Yapılandırma Dört Kulübe Bir Fayda Sağlar mı?
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Yönetim Manşet Yapılandırma Dört Kulübe Bir Fayda Sağlar mı?

Yapılandırma Dört Kulübe Bir Fayda Sağlar mı?

123Yapilandirma1

Karadenizspor- 24 Mart 2021  Yazarlarımızdan Tuğrul AKŞAR'ın, kulüplerin bankalar birliği aracılığıyla bazı özel bankaların oluşturduğu konsorsiyum aracılığıyla borçların yapılandırılmasına ilişkin söyleşini sizinle paylaşıyoruz.

 

1)Bu anlaşma kulüplere ne sağlayacak?

 

Bu anlaşma ile finansal yükümlülüklerini yerine getiremeyen kulüplere finansal soluklanma olanağı yaratıldı. Ancak yapısal problemler bulunduğu için şu anda kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılması, sorunun iki yıl daha ötelenmesi anlamına geliyor. Zira, bundan önceki borç yapılandırmada da aynı konuları gündeme getirmiş ve bu kulüplerin faiz kaynaklı borçlarının daha da artacağını ifade etmiştim,  aynen de öyle oldu. Kulüplerin finansal yükümlülükleri daha da arttı. Kulüplerin mali yapılarında çözüm bekleyen önemli sorunlar var. özkaynak açıkları gelirlerinin bir buçuk katına, birikimli zararlarıysa iki katına ulaşmış durumda. Faaliyetlerinden kar elde edemedikleri için sürekli borçlanmak durumunda kalan, sürekli bütçe açığı veren, gelirleri pandemik etkiyle birlikte % 35 daha gerileyen kulüplerin finansal dengeleri yitmiş durumda. Sağlıklı ve dengeli bir mali yapıya sahip olmayan kulüplerde, tekrar finansal dengeyi sağlamak mümkün değildir.  Bu anlaşma ile finansal borçlar daha da artacak. Artan faiz yükü nedeniyle borçlar döndürülemez, günü gelen taksit ve ana para ödemeleri yapılamaz noktaya gelecektir. Kaldı ki, 2+7 yıl kulüpler için finansal anlamda makul bir süre değildir. Çünkü kulüplerin 2 yılın sonunda ödeyecekleri yaklaşık faiz yükü 3 ile 3.5 Milyar TL arasında olacaktır. Bu dört kulübün 2019 sonu toplam gelirleri yaklaşık 2 milyar TL civarındaydı. Diğer faaliyet giderlerini de eklediğinizde, bu dört kulübün toplam gelirleri faaliyet ve finansman giderlerini karşılayabilecek yetenekte değildir. Doğal olarak şunu şimdiden söyleyebilirim ki: 2 yılın sonunda bu kulüpler bu yapılandırmadan gelen 2 yıl anapara ödemesiz dönemin faiz yükünü bile ödeyemeyeceklerdir. 

   

2)Kulüp yönetimleri en fazla 3 yıl için seçiliyor ancak anlaşma 9 yıllık. Bir anlamda yapılan bu kontratlar kulüplerin geleceğini ipotek etmek değil midir?

   

Kesinlikle doğru.   Ancak, zaten şimdiden dört kulübün tüm mal varlık ve gelirleri üzerinde zaten ipotek, temlik gibi takyidatlar bulunuyor. Kulüplerin ileride doğacak gelirleri üzerine şimdi temlik konulacak. Bu durumda gelecek gelirlerin % 50'lik kısmı, kulübe, diğer yarısı da kulübün faaliyetlerine gidecek deniliyor. Bu koşullar altında kulüplerin ileride nakit ihtiyaçları daha da artacakmış gibi görünüyor. 

   

3) Galatasaray Divan Kurulu’nda Serol Acarkan, ‘yapılan anlaşma kulüpler için Sevr Anlaşması gibidir’ dedi. Bunu nasıl yorumlarsınız?

   

  Kulübün   zaten finansal yapısı çok sıkıntılı ve sıkışık. Doğal olarak bu kısır döngüden kurtulmanın yolu olarak "denize düşen, yılana sarılır" örneğindeki gibi, başka alternatifi kalmadığını düşünüyor. sadece Galatasaray için değil diğer üç kulüp için de bu çözüm sadece günü kurtarır. Sorunu iki yıl öteler. Ondan sonra daha büyük sorunlara maruz kalacaklardır. Bugün yaratılan ortamda kulüplere başka bir çıkış yolu bırakılmadı maalesef. Çünkü, taraftar her sene şampiyonluk istiyor. Başkan yine aynı şekilde. yani, kaynağı ve maliyeti ne olursa olsun, mutlaka bu kulüpler kaynak bulabilmek derdindeler. oysa, daha uzun vadeli planlamalar ile alt yapı bazlı örnek başarılı modellerle bugünü feda edip yarınlar kurtarılabilir. ancak bu anlayışa kimsenin ne zamanı ne  de tahammülü bulunuyor!

