Dört Büyük Kulüp UEFA Finansal Sürdürülebilirlik ve TFF Kulüp Lisans Talimatını Geçebilecek mi?
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Genel Tuğrul AKŞAR Dört Büyük Kulüp UEFA Finansal Sürdürülebilirlik ve TFF Kulüp Lisans Talimatını Geçebilecek mi?

Dört Büyük Kulüp UEFA Finansal Sürdürülebilirlik ve TFF Kulüp Lisans Talimatını Geçebilecek mi?

 12024x661

Tuğrul Akşar- 20 Ocak 2023 UEFA 7 Nisan 2021’de Nyon’da yapılan toplantıda, Finansal Fair Play ve Kulüp Lisanslama konularında sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik üç temel alanda önemli düzenlemelere gitti ve Finansal Fair Play’in yeni adı Finansal Sürdürülebilirlik ve Kulüp Lisans Talimatı “(FSCLR)” olarak değiştirildi.

 

UEFA Finansal Sürdürülebilirlik  ve Kulüp Lisanslama İle Neyi Amaçlıyor?

 

UEFA bu talimatlar ve kurallar seti ile;[1]

 

1.UEFA kulüp müsabakalarının bütünlüğünü ve sorunsuz işleyişini korumayı,

2. Her kulübün kimliğini, tarihini ve mirasını korumayı,

3.Lisans verenler ve kulüpler arasındaki işbirliğini teşvik etmeyi,

4. Avrupa çapında finansal, sportif, yasal, futbol sosyal sorumluluğu, personel, idari ve altyapı ile ilgili kriterlerde kulüpler için kıyaslama geliştirmeyi ve rekabeti sağlamayı,

5. Futbolda sosyal sorumluluğu benimsemeyi,

6. Kulüpler ve taraftarlar arasında sağlıklı bir ilişkiyi teşvik etmeyi ve futbola erişilebilirliği artırmayı,

7. Bu düzenlemeler ile kulüp futbolu finansmanında daha fazla mali disiplin ve rasyonelliği teşvik etmeyi,

8. Kulüplerin ekonomik ve finansal sürdürülebilirliklerini iyileştirmeyi,

9. Kulüplerin şeffaflıklarını ve güvenilirliklerini artırmayı,

10. Alacaklıların korunmasına gereken önemi vermeyi,

11. Daha iyi maliyet kontrolünü teşvik etmeyi,

12. Kulüpleri kendi gelirleri temelinde faaliyet göstermeye teşvik etmeyi,

13. Futbolun uzun vadeli yararı için sorumlu harcamaları teşvik etmeyi,

14.Avrupa kulüp futbolunun uzun vadeli geleceği için ve sürdürülebilirliği korumayı amaçlıyor.

 

Futbol İçin Finansal Sürdürülebilirlik

 

Bu bağlamda UEFA organizasyonlarına katılacak kulüpler:

 

1) Ödeme Gücü,

 

2) İstikrar ve

 

3) Maliyet Kontrolü konularında kendilerini bu kural setlerine uygun hale getirmek zorundalar.[1] 

 

Maliyet Kontrolü konularında kendilerini bu kural setlerine uygun hale getirmek zorundalar.[2]

 

Bu kuralların uygulamaya alınması ise Haziran 2022 olarak kararlaştırıldı.  Yeni düzenlemelere kulüplerin üç yıl içinde kademeli uyum sağlamaları gerekiyor. Talimata getirilen ek maddelerde, bilançoların güçlendirilmesi, kulüp borçlarının azaltılması amaçlanıyor. Bu şekilde kulüplerin finansal sürdürülebilir kapsamında mali istikrarı yakalamaları bekleniyor.

 

Buna göre: [3]

 

 1.Ödeme gücü kuralı kapsamında  kulüplerin futbol kulüplerine, kulüp çalışanlarına, sosyal/vergi makamlarına ve UEFA'ya vadesi geçmiş borçlarının olmaması gerekiyor.

 

 2.İstikrar kuralı kapsamında kulüplerin yıllık zararlarındaki  “Kabul edilebilir sapma” tutarı üç yıl için 30 milyon Euro'dan 60 milyon Euro'ya yükseltildi. Ancak sürdürülebilir ve sağlıklı finansal yapıya sahip kulüpler için bu tutar ilave  10 milyon Euro ile 70 milyon euroya kadar çıkabilecek.

