Maliye bakanlığı'nın Spor Kulüpleri ve Sporcuların Gelirlerine Bakış Açısı
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Genel Murat BAŞARAN Maliye bakanlığı'nın Spor Kulüpleri ve Sporcuların Gelirlerine Bakış Açısı

Maliye bakanlığı'nın Spor Kulüpleri ve Sporcuların Gelirlerine Bakış Açısı

Soccer and tax

Murat Başaran- 21 Kasım 2014 Maliye Bakanlı'nın Spor Kulüplerinin ve Sporcuların gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin  değişik tarih ve zamanlarda yayınlamış olduğu özelgelerde bakış açısını sizlerle paylaşmak amacıyla bu makale kaleme alınmıştır.

 

MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGELERİ:

 

KATEGORİ 3: SPOR KULÜPLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ, SPOR FAALİYETİYLE UĞRAŞAN DERNEKLERE AİT İKTİSADİ İŞLETMELERİN DURUMU, MUHTELİF GELİR VE GİDERLER, DERNEK VE İKTİSADİ İŞLETMELERDE KAYIT VE BELGE DÜZENİ, KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ

   

ÖZELGE NO 1: ANAHTAR KONULAR: SPOR KULÜBÜ DERNEĞİNE AİT İKTİSADİ İŞLETMENİN VARLIĞI, KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ, MAL TESLİMİ VE HİZMET İFALARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ

 

ÖZELGE NO 2: ANAHTAR KONULAR: SPOR KULÜBÜ DERNEĞİNE AİT İKTİSADİ İŞLETMENİN VARLIĞI, KAYIT VE BELGE DÜZENİ, GİDERLER

 

ÖZELGE NO 3: ANAHTAR KONULAR: SPOR KULÜBÜ DERNEĞİNE AİT İKTİSADİ İŞLETMENİN VARLIĞI, KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ, İSİM HAKKI GELİRLERİ, KATMA DEĞER VERGİSİ, VERGİ TEVKİFATI

 

ÖZELGE NO 4: ANAHTAR KONULAR: SPOR KULÜBÜ DERNEĞİNE AİT İKTİSADİ İŞLETMENİN VARLIĞI, KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ, MUHTELİF GELİR VE GİDERLERİN DURUMU

 

ÖZELGE NO 5: ANAHTAR KONULAR: SPOR KULÜBÜ DERNEĞİNE AİT İKTİSADİ İŞLETMENİN VARLIĞI,

 

ÖZELGE NO 6: ANAHTAR KONULAR: SPOR KULÜBÜ DERNEĞİNE AİT İKTİSADİ İŞLETMENİN VARLIĞI, KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ, MAL TESLİMİ VE HİZMET İFALARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ

 

ÖZELGE NO 7: ANAHTAR KONULAR: SPOR KULÜBÜ DERNEĞİNE AİT İKTİSADİ İŞLETMENİN VARLIĞI, KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ, MAL TESLİMİ VE HİZMET İFALARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ,

 

ÖZELGE NO 8: ANAHTAR KONULAR: SPOR FEDERASYONLARININ VERGİLENDİRİLMESİ, FEDERASYONA AİT İKTİSADİ İŞLETMENİN VARLIĞI, KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ, SPONSORLUK GELİRLERİ, MAL TESLİMİ VE HİZMET İFALARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ, VERGİ TEVKİFATI

 

ÖZELGE NO 9: ANAHTAR KONULAR: SPOR KULÜBÜ DERNEĞİNE AİT İKTİSADİ İŞLETMENİN VARLIĞI, KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ, MAL TESLİMİ VE HİZMET İFALARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ

 

ÖZELGE NO 10: ANAHTAR KONULAR: SPOR KULÜBÜ DERNEĞİNE AİT İKTİSADİ İŞLETMENİN VARLIĞI, KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ, MAL TESLİMİ VE HİZMET İFALARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ,KAYIT VE BELGE DÜZENİ

 

ÖZELGE NO 11: ANAHTAR KONULAR: AMATÖR SPOR KULÜDÜ DERNEĞİNİN STATÜSÜ, SPOR KULÜBÜ DERNEĞİNE AİT İKTİSADİ İŞLETMENİN VARLIĞI, KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ, MAL TESLİMİ VE HİZMET İFALARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ, KAYIT VE BELGE DÜZENİ

