Avrupa Futbol Yapılanması Rekabete Ne Kadar İzin Veriyor? (I)
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Ekonomi Tuğrul AKŞAR Avrupa Futbol Yapılanması Rekabete Ne Kadar İzin Veriyor? (I)

Avrupa Futbol Yapılanması Rekabete Ne Kadar İzin Veriyor? (I)

Finansal Futbol Ön Kapak4 

 Tuğrul Akşar- 1 Mart 2021 Avrupa futbolu son yirmi yılda hiç olmadığı kadar parasallaşıp finansallaştı.

 

1990-2000 arası ticari karakteri daha baskın olan Avrupa futbol yapılanması, UEFA aracılığıyla bir dönüşüm sürecine sokularak, finansal bir niteliğe büründürüldü. Ortaya çıkan bu yapı, ligler arasında Avrupa futbol kaynaklarının ve gelirlerinin dengesiz ve adil olmayan dağılımını daha da artırdı. 

 

İki bölüm olarak planladığımız bu yazı dizisinde ilk bölümde Merkez Ligler ve Çevre Ligler arasındaki rekabet yapılanmasını ele alacağız. Bu analizimizde Merkez Ligler’in ve Çevre Ligler’in öncelikle genel ekonomik, finansal, demografik ve sportif genel rekabet yapılarına bakacağız.   

 

Avrupa Futbolunda Merkez-Çevre Yapılanması

  

Bu değişim ve dönüşüm sürecinde Avrupa’da gelirlerin beş büyük lige aktığı, sermaye yoğunlaşmalarının ve servet birikiminin en üst düzeye çıktığı Merkez Ligler diye nitelendirdiğimiz kartelci bir yapılanma oluştu. Bu ligler doğal olarak, sportif performansta rekabet üstünlüklerini kalıcılaştırıp Avrupa kupalarını tekellerine aldılar. Avrupa futbolunu sportif, ekonomik ve finansal olarak domine eden, futbol pastasından daha fazla pay alan bu kartelci yapıya Merkez Lig yapılanması diyorum.   

 

Tablo:1’den de görülebileceği üzere UEFA'ya bağlı ellibeş ülke federasyonu bulunuyor. Bu liglerden İngiliz Premier Lig, Alman Bundesliga, İspanyol La Liga, İtalyan serie-A ve Fransız Lig1 merkez ligleri oluşturuyor. Bu ligler tablo:1’de çember içine alınmışlardır. Yine, Avrupa futbolunda UEFA’ya bağlı diğer elli ülke ise Çevre Ligler’i temsil ediyor. Bu liglerden içerisinde Hollanda, Rusya, Türkiye, Portekiz, Avusturya, Belçika, İskoçya, Norveç, İsveç, Danimarka, Polonya, Avusturya, Yunanistan gibi ligler ise Yarı Çevre Ligler’i oluşturmaktalar.

  

Tablo: 1) UEFA’ya Bağlı Ülke Federasyonları

 

  FB1.-

 

Diğer tarafta ise, bu gelişim ve değişimden yeterli payı alamadığı için ekonomik, finansal ve sportif rekabet güçlerini yitiren; giderek yoksullaşıp finansal kriz sarmalına giren Çevre Lig yapılanması bulunuyor. Ekonomik yetersizlik ve kırılgan mali yapıları ile bu ligler, Merkez Ligler karşısında rekabet edemez duruma geldiler. Avrupa futbol kaynaklarından ve gelirlerinden yeterli payı alamayan Çevre Ligler, rekabeti devam ettirebilmek için yoğun borçlanmaya yöneldiler.   

 

Merkez İle Çevre Ligler Arasındaki Gelir Farkları Milyar Eurolar Seviyesinde

  

Avrupa futbolunda Merkez- Çevre Lig yapılanmasında en önemli ayrımlardan birisini bu liglerin yıllık gelirleri arasındaki fark belirliyor. Nitekim koyu lacivert olarak görünen beş büyük ligin (Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie-A ve Lig1) yıllık gelirleri Milyar Euro üzerinde gerçekleşmektedir. Yarı Çevre (semi-periferi) olarak nitelendirdiğimiz ligler ise 100 Milyon Euro ve üzeri gelir yaratan liglerdir. Açık mavi ile bu ligler tablo:2’de gösterilmektedir. 1 ile 10 Milyon Euro arasında geliri olan ligler ise diğer Çevre Liglerdir. Şüphesiz ki, merkez-çevre ayrımında tek kriter sadece yıllık yaratılan gelir değildir. Bu liglerin aynı zamanda sahip oldukları kadrolar üzerinden hesaplanan servet değerleri arasında da önemli farklar bulunmaktadır.   

