Sıra Dışı Bir Bilim İnsanı: Kutlu Merih
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa

Sıra Dışı Bir Bilim İnsanı: Kutlu Merih

KutluMERIH

Tuğrul Akşar- 21 Mayıs 2018  Geçen sene  23 Mayıs'ta sıradışı bir bilim insanı Doç.Dr.Kutlu Merih hocamızı en üretken çağında kaybetmiştik.

 

Zaman o kadar hızlı geçiyor ki, hocamızı kaybedeli tam bir yıl oldu. Bu süreçte hocanın ilgi alanları olan tarihsel liderlikten yönetime,  matematikten sibernetiğe, risk yönetiminden veri madenciliğine, futbolun ekonomisinden kurumsal yönetimine kadar çok geniş alanda ülkemiz ve tüm dünya çok hızlı devinimler yaşadı. Yeni gelişmelerle karşı karşıya kaldık. Kutlu Merih hocanın geçmişi analiz edip geleceğe yönelik çıkarımlarından çoğu şeyin gerçekleştiğini görmek, onu tanıyan birisi olarak beni hiç şaşırtmadı...Ölümünün birinci yılında Kutlu Merih’in öğrencileri, dostları ve düşün arkadaşları olarak Prof.Dr.Erdal Balaban, Prof.Dr.Coşkun Küçüközmen, Dr. Şebnem Özdemir, Finans ve Veri Bilimi Profesyoneli Fatma Çınar ve benim derleyiciliğini oluşturduğum “Sıradışı Bir Bilim İnsanı Kutlu Merih’’kitabı, Literatür Yayınevi’nden çıktı. Kutlu Merih’in ve benim değerli dostumuz Kenan Kocatürk tarafından basılan bu anı ve saygı kitabı hocamızın çok geniş alanlarda görüş, düşünce ve karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerilerini içeren bazı makalelerini bir araya getiriyor. Aslında bu haliyle bile içeriği dikkate alındığında, el atında tutulması gereken ve her zaman başvuru yapılabilecek bir kaynak kitap niteliğinde...

 

Stratejik Liderlik

 

Kutlu Merih aynı zamanda tarih, yönetim ve liderlik konularında da derin araştırma ve saptamalara sahipti. Bu kapsamda örneğin Çanakkale savaşının çok ilginç stratejilerinin olduğunu, bunun tamamen Mustafa Kemal Atatürk'ün engin tarih bilgisi, stratejik liderliği ve askeri dehası sayesinde oluşan planlamalarla yönetilerek başarıya ulaştığını ilginç örneklerle anlatırdı. Özellikle stratejik liderliği çok önemser ve onu, "sosyal guruplarda ortaklaşa bir vizyon, başarı duygusu, başarma gücü, anlamlı hedefler ve üstün başarı sağlayan bir sosyal ve bireysel kalite" olarak nitelerdi. 

 

Nitekim, kitapta Kutlu Merih’in Atatürk’ü Çanakkale savaşlarındaki stratejik liderliğinden, Cumhuriyet’i kurana kadar geçen süre içinde özgün düşüncelerini ele alan, irdeleyen ve Cumhuriyet’e giden süreçteki stratejik yaklaşımlarını analiz eden ve bugüne kadar hiç bir yerde okuyamayacağınız bir yaklaşım içinde sistematik düşüncelerini göreceksiniz. Bugüne kadar Çanakkale Savaşı’nın çok da gündeme getirilmeyen ekonomik, politik ve askeri liderlik bakımından farklı etkileri ve sonuçları üzerine çok farklı düşüncelerini bir bilim adamı titizliğinde bilimsel temelde ele alıp sorgulayan ve buradan modern Türkiye’nin önünü açacak sentezlerini okudukça Kutlu Merih’e bir kez daha hayran kaldım. Atatürk ve onun devrimlerinin yılmaz bir savunucusu olan Kutlu Merih, bilimsellikten asla uzaklaşmadan, popülist ve sığ tarih anlayışından uzak, gerçekçi ve sorgulayıcı tarihsel tezleriyle bugüne ışık tutuyor. İtiraf etmeliyim ki, özellikle Çanakkale savaşının neden bu kadar büyük bir savaş olduğunu, Kutlu Merih’in ortaya koyduğu stratejik tezleri okuduktan sonra daha iyi anladım ve kavradım. Atatürkçülük Bir İdeoloji midir?

