Türk Futbolu Nasıl Kurtulur?
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Kriz Tuğrul AKŞAR Türk Futbolu Nasıl Kurtulur?

Türk Futbolu Nasıl Kurtulur?

598d67fdae7849107c187544

Tuğrul Akşar- 31 Aralık 2018  Geçen hafta yazılı ve görsel medyada “Türk Futbolu İçin Büyük Proje” başlığıyla yayınlanan haberlerde, “Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) borç krizi içindeki kulüpler için” ortak bir projeye başlayacakları duyuruldu.

 

 

Söz konusu habere göre, borç batağı içindeki futbol kulüplerini, içinde bulundukları finansal darboğazdan çıkartabilmek için Türkiye Futbol Federasyonu, Bankalar Birliği ile geliştirecekleri projeyle kurtarmaya çalışacak. Detayları daha sonra açıklanacağı ifade edilse de, basına sızan detaylara göre: 1) Futbol Kulüplerinin borçlarını ödemeye yönelik bir varlık havuzu oluşturulacak, 2) Kulüpleri finansal olarak denetleyecek ve takip edecek bir üst kurul oluşturulmaya çalışılacak.  

 

Biz bu projeye ilişkin görüşlerimize geçmeden önce kısaca Türk Futbolunun temel finansal ve ekonomik görünümünü  ve sorunlarını kısa başlıklarla sizlerle paylaşalım

  

Türk Futbolunun Temel Ekonomik ve Mali Sorunları

  

1990’ların başından itibaren giderek parasallaşıp ticarileşen ve bunun sonucunda da endüstriyel bir karaktere bürünen futbol doğal olarak, Türk futbolunda da yapısal dönüşümlere yol açtı. Bu, doğal olarak bazı sorunları da zaman içinde beraberinde getirdi.

  

Bu sorunları ana başlıklarıyla ele alırsak;

  

- Kurumsal Yönetim Yetersizliği,

 

- Yanlış Şirketleşme ve halka arzın yarattığı sorunlar,

 

 -Örgütlenme Sorunları (Yetersiz Kalan Dernekler Kanunu)

 

- Devletin Futbola sponsorluğunun artarak devam etmesinin neden olduğu sorunlar,

 

- Kontrolsüz Transfer Harcamaları,

 

- Ölçüsüz Ücret, maaş ve prim Personel Harcamalarının astronomik artışı, 

 

- Kulüplerin Artan Borçları, 

 

- Ekonomik konjonktürün olumsuz etkisiyle artan finansman maliyetleri,

 

- Faaliyetlerinden kar yaratamayan kulüplerin giderek artan zararları sonucu, kulüplerin özkaynaklarını yitirmeleri gibi ekonomik ve finansal sorunlarıyla karşılaşıyoruz. 

 

Türk Futbolunun Ekonomik ve Mali Görünümü

  

Yukarıda sıraladığım sorunlar nedeniyle Türk futbolu finansal olarak irtifa kaydederken, devlet sponsorluğu ve yönlendirmesi sayesinde ekonomik olarak gelirlerini artırdı. Burada paradoksal bir durum var. Futbolda ekonomik olarak refah seviyesi arttıkça, finansal olarak dip yapmış durumdayız. 

  

-Türk Futbolunun ekonomik büyüklüğü 3.5 Milyar TL’na yükselirken,  toplam kulüp borçları 14 Milyar TL’na ulaşmış durumda. 

 

- Futbol Kulüplerimizin birikimli zararları 6 Milyar TL’nı geçerken,  buna bağlı oluşan Özkaynak açıklarıysa 4.5 Milyar TL civarında.

 

- 5.5 Milyar TL’na ulaşan toplam varlıkları, borçlarını karşılamakta yetersiz kalan kulüplerin önemli bir kısmı sadece naklen yayın gelirlerine bağlı bir gelir yapısına sahip.

 

-Ortalama seyirci sayısı 14 bin dolayında olan kulüplerde, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un seyirci sayısını düştüğümüzde bu ortalama 4 bin seviyesine geriliyor.

 

- Son bir yılda artan finansman maliyetleri ve oluşan kur farkları nedeniyle kulüplerin finansal borçları en az yüzde 40 artış kaydetti.

 

-Süper Lig’in takım bonservis değerleri üzerinden konsolide lig değeri  son beş yılda %32 azaldı. 

  

Türk Futbolunun Üç Temel Açığı

  

Kulüplerin genel konsolide mali tabloları bize üç açığın bir arada olduğunu gösteriyor.