 

Tablo: 2) 2018/19 İtibariyle Avrupa Futbolunda Merkez, Yarı Çevre ve Çevre Ligler Yapılanması [1]

 

  2FB2.- 

 

Merkez Ligler’de kulüp başına ortalama gelir 272 Milyon Euro düzeyindeyken, bu tutar Yarı Çevre Ligler’de 84,7 Milyon Euro, Diğer Çevre Ligler’de ise kulüp başına ortalama gelir 810 Bin Euro seviyesindedir. Yani, Merkez Ligler ile yarı Çevre Lig kulüpleri arasındaki ortalama gelir farkı 3,2 kat; merkez Ligler ile Çevre Ligler arasındaki gelir farkı tam 312 kat kadardır.[2]

  

Merkez Ligler’de lig başına ortalama gelir tutarı 3.8 Milyar Euro iken, Çevre Ligler’de lig başına ortalama gelir 204 Milyon Euro olarak gerçekleşmiştir.    

 

Merkez Ligler’in Servetleri, Çevre Liglerin Tam Otuzüç Katına Ulaşıyor!

  

Tablo:3 bize liglerin bonservis bedellerinin konsolide edilmesiyle oluşan lig değerlerini gösteriyor. Bu değer aynı zamanda liglerin servetleri anlamına geliyor. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, Avrupa’nın en fazla servete sahip ligi olarak 8.84 Milyar Euro’luk değeriyle İngiliz Premier Lig’i görüyoruz. Premier Lig’i 5,11 Milyar Euro’luk değeriyle İtalyan Serie-A izliyor. İspanyol La Liga’nın 4,85 Milyar Euro, Alman Bundesliga’nın 4,52 Milyar Euro ve Fransız Lig1’in de 3,55 Milyar Euro lig değeri, kadro servetlerine sahipler.   

 

Tablo:3) Şubat 2021 İtibariyle Avrupa Futbolunda Servet Eşitsizliği Artıyor[3]

 

    3FB3.-

 

Tablo üçte yaptığımız hesaplamalar bize Avrupa futbol aktiflerinin % 77’sinin Merkez Ligler’e ait olduğunu gösteriyor. 34,9 Milyar Euro’ya ulaşan Avrupa futbol aktiflerinin 26,9 Milyar Euro’luk kısmı Merkez Ligler’in.   

 

Yarı Çevre ligler içinde milyar Euro’nun üzerinde servete sahip sadece iki lig bulunuyor. Bunlardan Portekiz Liga Nos 1.16 Milyar Euro ve Hollanda Eredivisie de 1,03 milyar Euro’luk kadro değerlerine sahipler. Süper Lig’in sahip olduğu kadro değerleri üzerinden serveti ise 814,2 Milyon Euro.   

 

Merkez Liglerde lig başına ortalama lig değeri 5,38 Milyar Euro olarak gerçekleşirken, Çevre Liglerde lig başına ortalama kadro serveti 160 Milyon Euro düzeyinde. Yani, Merkez ile Çevre Ligler arasındaki servet farkı lig başına ortalama 5,220 Milyon Euro. Bir diğer ifadeyle Merkez Liglerin sahip oldukları kadro değerleri üzerinden servetleri, Çevre Liglerin servet değerlerinin tam 33,6 katına karşılık geliyor.   

 

Yukarıdaki açıklamalarımızdan da görülebileceği üzere, Merkez Liglerde lig başına ortalama gelir tutarı 3.8 Milyar Euro iken, bu liglerde lig başına ortalama servet 5.380 Milyon Euro olarak gerçekleşti. Buna karşın, Çevre Liglerde lig başına ortalama gelir 204 Milyon Euro olarak gerçekleşirken, lig başına ortalama lig değeri de 160 Milyon Euro oldu.  

 

Gelir dağılımı ve servet paylaşımındaki bu dengesizliğin en tipik yansımasını ise Lig ve kulüplerin bonservis bedelleri üzerinden hesaplanan takım değerleri arasındaki derin uçurumlarda görüyoruz. Bu kapsamda Merkez Liglerde lig başına ortalama lig değeri ile Çevre Liglerin ortalama lig değerleri arasında Merkez Ligler lehine 5.084 Milyon Euro’luk değer farkını görüyoruz.   

