Bir Ülke Neden Dünya Kupası Düzenlemek İster?
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Genel Tuğrul AKŞAR Bir Ülke Neden Dünya Kupası Düzenlemek İster?

Bir Ülke Neden Dünya Kupası Düzenlemek İster?

12world-cup2

Tuğrul AKŞAR- 16 Aralık 2022 Katar’da düzenlenen 2022 dünya kupası 18 Aralık Pazar Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final sonrası sahibini bulacak. 

 Katar’da düzenlenen bu organizasyon sosyal, ekonomik, politik ve sportif olarak çok eleştiri aldı, almaya da devam ediyor.

 

Bu yazımızda güzel oyun futbol ile ekonomi arasındaki ilişkiyi ele alacağız.

 

Yeryüzünde en çok ilgi gören ve sevilen spor dalı futbol. Bu popülarite onu devasa bir endüstriye dönüştürmüş durumda. Bu kadar çok sevilen oyunun küresel en büyük organizasyonu da şüphesiz ki dünya kupası. Bu bağlamda dünya kupasına ev sahipliği yapmanın ekonomik olarak ne kadar rasyonel olduğunu analiz edeceğiz. Bu amaçla yazımızın ilk bölümünde ev sahibi bir ülke neden bir dünya kupasını düzenlemek ister? Bu soruya yanıt bulamaya çalışacağız. İkinci bölümde ise ev sahibi ülke için bu organizasyonun ekonomik olarak rasyonelliğini sorgulayacağız.

 

Dünya Kupası Sadece Bir Sportif Organizasyon Değil

 

Günümüzde böylesi bir organizasyonu sadece bir sportif etkinlik olarak değerlendirmek mümkün değil. Turnuvanın düzenlenmesinden bitimine kadar ki süreçte, FIFA’dan başlayıp ev sahibi ülkeye kadar devam eden tüm parasal akımlar çok ciddi bir ekonomik büyüklük yaratıyor. Turnuvanın oynanacağı stadyumların inşasından, bilet ve ürün satışlarına; kurumsal sponsorluklardan, televizyon yayınlarına; takımlara dağıtılacak parasal ödüllerden turizme kadar ve daha bir çok alanda muazzam miktarda bir para dönüyor.

 

Ev sahibi ülkeler bu organizasyon için başta stat inşaatları olmak üzere altyapı geliştirmeye, barınmaya, güvenliğe ve daha bir çok alanda önemli harcamalar gerçekleştiriyorlar. Ev sahibi ülkenin yaptığı giderler milyarlarca dolar seviyesine ulaşıyor.

 

Burada kritik soru şu: Ev sahibi ülkelerin bu organizasyon için gerçekleştirdikleri milyarlarca dolar tutarındaki harcamaların karşılığı, bu organizasyondan bekledikleri ekonomik, mali, sportif ve sosyal faydaya ulaşabiliyorlar mı? Ya da bir başka ifadeyle ev sahibi ülkelerin toplam bir ay süren bu etkinlik için yaptıkları milyarlarca doların geri dönüşü mümkün mü? Bu kadar harcamaya değer mi?

 

İşte bu makalemizde bu soruya yanıt bulmaya çalışacağız.

 

Bir Ülke Dünya Kupası’nı Neden Düzenlemek İster?

 

Dünya kupasını milyarlarca insan izliyor. Katar 2022’yi yaklaşık beş milyar insanın izlemesi bekleniyor.[1] Televizyon internet ve teknoloji işbirliğiyle statlardaki maçlar canlı ve eş zamanlı olarak dünyanın dörtbir tarafında dijital platformlar aracılığıyla yayınlanıyor.

 

Dolayısıyla, bu etkinlik sayesinde yeryüzünde beş milyar insan bu turnuvanın gerçekleştiği ülke hakkında bilgi sahibi oluyor. Ev sahibi ülkeler bu organizasyondan sadece turizm geliri öncelikli bir beklenti içinde değiller. Çok doğal olarak bu organizasyonun dolaylı ve doğrudan gelirlerinin yansıyacağı turizm sektörü, bu etkinlik nedeniyle önemli sayılabilecek bir gelire ulaşacaktır. Ancak, bir ay sürecek turnuvada bir milyondan fazla denizaşırı turistin gelecek olması, mevcut otel, restaurant ve bunla ilişkili diğer alanlarda katlanılacak maliyetler, kısa vadede elde edilen gelirlerden çok daha fazla olacağı için ev sahibi ülke bütçesine önemli finansal yükler getiriyor. Turizmde birden kapasitenin üzerine çıkılması, ilave kapasite artışını gerektirir ki; bu da, ekstra maliyet anlamına gelir.