 

ÖZELGE NO 12: ANAHTAR KONULAR: SPOR KULÜBÜ DERNEĞİNE AİT İKTİSADİ İŞLETMENİN VARLIĞI, KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ, MAL TESLİMİ VE HİZMET İFALARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ,KAYIT VE BELGE DÜZENİ

 

ÖZELGE NO 13: ANAHTAR KONULAR: SPOR KULÜBÜ DERNEĞİNE AİT İKTİSADİ İŞLETMENİN VARLIĞI, KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ, KAYIT VE BELGE DÜZENİ

 

ÖZELGE NO 14: ANAHTAR KONULAR: SPORCU TRANSFERLERİ, SPOR KULÜBÜ DERNEĞİNE AİT İKTİSADİ İŞLETMENİN VARLIĞI, KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ, KATMA DEĞER VERGİSİ,

       

ÖZELGE NO:1

 

BAŞLIK: Derneğe Ait İktisadi İşletme Tarafından Gerçekleştirilen Tenis İdman ve Spor Faaliyetinin Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu hk

 

SAYI: 96620903-48.15.01/1-91

 

TARİH:09.06.2012

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Deneğinize ait iktisadi işletmeniz tarafından ...'da isteyen kişilere ücret karşılığı uygulamalı tenis idman ve sporu yaptırıldığı ve kulübünüzün Türkiye Tenis Federasyonunun tescilli üyesi olduğu belirtilerek iktisadi işletmenizin Kurumlar Vergisinden muaf olup olmadığı ile alınan ücretlere uygulanacak KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler vergi mükellefiyeti kapsamına alınmış olup aynı Kanunun 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında da dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan sermaye şirketi ve kooperatif statüsünde bulunmayan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi işletme olduğu; altıncı fıkrasında ise dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği; mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kar edilmemesi veya karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır

 

Anılan Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler kurumlar vergisinden muaf tutulmuşlardır.

 

03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin (4.12.) bölümünde,

 

"Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmelerinin muafiyet hükümlerinden yararlanabilmesi için iktisadi işletmenin;

 

-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve/veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan spor kulüplerine ait olması,

 

-Faaliyetlerinin sadece idman ve spor faaliyetlerinden ibaret olması,gerekmektedir."

 

şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

 

Öte yandan, ... Tenis Spor Kulübünün ... lisans numarası ile Türkiye Tenis Federasyonunun tescilli üyesi olduğu anlaşılmıştır.

 

Buna göre, Türkiye Tenis Federasyonuna spor kulübü olarak tescil edilmiş olan spor kulüplerinin sadece idman ve spor faaliyetlerinden ibaret bulunan iktisadi işletmeleri kurumlar vergisinden muaf olacağından iktisadi işletmenizin belirtilen şartlar çerçevesinde tenis idman ve sporu ile ilgili faaliyetlerinin kurumlar vergisinden muaf tutulması gerekecektir. Ancak, iktisadi işletmeniz tarafından ücret mukabili verilen kurs hizmetleri muafiyet kapsamı dışında olup bu şekilde elde edilen gelirlerin iktisadi işletme açısından kurumlar vergisi beyannamesinde kurum kazancı olarak dikkate alınması gerekmektedir.

 

KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN

 

KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin vergiye tabi olduğu hükme bağlanmış, aynı maddenin 3-g fıkrasında ise derneklere ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükmüne yer verilmiştir.

 

Buna göre, dernekler ile kamu idare ve müesseselerinin faaliyetleri doğrudan katma değer vergisinin konusuna alınmamış, bu kuruluşlara ait veya tabi olan müesseselerin yukarıda belirtilen nitelikteki teslim ve hizmetleri vergiye tabi tutulmuştur. Spor kulübü dernekleri amatör ve profesyonel spor faaliyetleri yanında çeşitli alanlarda faaliyet gösteren müesseseler işletmekte olduklarından, bir iktisadi işletme niteliğinde olan sosyal tesis, lokal, otopark, spor okulları ve kursları, spor sahaları, sağlık merkezleri, plaj tesisleri ve benzeri iktisadi işletmelerin teslim ve hizmetleri genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

 

         Dolayısıyla, Derneğinize ait iktisadi işletmenin aylık ...TL karşılığında vermiş olduğu tenis kursu ve tenis oynatma hizmeti KDV ye tabi olup, hizmetten yararlananlardan alınan bedele genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir.