 

Özetle; 2000’den itibaren Avrupa futbolunda UEFA eliyle oluşturulan yeni futbol yapılanmasının bir tarafında, Avrupa futbol kaynaklarının ve varlıklarının önemli bir kısmına sahip, refah içindeki zengin Merkez Ligler; diğer tarafta da Merkez Liglere payandalık görevini üstlenen, borçlanmaya dayalı rekabet modeliyle finansal krizler sarmalına girip yoksulluğa sürüklenen Çevre Lig yapılanması bulunuyor. Bu dönüşüm sürecinde Avrupa’da ligler arasında gelir, servet ve sportif bakımından Merkez Ligler lehine, Çevre Ligler aleyhine haksız rekabete dayalı yeni bir futbol örgütlenmesi gerçekleşti, buna göre rekabet yeniden düzenlendi.   

 

UEFA Ülkelerinde Demografik Üstünlük Çevre Liglerde

  

2021 İtibariyle UEFA Ülkelerinin Toplam nüfusu 749,2 Milyon kişiye ulaşıyor.[4] Bu liglerdeki nüfusun % 58’ini oluşturan 434.5 Milyon insan Çevre Liglerde, kalan % 42’lik kısmı ise ( 314.7 Milyon kişi) Merkez Ligler’de yaşıyor. Bu kapsamda UEFA ülkelerinde Çever Liglerin, Merkez Liglere karşı bir üstünlüğü bulunuyor. Bu üstünlük ise endüstriyel futbol ile iyice ticarileşip finansallaşan futbolun pazarlama ve satış gücünden geliyor. Çünkü, endüstriyel futbol ile bir tüketiciye dönüşen taraftar, bu bağlamda futbol ürünlerinin temel tüketicisi olarak önemli bir talep oluşturuyor. Çevre Ligler bu anlamda futbol ürününün pazarlanması ve satışında önemli bir pazarı konumunda. Merkez Liglerin küreselleşmeye bağlı olarak başta maçların yayın hakları olmak üzere, tüm futbol ürünlerini dünyanın dörtbir tarafına pazarlayarak, çok önemli deniz aşırı gelirlere ve buna bağlı karlara ulaşıyorlar. Bu ise servet birikimi anlamına geliyor. Sadece sermaye transferi değil, aynı zamanda yetenekli oyuncuların da Merkez Liglere transferinin bu demografi ile yakından ilgisi bulunuyor.   

 

Buradan çıkartılabilecek temel sonuç: UEFA ülkelerinin demografik üstünlükleri, Merkez Liglerin gelir ve karlarını maksimize ederek, servet birikimlerini artırmalarına hizmet ediyor. Diğer taraftan Çevreden, Merkez’e kas göçü de artarak devam ediyor. Bir yandan gelir ve sermaye transferi, diğer taraftan da yetenekli genç oyuncuların transferleri Merkez Liglere çok önemli rekabet üstünlüğü sağlıyor. Bu da yeşil sahalarda sportif üstünlük; finansal anlamdaysa, hızla artan servet birikimi olarak yanıyor. Buna bağlı olarak Merkez ile Çevre arasında ekonomik, finansal ve sportif uçurumlar oluşuyor.  

 

Tablo: 4) UEFA’ya Bağlı Ülkelerde 749 Milyon Nüfus Bulunuyor

 

   4FB4.-

 

Merkez Ligler’in Çevre Ligler’e Karşı GSYİH Üstünlüğü

  

2020 itibariyle UEFA’ya bağlı ülkelerin yarattıkları yıllık toplam GSYİH (Gayri safi Yurt İçi hasıla) 23.5 Trilyon Dolar civarında. Bu tutar, 83,4 Trilyon Dolar’a ulaşan dünya GSYİH’nın % 28,1’ine karşılık geliyor.[5] Merkez Ligler’in yıllık GSYİH’ları toplamıysa 12,4 Trilyon Dolar. Buna göre Merkez Ligler, Avrupa’da UEFA’ya bağlı ülkelerin üretmiş oldukları GSYİH’nın % 53’üne sahipler. Kalan % 47’lik payı oluşturan 11.1 Trilyon Dolarlık kısım ise diğer elli ülke tarafından üretiyor.   

