Futbolun Avrupa’da Yeniden Düzenlenmesi ve Beyaz Kitap Üzerine
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Yönetim Tuğrul AKŞAR Futbolun Avrupa’da Yeniden Düzenlenmesi ve Beyaz Kitap Üzerine

Futbolun Avrupa’da Yeniden Düzenlenmesi ve Beyaz Kitap Üzerine

Tuğrul AKŞAR
4/Ocak 2010

 

GİRİŞ

Futbol günümüzde hızla değişiyor... Futbolun karakteristiği, kulüplerin organizasyonu, gelirlerin yapısı, taraftarın özellikleri, statların nitelikleri, futbolcuların fiziksel ve teknik kapasiteleri, topun yapısı, kısacası bir bütün halinde futbol, futbolun felsefesi ve en önemlisi futbolun yönetimi değişiyor. Artık günümüzde futbol “iş” olsun diye oynanıyor.

Bu değişen yapının yarattığı küresel yıllık gelirler ve dışsal etkileri toplamı yüz milyar dolarlara ulaşıyor. Pasta bu kadar büyük olunca futboldaki değişim ve gelişim de hem kendisini hem de tüm paydaşlarını derinden etkiliyor.
Bugün birer iş organizasyonuna dönüşen ve yüz milyon dolarlık bütçelere ulaşan futbol kulüplerinin yönetimleri artık, eski klasik yöntemlerle idare edilemez duruma geldi. Klasik yönetim anlayışının konvansiyonel düşünceye sahip yöneticileri yerlerini daha çağdaş ve profesyonel yöneticilere bırakmak durumuyla karşı karşıyalar. Bu yazımızda UEFA’yı yeni arayışlara iten ya da bir ölçüde zorunlu bırakan bu gelişmelerin arka planında nelerin yer aldığına değineceğiz. Ancak, bu işe yıllardır emek FESAM uzmanları olarak tek üzüntümüz, hala bu konuların Türk spor ve Futbol Kamuoyunda kendisine yer bulamaması ve çoğu kulübümüzün bu gelişmelerden bihaber olmalarıdır. Özellikle bu konularda çok ciddi çalışmaları olan ve “Beyaz Kitabı” Türkçeye çevirip Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi (FESAM)’da yayınlayan uzmanlarımızın engin bilgi ve birikiminden Futbol Otoritesi başta olmak üzere herhangi bir kulübümüzün yararlanma düşüncesinin akla gelmemesi de bir başka düşündürücü konudur.

Futbol Değişiyor, Değiştiriyor!

Aslında son 20 yılda futbol giderek Avrupalılaşıyor ve Avrupa Birliği kendi hukuk normlarına uygun bir şekilde futbolu da biçimlendirmeye çalışıyor. Bunda kuşkusuz Avrupa Futbolunun patronu UEFA’nın da büyük rolü var ve nitekim başkan Michel PLATINI’nin 2009 yılında UEFA yönetiminden geçirerek, uygulamaya aldığı “finansal fair play” bu gelişimlerin önemli kilometre taşlarından birisi. 2004 yılından itibaren özellikle “Kulüp Lisanslama” çalışmalarının büyük bir ivme kazanması, olaya UEFA’nın nasıl baktığının da çok açık bir göstergesi. İşin güzel yanı ise bu yapılanma içinde bir Türk’ün aktif ve sürece yön verecek şekilde bulunuyor olması. Bugün UEFA Kulüp Lisanslama Komitesi’nin (The UEFA Club Licensing Committee) başında hepimizin ve tüm Dünya futbolunun yakından tanıdığı saygın isim Şenez ERZİK bulunuyor.