  

ÖZELGE NO:2

 

BAŞLIK:İktisadi işletmesi olan derneklerin tutacakları defterler ile iktisadi işletmede çalışanların giderlerinin iktisadi işletmeye gider olarak kaydedilip edilmeyeceği hk

 

SAYI: B.07.1.GİB.4.20.15.02-MUK-2010-23-392

 

TARİH:14.11.2011

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, iktisadi işletmeler tarafından elde edilecek gelirlerin iktisadi işletme yevmiye defterine mi yoksa dernek gelir gider defterine mi kaydedileceği ile iktisadi işletmede çalışan satış elemanlarının yemek, konaklama giderlerinin iktisadi işletmeye gider olarak kaydedilip kaydedilmeyeceği hususlarında bilgi istenilmektedir.

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, dernek ve vakıflar kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmamakla birlikte, aynı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi ile dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler vergi mükellefiyeti kapsamına alınmış olup aynı Kanunun 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında dernek veya vakıflara ait veya tabi olup faaliyetleri devamlı bulunan sermaye şirketi ve kooperatif statüsünde bulunmayan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi işletme olduğu; bu maddenin altıncı fıkrasında ise dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği; mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadarolması, kar edilmemesi veya karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Dernekler tüzel kişilikleri itibariyle kurumlar vergisi mükellefi olmamakla birlikte, dernek tüzel kişiliğine bağlı iktisadi işletme oluşturacak ticari, sınai ve zirai faaliyetlerin kurumlar vergisine tabi tutulması gerekecektir.

 

Anılan Kanunun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş olup 8 inci maddesinde "İndirilecek giderler", 10 uncu maddesinde ise "Diğer indirimler"  başlığı altında kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecek giderler sayılmıştır. 

 

Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "İndirilecek giderler" başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderlerinin, tedavi ve ilaç giderlerinin, sigorta primleri ve emekli aidatlarının (bu primlerin ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye'de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla), 27 nci maddede yazılı giyim giderlerinin ve (4) numaralı bendinde ise seyahat maksadının gerektirdiği süreye maksur olmak şartıyla işle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet giderlerinin safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Defter Tutacaklar" başlıklı 172 nci maddesinde "Aşağıda yazılı gerçek ve tüzel kişiler bu kanunun esaslarına göre defter tutmaya mecburdurlar:

 

            1. Ticaret ve sanat erbabı;

 

            2. Ticaret şirketleri;

 

            3. İktisadi kamu müesseseleri;

 

            4. Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler;

 

            5. Serbest meslek erbabı;

 

            6. Çiftçiler.

 

            İktisadi kamu müesseseleriyle dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler defter tutma bakımından tüccarların tabi oldukları hükümlere tabidirler." hükmüne yer verilmiştir.

 

Buna göre, derneğinize ait iktisadi işletmenin Vergi Usul Kanunu kapsamında defter tutmaya mecbur gerçek ve tüzel kişiler arasında sayılması nedeniyle defter tutma mecburiyeti bulunmakta olup, iktisadi işletmeniz tarafından elde edilecek gelirlerin iktisadi işletmenin yevmiye defterine kaydedilmesi gerekmektedir. Ayrıca iktisadi işletmenizin kurumlar vergisi mükellefi olması nedeniyle kurum kazancının tespitinde Kurumlar Vergisi Kanunu ile Gelir Vergisi Kanununun yukarıda sayılan hükümleri çerçevesinde işletmenizde çalışan hizmetli ve işçilere ait yemek ve konaklama giderlerini indirim konusu yapabileceğiniz tabiidir.

  

ÖZELGE NO:3

 

BAŞLIK:Derneğin Spor Toto Teşkilatından İsim Hakkı Karşılığı Gelirlerinin Vergilendirilmesi hk

 

SAYI: 26468226-621-16-2010-102

 

TARİH:13.09.2012

 

Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca, ... Basketbol Kulübü Derneğine isim hakkı karşılığında yapılan ödemelerin vergilendirilip vergilendirilmeyeceği konusunda görüş talep edilmektedir.

