Çanlar Süper Lig İçin Çalıyor!
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Genel Tuğrul AKŞAR Çanlar Süper Lig İçin Çalıyor!

Çanlar Süper Lig İçin Çalıyor!

 

73ca4bb

Tuğrul Akşar- 15 Ekim 2020 Kulüp futbolu bazında sportif kuraklık çektiğimiz şu günlerde, kulüplerimiz 2019’da yapılandırılmış kredilerinin faiz ve anapara ödemeleri için yeniden yapılandırma talep ediyorlar.

Geçmişten gelen yapısal sorunlara, pandemik olumsuzluklar da eklenince, kulüplerimizin finansal sıkıntıları daha da derinleşip yönetilemez hale geldi.

 

Şu anda yeniden borç yapılandırmanın gündemde olduğu bugünlerde Süper Lig’in ve kulüplerin içinde bulundukları finansal duruma bir kez daha göz atmak istedik.

 

Süper Lig’in Borçları 15 Milyar TL’nı Geçti!

 

2019 itibariyle kulüplerin 15 Milyar TL’ne ulaşan bir borç yükü bulunmaktaydı. Fenerbahçe’nin yapılandırmaya girmediği bu süreçte kulüplerin toplam yapılandırılan borçları 12 Milyar Milyar TL civarındaydı. Bu tutara yıllık faizi de eklediğimizde, kulüplerin borçları yüzde yirmiye yakın artış kaydetti.

 

Süper Lig’de borçların yaklaşık yüzde seksenlik kısmı ise Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’a ait. Bu kulüplerden sadece Fenerbahçe borç yapılandırmaya girmemişti.

 

Bilindiği üzere bu kulüplerin borçlarının önemli bir bölümü Borsa İstanbul’da işlem gören Sportif AŞ.’lere ait. Bu şirketlerin bilançolarında görünen yükümlülüklerin büyük kısmı, mali kesime ve faktoring firmalarına olan borçlardan…

 

Zararlar Gelirlerin Üzerinde!

 

Süper Lig’in yıllık gelirleri toplamı 4.2 Milyar TL civarında olmasına karşın, Süper Lig kulüplerinin birikimli zararları toplamı 5 Milyar TL’na ulaşıyor. “Oluşan bu zararlar kulüplerin öz kaynaklarını da eriterek, kulüplerin öz kaynak tabanlarını negatife dönüştürmüş durumda. Bu nedenle, Süper lig kulüpleri pasif açığı vermekteler. Bu da, onların finansal problemlerini artırıcı bir etkiye sahip. Finansal krizin ana kaynağını, yetersiz öz kaynak ve her geçen gün artan zararlar oluşturuyor. Süper Lig kulüplerinin toplam öz kaynak açıkları ise 5.5 Milyar TL’na ulaştı.

 

Artan zararların, düşen gelirlerle birlikte daha da katlanarak artacağı tahmin ediliyor.

 

“Sağlıksız ve Yetersiz Mali Yapı Sportif Performansın Önünü Kesiyor”

 

Süper Lig kulüplerinin yetersiz ve sağlıksız mali yapıları, bu kulüplerin sportif performanslarının önünü kesiyor. Bu, zaman içinde sportif rekabet yeteneğinin daralması anlamına geliyor. Mali olumsuzluklar nedeniyle Süper Lig kulüplerinin finansal dengeleri kaybolmuş durumda. Borçlar yönetilemez bir boyuta erişmiş vaziyette.

 

Bu olumsuz mali yapı sürekli kriz üretiyor. Bu durum da Türk futbolunu sportif, iktisadi ve mali anlamda refah düzeyini aşağıya çekiyor.

 

“4 Büyük Kulüp Bu mali Yapıyla Avrupa’ya Gidemez!”

 

 

Süper Lig’i domine eden dört büyük kulübün içinde bulundukları olumsuz mali yapılarıyla Avrupa’ya gitmeleri zor, gitseler bile orada sportif başarıya ulaşmaları daha da zor görünüyor.