 

Dünya kupası organizasyonlarını düzenleyen ülkelerin genel olarak beklentilerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 

 A-  Politik Nedenler

 1.     Büyük bir organizasyona sahiplik yapmanın uluslararası alanda yaratacağı sempati ve saygıya ulaşmak,

 2.     Uluslararası alanda ülke saygınlığını gölgeleyen olumsuz algıları ortadan kaldırmak,

 3.     Bu organizasyon sayesinde ülke içinde “yumuşak gücü” harekete geçirmek,

 

 B-   Ekonomik ve Mali Nedenler

1.     Ülkenin turistlere, aynı zamanda yatırımcılara ve daha geniş uluslararası topluluğa açık olduğunun sinyalini vermek suretiyle yabancı sermaye yatırımlarını çekmek,

2.     Orta ve uzun vadede turizm gelirlerini artırmak,

 3.     Turnuvanın yaratacağı ekonomik aktiviteyi ekonomik büyüme için bir katalizör olarak kullanmak,

 4.     Sportif başarı ve ev sahipliği ile ülke futbolunun lig ve marka değerini artırmak,

 5.     Sportif başarıyı artırarak, bu etkinlik kaynaklı finansal getiriyi maksimize etmek.

6.     Sportif alt tapının turnuva aracılığıyla daha da geliştirilerek yurtdışı futbol takımlarının off sezonlarda, ülkeye gelmelerini sağlamak ve bu sayede futbol turizminin gelişimine katkıda bulunmak.

 

 C-  Sosyal ve Kültürel Nedenler

1.     Turnuva nedeniyle kültürel aktiviteler aracılığıyla ülke kültürünün tanıtımına katkıda bulunmak,

 2.     Dış politika ve kültürel alanda ülke saygınlığını artırmak,

 3.     Sosyal ve kültürel alanda etkin uluslararası örgütlerle işbirliği yaparak, ülkeye daha fazla turistin gelişini sağlamak,

 4.     Ülke içinde spor-kongre turizmine katkı sağlayabilmek,

 5.     Ülke saygınlığının artırılması suretiyle bazı sosyal ve kültürel alanlarda uluslararası nüfuz alanını genişletmek vb.

 

 D-  Sportif Nedenler

1.     Ev sahibi olmanın avantajını sportif başarıya dönüştürmek,

 2.     Sportif alanda çekim merkezi olmak,

 3.     Turnuva aracılığıyla yeni stat ve spor komplekslerine yatırım yapmak,

4.     Ülke futbolunun marka değerini yükseltmek,

 

Ülke Tanıtımına Ne katkı Sağlar?

 

Dünya kupasının ülke tanıtımına katkısını iki boyutta inceleyebiliriz. Bu katkılar negatif veya pozitif olabilir. Ülke tanıtımı açısından bakıldığında; dünya kupası sürecinde ev sahibi lehine oluşacak sempati organizatör ülkenin uluslararası alanda saygınlığını artırabileceği gibi, bunun tersi de gerçekleşebilir. Örneğin insan hakları, o ülkenin izlemiş olduğu dış politikalar, uluslararası arenadaki olumsuz algı gibi daha bir çok sosyal ve politik nedenler turnuva boyunca sürekli gündemde olacağı için dünya kupası ev sahibi ülkeye sempati yerine antipati de oluşturabilir. Bu kapsamda Katar’ın sicilinin çok da temiz olmadığı göz önüne alındığında, bu organizasyonun net olarak Katar’a olumlu bir katkı sağlamadığı da ileri sürülebilir. Nitekim tam da bu anlamda, turnuva devam ederken, patlayan Katargate skandalı bu tezimizi destekler niteliktedir. Anımsanacağı üzere, Belçika’da yayımlanan Le Soir gazetesi, Avrupa parlamentosu başkan yardımcısı Eva Kalli’nin erkek arkadaşı ve yardımcısı olan Francesco Giorgi’nin "Katar ve Fas tarafından Avrupa Parlamentosu kararlarına müdahale etmek için kullanılan bir örgütün parçası olduğunu ortaya çıkartmış ve Giorgi, Katarlı ve Faslı yetkililerden rüşvet aldığını kabul etmişti. Açılan soruşturma sonrası Eva Kalli görevinden istifa ederken, erkek arkadaşı ise tutuklanmıştı.[2]

 

Kupanın Ortaya Çıkarttığı Negatif Dışsallıklar

 

Normal koşullar altında genel olarak bu organizasyon ev sahibi ülkeye küresel anlamda olumlu tanıtım sağlar. Bu ülkenin diğer uluslarla daha iyi ilişkiler kurmasına olanak ve ortam hazırlar. Bununla beraber, dünya kupası sırasında tüm gözler ev sahibi ülke üzerinde olacağı için, Katar örneğinde olduğu gibi organizatör ülkeye ilişkin ortaya çıkabilecek bir olumsuzluk, bu kez dünya kupasının pozitif etkisini olumsuza çevirebilir.

 

Dünya kupasının yaratacağı dışsal ekonominin de yine olumlu ve olumsuz yönleri süreç içinde ev sahibi ekonomisini etkileyecektir. Turnuva dönemince yaratılan ekonomik faydalar kendisini pozitif ve negatif dışsallıklar olarak somutlar.