 

 3.Maliyet Kontrolü kuralı kapsamında kulüplerin transfer yaptığı giderleri, oyunculara ödedikleri maaşları ve menajerlere yapılan komisyon ödemeleri toplamı, kulüp yıllık gelirinin %70’inden az olmak zorundadır. Bu bağlamda sözü edilen harcamalar 2023/24 sezonu için kulüp gelirlerinin %90’nın,  2024/25 sezonu için %80’nin, 2025/26 sezonu için de %70’nin altında kalmak zorunda olacak.

  

Finansal Yetersizlik Rekabet Gücünü Düşürüyor

UEFA’nın finansal sürdürülebilirlik uygulaması, kulüplerin sağlıklı ve sürdürülebilir bir mali yapıya sahip olmalarını zorunlu kılıyor. Finansal sağlıklarını kaybetmiş olan kulüplerin kendilerine tanınan süreler içinde bu olumsuzluklarını gidermeleri bekleniyor.

Bu kapsamda değerlendirildiğinde kulüplerin Net Özkaynaklarının pozitif olması en öncelikli finansal konu olarak karşımıza çıkıyor. Zira, özkaynak açığı olan kulüplerin sürdürülebilir bir mali yapıya sahip olamamaları, zamanla onları ekonomik ve finansal yetersizliğe itiyor. Bunun kaçınılmaz sonucu ise kulüplerin rekabet güçlerini kaybetmelerine neden oluyor.  

Dört Kulübün de Özkaynakları Negatif

Finansal Sürdürülebilirlik ve Kulüp Lisans Talimatı “(FSCLR)”, UEFA organizasyonlarına katılabilmek için pozitif Öz Sermaye ya da Öz kaynak’ı bir gereklilik ve zorunluluk olarak kulüplerin önüne  koymuş durumda. Ne var ki, Avrupa’ya en çok giden ve gitme olasılıkları yüksek olan dört külümüzün de özkaynakları negatif görünümde.

 

31/8/2022 finansal verilerine göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, ve Trabzonspor’un özkaynak açıkları 4 Milyar 976 Milyon TL olarak gerçekleşti. Özkaynakların negatife dönmesinin temelinde ise kulüp zararları yatıyor. Bu bağlamda kulüplerin yıllar itibariyle birikimli zararları 7.8 milyar TL’ne ulaşmış durumda.

 

Aşağıdaki tablo kulüplerimizin genel finansal verilerini gösteriyor.[4] Tabloya göre dört kulübün toplam gelirleri 4.8 milyar TL civarındayken, toplam borçları 20.4 Milyar TL seviyesine gelmiştir. Toplam birikimli zararlar ise 7.8 milyar TL olarak gerçekleşirken, kulüplerin özkaynak açıkları 5 milyar TL düzeyine ulaşmıştır.

 

1.1.FinansalYapi

 

Bu tablo kulüplerimizin finansal sürdürülebilirliği sağlayabilecek bir yapıdan uzakta olduklarını bize gösteriyor. İşte tam da bu noktada UEFA finansal sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik kulüplerden pozitif öz sermaye (özkaynak) beklemektedir. Bu durumda kulüplerimizin UEFA Finansal Sürdürülebilirlik ve Kulüp Lisanslama Talimatı gereği bir an önce özkaynaklarını artıya geçirmeleri gerekiyor. Bunun için dört kulübün 4.976 milyon TL, sermaye ve benzeri kaynak bulması gerekiyor. Bununla birlikte Kulüp Lisanslama kulüp özsermayelerinde her dönem itibariyle yüzde onluk bir iyileşmeyi de lisans vermek için yeterli buluyor. Ancak, gerçekte kulüplerimizin pozitif özkaynağa dönebilmeleri için zarar eden yapıyı ortadan kaldırmaları gerekiyor.

 

Kulüp Lisanslama Yeni Dönemde Kulüplerden Pozitif Özsermaye Bekliyor

 

UEFA Finansal Sürdürülebilirlik ve Kulüp Lisans Talimatı “(FSCLR)”’nın 69.maddesinde (TFF Kulüp Lisanslama Md.91) belirtilen Net Özsermaye Kuralı  gereğince,[5]

 

 (1)  Lisans adayı, yıllık mali tablolarında veya ara mali tablolarında (lisans verene yapılacak başvurunun son teslim tarihinden önceki ve lisans kararları listesinin UEFA'ya sunulması için son teslim tarihinden önceki 31 Aralık tarihine en yakın) net öz sermaye pozisyonu;

           a) Pozitif bakiye veya  b)    Önceki 31 Aralık ile karşılaştırıldığında %10 veya daha fazla iyileşmiş olmalıdır.