 

Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden:

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, dernek ve vakıflar kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmamakla birlikte, aynı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi ile dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler vergi mükellefiyeti kapsamına alınmış olup Kanunun 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında da dernek veya vakıflara ait veya tabi olup faaliyetleri devamlı bulunan sermaye şirketi ve kooperatif statüsünde bulunmayan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi işletme olduğu; aynı maddenin altıncı fıkrasında ise bunların kazanç amacı gütmemelerinin, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevleri arasında bulunmasının, tüzel kişiliklerinin olmamasının, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya işyerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği, mal ve hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olmasının, kar edilmemesi veya karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketlerin kurumlar vergisinden muaf olduğu hükmüne yer verilmiştir.

 

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin " Spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetinde bulunan anonim şirketler" başlıklı  (4.12.) bölümünde ise transfer ve bonservis gelirleri, saha reklam gelirleri, maç bileti satışları, sporcuların formalarına aldıkları reklamlar, maç yayın hakkının satılması faaliyetleri idman ve spor faaliyeti kapsamında değerlendirilirken idman ve spor faaliyetlerinin yanı sıra forma, ayakkabı ve diğer malzeme satışı, otopark, benzin istasyonu, restoran, otel, büfe ve plaj işletmeciliği yapılması durumunda, idman ve spor faaliyetlerinin dışındaki bu faaliyetlerin ayrı bir iktisadi işletme olarak kurumlar vergisine tabi olacağı belirtilmiştir.

 

Bu çerçevede, isim hakkı karşılığında yapılan ödemelerin de spor ve idman faaliyeti olarak belirlenen söz konusu faaliyetler kapsamına girip girmediğinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı İsim Hakları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde isim hakkı; sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında yer alan spor kulüplerine, spor takımlarına ve ferdi sporculara ödenen nakdi değer olarak tanımlanmış olup aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise isim hakkına hak kazanabilmek için ilgili spor müsabakasının veya etkinliğin programda yer alması, müsabakanın veya etkinliğin tamamlanmış olması ve müsabaka veya etkinliğin sonucunun ilgili olduğu federasyonca tescil edilmesinin şart olduğu ifade edilmiştir.

 

Buna göre, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen spor müsabakalarına veya etkinliklere dayalı olarak Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca hazırlanan veya organize edilen sabit ihtimalli veya müşterek bahis programlarında söz konusu spor kulübünün adının yer alması, belirtilen spor müsabakası veya etkinliğin tamamlanıp sonucunun Federasyonca tescil edilmesi şartıyla spor kulüplerine "isim hakkı" karşılığında yapılan ödemeler idman ve spor faaliyetleri kapsamında değerlendirilecek olup söz konusu ödemeler anılan muafiyet hükmü kapsamında kurumlar vergisinden muaf bulunmaktadır.

 

Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:

 

KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde; Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

 

1/3-f maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin KDV ye tabi olduğu,

 

1/3-g maddesinde, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin KDV ye tabi olduğu,

 

29/1-a maddesinde; mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine  yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV yi Kanunda aksine bir hüküm olmadıkça indirebilecekleri,

 

34/1 inci maddesinde; yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV nin alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalara kanunî defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği

 

hüküm altına alınmıştır.

 

Buna göre, Derneğinizin Spor-Toto Teşkilatına verdiği isim hakkının kullandırılması hizmeti Kanunun 1/3-f maddesi kapsamında KDV ye tabi olup, bu işlem nedeniyle hesaplanan KDV Derneğinizin KDV ye tabi başka bir faaliyetinin bulunmaması şartıyla Spor-Toto Teşkilatı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenecektir.

 

Bundan başka faaliyetinizin de bulunması halinde Derneğinize bağlı iktisadi işletmenin KDV mükellefiyeti tesis edilecek ve isim hakkını kullandırılması dahil bütün işlemlerininiz üzerinden hesaplanan KDV mükellef sıfatıyla beyan edilecektir. Diğer taraftan, iktisadi işletmenizin KDV mükellefiyeti ile ilgili olarak yüklendiği KDV nin Kanunun 29/3 ve 34/1 inci maddelerindeki şartlar dahilinde indirim konusu yapılması mümkün olup, mükellefiyet tesisinden önce Derneğiniz giderleri nedeniyle ödediğiniz KDV, iktisadi işletmenizin vergiye tabi işlemlerine ilişkin hesaplanan KDV den irdirilemeyecektir.