  

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un mali yapılarına ilişkin bazı saptamalar

   Tablo: 01/06/2019-29/02/2020 Dönemi Gelir ve Kar/Zarar (Milyon TL)

   MY2

Kaynak: “Kulüpler Bu Mali Yapılarla UEFA’dan Vize Alamaz!” (http://futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/ekonomi/35-tugrulaksar/4874-bu-mali-yap-uefadan-vize-alamaz.html)

 

- Dört kulübün birikimli zararları 3.829 Milyon TL’na ulaşmış vaziyette. Buna karşın toplam gelirleri ise 2.067 Milyon TL düzeyinde. Yani, ortalama kulüp birikimli zararı 957,35 Milyon TL’na ulaştı. Dönem zararları toplamı ise 218,03 Milyon TL civarında. 

 

- Kulüplerin yıllar itibariyle faaliyetlerinden kar elde edememeleri, onların birikimli zararlarını artırıyor. Artan birikimli zararlar toplamının gelirlerin üzerine çıkması, ciddi bir uyarı olarak karşımıza çıkıyor. Artan birikimli zararlar, kulüplerin toplam varlıklarını eritiyor.

 

- Kulüplerin birikimli zararları toplamı olan 3.829 Milyon TL, onların toplam 5.909 Milyon TL olan varlıklarının yüzde 65’ine ulaşıyor. Bu olumsuz ve sürdürülemez trendin, pandeminin de etkisiyle hızlanarak artacağını düşünmekteyim. Pandemi nedeniyle düşen gelirler, kulüplerin zararlarının daha da artmasına neden olacak gibi görünüyor. 

 

- Esas önemli sıkıntı: Kulüplerin faaliyetlerinden dönemsel olarak ta kar elde edemiyor olmaları…Bu gerçekten de, kulüpleri çok önemli sıkıntılara itebilecek önemli bir tehlike. 

 

 Pandemi Sadece Katalizör Oldu!   

   

Finansal dengelerini yitirmiş bu dört kulübün içinde bulundukları finansal yetersizliklere, Covid-19’un mali krizi daha da derinleştirici etkisi eklendiğinde, bu dört kulübün mali yapıları neredeyse çökme noktasına geldi ve mali yapıları çok ağır hasar aldı.  

 

Pandemi nedeniyle yayın paralarını alamayan, gelirlerinde % 30’a varan düşüşler yaşayan ve oyuncu maliyetlerini aşağıya çekemeyen bu kulüpleri çok daha zor günler bekliyor.

 

Kulüplerimizi Bekleyen Olası Tehditler

 

Borçları Döndürebilme Yeteneğini Yitirme Tehlikesi: Bugün kulüplerimizin önündeki en büyük tehlike/tehdit, vadesi gelecek borçlarını çevirebilme yeteneğini-kredibilitesini yitirmeleridir. Borçlar yönetilebilir olmaktan çıkmıştır.

 

Likidite Sıkıntısı (Artan Sıcak Para İhtiyacı): Kulüplerimizin faaliyetlerinden yarattıkları nakitler, kulüplerin operasyonel giderlerini, finans maliyetlerini ve üçüncü kişilere olan borçlarını karşılayabilir olmaktan uzaktır.

 

Kredibilite ve Moralitelerini Yitirme Tehlikesi: Kulüplerin var olan finansal yapıları, onların kısa ve orta-uzun vadeli kredibilitelerini yitirmek üzere olduğunu ortaya koyuyor. Mali rasyolardaki olumsuzluklar, yeni kredi olanakları yaratmayı zorlaştırıyor. Kredibilitedeki bozulma zaman içinde ödeme performansını aşağıya çekeceğinden, bir süre sonra bu kulüplerin moraliteleri de kaybolmaya başlayacaktır.

 

Teknik İflas halinin Devam Ediyor Olması: Yıllar itibariyle oluşan zararların kulüp özkaynaklarını eritip yok etmesi, kulüplerde pasif açığına neden olmuştur. Özkaynakları negatife dönen, varlıkları yükümlülüklerini karşılamakta yetersiz kalan kulüplerde kaybolan özkaynağın yeni sermaye artışlarıyla telafi edilememesi, kulüpleri TTK 376 kapsamında teknik iflasa sürüklüyor.

 

- Zaman İçinde Sportif Rekabet Yeteneğinin Zayıflaması: Kulüplerin mali ve ekonomik yapılarındaki olumsuzluklar bir süre sonra onların sportif rekabet güçlerini zayıflatacaktır.

 

2020 yılı mali raporlarının açıklanmasıyla Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam finansal borçları ortaya çıktı: 6.7 milyar TL’na ulaşmış durumda…

 

Borç Yapılandırma İşe Yaramadı!