  

1.Kulüplerin dönen varlıkları, kısa vadeli borçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı için işletme sermayesi açığı,

 

2.Kulüplerin faaliyetlerinin finansmanında kullandıkları özkaynaklar içinde yer alan şişirilmiş Değer Artış Fonu (Maddi Duran Varlık ve Bonservis değerleme) bedellerini çıkarttığımızda Özkaynak açığı,

 

3.Kulüplerin mevcut hazır değerleri içinde yer alan nakit ve benzeri likit değerleri dikkate aldığımızda ise bunların toplam değerinin kısa vadeli borçları karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle Likidite açığı oluştuğu görülüyor.

  

Çözüm Önerileri

 

Yıllardır bu konularda çözüm önerileri sunmaya çalışıyorum. 

  

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, bugünkü futbol yapılanmamız ancak, mevcut statükoyu korumaya yetiyor. Görüldü ki, mevcut yapı futbolumuzu finansal ve sportif olarak Avrupa ve Dünya’da hak ettiği yere taşıyamıyor. Günün gereklerini kavrayacak bir yetenekten uzak.

  

Bu konuda burada sizlerle bazı önerileri paylaşmadan önce daha önceden bu konulara önerilerimi iletmek isterim.

 

I.Futbol Yönetimi Kitabımızdaki Öneriler (2008)

  

2008’de Kutlu Melih ile birlikte kaleme aldığımız Futbol Yönetimi isimli kitabımızda başta futbol otoritesi olmak üzere kulüp yapılanmalarının değiştirilmesini önermiştik. (Sh.240-45 sh. Literatür yayınları, 2008, İstanbul)

  

Bu kapsamda, bugünkü futbol Örgütlenmesi yerine 1) Süper Lig AŞ. Yapılanmasına geçilmesini, 2) Kulüplerin AŞ. Şeklinde organize olmalarını, 3) Kulüpleri finansal olarak denetleyecek ve yönlendirecek, Federasyondan bağımsız  bir Üst Mali Kurul oluşturulmasını, 4) Federasyonun sadece Lig organizasyonu ile uğraşmasını, UEFA ve FIFA ile koordinasyonu sağlamasını, yani idari işlerle ilgilenmesini, 5) Futbolcuların ekonomik, demokratik ve örgütsel haklarını koruyacak ve doğrudan Uluslararası Futbol Sendikaları Örgütü FIFPRO’ya bağlı ayrı bir yapının da oluşturulmasını yazmıştık. Yine, 8 Mart 2011’de TBMM Araştırma Komisyonu’nun daveti üzerine bir rapor hazırlayıp aynı önerilerimizi bu komisyona da iletmiştik.

 

II. TBMM Araştırma Komisyonu’na Sunulan Rapordaki Önerilerimiz (2011)

  

8 Mart 2011’de TBMM, “SPOR KULÜPLERİNİN SORUNLARI İLE SPORDA ŞİDDET SORUNUNUN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU’NA “SPOR KULÜPLERİNİN MALİ VE YÖNETİŞİM SORUNLARI VE BUNLARA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ” HAKKINDA RAPOR), 8 MART 2011,

  

Kulüplerin Niteliksel Dönüşümünü Sağlayacak Yapısal Adımlar (Uzun Vadeli Çözüm Önerileri)

 

1. Parasal Geliri Çeşitlendirerek Artırmak

 

Tüm kulüplerin finansallarındaki gelirler yukarıda saydığımız makro ekonomik riskleri göğüslemek için yetersiz ve tek tip. Genelde de naklen yayın gelirlerine bağımlı bir gelir yapısı var. Avrupa’da olduğu gibi sportif performanstan bağımsız gelir yaratacak bir yapıyı kurmalıyız.

 

2.Altyapıyı ve Maliyet Yönetimini Esas Alan Bir Yönetim Anlayışı

 

Bugün kulüpleri borçlandıran temel şey: Kaynakların etkin ve verimli kullanılamamasının yanı sıra gelirlerin giderleri karşılamada yetersiz kalması, bunda da ana faktörün oyuncu maaş ve transfer ücretlerinin olması. UEFA Finansal Fairplay kriterlerine göre oyuncu maaş ve transfer ücretlerinin gelirin yüzde yetmişinden fazla olmaması gerekiyor. Bu nedenle kulüpler alt yapıya özel önem vermeli.