 

Vergi Usul Kanunu Yönünden:

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 ve müteakip maddelerinde vergi mükellefleri tarafından düzenlenmesi zorunlu belgelere ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

 

... Basketbol Kulübü Derneğine isim hakkı karşılığında yapılan ödemeler muafiyet hükmü kapsamında kurumlar vergisinden muaf olmakla beraber katma değer vergisinden mükellefiyet tesisini gerektirmesi halinde Vergi Usul Kanunu uyarınca fatura düzenleme mecburiyeti bulunmaktadır. Ancak her iki vergi türünden de mükellefiyetinin bulunmamamsı halinde fatura düzenleme mecburiyeti bulunmayacağı tabiidir.

  

ÖZELGE NO:4

 

BAŞLIK:Reklam Türkiye Futbol Federasyonuna tescilli olarak sadece idman ve spor faaliyetinde bulunan A.Ş.in vergi muafiyeti hk

 

SAYI: B.07.1.GİB.4.07.16.01-KVK.2010.68-150

 

TARİH:09.06.2011

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellef olduğunuzu, Türkiye Futbol Federasyonuna tescilli olarak sadece idman ve spor faaliyetinde bulunduğunuzu belirterek, bu faaliyetten dolayı Kurumlar Vergisinden muaf olup olmadığınız ve ileride ticari bir faaliyette bulunduğunuz zaman bu muafiyetinizin devam edip etmeyeceği konularında özelge talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

 

Bilindiği üzere; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Muafiyetler" başlıklı 4 üncü maddesinin j bendinde; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadî işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler'in kurumlar vergisinden muaf oldukları hükmüne yer verilmiştir.

 

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 4. Mufiyetler başlıklı bölümünün ; "4.12. Spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetinde bulunan anonim şirketler" bendinde;

 

"Gençlik ve Spor Genel  Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler, Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında kurumlar vergisinden muaftırlar.

 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmelerinin muafiyet hükmünden yararlanabilmesi için iktisadi işletmenin;

 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve/veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan spor kulüplerine ait olması,

 

Faaliyetlerinin sadece idman ve spor faaliyetlerinden ibaret olması

 

gerekmektedir.

 

İdman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler ise sadece idman ve spor faaliyetinde bulunmaları kaydıyla kurumlar vergisinden muaf olacaktır.

 

Öte yandan, transfer ve bonservis gelirleri, saha reklam gelirleri, maç bileti satışları, sporcuların formalarına aldıkları reklamlar, maç yayın hakkının satılması faaliyetleri de idman ve spor faaliyeti kapsamında değerlendirilecektir.

 

Örneğin; Türkiye Futbol Federasyonuna tescil edilmiş bir spor kulübünün, idman ve spor faaliyetlerine bağlı olarak maç bileti satışları, sporcuların formalarına aldıkları reklamlar, maç yayın hakkının satılması gibi faaliyetleri muafiyet kapsamında değerlendirilecektir. Ancak, kulübün söz konusu idman ve spor faaliyetlerinin yanı sıra forma, ayakkabı ve diğer malzeme satışı, otopark, benzin istasyonu, restoran, otel, büfe ve plaj işletmeciliği yapması durumunda, idman ve spor faaliyetleri dışındaki faaliyetler ayrı bir iktisadi işletme olarak kurumlar vergisine tabi tutulacaktır."

 

açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Bu açıklamalara göre; sadece idman ve spor faaliyetinde bulunmak kaydıyla şirketiniz kurumlar vergisinden muaf olabilecek olup idman ve spor faaliyeti dışında ticari bir faaliyette bulunmanız halinde, söz konusu muafiyetten yararlanabilmeniz mümkün bulunmamaktadır.

 

ÖZELGE NO:5

 

BAŞLIK: Mülkiyeti Gençlik ve Spor Müdürlüğüne kullanım hakkı İl Başkanlığına ait işyerinin kiraya verilmesi işleminin, ticari bir organizasyon içerisinde yürütülmesi, gayrimenkul kompleksinin tek tek kiraya verilmesi ve kiraya verilen işyerlerinin yönetiminin ve giderlerinin İl Başkanlığı tarafından üstlenilmiş olması halinde, bir iktisadi işletme söz konusu olacağından bu kiralama işlemi katma değer vergisine tabi olacaktır.