Günümüzün endüstriyel dönüşüm dinamikleri, bugün dışsal etkileri dahil futbolun küresel bazda yıllık 200 milyar dolar civarında bir gelir yaratmasına olanak sağlıyor. İşte bu pasta, futbola olan ilgiyi sportiflikten daha farklı bir alana, yani ticarileşmeye kaydırıyor. Bu nedenle futbol her geçen gün sportif özünden, yani oyun masumiyetinden bir şeyler kaybederek, hızla ticarileşiyor. Bu durum ise ticari gelişimin sportif gelişiminin önüne geçmesine; medya patronlarının, petrodolar oligarklarının, Arap şeyhleri gibi kesimlerin futbola olan ilgilerinin tavan yapmasına neden oluyor.
Bu ilgi çatışmasında futbolun geride kalması, futbol otoritesini ve kulüpleri yeniden harekete geçirdi. Bu endüstriyel transformasyon, kulüplerin kendi endüstriyel varlıklarının farkına varmalarına olanak sağladı. İyi yönetilmeyen, hesap vermeyen, hesap sormayan, şeffaf olmayan ve konvansiyonel düşünce merkezli bir yönetimin “günü kurtaran” yaklaşımlarıyla, durumu idare etmeye çalışan bu kulüpler, ne yazık ki, borç batağına düşmekten kurtulamadılar ve kendi tarihlerini kendileri yazdılar.

Futbolun doksanlı yılların başından itibaren girdiği ParasallaşmaTicarileşmeEndüstrileşme sürecinde, ticarileşmenin dominant bir faktör olarak futbola yön vermeye başladı. Bu değişim ve gelişim sürecinde futbolun kendi yasal yapılanmasının bu gelişmelerin gerisinde kalması, ticarileşmeye futbol üzerinde manevra yapabileceği geniş bir alanın yaratılmasına neden oldu. Ticarileşme futboldan nemalanmasına karşın, futbolun ticarileşmeden istediği gibi yararlanamaması, başta vergileme sorunları gibi önemli sorunları da beraberinde getirdi. Bu amaçla bugünün futbol yapılanması, ticarileşmenin futboldan sağladığı ranttan kendi payına düşeni istiyor. Bu nedenle başta Avrupa Birliği komisyonu olmak üzere, çoğu Avrupa ülkesi, ticarileşmenin futbol üzerindeki etkisini minimize edebilecek arayışlar içine girdi. AB komisyonunun bu amaçla kaleme aldığı ve bir hukuk dökümanı olan “Beyaz Kitap-White Paper” bu nedenle çok önemli hale geliyor.  Doç.Dr.Kutlu MERİH ile birlikte kaleme aldığımız “Futbol Yönetimi” isimli kitabımızda bu yeniden yapılanma konusunda genişçe durduk ve bazı olası çözüm önerilerimiz ile futbolun geleceğine ilişkin bazı öngörülerimizi de okurlarımızla paylaşmıştık. 

Futbol Avrupalılaşıyor

Futbolun Avrupalılaştırılması futbolun aktörleri ile AB yönetişim organları arasında daha önce söz konusu olmayan ilişkilerin oluşumu ile ilgili. Futbolun endüstrileşmesi ve ticarileşmesi bu süreci kontrol altında tutacak bir yasal çerçeve henüz oluşmadan gerçekleşiyor ve bu da AB gibi stratejik bir şekilde kontrol altında tutulması gereken federatif bir yapı için sorunlar oluşturuyor. Gerçekte AB’nin futbola ve spora ilgisi BOSMAN tartışmasının mahkemelere ve oradan Avrupa Adalet Divanı (ECJ)’na yansıması ile başladı. Böylece AB hukuku kendi ilgi alanına giren yeni bir sektör keşfetmiş oldu. Bundan sonra daha otonom davranmak isteyen bir G-14 grubunun doğuşu ve bunların yasal mücadeleleri AB mekanizmalarını spor ve futbol ile daha yakından ilgilenmelerine neden oldu. Spor ve futbol AB ekonomisi içinde ciddi bir paya sahip olmuştu ve artık sadece geleneksel düzenleme organlarının kontrolünde yönetilmesi ciddi sorunlar doğurmaya başlamıştı. AB burada kendisine bir görev çıkardı ve spora ve futbola müdahale edebileceği yasal olanakları araştırmaya başladı.

AB Futbol ile neden ilgilenir?