   

4)Kulüplerin aşarı taviz verdiği konuşuluyor. Peki bankalar için risk yok mu? (Çünkü kulüplerin tüm mal varlıkları dernekler üzerine)

 

  Kulüpler taviz ve teminat vermek durumundalar. Çünkü başka hal ve karda finansal olanak yaratmak mümkün görünmemektedir. Finansal anlamda kredibiliteleri erozyona uğramış, ticari ve ekonomik anlamda gelirleri erimiş, finansal yükümlülüklerini yerine getiremeyen bu kulüplerin yapabilecekleri bu anlamda başka bir şey yok. yani, sıcak para arayışı içinde olan bir mali yapının yangınını ancak bu şekilde söndürmeye çalışıyorlar. ama bu müdahale ile yangın sönmüyor, sönmüş gibi görünüyor. Kulüplerin kısa vadede finansal olanaklarını ve ekonomik olarak gelirlerini artırma olanağı olmadığı için her türlü tavizi vermek durumundalar. Olayın finansör yönüne bakıldığında ise, bu mali yapıları kredilendirmek normal koşullarda çok mümkün olamaz. Çünkü, krediyi geri ödeyebilecek bir mali yapı ve bu mali yapıyı ayakta tutacak bir nakit akışı bulunmuyor. Kredinin geri ödemesini sağlayacak temel unsur kulübün nakit akışıdır. oysa, bugünkü koşullarda kulüplerin nakit akışları ciddi bozulmuş durumda. kendi faaliyet giderlerini yani oyuncusunun maaş ve ücretini bile ödemekte zorlanan kulüplerin özkaynakları negatife dönmüş, çalışma sermayeleri erimiş, dönemsel olarak bile karlılık yaratamayan, geçmiş yıllardan gelen birikimli zararların altında ezilmiş bir mali yapıdan bahsediyoruz. Bu koşullar altında bir mali yapının kredilendirilmesi teknik olarak çok uygun değil. Çünkü bu dört mali yapı da teknik anlamda TTL 376.ya göre teknik iflas durumundalar. ama spor sektöründe olmaları nedeniyle bu madde ne yazık ki çalıştırılmamakta, kredilendirilmemekte de bir sakınca görülmemektedir. 

   

Özetle, Kulüpler Bu Mali Yapılarla UEFA’dan Vize Alamaz! başlıklı yazımda da (http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/ekonomi/35-tugrulaksar/4874-bu-mali-yap-uefadan-vize-alamaz.html) analiz ettiğim ve Finansal Futbol isimli kitabımda da net olarak ortaya koyduğum üzere bu kulüpler TTK 376mad.kapsamında "Teknik İflas"a sürüklenmişlerdir. 

    

     
 

- Dört kulüpten üçünün toplam varlıkları, toplam borçlarını (yükümlülüklerini) karşılamaya (geri ödemeye) yetmediğinden, kulüplerin net borçlu bir mali yapıya sahip olduğu görülüyor. 

 

- Dört kulübün birikimli zararları nedeniyle Özkaynaklarının aşırı derecede eriyerek, pasif açığına neden olduğu anlaşılıyor. (Özkaynak Açığı)  

 

- Hepsi şirket olan bu kulüplerin net işletme sermayelerinin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayamadığı (Net işletme Sermayesi açığı) gözlemleniyor.

 

  - Toplam gelirlerinin, borçlarını karşılamaya yetmediği; bu nedenle yoğun olarak borçlanmaya yöneldikleri  (yetersiz nakit akışı) 

 

- Faaliyetlerinden kar yaratmakta zorlanan bu kulüplerin, sürdürülebilir bir mali yapıyı olanaklı kılacak bilanço karı oluşturamadıkları, (karsız)  

 

- Dört kulübün özkaynaklarının önemli bir kısmının ( TTK.’a göre bu oran üçte ikisinin) yitirmeleri nedeniyle, acil sermaye artırımı yapmak zorunda oldukları, aksi halde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre mali yapılarının teknik iflas durumunda olduğu görülüyor.

 
 

 

5)Kulüpler harcamalar için, konsorsiyumdan (Transfer harcamaları gibi) izin alacak mı?

 

  Açıklamaya göre almak zorundalar. zaten Takım harcama Limitleriyle konrol edileceği belirtiliyor.   

 

6)Bu anlama sonrasında gelir akışı, bankalardan kulüplere mi, yoksa kulüplerden bankalara doğru mu olacak?

 

  Açıklamaya göre, bankalardan kulüplere olacak görünüyor. 

 

7)Bazı kişiler, bu anlaşma sonrasında kulüplerin en geç 5 yıl içinde yabancı sermayeye satılacağını öne sürüyor. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz?