 

SAYI: B.07.0.GEL.0.55/5517-1698/045984

 

TARİH:25.10.1999

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-g maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların ticari, sınai, zırai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri katma değer vergisine tabi bulunmaktadır. Aynı maddenin 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri katma değer vergisine tabi tutulmuştur.

 

Ancak, iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri, Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-d maddesi gereğince, katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

 

Bu çerçevede, mülkiyeti Gençlik ve Spor Müdürlüğüne kullanım hakkı ..... İl Başkanlığına ait işyerinin kiraya verilmesi işleminin, ticari bir organizasyon içerisinde yürütülmesi, gayrimenkul kompleksinin tek tek kiraya verilmesi ve kiraya verilen işyerlerinin yönetiminin ve giderlerinin ..... İl Başkanlığı tarafından üstlenilmiş olması halinde, bir iktisadi işletme söz konusu olacağından bu kiralama işlemi katma değer vergisine tabi olacaktır.

  

ÖZELGE NO:6

 

BAŞLIK: Spor Klubü Derneğinin, çay ocağı, büfe ve lokal işletme faaliyetinden dolayı, teslim ve hizmetleri katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

 

SAYI: B.07.0.GEL.0.54/5417-1740/31047

 

TARİH:27.06.2000

 

.....'da kurulu .... Spor Kulübü Derneği tarafından Bakanlığımıza verilen 14.10.1999 tarihli dilekçe ve eklerinin birer örneği ilişikte gönderilmiştir

 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 1 inci maddesinin (D) bendi ile dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler vergi mükellefiyetine alınmış, dernek ve vakıflar tüzel kişilikleri itibariyle mükellefiyet dışında tutulmuştur. Aynı Kanun'un 4 üncü ve 5 inci maddeleriyle de dernek ve vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve sermaye şirketleri ile kooperatifler dışında kalan ticari, sınai ve zırai işletmelerin, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri olduğu, bunların kazanç gayesi gütmemelerinin faaliyetin Kanun'la tevdi edilmiş görevler arasında bulunmasının, tüzel kişiliklerinin olmamasının, müstakil muhasebeleri ve kendilerine tahsis edilmiş sermayelerinin veya işyerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerine etki etmeyeceği hükme bağlanmıştır.

  

Diğer taraftan, aynı Kanunun 7 nci maddesinin 8 numaralı bendinde, Beden Terbiyesi Teşkilatına dahil derneklere veya kamu idare ve müesseselerine ait idman ve spor müesseseleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketlerin kurumlar vergisinden muaf olduğu belirlenmiştir.

 

Buna göre, adı geçen derneğin Beden Terbiyesi Teşkilatına dahil derneklerden olması halinde, söz konusu derneğe ait idman ve spor müesseseleri kurumlar vergisinden muaf olacaktır

 

Ayrıca, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 üncü maddesinin (5/b) bendinde, vakıflara ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden vergi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu tevkifatın oranı ise 01/02/1995 tarih ve 22189 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 12/01/1995 tarih ve 95/6429 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile % 20 olarak belirlenmiştir.

 

Bu durumda, söz konusu derneğe ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında kiracılar tarafından derneğe yapılacak kira ödemelerinden % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

 

Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 4369 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle değişik 8 numaralı bendinde ise, kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil, mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı belirlenmiştir.

 

22/08/1998 tarih ve 23441 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin "Dernek ve Vakıflara Ödenen Menkul Sermaye İratlarında Tevkifat" başlıklı (1.2.1) bölümünde de, bu hükmün 29/07/1998 tarihinden itibaren, vadesiz hesaplara ödenecek faizlerle, bu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara ödenecek mevduat faizlerine uygulanacağı, bu tarihten önce açılmış olan vadeli hesaplara ödenen faizlerden tevkifat yapılmayacağı ve tevkifat uygulamasında mevduat hesabının vade tarihinin önemli olmadığı açıklanmıştır.