Futbol bir yandan toplumlararası gerilimleri azaltacak ve karşılıklı tanımayı geliştirecek mekanizma olarak algılanırken diğer taraftan ekonomisinin düzenlenmesi gereken bir büyük sektör durumundadır. Burada tıpkı AB tarımını düzenleyen Ortaklaşa Tarım Politikaları (CAP) gibi bir futbol düzenleyici politikalara da ihtiyaç duyulacağı açıktır. Futbol da tarım gibi bir yanda güçlü rekabetçi kuruluşlara diğer taraftan ancak dış destekle ayakta durabilecek marjinal kuruluşlara sahiptir. Futbol sektöründe gelirlerin yeniden dağılımı yaşamsal bir öneme sahipken günümüz futbol yönetişiminde bu tür bir mekanizma görülmüyor. AB komisyonu İngiltere'de medya haklarının dağıtımı konusunda bir fırsat yakaladığı halde sonuç tekelci bir pozisyonun daha da güçlenmesi oldu. Tepe kulüpler güçlü bir yayıncının garanti gelir önerisine oldukça bağımlı bir mali durumda idiler. G-14 grubu da tezlerini hem kamuoyunda hem de politikacılar nezdinde kabul ettirmekte pek başarılı olmadılar. Futboldaki polarizasyon ve marjinal kulüplerin sorunları bu tür bireyci ve grupsal çözümlere olanak tanımıyordu. Avrupa çapındaki futbol sektörünün makro durumu, futbolun hâlâ radikal bir politik destekle ayakta durabileceğini gösteriyordu.

Ayrıca futboldaki ticarileşme ve şirketleşme futbola daha önce görülmeyen bir mülkiyet yapısı da getiriyor. Sermaye grupları birden çok kulübün hisselerini alarak yönetimlerini kontrol edebiliyor veya doğrudan kulüplere sahip olabiliyorlar. Bu da futboldaki rekabet koşullarını olumsuz etkiliyor. Diğer taraftan güçlü yayımcı kuruluşlar büyük ödemeler karşılığında ulusal ve uluslararası kupaların organizasyonunu da etkileyebiliyordu. Futbol artık sadece sportif kurallara göre yönetilebilecek bir sektör olmaktan oldukça uzak bir konuma gelmişti. gelişmelerin kontrolü oldukça ciddi bir müdahale gerektirdiği halde futbolun egemen kralları ile AB kontrol mekanizmaları arasında ciddi bir uyumsuzluk söz konusu idi.

Spor Ekonomisin Yıllık hacmi 407 Milyar Euro

AB perspektifinde bakıldığında, futbol 14,5 milyar euro’luk lig gelirleri ile Avrupa’da devasa bir sektör. Son yayınlanan Beyaz Rapora göre spor ise yıllık 407 milyar euro ile AB de 3,7% GDP üretiyor ve 15 milyon istihdam yaratıyor. Bazı ülkelerdeki rugby ve bisiklet gibi sporların popülerliği dışında sportif gelirin temel bileşenini ve ekonomik etkisini futbol oluşturuyor. Bu durum önemi kamu otoritelerinin stat yapımı ve sübvansiyon şeklinde futbolu desteklemesini de sağlıyor, fakat bu aynı zamanda sektöre bir tür kamusal alan özelliği de getiriyor. Buradan AB Komisyonu ekonomik aktivitelerin “Tek Pazar” kurallarına uygun olarak düzenlenmelerine ilişkin anlaşma maddeleri gereği futbola müdahale için bir motivasyona sahip oluyor.

Avrupa Parlamentosu Raporu

Avrupa Parlamentosu Mart 2007’de Kültür ve Eğitim Komitesi raportörü Ivo BELET tarafından kaleme alınan bir rapor yayınladı. Raporda, sporun yönetici organlarının (özellikle UEFA'nın) öz-yönetim çabalarına destek veriliyordu. Burada AB Komisyonu’nun büyük kulüpleri destekleyen ve ticari kontrolü öne çıkaran yaklaşımından açık bir sapma görülebiliyordu. Buradaki yaklaşımı vurgulayan bir görüş; “Avrupa’da futbolun geleceği, zenginliğin ve sportif gücün artan merkezileşmesi ile tehdit altındadır, bu da yayın gelirlerinin öneminin artmasından kaynaklanmaktadır.” cümlesi ile özetlenebilir. Ayrıca raporda kulüplerin sermaye piyasalarına açılmaları ile Avrupa modelinden uzaklaşarak Amerikan modeline yaklaştıkları ve bunun olumsuz sportif sonuçları olacağı vurgulanıyordu.