 

Günümüzde bilgisiz ve temelsiz bir şekilde sorgulanan ve bir türlü Mustafa Kemal Atatürk’ün algılanamayan düşüncelerine yönelik kendine özgü analizleri ise gerçekten Kutlu Merih’in farklı bir analiz gücü ve stratejik derinliğe sahip olduğunu gösteriyor. 1982’de kaleme aldığı makalesinde bu görüşlerini net olarak ortaya koyuyor.  Bu bağlamda, Kutlu Merih’in bu kitapta Atatürk felsefesininin bir ideoloji olup olmadığını sorgularken, kurduğu mantık ve sistematik, onun entelektüel derinliğini ortaya çıkartıyor. 

 

Kutlu Merih’e göre: “Mustafa Kemal önemli bir entelektüeldir ve onun görüşlerinin epistemolojisinin ve felsefesinin temelinde hümanizm yatar...Bütün ideolojilerin temel eksenini tüm insanlığı kapsayan eskatolojik-ütopik bir tarih felsefesi oluşturur. Atatürkçü tarih anlayışında tarihin insanlığa iyi bir gelecek yönünde bir yükümlülüğü yoktur. Özgürlük ve mutluluk daima bir çaba sonucu; akıl, bilim yardımı ve insanlık sevgisi ile elde edilecektir. Atatürk’ün başta Nutuk olmak üzere bütün düşünsel çalışmalarından gözlenen tarih felsefesi “Tarih iradelerinin çatışması” olarak belirginleşmektedir. Buna göre düşmanlık duygusu anlamsızdır ve karşıt iradeler de saygıya layıktır. Kendilerine karşıt görünümde olan her türlü eğilime düşman gözü ile bakan ideolojilerle karşılaştırıldığında, bu farklı bir görüş tarzıdır...Atatürk’ün bütün yaşamı boyunca bir özgürlük misyoneri ahlakına sahip olduğu, çevresine ve gençliğe bu yönde telkinlerde bulunduğu gözlenmektedir. Bununla beraber, Atatürkçüler’in kendilerini çevrelerinden ayıran özgün bir ahlak anlayışına sahip oldukları söylenemez...Atatürkçüler, Atatürk’ten farklı olarak sorunlara pragmatik olarak yaklaşmakta ve Atatürkçü değerlerin somutlaştırıldığı ve özenle savunulduğu gözlenememektedir...Atatürk, bütün sosyo-politik tercihlerinde, yücelmiş bir insana özgü üstün ahlak standartları ve yüce değerlere bağlılık göstermektedir. Türk Devrimi gibi akıl ve mantık ötesi bir mucizeyi pragmatik ve pratik ahlaklı bir kişinin gerçekleştirebilmesi mümkün değildir.” (Sıradışı Bir Bilim İnsanı: Kutlu Merih, Literatür Yayınları, İstanbul 2018, sayfa 51-52)

 

Geniş Bir Perspektiften Mikro Detaya Gidebilen Yetenek Olarak Kutlu Merih 

 

Bu kitapta Kutlu Merih’in tarihsel liderlikle ilgili görüşlerinin yanısıra, bilim felsefesinden tasavvuf ve din bilime, politikadan İslam’da Politik modellere, futbol ekonomisinden futbol yönetimine, Kaos ve Risk Yönetiminden  Kompleksite ve Bilgi Yönetimine kadar uzanan geniş bir perspektifte özgün görüş, öneri ve düşüncelerini okuyacaksınız. Şunu kesinlikle garanti ederim ki, bu kitapta yer alan yazıları okuduğunuzda doğaya, topluma, spora, bilgiye ve tarihe bakış açınız değişecek! 