 

Buna göre, adı geçen Dernek adına 29/07/1998 tarihinden önce bankalarda açılmış olan vadeli hesaplarına yürütülen faizlerden tevkifat yapılmayacağı ancak, bu tarihten sonra açılan veya vadesi yenilenen hesaplara yürütülecek faizlerden 29/12/1996 tarih ve 22862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 20/12/1996 tarih ve 96/8955 sayılı Kararnamenin Eki Karar ile % 12, 25/08/1999 tarih ve 23797 sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 20/08/1999 tarih ve 99/13230 sayılı Kararnamenin Eki Karar ile de 01/09/1999 tarihinden itibaren % 13 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-g maddesinde, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

 

Buna göre, adı geçen kulübün çay ocağı, büfe ve lokal işletme faaliyetinden dolayı katma değer vergisi mükellefiyetinin tesisi gerekmektedir.

  

ÖZELGE NO:7

 

BAŞLIK: Spor Kulubü bünyesinde açılacak kurslarda KDV hk.

 

SAYI: B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3/2010-14001-35-542

 

TARİH:18.07.2011

 

İlgide kayıtlı yazınızda, ... olarak dernek tüzüğü dahilinde çeşitli spor dallarında kursların düzenlenmek istendiği belirtilerek bu kurslar için kurumlar vergisi ve katma değer vergisi mükellefiyet tesisinin gerekip gerekmediği yönünde Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

 

KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, dernekler ve vakıflar kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmamakla birlikte, aynı maddenin (ç) bendi ile dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler mükellefiyet kapsamına alınmıştır. Kanunun 2 nci maddesinde de dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmelerin, dernek veya vakıfların iktisadi işletmeleri olduğu; bunların kazanç amacı gütmemelerinin, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunmasının, tüzel kişiliklerinin olmamasının, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "2.4. Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler" başlıklı bölümünde iktisadi işletmenin tanımı içinde yer alan ve devamlı olarak yapılan ticari, sınai veya zirai faaliyetten söz edebilmek için bu işletmenin tedavül ekonomisine katılması, başka bir ifadeyle işletmede üretilen veya alınan malların veya verilen hizmetin bir bedel karşılığı satılmış olması gerektiği, aksi halde diğer unsurlar var olsa dahi bir iktisadi işletmenin varlığından söz edilemeyeceği ifade edilmiştir.

 

İktisadi işletmenin belirgin özellikleri; bağlılık, devamlılık ve faaliyetin ticari, sınai veya zirai bir mahiyet arz etmesidir. Diğer bir anlatımla iktisadi işletmenin unsurları, ticari faaliyetin de temel özelliklerinden olan, bir organizasyona bağlı olarak piyasa ekonomisi içerisinde bedel karşılığı mal alım-satımı, imalatı ya da hizmet ifaları gibi faaliyetlerdir.

 

Kanun, bu gibi halleri tek tek saymak yerine, dernek ya da vakıf tarafından piyasa ekonomisi içerisinde icra edilen tüm iktisadi faaliyetleri kapsama almıştır.

 

Ticari organizasyon, sermaye tahsisi, işyeri açılması, personel istihdamı, ticaret siciline kaydolmak gibi unsur ve şartlardan tümü veya bir kısmı yerine getirilmek suretiyle belirli şekilde kurulmuş olacaktır. Bu takdirde bu organizasyon içinde bir takvim yılında veya iki veya üç yılda tek bir işlem yapılmış olsa dahi ticari faaliyetin varlığı kabul edilecektir.

 

Bu çerçevede; derneğinizin belli bir bedel karşılığında kursiyerlere düzenleyeceği kurslar, Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında idman ve spor faaliyeti olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından ve kurs faaliyeti nedeniyle derneğinize ait iktisadi işletme oluşacağından oluşan iktisadi işletmeden dolayı kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesisi gerekmektedir.

 

KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME

 

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

 

1/3-g maddesinde, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olanveyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticarî, sınaî, ziraî ve meslekî nitelikteki teslim ve hizmetlerinin KDV ye tabi olduğu,

 

17/1 inci maddesinde, genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi parti ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların, ilim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri ile tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetlerinin KDV den istisna olduğu,

 

hüküm altına alınmıştır.

 

Buna göre, derneğinizin kurs faaliyetleri nedeniyle oluşan derneğinize ait iktisadi işletmenin teslim ve hizmetleri KDV Kanununun 1/3-g maddesine göre KDV ye tabi olacaktır.