Bağımsız Araştırma Raporu (Independent review of football)

Avrupa futbolu ile ilgili karmaşık amaçların ele alınması Bağımsız Araştırma Raporu (Independent Review of European Football) projesinde görülüyor. Bu raporun içeriği genellikle futbol olduğu halde sonradan “The Independent Review of Sport” olarak adlandırıldı. Burada çözümlenmeye çalışılan sorunlar içinde futbolun sosyal bütünleşme ve sağlıklı yaşam şekilleri oluşmasında nasıl daha anlamalı bir rol oynayabileceği öne çıkıyor. Bunun yanında kulüplerin finansman sistemleri, ücret tavanları, Kulüp veya futbol menejerleriyle ilişkiler, kulüplerin mülkiyeti ve sermaye piyasalarına açılma, futbolda gelirlerin dağılımı ve şike ve yolsuzluğa karşı korunma gibi ekonomik kökenli sorunlar da ağırlık taşıyor.
Bağımsız Araştırmanın belirlediği referans çerçevesi, UEFA perspektifleri ile oldukça uyumluydu. Araştırmanın temel görüşüne göre UEFA, AB ile futbol arasında merkezi bir rol oynamalıydı. Araştırma için gerekli olan altyapının önemli bir kısmı UEFA tarafından sağlanmıştı. Araştırma daha önce Avrupa tarım modelinde uygulanan sisteme paralel bir futbol modeli oluşturmaya çalışıyor; yapının tabanında çok sayıda amatör kulübün yer alacağı, tepesinde ise az sayıda güçlü profesyonel kulüplerin bulunduğu piramit bir yapı öngörüyordu.

UEFA Kulüp Lisanslama Sistemi Kurumsal Yönetişim İçin İyi Bir başlangıç

Bu kapsamda UEFA Kulüp Lisans Sistemi iyi bir kurumsal yönetişim başlangıcı için önemli bir adım olarak değerlendiriliyordu. Araştırma uygun düzeyde bir rekabetçi denge oluşturmanın gerekliliği yanında, diğer spor dallarında merkezi yönetimin önemini vurgulamaktaydı. UEFA'nın merkez teması olan dayanışma (solidarity) vurgulanarak “AB kurumları, üye ülkeler ve futbol otoriteleri arasında dayanışmayı güçlendirecek yöntemlerin oluşturulması için birlikte çalışılmalı” şeklinde öneriler formüle ediliyordu.

Eylül 2006’da UEFA ve Avrupa spor bakanlarının kulüplerin oyuncu ücretleri ve transferler üzerinde bir sınır koymayı düşündüklerinin ortaya çıkması, aslında Avrupa futbolunda yeni gelişimlerin olacağının da habercisiydi. Bu plan bir ücret sınırı değil toplam ücretlerin toplam gelire belirli bir oranını gözetmek şeklinde olacaktı. Böylece hiç bir kulüp transferlere ve futbolcu ücretlerine gelirlerinden fazla para harcayamayacaktı.
Bu aşamada bir çelişki durumu zorlaştırmaya başladı. UEFA’nın AB ile işbirliği yapma arzusu, FIFA'nın AB’nin spor dışında tutulması görüşü ile çelişiyordu. Eylül 2006 UEFA “Avrupa’da sağlıklı bir spor geleceği sadece politika ve sporun birlikte çalışması ile başarılabilir” görüşünü yayınladı. UEFA yönetimi hükümetlerin spora müdahale etmemeleri gerektiği görüşünü “saflık” olarak nitelendiriyordu. UEFA'ya göre daha güçlü bir işbirliği sporun bağımsızlığını zayıflatmaz tam tersine hükümet müdahalesinin sınırlarını netleştireceği için güçlendirirdi. AB kültür komiseri Jan FIGEL, 20 Eylül 2006 da FIFA ile bir araya geldiğinde Bağımsız Araştırma tezlerine karşı şiddetli bir muhalefetle karşılaştı. FIFA sporun spor organları tarafından bağımsız olarak yönetilmesinde oldukça ısrarcı idi. Toplantıdaki atmosfer o kadar gerginleşti ki komiser FIGEL sonradan “korkarım gelecekte spor dünyası sorunlarını Avrupa Adalet Divanı koridorlarında çözüm arama durumunda kalacak...” demek durumunda kaldı.
Mart 2007 de AB Spor Bakanlarının informel toplantısında White Paper ile ilgili temel beklentiler “Stutgrat Kararları” olarak yayınlandı. FIFA başkanı Sepp BLATTER ile yakın ilişkiler içinde olan UEFA yeni başkanı Michel PLATINI için yeni bir aksiyon planı da bu şekilde gündeme gelmiş oldu.