 

 2) Net öz sermaye, kulübün yıllık finansal tablolarında veya uygun olduğu şekilde ara dönem finansal tablolarındaki varlık ve alacaklarından, tüm borçları düşüldükten sonra kalan varlıkları anlamına gelir. Bir lisans adayının (kulübün) varlıkları yükümlülüklerini aşarsa, lisans adayı net varlık pozisyonuna, yani pozitif öz sermayeye sahiptir. Bir lisans adayının borçları (yükümlülükleri) varlıklarını aşarsa, lisans adayı kulüp net bir yükümlülük pozisyonuna, yani negatif öz sermayeye sahiptir.

 

 3) Lisans adayının 31 Aralık tarihi itibarıyla yukarıdaki 1. paragrafa uymaması halinde, lisans adayı en geç 31 Mart tarihine kadar Madde 91/1 (a) veya (b)'deki koşullardan birinin 31 Aralık/30 Kasım tarihinden bu yana gerçekleştiğini göstermek için yeni bir denetlenmiş bilanço sunabilir.

 

 4) Bu kritere uyum amacıyla; en son sunulan mali tabloların raporlama tarihini takip eden 12 ay boyunca diğer tüm yükümlülüklere tabi olan ve faiz içermeyen sermaye benzeri borçlar/krediler; öz sermayeye eklenebilir.

 

Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirliğe Göre Dört Kulüp

 

Finansal Sürdürülebilirlik ve Kulüp Lisans Talimatı “(FSCLR)”nı yukarıda detaylı olarak irdeledik. Şimdi, bu talimatı somut veriler üzerinden değerlendirmeye alırsak, dört kulübün de mevcut varlık ve alacakları toplamının, var olan yükümlülük ve borçlarını karşılamakta yetersiz kaldıklarını görürüz. Yani, Beşiktaş 2.3 Milyar TL, Galatasaray 1.1 Milyar TL, Fenerbahçe 936 Milyon TL ve Trabzonspor’un da 535 milyon TL özsermaye açıklarının olduğu tablodan net olarak görülüyor. Buna göre bu kulüplerimizin UEFA kulüp organizasyonlarına katılamamaları gerekiyor.  Zira, talimat açıkça belirttiği üzere kulüplerden pozitif öz sermaye istiyor. Ancak, UEFA ve doğal olarak TFF, kulüplerin özkaynak açıklarında, bir önceki döneme göre % 10’luk bir iyileşme gözlenirse, buna göre kulüp lisansı ya da UEFA Lisansı alabileceğini ifade ediyor. Kulüplerin kısa vadede negatif öz kaynaklarını artıya geçiremeyeceğini gören UEFA ve TFF kulüp özkaynaklarındaki olumluya gidişin % 10 ve daha fazlası olması durumunda kulüplerin kendi organizasyonlarına katılabileceklerine izin veriyor. Bununla birlikte, kulüplerin negatif özkaynaklarını ne zaman artıya geçireceklerine ilişkin bir son süre ise kurallar setinde görülmüyor.

 

Sonsöz

 

2016’da kaybettiğimiz futbol efsanesi Johan Cruyff’a göre “bir kulübün performansı: teknik+taktik+eğitim+ finansın toplamından oluşur”.[6]

 

Günümüz futbolunda sağlıklı ve sürdürülebilir bir finansal yapıya sahip olmadan bir kulübün sportif başarıya ulaşması son derece zordur. Kalıcı ekonomik ve sportif başarı bugün finansal sürdürülebilirlikle ancak mümkün olabilmektedir. Sportif başarı olmadan ekonomik ve finansal başarıya ulaşmak ise sadece tatlı bir hayaldir. Sportif başarının motorunu ise sağlıklı ve sürdürülebilir bir mali yapı oluşturuyor. Bugünkü futbol yapılanmasında ne yazık ki, sportif başarı finansal başarının bir türevi haline dönüşmüştür.