 

Tablo: 5) UEFA’ya Bağlı Ülkeler 25 Trilyon Dolarlık GSYİH Yaratıyorlar 

 

  5FB5.-

 

Yukarıdaki bilgilere göre Merkez Liglerin bağlı bulunduğu ülkelerin yıllık yaratmış oldukları toplam GSYİH, ülke başına ortalama 2,48 Trilyon Dolar olarak gerçekleşirken, Çevre Ülkelerde ise ülke başına GSYİH tutarı 222 Milyar Dolar olmaktadır. Yani Merkez Liglerin içinde bulundukları ekonomik gelir, Çevre Liglerin bağlı bulundukları ülkelerin GSYİH’nın yaklaşık 11katına ulaşıyor.   

 

Avrupa Futbol Gelirleri Merkez Ligler’e Akıyor

  

Avrupa futbolunun parasal gelirleri son yirmi yılda % 416 artarak, 28,9 Milyar Euro’ya ulaştı. Bu süreçte Merkez Liglerin gelirleri % 396 artarak 19,9 Milyar Euro’ya; Çevre Liglerin gelirleri de % 467 artarak 9 Milyar Euro’ya ulaştı. [6]  

 

Tablo: 6) Avrupa Futbol Gelirlerinin Paylaşımı

 

  6FB6.-

 

Bu süreçte Merkez Liglerde ortalama gelir % 720’lik bir artışla 484,8 Milyon Euro’dan, 3.98 Milyar Euro’ya ulaşırken; Çevre Liglerde ortalama gelir artışı da % 467’ lik artışla, 31,7 Milyon Euro’dan 180 Milyon Euro’ya yükseldi. Buradan da görülebileceği üzere, Merkez Ligler ile Çevre Ligler arasında nominal olarak lig başına ortalama gelir farkı 3,8 Milyar Euro olarak gerçekleşti. Merkez Liglerde ortalama gelir Çevre Liglerde lig başına ortalama gelirin tam 21,1 katına yükselmiş oldu.

  

Merkez Liglerin kaynaklarına göre 2018/19 sezonu itibariyle elde ettikleri gelirler tablo:7’de gösterilmektedir. Bu tabloya göre Premier Lig yıllık yarattığı 5.851 Milyon Euro’luk geliriyle ilk sırada yer alıyor. Premier Lig’i 3,375 Milyon Euro’luk geliriyle İspanyol La Liga izliyor. Almanya 3,345 Milyon Euro, İtalyan Serie-A 2,495 Milyon Euro ve Fransız Lig1’de 1,902 Milyon Euro gelire sahipler.

  

Merkez Ligler içinde Premier Lig’in payı % 20’ye ulaşıyor. Merkez Liglerin alt liglerinin gelirleri de dahil Merkez Liglerin toplam Avrupa futbol gelirleri içindeki payı %70’e yükseliyor. 

 

Tablo:7) Merkez Liglerin Avrupa Futbolundan Aldıkları Paylar (Milyar Euro) 2018/19 [7]

 

  7FB7.-

 

Merkez Liglerde kulüp başına ortalama gelir 173,6 Milyon Euro olarak gerçekleşirken, kulüp başına en fazla ortalama gelir ise 293 Milyon Euro ile Premier Lig’de görünüyor. 

  

Yarı Çevre Liglerin 2018/19 itibariyle parasal gelirleri tablo:8’de paylaşılmaktadır. Merkez Ligler ile Çevre Ligler arasında sıkışıp kalmış, Çevre Liglere görece ekonomik, finansal ve sportif üstünlükleri bulunan ama Merkez Liglerin gerisinde bulunan ligler olarak karşımız acıkan onbir tane lig Avrupa futbolunda rekabet etmeye çalışıyor.

  

Yarı Çevre ligler içinde Rusya Ligi 752 Milyon Euro’luk geliriyle ilk sırada yer alırken, Türkiye Ligi 748 Milyon Euro ile yarı Çevre Ligler içinde yarattığı gelir bakımından ikinci sırada kendisine yer buluyor.  

 

Tablo: 8) Yarı Çevre Liglerde Bazı Temel Göstergeler (Gelirler- Milyon Euro) 2018/19 [8]

 

 8FB8.-

  

 

Yarı Çevre Liglerde kulüp başına ortalama gelirlere bakıldığında ise, Rus Ligi kulüplerinde ortalama gelir 47 Milyon Euro iken, Süper Lig’de kulüp başına ortalama gelir 42 Milyon Euro olarak gerçekleşmiş durumda.