Spor Üzerine Beyaz Rapor (White Paper On Sport)

Avrupa futbolu ile ilgili bütün bu tartışmalar 11 Temmuz 2007 tarihinde AB Komisyonu tarafından yayınlanan Spor Üzerine Beyaz Rapor (White Paper on Sport) ile bir sonuca ulaştı. Böylece 28 ülkeli Avrupa Birliği'nde sporun nasıl yönetileceği konusunda bir yasal zemin oluşmuş oldu. Raporun gelişimi Avrupa spor bakanları tarafından Kasım 2006 ve Mart 2007 de resmi olmayan bir toplantı ile tartışıldı. Her ne kadar bazı çevreler “Beyaz Rapor”un yasal olarak bağlayıcı olamayacağı yönünde bazı görüşler ileri sürüyorsa da, yayınlanan rapor ve eklerini okuyanlar bu yaklaşımın amacının, AB Komisyonu’nun spora müdahale edebilmesi için yasal olanakları ve zemini sağlayan bir rapor olduğunu görebilir. Rapor aslında profesyonel sporun bir yasal boşluğa doğru genişlemesine karşı bir reaksiyon gündeme gelmiş olmakla birlikte; Avrupa'da sporu yöneten organların bu konuda henüz beklenen aksiyonu almada yeterli noktaya da gelemediklerini de burada belirtelim.

Beyaz Kitap’ta Ne Var?

Rapor sporun düzenleyici organlarının yetkilerine saygılı olunacağını vurguluyorsa da sporun ticarete dönüştüğü noktadan sonrasını AB rekabet hukukunun belirleyeceğini belirtiyor. Rapor; oyuncu ajanları, güvenlik, kulüp mülkiyeti, iş kanunları, sporun finansmanı ve doping gibi konularda ayrıntılı değerlendirmeler yapıyor. Aşağıda ana noktaların özetleri var:
 

GENÇ OYUNCULAR/ATLETLER

Lokal olarak yetişmiş oyuncu kotaları şayet ayırımcılık kanunları ile çelişmiyorlarsa AB kurallarına uygundur. Yerli oyuncu kuralları ile ilgili bir analiz yapılarak AB hukuku karşısında durumları belirlenecektir. Avrupa futbolunu yönetene UEFA böyle bir kuralı uygulamaktadır.

TV HAKLARI

Medya haklarının ligler ve federasyonlar gibi spor organizasyonları tarafından toptan satışı rekabet konusunda endişe yaratır fakat belirli koşullarda kabul edilebilir. Toptan satış gelirin yeniden dağılımı için önemlidir ve spor içinde daha etkin bir dayanışma için yararlı olabilir. Herhangi bir alternatif bireysel dağıtım sistemi bir "sağlam dayanışma mekanizması" ile ilintili olmalıdır.

ULUSAL TAKIMLARDA GÖREVLENDİRİLEN OYUNCULAR

Rapor ulusal takım oyunlarının spor içinde önemli bir yer aldığını ve bu nedenle desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.