Geçmiş örneklerinden de görülebileceği üzere dünya kupalarında bazı negatif dışsallıklar da ortaya çıkmaktadır. Örneğin 2014 Brezilya Dünya Kupası’nda ortaya çıkan toplumsal gösterilerin giderek yaygınlaşması Brezilya ekonomisini olumsuz etkilemişti. Brezilya’da düzenlenen Dünya Kupası maçlarının Avrupa’da gündüze karşılık gelmesi sonucu, iş saatlerinde yoğun maç izlenmesi önemli verim kaybına yol açmıştı. Yine Londra’da düzenlenen olimpiyatlar nedeniyle ülkeye gelen turist sayısının fazlalığı, ülkeye gelen paralı turist sayısının azalmasına yol açmış, hatta yaşanılan izdihamların da etkisiyle bazı müzeler turnuva boyunca kapılarını ziyaretçilerine kapamışlardı. 2018 Rusya dünya kupasında ise Rus ekonomisinin, bazı büyük işletmeleri ve fabrikalarının da tam veya kısmi geçici kapatılması ve yoğun maç izleme nedenleriyle, turnuva boyunca Rus ekonomisinde üretim ve verim kaybının oluşmasına yol açmıştı.[3] 

 

Turnuva nedeniyle ülkeye gelecek çok sayıda turist, normal koşullarda bu ülkeye ziyaret edecek ve daha fazla para harcayacak turist ziyaretinin önünü kesebilir. Çok yüksek ve sıkı güvenlikle bile çok sayıda kişinin geleceği düşünüldüğünde, %100 güvenlik sağlamak olanaksız olabilir. Milyonlarca insanın seyahat yapacağı düşünüldüğünde, toplum sağlığı da önemli bir riske maruz kalabilmektedir.{jcomments on}

 

 [1] https://en.as.com/soccer/2022-world-cup-projected-to-be-watched-by-5-billion-n/

[2] “Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı’nın sevgilisi, Katar’dan rüşvet aldığını itiraf etti!”, BBC Türkçe, 15 Aralık 2022, https://www.bbc.com/turkce/articles/czdy7v9vywwo

[3] Tuğrul Akşar, “Rus Ekonomisi Dünya Kupası’nda Gol Atabilecek mi?”, 14 Haziran 2018, https://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/ekonomi/35-tugrulaksar/4356-2018-06-14-16-06-09.html

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  1044  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Tuğrul Akşar Cuma, 02 Nisan 2010.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

 

14/02/2024

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

9.072,08

0,87

 bjk BJKAS

60,70

0,00

 fb FENER

102,40

0,20

 gs GSRAY

7,64

4,09

 trabzon TSPOR

1,82

4,00

   SPOR ENDEKSİ

4.650,72

1,40

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 38756671

TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV
Galatasaray 25  21   3   1  52 14 38    66 
2 Fenerbahçe  25  20    4  1 65   20   45  

64

3 Trabzonspor  25  12 4  9  40  33 7 40
4 Beşiktaş 25  12   4  9 35  31 5 40
5 Kasımpaşa 25  11 5  9   46  47 -1 38
6 Rizespor 25  10 9 27  34  

 -7 

 36 
7

Antalyaspor

25   8   10    7   29 27    2 34
8 Başakşehir 25  6

10 

31  30    1   33 
9 Sivasspor 25 29  35  -6 33 
10

Adana Demir

 25  10 36  32   4   31
11 Ankaragücü 25  6 11  8

30 

29  1  29
12 Kayserispor 25  29  34  -5    29  
13 Samsunspor 25 

12 

29  35   -6   29
14 Hatayspor 25  10 31  34    -3   28  
15 Alanyaspor 25  10  28  36  -8  28
16 Karagümrük  25

 6  12 30  29  1 27
17 Gaziantep 25  6 12  30  37  -7  27  
18 Pendikspor  25   8 11  31  49   -18 26

19

Konyaspor  25 10 10  24  37 -13  25   

20

İstanbulspor 25 3 5 17 18 47 -29 11

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

Annual Review of Football Finance 2023

Annual Review of Football Finance 2023

Deloitte Sports Grup'un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 32. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı 2021 - 22 sezonunda bir önceki yıla göre %7 büyüyerek 29.5 Milyar Euro büyüklüğüne ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız

Deloitte Money League - 2024

Deloitte Money league 2024

Deloitte Money League Raporunu 27. kez yayınladı. Rapora göre Avrupa'nın en zengin 20 kulübünün 2022-23 sezonunda gelirleri toplam 10.5 Milyar Euro'ya ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

UEFA Kulüp Finansı ve Yatırım Genel Görünümü - 2024

 

UEFA Raporu-2023

UEFA Kulüp futbolunun finansal durumları ve yatırımlarına ilişkin yıllık görünüm ve benchmark raporunu yayınladı. Okumak için tıklayınız

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız

 


 

 

annual report 202021 photo

 

Avrupa Futbolunun patronu UEFA’nın gelirleri 5.7 Milyar Euro’ya Ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

 


 

 UEFA-Kulup-Futbolu-Lisanslama-2023


UEFA’nın 2023’te yayınladığı en son  Kulüp Lisanslamaya İlişkin Karşılaştırma raporuna göre kulüpler Pandemi döneminde 7.3 Milyar Euro zarar ettiler. UEFA raporu, Avrupa kulüp futbolunun endişe verici bir resmini çiziyor. Raporu okumak için tıklayınız.

 


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 EkoSpor-y

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.