsallaşma uygulamaları gösteriyor ki, işveren ve işçi konumundaki bireylerin birbirleri ile olan mücadelelerinde kendilerini korumak, para ve sosyal hakların korunması asıl amaç olmuştur (2). 

Türk sporu ve sporcusunun haklarının korunması ve yeterli, sağlıklı çalışma koşullarının yerine getirilmesi gibi hususlar sporda sendikalaşmanın acili yetinin altını çizmektedir.Türkiye’de  herhangi bir yasal engel bulunmamakla birlikte bu konuda Türk sporcusu bu oluşumlardan çok uzaktadır. Yasal düzenlemeler ve literatür bilgiler ışığında değerlendirildiğinde, kendi iradeleri ile belli bir iş karşılığında belli bir ücret alacağını gösteren hizmet sözleşmelerinin kulüpler ve sporcular arasında imzalandığını düşünürsek sporcuların da birer işçi oldukları ve her türlü sendikal haklardan yararlanabilecekleri ortadadır (3).

Spor alanında sendikaların düşük örgütlenme düzeyinde olmasının sebeplerinden biri sendikalara yönelik düşüncenin olumsuz olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Profesyonel sporcuların tek bir çatı altında çalışma koşullarından kaynaklanan sorunları yasal yönden aramaları için sendikaya ihtiyaçları vardır. Bununla birlikte, spor alanında sporcuların sosyal haklarının iyileşmesi, aynı zamanda spor sektörünün kurumsallaşması için sendikaya ihtiyaç olduğu düşünülmektedir (4). 

Günümüzde spor pazarında işveren ve işçi konumunda olan spor kulüpleri ve sporcular, sendikal haklar içerisinde yer alan pek çok haktan ve zorunluluklardan uzak olarak üretimlerine devam etmektedir. Spor kamuoyunun desteği ve tabandaki sporcuların da istemeleri durumunda sporcuların sendikalaşmaları, ülkemiz sporu ve sporda uluslararası pazar rekabetine çok büyük katkılar sağlayacaktır (2). 

Türk spor sektöründe; Spor Sendikası, (Spor-Sen), Spor İşverenleri Sendikası ( SPORIS,) Tüm Spor İşletmeleri  İşveren Sendikası ( TSİİS ) Türkiye Devrimci Spor Emekçileri Sendikası(SporEmek-Sen)Turizm Lokanta ve Spor İşverenleri Sendikası (TURİS), Turizm, Otel, Restoran, Eğlence ve Spor İşçileri Sendikası (TORES-İŞ) gibi birkaç sendikalaşma çabaları bulunmaktadır. Bu sendikaların kurulmaları spor sektöründe çalışanların ve işverenlerin ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek gibi amaçları gerçekleştirmek ve tüm spor sektörünü kapsayıcı özellikler taşımamaktadır.  

Türkiye’de Spor sektöründe çalışan: Amatör ve Profesyonel Sporcular, Teknik adamlar, Antrenörler, Kulüp ve Federasyon Çalışanları, Hakemler, Gözlemciler, Spor Alanında Kamu Kurumlarında Görev Yapan, Yönetici, Memur ve İşçileri ve bu sektördeki işverenleri kapsayıcı, ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek amaçlı güçlü ve kurumsal, Kamu Görevlileri Sendikaları,Hizmet Kollarına Göre Kamu Görevlileri Sendikalarıİşçi-İşveren Sendikaları ve Konfederasyonlarına ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu çerçevede kurulabilecek; Türk Spor Sendikası ve Türk Spor Konfederasyonu,  Türk spor sektörüne önemli kazanımlar sağlayacak, gelişimine ivme kazandıracaktır.  

 (1). Fevzi Demir, Sendikaların Kuruluşu ve İşleyişi, Çalışma ve Toplum, 2013/4 

 (2). Sema Alay, Türkiye'de Sporcu Sendikalarının Hukukî Olarak Kurulabilirliği, Sendikalaşmanın Sporcu ve Sporda  

  Doğurabileceği Sonuçlar, Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi (Gazi Besbd), Xıı (2007), 1:49- 58

 (3). Ahmet Atalay Türk Futbolunda Sendikal SüreçAkademik Bakış Dergisi, Sayı: 30 Mayıs- Haziran 2012

 (4). Barış Öztuna,  Profesyonel Türk Sporcularının Sendikal Hakları, Special Issue On The Proceedings Of The 5th  ISCS Conference - Part B September 2016. 

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  1026  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Sebahattin Devecioğlu Cuma, 02 Nisan 2010.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

 

01/06/2023

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

4.886,91

-1,30

 bjk BJKAS

13,02

0,15

 fb FENER

47,86

-2,33

 gs GSRAY

8,03

-8,75

 trabzon TSPOR

3,52

-2,22

   SPOR ENDEKSİ

1.810,56

-3,70

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 35431425

SÜPER LİG 2022-2023 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV  
Galatasaray  34  26   4   4  77 27   50   82 
2 Fenerbahçe  34  24  5 84  39   45 

77

3 Beşiktaş  34  22 8 70  31 39 74
4 Adana Demir  34   19  72  41  31 66
5 Başakşehir   34 16 8  10  48  34 14 56
6 Trabzonspor  34  16   12 58   50     8   54 
7

Konyaspor

 34 12   13   9  45  37   8 49 
8 Kayserispor  34  15  4

15 

54  59   -5  49 
9 Karagümrük 34 12   11 11  71  62  9 47 
10

Kasımpaşa

 34  12  7 15  43  53   -10  43
11 Alanyaspor 35  11 16 

53 

65  -12  41
12 Sivasspor 35  11  17  45  53  -8    40 
13 Ankaragücü 34  11 

17 

41  51   -10   39
14 Antalyaspor  34  10  8 16  43   53   -10   38  
15 İstanbulspor 34 10  19  40  63  -23  35
16 Giresunspor  34  8   10  16  39  60  -21 34
17 Ümraniyespor 34 18  47  59  -12   30  
18 Gaziantep FK  34  7 20  31  66   -35 25
19 Hatayspor 34 5 22  19  77  -58   23  

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

2022 Deluitte Raporu

 

2022-deloitte football review


Deloitte Sports Grup’un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 31. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı bir önceki yıla göre %10 büyüyerek 27.6 Milyar Euro büyüklüğe ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız.

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız

 


 

 

annual report 202021 photo

 

Avrupa Futbolunun patronu UEFA’nın gelirleri 5.7 Milyar Euro’ya Ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

 


 

 UEFA-Kulup-Futbolu-Lisanslama-2023


UEFA’nın 2023’te yayınladığı en son  Kulüp Lisanslamaya İlişkin Karşılaştırma raporuna göre kulüpler Pandemi döneminde 7.3 Milyar Euro zarar ettiler. UEFA raporu, Avrupa kulüp futbolunun endişe verici bir resmini çiziyor. Raporu okumak için tıklayınız.

 


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 EkoSpor-y

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.