 

3. Borçlanmanın Kontrol Altına Alınmasını Sağlayacak Yeni Yapı

 

Kulüpler faaliyetlerinden kar edemedikleri ve sürekli finansman açığı verdiklerinden yoğun olarak yabancı kaynak kullanımına yönelmekteler. Özellikle de banka kredileri...Bu nedenle kulüplerin başta banka kredileri olmak üzere yabancı kaynak kullandırımlarına bazı önlemler ve rasyolar getirilmelidir. Ve kesinlikle Genel Kurul Kararı olmaksızın borçlanmaya gidememeliler.

 

4. Ehliyetli-Yeterli Profesyonellere Yetki Verilmeli

 

Kulüplerin şirket veya dernek yapısında olup olmadıklarına bakılmaksızın kesinlikle Kurumsal Yönetim ve Yönetişimin egemen örgüt modeli haline getirilesi bir yasal zorunluluk haline getirilmeli. Bu kapsamda kulüplerde kilit yönetsel görevler ehliyetli ve yeterli profesyonellere bırakılmalı, bu kişilerin atanması için Federasyonca “Fit and Proper Person” (Yani işe uygun kişi) test uygulanmalıdır.

 

5.Kulüpler Kurumsal Yönetime Yönlendirilmeli

 

Deloitte’un son çalışmasına göre 16,5 milyar Euro’luk bir büyüklüğe ulaşan Avrupa futbol piyasası, artık kulüplerin bu pazardan daha fazla pay alabilmek adına, birbirleriyle kıyasıya bir rekabete girdiklerini gösteriyor.

 

Bu bağlamda çoğu kulüp ulaştıkları devasa bütçelerini daha iyi yönetebilmek, sermaye piyasalarına açılarak daha ucuz fon temin etmek, iktisadi ve mali başarıya ulaşarak, sportif başarıyı yakalamak adına kurumsal yönetişime doğru yol almaktadır. UEFA Lisanslama sisteminin de etkisiyle Avrupa’da çoğu futbol kulübünün kurumsal yönetim ve yönetişimi kendi örgütsel yapılarına uyarlamaya çalıştıklarını görüyoruz.

 

6.Türk Futbolunda Bağımsız Mali Üst Kurul Oluşturulmalı

 

Bugünkü yapılanmasıyla Federasyon Kulüpleri Finansal ve iktisadi anlamda denetleyebilecek, yönlendirebilecek ve koordine edebilecek durumda değil. Tıpkı Bankacılık sektöründe olduğu gibi Futbolda da mutlaka, bir Üst Mali Kurul Oluşturulmalıdır. Bu kurul tamamen bağımsız, konusunun uzmanı, birikimli kişilerden seçilerek değil, atanarak oluşturulmalıdır. (Tuğrul Akşar, Türk Futbol Kulüplerinin Finansal Yeniden Yapılanması ve Yönetişimsel Sorunlarına Çözüm Önerileri. TBMM Araştırma Komisyonu’na sunulan Rapor, 8 Mart 2011)  http://www.futbolekonomi.com/Raporlar/futbol-ekonomisi.pdf)

 

III. Finansal Borçların Yeniden Yapılandırılması Komitesi’ne Sunulan Rapor’daki Önerilerimiz (2014)

 

Futbol kulüplerinin borç sorunun çözülmesine yönelik Sayın Hüsnü Güreli başkanlığında oluşturulan ve benim de bulunduğum “Finansal Yapılandırma Komitesi”ne sunduğumuz önerilerde de öz itibariyle,

 

1. Süper Lig AŞ’nin kurulması, 2) Kulüplerin AŞ şeklinde örgütlenmeleri, 3) Kurumsal Yönetimin kulüplerde egemen örgüt modeli haline getirilmesi, 4) Kulüplerin varlıklarını bir araya getirerek Varlık AŞ kurulması suretiyle, buna bağlı çıkartılacak finansal enstrümanlarla kulüplerin finansman sorunlarının çözümlenerek, finansal darboğazdan kurtarılmaları gündeme getirilmişti.

  

 

Sonuç

  

2008 yılında Doç.Dr.Kutlu Merih ile birlikte kaleme aldığımız “Futbolumuza Yeni Bir Yapılanma Önerisi”nede dile getirdiğimiz alternatif Önerilerimiz bugün hala geçerliliğini koruyor. (Tuğrul Akşar- Kutlu Merih, Futbolumuza Yeni Bir Yapılanma Önerisi, 13 Ekim 2008)http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/yonetim/117-tugrul-aksar/228-futbolumuza-yeni-bir-yapilanma-onerisi.html)

Yukarı linkte yer alan devrimsel önerilerimizi aynen korumakla birlikte, bu yazıda da dile getirdiğimiz önerilerin Türk futbolunun rekabetçi yapısını daha da artıracağını, yönetsel sorunlarına, iktisadi ve mali yetersizliklerine çare olacağını düşünüyorum. 