 

Bu bizim için çok geçerli değil. Sermaye aktifi ve pasifiyle yönetebileceği, denetleyebileceği ve mülkiyetine geçirebileceği bir yapıyı satın alır, bu yapıya sermaye koyar. Oysa, bu kulüplerin BİST'te işlem gören şirketlerinin hisseleri alınıp satılabilir. Böyle bir alım-satım olsa bile, bu şirketlerin altın hisseleri ise Kulüpte. Kulüpler ise dernek statüsünde örgütlü oldukları için, kimse Borsada işlem gören bir şirkete bu bağlamda bir yatırım yapmak istemez. Bunun adı sadece hisse alımı olur. Ancak aktifi ve pasifiyle borsaya kote olan bir yapı örneğin Başakşehir spor için bu geçerli olabilir ama FB, BJK, GS ve Ts için geçerli olamaz. İngiliz modelinde olduğu gibi bir örgütlenme olursa, ancak o zaman bu kulüplere  yabancı sermaye gelir. Bu bağlamda asıl altın hissesi dernekte bulunan bir Sportif AŞ'ye, yabancı bir kimse sermaye koymaz. Yani, dört kulübün yasal örgütlenme yöntemi buna izin vermemektedir. Diğer taraftan dernek genel kurulu bir karar alır da, altın hisseleri de BİST'te işlem göre Sportif AŞ:'lere devir ederlerse, o zaman bu yapıya yabancı sermaye gelir. Ancak, bunu da hiç bir yönetici ya da yönetim de yapmak istemez. {jcomments on}

 

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  17500  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Tuğrul Akşar Cuma, 02 Nisan 2010.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

 

5/07/2024

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

10.851,78

-0,18

 bjk BJKAS

7,47

-0,27

 fb FENER

187,90

-2,45

 gs GSRAY

8,85

+0,91

 trabzon TSPOR

2,11

-0,47

   SPOR ENDEKSİ

5.030

-0,84

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 40841933

TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV
Galatasaray 38 33  3   2  92 26 66  102 
2 Fenerbahçe  38  31    6  1 99  31   68

99

3 Trabzonspor  38  21 4  13 69  50 19 67
4 Başakşehir 38   18   7  13 57  43  14 61
5 Kasımpaşa 38 16 8  14   62  65 -3 56
6 Beşiktaş 38  16 14 52  47 

  5 

 56 
7

Sivasspor

38 14  12  12   47 54  -7 54
8 Alanyaspor 38 12 16

10 

53  50 52 
9 Rizespor 38 14  16  48  58  -10 50 
10

Antalyaspor

38 12  13 13 44  49   -5  49
11 Gaziantep 38 12 18

50 

57   -7  44
12 AdanaDemir 38 10  14  14 54  61 -7  44  
13 Samsunspor 38  11 10

17 

42  52  -10  43
14 Kayserispor 38 11  12 15  44  57  -8  41
15 Hatayspor 38  14  15 45 52  -7  41
16

Konyaspor

38

9

14  15 40  53  -13 40
17 Ankaragücü 38  16 14  46  52  -6  40 
18 Karagümrük 38  10  10 18 49 52  -3 40

19

Pendikspor  38 9 10 19 42 73 -31   37  

20

İstanbulspor 38 4 7 27 27 80 -53 16

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

Annual Review of Football Finance 2023

Annual Review of Football Finance 2023

Deloitte Sports Grup'un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 32. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı 2021 - 22 sezonunda bir önceki yıla göre %7 büyüyerek 29.5 Milyar Euro büyüklüğüne ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız

Deloitte Money League - 2024

Deloitte Money league 2024

Deloitte Money League Raporunu 27. kez yayınladı. Rapora göre Avrupa'nın en zengin 20 kulübünün 2022-23 sezonunda gelirleri toplam 10.5 Milyar Euro'ya ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

UEFA Kulüp Finans&Yatırım Raporu 2024

 

UEFA Raporu-2023

UEFA Kulüp futbolunun finansal durumları ve yatırımlarına ilişkin yıllık görünüm ve benchmark raporunu yayınladı. Okumak için tıklayınız

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız

 


 

 

annual report 202021 photo

 

Avrupa Futbolunun patronu UEFA’nın gelirleri 5.7 Milyar Euro’ya Ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

 


 

 UEFA-Kulup-Futbolu-Lisanslama-2023


UEFA’nın 2023’te yayınladığı en son  Kulüp Lisanslamaya İlişkin Karşılaştırma raporuna göre kulüpler Pandemi döneminde 7.3 Milyar Euro zarar ettiler. UEFA raporu, Avrupa kulüp futbolunun endişe verici bir resmini çiziyor. Raporu okumak için tıklayınız.

 


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 EkoSpor-y

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.