 

Sıradışı Bir Bilim İnsanı: Kutlu Merih kitabında benim bu yazımda üzerinde duracağım konuysa,  daha çok futbolun ekonomisi ile kurumsal yönetim ve yönetişimi üzerine olacak. Hobi Olarak Başlayan Futbol Ekonomisine İlgi Akademik Seviyeye Ulaştı

 

Kutlu Merih’in başlangıçta hobi düzeyinde ilgilendiği futbolun ekonomisi ve yönetişimi konuları bir süre sonra Kutlu Merih tarafından akademik seviyede ele alınan, irdelenen bir disiplin haline geldi.Benim ilgi alanımı oluşturan bu konularda, Kutlu Merih’in yıllarca öncesinden yazdığı, konuştuğu ve yayınladığı kitaplarında yer alan düşünceleri ve öngörülerinin gerçekleştiğini görmek, ülke ve dünya futbolu açısından beni üzdü. Aslında, benim de öngörülerim Kutlu Merih’in öngörülerinden çok farklı değildi. Türk ve dünya futbolu için aynı kaygıları ve endişeleri taşıyanlar olarak, sektörün vurdumduymazlığı ve ilgisizliğine her zaman sitemkar olmak zorunda kaldık. Ne kadar yazarsak yazalım, maalesef sektördeki patolojik sorunlar onun paradoksal yapısının da etkisiyle kendiliğinden çözülemedi, çözülemiyor. Türk futbolunun içinde bulunduğu ekonomik, finansal ve yönetsel sorunlarına çare bulabilmek ve onu Avrupa ve Dünya'da hak ettiği yerlere taşıyabilmek amacıyla, futbola entelektüel katkı sağlayacak ve aksiyoner düşünce üretimini gerçekleştirecek Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi'ni 2005'te birlikte kurduğumuz saygın bilim insanı hocam ve dostum Kutlu Merih’le birlikteliğimiz, iki ortak kitapla daha da ilerilere gitti. Hoca'nın yönlendirmesi ve stratejistliğiyle, uzun erimli bakış açısıyla sürdürdüğümüz çalışmalarımız 2002'de başladı ve ölünceye kadar usta-çırak, hoca-öğrenci ilişki çerçevesinde hep devam etti. Onun stratejik ve engin yönlendirmeleriyle futbolun içinde bulunduğu sorunları birlikte analiz ettik, çözüm önerileri sunduk, uluslararası futbol literatürüne katkı sağlayacak makaleler yazdık, saptamalarda bulunduk, yeni kavramlar hediye ettik. Tüm bunların arkasında şüphesiz ki, Doç.Dr.Kutlu Merih'in engin uzgörüsü, keskin analitik zekası, stratejik, cesur ve kapsayıcı yaklaşımlarıyla birlikte, çoğu insanda olmayan liderlik vizyonu ve bu vizyonu hayata geçirebilecek istek enerjisi ve doğru yönlendirme öngörüsü vardı.

  

Kutlu Merih'in aslında hobi olarak eğildiği futbol, daha sonra hobinin ötesinde bir akademik ilgi alanı oldu çıktı onun için. Ben de, bu süreçte onun bilgi ve birikiminden maksimum yarar ve deneyim kazanmaya çalıştım, daha geniş bir vizyona ulaştım. 

 

Futbol İlginç Paradoksları Olan Patolojik Bir Sektör

 

Futbolun basit bir oyun olmasına karşın, klasik ekonomiden farklı kompleks bir ekonomik yapıya sahip olduğunu, kompleks olan her şeyin organik olduğunu, organik olan her yapının da hastalandığını, bu nedenle futbolun asimetrik, inelastik ve irrasyonel yapısının sürekli kriz ürettiğini vurgulardı. Yukarıda belirtilen özelliklerinden dolayı anomalileri olan bu patalojik sektörün, içinde bulunduğu sorunları kendi başına aşma olanağı olmadığını, ancak dış bir müdahale ile sorunlarından kurtarılabileceğini, ne var ki, var olan yapısından dolayı futbolun fasit bir daire içinde kriz üretmeye devam edeceğini ifade ederdi. Nitekim, bu sorunlu yapının ilginç paradokslara sahip olduğunu, örneğin "futbolda gelirler arttıkça, giderlerin büyüyeceğini, bunun da zararların oluşmasına yol açacağını" belirten paradoksu saptayarak, futbol ekonomisi literatürüne önemli bir katkı sağlamıştı. Bu bağlamda, bugünkü futbol yapılanmamızın ancak radikal değişikliklerle, kurumsal yönetim temelinde bir ilerleme kaydedebileceğini her platformda vurgulardı. 