TRANSFERLER

Komisyon, uluslararası futbol transferlerine ilişkin FIFA düzenlemelerinin iyi bir uygulama örneği oluşturduğunu düşünüyor ve AB hukukunun gereklerini sağlarken spor kulüpleri arasından rekabetçi bir dengenin sağlandığını kabul ediyor. Buna karşılık oyuncu transferleri, beraberindeki finansal akımların yasallığı konusunda da kuşkular yaratıyor. Rapora göre oyuncu transferleri ilgili finansal akımlar doğrudan ilgili taraflar arasında gerçekleştirilmeli.

OYUNCU AJANLARI

 Oyuncu ajanları konusunda AB çapında standart bir uygulama oluşturulması için Brüksel bir değerlendirme çalışması yapmalı. FIFA ajan ücretleri üzerinde bir sınırlama öngörüyor.

SPOR BAHİSLERİ

 Komisyon bu alanda bağımsız bir rapor hazırlayacak ve sıkı bir yasal düzenleme getirecek.

DOPİNG

 Komisyon dopinge karşı savaş için daha etkili bir koordinasyon öngörüyor. Burada Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), UNESCO ve Avrupa Konseyi ile ortaklaşa pozisyonların belirlenmesi öngörülüyor. Yeni doping maddeleri ve uygulamaları konusunda yasal otoriteler, WADA tarafından akredite edilen labaratuarlar ve Interpol arasında etkin bir bilgi alışverişi gerçekleştirilmelidir. Komisyon yasaklı doping maddelerinin AB’deki yasak ilaçlar ile aynı muameleyi görmesini önermektedir.

ŞİDDET ve IRKÇILIK

 AB icra organları, şiddet nedeniyle suçlu bulunanların 27 ülke bloğunda stadyumlardan uzak tutulması için mümkün olanakları araştırmaktadır. Federasyonların da maçlar sırasında ırkçı tacizlere karşı daha katı önlemler almalarını öneriyor. Bunlar arasında kulüplerin lisans sistemi kurallarını güçlendirmek de var.


Sonuç
Futbolun ve sporun giderek endüstriyel bir kimlik kazanması ortaya çok önemli büyüklükte parasal gelirlerin çıkmasına neden oldu. Oluşan bu pastanın paylaşımı süreç içinde sporun özüne zarar vermeye başladı ve bu boşluktan yararlanan bazı anti-spor/anti-futbol ögeleri kendilerine ekstra avantajlar/kazançlar sağlama yollarına gittiler ve futbolun ticari ve ekonomik boyutunun da spor ve futbol çevresi içinde değerlendirilmesi ve düzenlenmesi gerektiğini ileri sürdüler. Olayın tabi ki tek boyutu bu değildi. Gerek raporlar, gerek Beyaz Kitap, gerekse “Nice deklerasyonu” olsun, hemen hemen tüm raporlarda futbolun sportif, idari, iktisadi ve mali yönünün giderek büyümesi temel olarak aşağıdaki sorunlara çözüm arayışını da beraberinde getirdi. İşte tüm bu raporlar ve UEFA’ da şimdi bu sorunlara çözüm arayışı içinde...
Neydi bu sorunlar?

• Kulüplerin mülkiyeti, kontrolü ve yönetimi;
• Kulüp ruhsatlanması gibi yasal konular,
• Oyuncu transfer sistemi,
• Oyuncu temsilcilerinin ve maaş maliyet kontrollerinin düzenlenmesi;
• Futbol otoritelerinin kendileri için olan kurumsal yönetim konuları (hem ulusal hem de Avrupa seviyesinde),
• Para aklama ve genç oyuncu ticareti de dahil olmak üzere futbol çevresindeki suç faaliyetleri,
• Irkçılık ve yabancı düşmanlığı olayları,
• Şike, yolsuzluk ve yasa dışı bahisler ve
• Stadyumda sağlık ve güvenlik

 