  

Yarı Çevre Liglerde Ücretler/ Gelirler rasyosu içinde ise en yüksek orana % 79 ile Türkiye sahip görünüyor. Türkiye’yi % 75’lik oranla Portekiz ligi takip ediyor. Yarı Çevre ülkelerde bu rasyonun pandemi ile birlikte daha da yükselmesi, kulüpleri çok önemli bir finansal darboğaza sürükledi. Düşen gelirler ortamında, bir türlü ücretlerde gerekli maliyet indirimlerini sağlayamayan Çevre Ligler, önemli maliyet oluşturan oyuncuları serbest bırakmak durumunda kaldılar. Bu da onların rekabet güçlerini olumsuz etkileyen önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.  {jcomments on}


[1] Tuğrul Akşar, Finansal Futbol, Literatür yayınları, İstanbul 2020, sh. 87.   

[2]Tuğrul Akşar, Finansal Futbol, Literatür yay., İstanbul 2020, sh. 88. 

[3] https://www.transfermarkt.com/wettbewerbe/europa/wettbewerbe?plus=1 

[4]  https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/ 

linkinde yer alan verilerden UEFA ülkeleri için hesaplanmıştır. 

[5]  https://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-ranking.php 

adresinde yer alan verilerden hesaplanmıştır. 

[6] Tuğrul Akşar, Finansal Futbol, Literatür Yay., İstanbul 2020, sh. 83. 

[7] https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/sports-business-group/

articles/annual-review-of-football-finance.html

[8]  https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/sports-business-group/

 

articles/annual-review-of-football-finance.html

 

 

 

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  4368  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Tuğrul Akşar Cuma, 02 Nisan 2010.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

 

05/06/2024

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

10.350,96

-0,13

 bjk BJKAS

36,94

-6,48

 fb FENER

155,30

+3,26

 gs GSRAY

8.41

-6,87

 trabzon TSPOR

2,14

-7,76

   SPOR ENDEKSİ

4.725,30

-3,65

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 40461161

TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV
Galatasaray 38 33  3   2  92 26 66  102 
2 Fenerbahçe  38  31    6  1 99  31   68

99

3 Trabzonspor  38  21 4  13 69  50 19 67
4 Başakşehir 38   18   7  13 57  43  14 61
5 Kasımpaşa 38 16 8  14   62  65 -3 56
6 Beşiktaş 38  16 14 52  47 

  5 

 56 
7

Sivasspor

38 14  12  12   47 54  -7 54
8 Alanyaspor 38 12 16

10 

53  50 52 
9 Rizespor 38 14  16  48  58  -10 50 
10

Antalyaspor

38 12  13 13 44  49   -5  49
11 Gaziantep 38 12 18

50 

57   -7  44
12 AdanaDemir 38 10  14  14 54  61 -7  44  
13 Samsunspor 38  11 10

17 

42  52  -10  43
14 Kayserispor 38 11  12 15  44  57  -8  41
15 Hatayspor 38  14  15 45 52  -7  41
16

Konyaspor

38

9

14  15 40  53  -13 40
17 Ankaragücü 38  16 14  46  52  -6  40 
18 Karagümrük 38  10  10 18 49 52  -3 40

19

Pendikspor  38 9 10 19 42 73 -31   37  

20

İstanbulspor 38 4 7 27 27 80 -53 16

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

Annual Review of Football Finance 2023

Annual Review of Football Finance 2023

Deloitte Sports Grup'un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 32. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı 2021 - 22 sezonunda bir önceki yıla göre %7 büyüyerek 29.5 Milyar Euro büyüklüğüne ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız

Deloitte Money League - 2024

Deloitte Money league 2024

Deloitte Money League Raporunu 27. kez yayınladı. Rapora göre Avrupa'nın en zengin 20 kulübünün 2022-23 sezonunda gelirleri toplam 10.5 Milyar Euro'ya ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

UEFA Kulüp Finans&Yatırım Raporu 2024

 

UEFA Raporu-2023

UEFA Kulüp futbolunun finansal durumları ve yatırımlarına ilişkin yıllık görünüm ve benchmark raporunu yayınladı. Okumak için tıklayınız

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız

 


 

 

annual report 202021 photo

 

Avrupa Futbolunun patronu UEFA’nın gelirleri 5.7 Milyar Euro’ya Ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

 


 

 UEFA-Kulup-Futbolu-Lisanslama-2023


UEFA’nın 2023’te yayınladığı en son  Kulüp Lisanslamaya İlişkin Karşılaştırma raporuna göre kulüpler Pandemi döneminde 7.3 Milyar Euro zarar ettiler. UEFA raporu, Avrupa kulüp futbolunun endişe verici bir resmini çiziyor. Raporu okumak için tıklayınız.

 


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 EkoSpor-y

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.