 

Futboldaki deontolojik yapı devam ettiği sürece, pataolojik sorunların da kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Kutlu Merih kitapta da konunun altını yeniden çiziyor. ‘’Yine görüldü ki, Blatter ve cevresindekiler milyar dolarlık butceleri, kendi istedikleri gibi yönetmişler ve kimseye de hesap vermemişler. İşte daha önceden de bahsettiğimiz gibi, futbol örgütlenmelerinde ve futbol sektöründe kurumsal yönetişim egemen örgüt modeli haline getirilmediğinde, bu tür patolojik vakalarla da karşılaşılabilme olasılıkları yüksek.’’ (a.g.e., sh. 129)

 

Futbolda Finansal Polarizasyon, Kulüpler Arasında Adaletsizliğe YolAçıyor!

 

Günümüz endüstriyel futbolunda devasa bütçeler büyük kulüpler ile küçük kulüpler arasındaki uçurumu daha da açtı ve rekabet tam anlamıyla haksız rekabete dönüştü. İşte, tam bu anlamda Kutlu Merih daha yıllarca önceden bu tespitini yaparak, haksız rekabetin nelere yol açacağını tartışıyordu. Kitapta, Kutlu Merih: ‘’ Futbolun günümüzde” giderek parasallaşıp ticarileşmesi beraberinde, sektörde finansal polarizasyon ve kurumsal yönetim sorunlarını da getirdi. Özellikle, futbolun ulusal federasyon ve kulüpler düzeyindeki yönetimi konularında ülkeler arası sistem farklılıklarının ortaya çıkması bu sorunu daha da karmaşıklaştırıyor…Henüz ticarileşememiş/kurumsallaşamamış ya da kurumsal yönetimi kendi organizasyonlarında tesis edememiş olmanın olumsuzluğunu yaşayan kulüpler görüyoruz. Diğer taraftan finansal anlamda kulüpler arasında yaşanılan polarizasyon, kulüpler üzerinde yıkıcı etkisini gösteriyor. Özellikle, finansal polarizasyon kulüplerin sportif sonuçları üzerinde doğrudan anlamlı etkiler oluşturuyor. Kulüplerin faaliyet alanı olan farklı yasal ve ekonomik ortamlar, oyunda da adaletsizliklere yol açıyor. ’’ (a.g.e., sh.119)

 

Hangi Meslekte Olursan Ol, Mesleğin Etiğini Unutma!

 

Karşılaştığı sorunları analiz ederken, mesleki ve akademik ahlaki değer ve etik kuralları göz önünde bulundurur, tüm öğrencilerine bu etik sorumluluğu işin merkezine oturtmalarını isterdi. Bireyin toplumsal sorumluluklarını yerine getirirken, etik öğretilerden uzaklaşmasının zamanla toplumsal deformasyona dönüşüceğini vurgulayıp bunun o toplumlarda kokuşmuşluk ve çürümüşlüğüne yol açacağını belirtirdi. Deontoloji olmadan hiç bir işte başarıya ulaşılamayacağını, deontolojisini yitiren toplumların zamanla çökerek, kaybolacağını Osmanlı imparatorluğu ve tarihten verdiği örneklerle anlatırdı. Semantiğe çok önem verir, her sözcüğün anlamını irdeler ve akılda kalacak kısa kodlamalarla o kavramları kalıcılaştırırdı.

 

Daha yapılacak şey varken, Kutlu Merih hocayı ne yazık ki erken kaybettik...Ülkemiz çok önemli bir entelektüeli kaybetti. Bu düşün insanının kaybı, ülkemizin kaybı maalesef...Bize sadece hocanın anısını ve fikirlerini yaşatmak kalıyor. 