 

2019 son çeyreğinde Süper Lig kulüplerinden bazılarının finansal ve diğer borçları yapılandırılmış, yabancı para kredileri de TL’na dönülmüştü. Bu yapılandırma ile kulüplerin birikmiş borçları, piyasa faiz oranlarının beş puan üzerinde bir oranla 2 yıl anapara ödemesiz, 5 yıllık bir vadeye yayılmıştı.

 

Ancak, kırılgan mali yapıya, Covid-19’un yıkıcı etkisi de etkidiğinde, kulüplerin nakit akışları bozuldu. Gelirlerinde yüzde otuza yakın bir düşüş gerçekleşti. Yayın gelirlerini tahsil edememelerinin yanısıra, faaliyet giderlerini bile karşılayabilecek para bulmaz oldular. Mali kesimden yeni kredi bulabilme olanakları çok daraldı.

 

Şimdi görülüyor ki, borç yapılandırma sadece o gün itibariyle kulüpleri nefeslendirdi. Bugün gelinen noktada bu yapılandırmanın kulüpleri finansal olarak çok da rahatlatmadığı ortada. Kulüplerin ekonomik, finansal ve yönetsel yapısal sorunları çözülmeden, bu tür palyatif önlemler, etkili ve kalıcı sonuçlar yaratmıyor.

 

Bugün kulüpler yapılandırılan kredilerini yeniden yapılandırmak istiyorlar. Bu talebin temel dinamiğini ise kaybolan mali denge oluşturuyor.

 

Makro ekonomik dengesizliklerin yarattığı olumsuzluklar, küresel Covid-19’un yıkıcı, krizi derinleştiren katalizör etkisi, zaten var olan finansal ve yönetsel sıkıntılar kulüpleri tam anlamıyla bir finansal krize itmiş durumda.

 

Buradan kurtuluşa gelirsek…Bugünkü koşullarda, kulüplerin kendi olanaklarıyla bu krizden kurtulabilme şanslarını ne yazık ki yok. Bunun anlamı ise, kulüplerin tekrar “devlet baba”dan destek bekler olmaları. Bu da, siyaset destekli futbol anlamına gelir ki, Avrupa kulüp futbolunun hiç istemediği ve finansal futbolun şiddetle kaçtığı bir olumsuzluk.

 

Olması gereken: Doğal seleksiyonu çalıştırıp zaman geçirmeden yapısal değişimi ve dönüşümü sağlayacak, uzun vadeli stratejik bir yapılanmaya yönelmek…

 

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  1638  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Tuğrul Akşar Cuma, 02 Nisan 2010.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

29/09/2022

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

3,146,89

-1,60

 bjk BJKAS

5,48

-1,44

 fb FENER

52,10

-0,95

 gs GSRAY

5,64

-1,74

 trabzon TSPOR

4,35

-1,58

   SPOR ENDEKSİ

1.482,62

-1,37

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 32479424

SÜPER LİG 2022-2023 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV  
Adana Demir  7   5  1   1  16  7    16 
2 Galatasaray  7   5  1  4 

16

3 Başakşehir  6  4 2 0 9 14
4 Beşiktaş  7   4  16  10  6 14
5 Konyaspor  7 4 2  1  2 6 14
6 Fenerbahçe  6  4   1 20   6    14   13 
7

Trabzonspor 

 7  1  11  10   1 13 
8 Kayserispor  7   0  4  12 
9 Gaziantep 7  2 13  10  3 11 
10

Kasımpaşa

 7   0 15  -8  9
11 Alanyaspor

10 

15  -5  8
12 Giresunspor -3     7 
13 Karagümrük 10  -2   6
14 Antalyaspor  7  0  14   -6     6  
15 İstanbulspor 6 10  -6  5
16 Ankaragücü  6  1   11  -5 4
17 Sivasspor 7 11  -6   4  
18 Ümraniyespor  7  2 10   -5 2
19 Hatayspor 6 1 10   -8   1  

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

2022 Deluitte Raporu

 

2022-deloitte football review


Deloitte Sports Grup’un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 31. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı bir önceki yıla göre %10 büyüyerek 27.6 Milyar Euro büyüklüğe ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız.

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız

 


 

 

annual report 202021 photo

 

Avrupa Futbolunun patronu UEFA’nın gelirleri 5.7 Milyar Euro’ya Ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

 

 


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 Eko spor 1

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.