 

Bugün TFF’nin böylesi bir projeyi hayata geçirmesi ilk etapta olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Bu projenin yaşama geçirilmesinde kamuoyunda bazı endişeler var haklı olarak. Bu endişeleri ortadan kaldırmak futbol otoritesinin öncelikli görevi olmalı. Bu bağlamda;

 

1. Daha geniş katılımlı, Kulüpler Birliği’nin de içinde olacağı, tüm futbol paydaşlarını kucaklayacak bir platform merkezinde hareket edilmesi daha yararlı olacaktır. 

 

2. Eğer bir varlık havuzu oluşturulup buradan yaratılacak fonlarla kulüp borçlanmalarına çözüm yolları aranacaksa, öncelikle mutlaka bir Futbol Üst Kurulu oluşturulmalı ve bu kurul aracılığıyla bu proje hayata geçirilmelidir.

 

3. Oluşturulacak Futbol Üst Kurulu tamamıyla siyasetin etki ve nüfuz alanı dışında bir yapılanma ve bu görevin gereklerini yerine getirecek yetkinliklere ve liyakata sahip futbol insanları tarafından oluşturulmalıdır.

 

4. Bu oluşum için yasal bir altyapının da oluşturulması, sorunun uzun vadeli çözümü için kaçınılmaz bir zorunluluktur.

 

Kısa vadeli çözümler yerine, gerekirse bugünü feda edip yarınlarımızı kurtaracak uzun vadeli çözümlere odaklanılması çok kritik.

 

Getirecek ya da önerilecek çözümlerin, bu sorunların tekrarını önleyecek bir kültüre/bir örgütlenme modeline dönüştürülmesi, yani kalıcılaştırılması yaşamsal öneme sahip. {jcomments on}

   

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  4906  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Tuğrul Akşar Cuma, 02 Nisan 2010.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

 

01/06/2023

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

4.886,91

-1,30

 bjk BJKAS

13,02

0,15

 fb FENER

47,86

-2,33

 gs GSRAY

8,03

-8,75

 trabzon TSPOR

3,52

-2,22

   SPOR ENDEKSİ

1.810,56

-3,70

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 35430712

SÜPER LİG 2022-2023 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV  
Galatasaray  34  26   4   4  77 27   50   82 
2 Fenerbahçe  34  24  5 84  39   45 

77

3 Beşiktaş  34  22 8 70  31 39 74
4 Adana Demir  34   19  72  41  31 66
5 Başakşehir   34 16 8  10  48  34 14 56
6 Trabzonspor  34  16   12 58   50     8   54 
7

Konyaspor

 34 12   13   9  45  37   8 49 
8 Kayserispor  34  15  4

15 

54  59   -5  49 
9 Karagümrük 34 12   11 11  71  62  9 47 
10

Kasımpaşa

 34  12  7 15  43  53   -10  43
11 Alanyaspor 35  11 16 

53 

65  -12  41
12 Sivasspor 35  11  17  45  53  -8    40 
13 Ankaragücü 34  11 

17 

41  51   -10   39
14 Antalyaspor  34  10  8 16  43   53   -10   38  
15 İstanbulspor 34 10  19  40  63  -23  35
16 Giresunspor  34  8   10  16  39  60  -21 34
17 Ümraniyespor 34 18  47  59  -12   30  
18 Gaziantep FK  34  7 20  31  66   -35 25
19 Hatayspor 34 5 22  19  77  -58   23  

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

2022 Deluitte Raporu

 

2022-deloitte football review


Deloitte Sports Grup’un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 31. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı bir önceki yıla göre %10 büyüyerek 27.6 Milyar Euro büyüklüğe ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız.

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız

 


 

 

annual report 202021 photo

 

Avrupa Futbolunun patronu UEFA’nın gelirleri 5.7 Milyar Euro’ya Ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

 


 

 UEFA-Kulup-Futbolu-Lisanslama-2023


UEFA’nın 2023’te yayınladığı en son  Kulüp Lisanslamaya İlişkin Karşılaştırma raporuna göre kulüpler Pandemi döneminde 7.3 Milyar Euro zarar ettiler. UEFA raporu, Avrupa kulüp futbolunun endişe verici bir resmini çiziyor. Raporu okumak için tıklayınız.

 


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 EkoSpor-y

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.