 

Sıradışı Bir Bilim İnsanı: Kutlu Merih, Literatür Yayınları, İstanbul Mayıs 2018, 1.Baskı. 

 

 

Kutlu Merih Kimdir?

 

1945 İzmir Karşıyaka doğumlu olan Doç.Dr. Kutlu Merih, 1999 yılında İ.Ü. İşletme Fakültesi'nden emekli oldu. Yönetim Mühendisliği (OR)-Ekonometri-Enformatik ilgi ve uzmanlık alanını oluşturdu. Emekliliğinden ölümüne kadar geçen süre içinde futbolun görünmeyen yüzü ve ekonomisi üzerine çalışmalar ve araştırmalar sürdürdü. MERİH'in,  futbol ekonomisine ilişkin kaleme aldığı çok sayıda makalesi bulunuyor. Tuğrul AKŞAR ile birlikte 2004 Yılında Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi'ni kuran Kutlu Merih, Üniversitelerde futbol ekonomisi ve endüstrisi ile onun getirdiği sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerilerine ilişkin  yurt çapında bir çok üniversitede konferanslar vermiş, radyo ve televizyon programlarına katılmıştır.  Tuğrul Akşar'la birlikte, Futbol Ekonomisi ve Yönetimine ilişkin 2006 yılında Futbol Ekonomisi(808 sf), 2008 yılında da Futbol Yönetimi (697 sf) kitabını yazmış, Bahçeşehir Üniversitesi’nde bir süre Spor Yönetimi üzerine dersler vermiştir.

 

 

İlk ve orta öğrenimini İstanbulda Özel Işık Lisesinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik bölümünü kazanmıştır. 1968 yılında Fen Fakültesi Matematik-Astronomi dalından mezun olmuştur. Üniversite yıllarında İstanbul Kandilli Rasathanesinde astronomi üzerine bilimsel çalışmalarına başlamış, astronomik zaman tayini ve güneş tutulmaları üzerine yapılan çeşitli araştırma ve çalışmalara katılmıştır. 31 Mart 1969 tarihinde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesisinin Matematik Kürsüsüne Akademik Uzman olarak naklen tayin olmuş ve Ocak 1970'te İşletme Fakültesinde Asistan kadrosuna atanmıştır.

 

 

Matematik kürsüsünün eğitim ve öğretim faaliyetlerine yardımcı olurken bir yandan doktora çalışmalarını tamamlamış ve Ağustos 1972'de girdiği doktora sınavında “Stokastik Yapılı İşletme Olayları için Kantitatif Modeller Geliştirilmesi ve Arıza-Bakım Planlanmasına Uygulanması” adlı tezi ile İşletme Doktoru unvanı almıştır. 21 Eylül 1972 tarihli Prrofesörler Kurulu Kararı ile kendisinin Doçentlik Çalışmalarına başlaması uygun görülmüştür. Nato Bilimsel Araştırmalar Bölümünün sağladığı bursla iki yıl süre ile Harekat Araştırması dalında bilimsel çalışmalar yapmak için 1973 yılında Londra'ya gitmiş ve program çerçevesinde İngiliz Kömür Kurumunun bilimsel çalışmalarına ve projelerine destek olmuştur.

 

 

Londrada bulunduğu süre içerisinde ekonomi alanındaki bilgi ve yeteneklerini arttırmak amacı ile “Polytechnical Center of London” da bir yıl süre ile ekonometri ve zaman serileri analizleri kurslarına katılmış, bunun dışında London School of Ekonomics, Imperial College ve Brunel Üniversitesi kitaplıklarından yararlanarak Sistemlerin Matematik Teorisi, Optimum Kontrol, Matematik Planlama ve bunların ekonomi Planlamaya uygulanması, Sanayileşmemiş ülkelerin modernleşmeleri konularında yoğun araştırmalar yapmıştır.