 

Bu bağlamda değerlendirdiğimizde, dört kulübün genel finansal durumunun önemli finansal yetersizliklere sahip olduklarını görüyoruz. Gelirleri giderlerini karşılamadığı için sürekli borçlanmak zorunda kalan, bunun sonucu önemli zararlara uğrayan, uluslararası sportif performansta gerileyen, mali disiplinden tamamen uzaklaşmış yönetsel, ekonomik ve finansal kulüp yapılarıyla karşı karşıyayız. Sürdürülebilir bir finansal yapı oluşturulamadığı sürece sorunların daha da giderek artacağını söylemek bir kehanet sayılmasa gerek. Sürekli zarar üreten bir yapı ile kalıcı performanslara ulaşmak günümüz finansal futbolunda mümkün görünmüyor. Bu çerçeve içinde bu kulüplerin kısa-orta ve uzun vadede finansal yükümlülüklerini nasıl yerine getirebilecekleri ise bir soru işareti.{jcomments on}[1] UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations,

https://documents.uefa.com/r/LjQqEb3_Iy8CFzkDqPkK2Q/85A_

Z9DLHGdcyrjaTcpPZg

[2] UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations,

https://documents.uefa.com/r/LjQqEb3_Iy8CFzkDqPkK2Q/85A_

Z9DLHGdcyrjaTcpPZg

[3] “UEFA Executive Committee approves new financial sustainability regulations”,

Thursday 7 April 2022

https://www.uefa.com/insideuefa/news/0274-14d9f32dd3ea-

b0b8ca4dca0a-1000

--uefa-executive-committee-approves-new-financial-sustainability-/

[5] UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations,

“Article 69 Net equity rule”

https://documents.uefa.com/r/LjQqEb3_Iy8CFzkDqPkK2Q/85A_

Z9DLHGdcyrjaTcpPZg

[6] Tuğrul Akşar, Finansal Futbol, Literatür yayınları, İstanbul 2020, sh.7.

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  1182  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Tuğrul Akşar Cuma, 02 Nisan 2010.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

 

24/06/2024

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

10.767,85

-0,03

 bjk BJKAS

31.44

-4,67

 fb FENER

163,20

+0,49

 gs GSRAY

8.44

-3,10

 trabzon TSPOR

2,18

-3,11

   SPOR ENDEKSİ

4.658,48

-2,14

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 40601140

TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV
Galatasaray 38 33  3   2  92 26 66  102 
2 Fenerbahçe  38  31    6  1 99  31   68

99

3 Trabzonspor  38  21 4  13 69  50 19 67
4 Başakşehir 38   18   7  13 57  43  14 61
5 Kasımpaşa 38 16 8  14   62  65 -3 56
6 Beşiktaş 38  16 14 52  47 

  5 

 56 
7

Sivasspor

38 14  12  12   47 54  -7 54
8 Alanyaspor 38 12 16

10 

53  50 52 
9 Rizespor 38 14  16  48  58  -10 50 
10

Antalyaspor

38 12  13 13 44  49   -5  49
11 Gaziantep 38 12 18

50 

57   -7  44
12 AdanaDemir 38 10  14  14 54  61 -7  44  
13 Samsunspor 38  11 10

17 

42  52  -10  43
14 Kayserispor 38 11  12 15  44  57  -8  41
15 Hatayspor 38  14  15 45 52  -7  41
16

Konyaspor

38

9

14  15 40  53  -13 40
17 Ankaragücü 38  16 14  46  52  -6  40 
18 Karagümrük 38  10  10 18 49 52  -3 40

19

Pendikspor  38 9 10 19 42 73 -31   37  

20

İstanbulspor 38 4 7 27 27 80 -53 16

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

Annual Review of Football Finance 2023

Annual Review of Football Finance 2023

Deloitte Sports Grup'un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 32. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı 2021 - 22 sezonunda bir önceki yıla göre %7 büyüyerek 29.5 Milyar Euro büyüklüğüne ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız

Deloitte Money League - 2024

Deloitte Money league 2024

Deloitte Money League Raporunu 27. kez yayınladı. Rapora göre Avrupa'nın en zengin 20 kulübünün 2022-23 sezonunda gelirleri toplam 10.5 Milyar Euro'ya ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

UEFA Kulüp Finans&Yatırım Raporu 2024

 

UEFA Raporu-2023

UEFA Kulüp futbolunun finansal durumları ve yatırımlarına ilişkin yıllık görünüm ve benchmark raporunu yayınladı. Okumak için tıklayınız

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız

 


 

 

annual report 202021 photo

 

Avrupa Futbolunun patronu UEFA’nın gelirleri 5.7 Milyar Euro’ya Ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

 


 

 UEFA-Kulup-Futbolu-Lisanslama-2023


UEFA’nın 2023’te yayınladığı en son  Kulüp Lisanslamaya İlişkin Karşılaştırma raporuna göre kulüpler Pandemi döneminde 7.3 Milyar Euro zarar ettiler. UEFA raporu, Avrupa kulüp futbolunun endişe verici bir resmini çiziyor. Raporu okumak için tıklayınız.

 


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 EkoSpor-y

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.