Bu kapsamda UEFA Kulüp Lisanslama Sistemi ve Finansal Fair Play sporun yürütme, saydamlık ve finansal dürüstlük konularının genel standartlarını iyileştirmek için inisiyatifi ele alarak hareket etmesinin iyi bir örneği olarak karşımıza çıkıyor ve futbolun geleceği için bize ümit veriyor.
Ancak bizim de ülkemizde Futbol Otoritesi ve kulüplerin yapacağı önemli görevler ve ödevler bulunuyor önümüzde. Ne var ki, biz bu gelişimi ve değişimi henüz anlayabilmiş ve yakalayabilmiş görünmüyoruz.{jcomments on}

[1] “Futbolda 'finansal fair play”, Tuğrul Akşar, Dünya Gazetesi, 9 Kasım 2009, (http://www.dunyagazetesi.com.tr/yazar.asp?authId=109&id=67405)
[2] “Kulüplerimiz UEFA'ya uyumlu mu?” Tuğrul Akşar, Dünya Gazetesi, 14 Aralık 2009 (http://www.dunyagazetesi.com.tr/yazar.asp?authId=109&id=71235 )
[3] Bu raporun Türkçe’si http://www.fesam.org/uzman/ab-beyaz-kitap.htm adresinde sunuluyor. Ayrıca daha geniş bilgi için bkz. Futbol Yönetimi, Tuğrul AKŞAR-Kutlu Merih, Literatür yay., 2008 İst. Sh. 466-520.
[4] Sports is not only about football http://www.euractiv.com/en/sports/sports-football/article-158247

 

 

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  20371  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Tuğrul Akşar Cuma, 02 Nisan 2010.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

 

29/11/2023

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

8.009,33

-1,04

 bjk BJKAS

51,90

-1,14

 fb FENER

124,40

-2,05

 gs GSRAY

8,21

-0,85

 trabzon TSPOR

3,20

-2,74

   SPOR ENDEKSİ

4.667,60

-1,49

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 37743957

TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV
Fenerbahçe 13  11   1   1  33 9  24    34 
2 Galatasaray  13  11    1  1 26   8   18  

34

3 Beşiktaş  13  8 1  4  20  15 5 25
4 Adana Demir 13  6   5  2 24  13 11 23
5 Trabzonspor  13  7 2  4   24  17 7 23
6 Kayserispor 13  6 2 18  14  

 4 

 23 
7

Antalyaspor

13   5   4    4   17 13    4 19
8 Kasımpaşa 13  3

21  25   -4   18 
9 Rizespor 13 11  17  -6 18 
10

Hatayspor

 13  5 21  18   -3   17
11 Ankaragücü 13  4 5

19 

19  0  16
12 Sivasspor 13  16  20  -4    15  
13 Gaziantepspor 13 

12  18  -6   15
14 Karagümrük 13  5 14  12     14  
15 Konyaspor 13  4  13  18  -5  13
16 Pendikspor  13

 4 16  29  -13 13
17 Başakşehir 13  3 12  17  -5  12  
18 Alanyaspor  13   4 21   -12 10

19

Samsunspor  13 2 9  10  21 -11   8   

20

İstanbulspor 13 2 2 9 11 23 -12 8

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

Annual Review of Football Finance 2023

Annual Review of Football Finance 2023

Deloitte Sports Grup'un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 32. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı 2021 - 22 sezonunda bir önceki yıla göre %7 büyüyerek 29.5 Milyar Euro büyüklüğüne ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız

2022 Deluitte Raporu

 

2022-deloitte football review


Deloitte Sports Grup’un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 31. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı bir önceki yıla göre %10 büyüyerek 27.6 Milyar Euro büyüklüğe ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız.

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız

 


 

 

annual report 202021 photo

 

Avrupa Futbolunun patronu UEFA’nın gelirleri 5.7 Milyar Euro’ya Ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

 


 

 UEFA-Kulup-Futbolu-Lisanslama-2023


UEFA’nın 2023’te yayınladığı en son  Kulüp Lisanslamaya İlişkin Karşılaştırma raporuna göre kulüpler Pandemi döneminde 7.3 Milyar Euro zarar ettiler. UEFA raporu, Avrupa kulüp futbolunun endişe verici bir resmini çiziyor. Raporu okumak için tıklayınız.

 


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 EkoSpor-y

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.