 

 

Yine aynı yıllarda Fortran ve PL 1 programlama dillerini  etkin bir şekilde kullanıır hale gelmiştir. Yaptığı bilgisayar yazılımları ile İngiltere Enerji Ekonomisini makro açıdan inceleyen stratejik optimizasyon modelinin geliştirilmesine destek olmuştur.

 

 

Yaptığı bilimsel araştırma ve çalışmalarını “Sistemlerin Matematik Teorisine Giriş ve Bir Firma Uygulaması” adlı doçentlik tezinde toparlamış ve 12 Nisan 1976 tarihinde Üniversite Doçentliğine yükseltilmiştir.1972 yılından emekli oluncaya kadar geçen dönemde İşletme Fakültesinin ve Üniversitenin başka birimlerinde çok sayıda dersin yapılmasına katkı sağlamıştır. 1976-1982 yılları arasında Harp Akademileri ve Harp Okullarında Stratejik Analitik Öğretimi derslerini yürütmüştür. Öğretim üyeliği sırasında Tıbbi Otomasyon Sistemleri üzerine bir çok yazılım geliştirmiş ve üniversite ve özel sektörde büyük hastane otomasyon projelerini ortaya koymuştur. Doç. Dr. Kutlu Merih yaptığı çalışmalarla enformasyon teknolojileri alanında ülkemizin duayen isimlerinin başında yer almaya hak kazanmış, Kompleksite Kuramı, Yapay zeka, SQL Database, Graph Database, veri madenciliği ve İnternet tabanlı otomasyon sistemleri alanlarının en önde gelen isimlerden biri olmuştur.

 

 

1999'da İşletme Fakültesinden emekli olan Kutlu Merih çalışmalarına ara vermeden özel sektörde devam ettirmiş, Java ile CORTEX Complexity Business Balance Card yazılımı geliştirmiştir. 2015 yılında DATALAB Veri Görselleştirme Proje Geliştirme Eğitim ve Araştırma Şirketinin Kurucusudur. Kutlu Merih R Yazılımı ile Makine Öğrenmesi ve Veri Görselleştirme teknikleri kitabını hazırlamıştır.{jcomments on}

 

 

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  7483  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Tuğrul Akşar Cuma, 02 Nisan 2010.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

 

02/02/2023

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

4.752,24

0,82

 bjk BJKAS

6,86

-6,67

 fb FENER

61,00

-3,17

 gs GSRAY

9,16

-9,93

 trabzon TSPOR

3,86

-3,26

   SPOR ENDEKSİ

1.827,78

-6,05

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 34003173

SÜPER LİG 2022-2023 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV  
Galatasaray  20  15   3   2  42 14   28   48 
2 Fenerbahçe  20  14  4 51  23   28 

44

3 Başakşehir  20  12 4 32  20 12 40
4 Beşiktaş  19   11  37  21  16 38
5 Adana Demir  20 10 7  3  39  21 18 37
6 Trabzonspor  20  10   5 31   27    4   35 
7

Kayserispor

 20  2   9  32  29   3 29 
8 Konyaspor  20  9

24  21   3  27 
9 Alanyaspor 20  7 32  36  -4 25 
10

Karagümrük

 19  7 40  39   1  22
11 Gaziantep FK 20  5

27 

28  -1  22
12 Ankaragücü 20  10  24  31  -7    22 
13 Antalyaspor 19  10  26  33   -7   21
14 Giresunspor  20  6 19   33   -14    21  
15 Hatayspor 19 17  34  -17  20
16 Kasımpaşa  20  5   11  22  39  -17 19
17 Sivasspor 20 10  22  31  -9   18  
18 İstanbulspor  20  3 13  20  44   -24 15
19 Ümraniyespor 20 5 12  24  37  -13   14  

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

2022 Deluitte Raporu

 

2022-deloitte football review


Deloitte Sports Grup’un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 31. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı bir önceki yıla göre %10 büyüyerek 27.6 Milyar Euro büyüklüğe ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız.

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız

 


 

 

annual report 202021 photo

 

Avrupa Futbolunun patronu UEFA’nın gelirleri 5.7 Milyar Euro’ya Ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

 

 


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 Eko spor 1

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.