     

ÖZELGE NO:8

 

BAŞLIK: Türkiye Kick Boks Federasyonunun Gelirlerinin KDV ile KV Karşısındaki Durumu hk.

 

SAYI: B.07.1.GİB.0.01.55-130-5

 

TARİH:06.02.2012

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde; Federasyonunuzun ana statüsünün 35 inci maddesinde belirtilen, federasyon gelirlerinin katma değer vergisine tabi olup olmadığı ile federasyonunuz ile sponsor firma arasında imzalanan sponsorluk sözleşmesine dayanılarak sorumlu sıfatıyla KDV nin beyan edilip edilmeyeceği hususunda bilgi istenilmektedir.

 

1- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile iktisadi kamu kuruluşları kurumlar vergisi mükellefiyeti kapsamına alınmış olup aynı Kanunun 2 nci maddesinde de Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan sermaye şirketleri ve kooperatifler dışında kalan ticari, sınai veya zirai faaliyetlerin iktisadî kamu kuruluşu olduğu, bunların kazanç amacı gütmemelerinin, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunmasının, tüzel kişiliklerinin olmamasının, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği, mal ve hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olmasının, kâr edilmemesi veya kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin (2.3.1) bölümünde, iktisadi kamu kuruluşunun ticari, sınai veya zirai bir işletme oluşturup oluşturmadığı hususunda, bu Tebliğin "2.4. Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler" bölümünde yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

 

Anılan Genel Tebliğin (2.3.1) bölümünde ise iktisadi işletmenin belirlenmesinde iktisadi işletmenin en belirgin özelliğinin bağlılık, devamlılık ve faaliyetin ticari, sınai veya zirai bir mahiyet arz etmesi olduğu diğer bir anlatımla iktisadi işletmenin unsurlarının ticari faaliyetin de temel özelliklerinden olan, bir organizasyona bağlı olarak piyasa ekonomisi içerisinde bedel karşılığı mal alım-satımı, imalatı veya hizmet ifaları gibi faaliyetler olduğu, Kanunun bu gibi halleri tek tek saymak yerine, dernek veya vakıf tarafından piyasa ekonomisi içerisinde icra edilen tüm iktisadi faaliyetleri kapsamına aldığı, satılan mal veya hizmete ait bedelin sadece maliyeti karşılayacak kadar olmasının, kâr edilmemesinin, kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin iktisadi işletme olma vasfını değiştirmeyeceği ifade edilmiştir.

 

Dolayısıyla, federasyonların tüzel kişilikleri itibarıyla kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayıp devamlılık arz eden ticari, sınai ve zirai faaliyetleri nedeniyle oluşacak iktisadi işletmeler nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edileceği tabiidir.

 

Öte yandan, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna, 5105 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında, federasyonlara talepte bulunmaları durumunda Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı ile idari ve mali özerklik verilebileceği ve aynı maddenin on üçüncü fıkrasında ise özerk federasyonların tüm gelirlerinin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu hükme bağlanmıştır.

 

12/09/2006 tarihinde kurulan Federasyonunuza, 3289 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi hükmü çerçevesinde, 22/12/2006 tarih ve 26384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık Makamının 13/12/2006 tarih ve 343 sayılı olurları ile idari ve mali yönden özerklik verildiği ve Federasyonunuz ana statüsünde yer alan tüm gelirleriniz dolayısıyla her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğunuz anlaşılmıştır.

 

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Federasyonunuzun özerk bir federasyon olması nedeniyle ana statüsünüzün 35 inci maddesinde sayılan gelirleriniz, 3289 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca kurumlar vergisinden muaf tutulacaktır. Ancak, bu gelirleriniz dışında devamlılık arz eden ticari, sınai ve zirai faaliyetlerinizin bulunması halinde, oluşacak iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi gerekmektedir.

 

2- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

 

   Katma Değer Vergisi Kanununun;

 

- 1/3-c maddesinde, profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi, gösterilmesi faaliyetlerinin katma değer vergisine tabi olduğu,

 

- 1/3-g maddesinde, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticarî, sınaî, ziraî ve meslekî nitelikteki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisine tabi bulunduğu, aynı maddede ticari, sınaî, ziraî faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliğinin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği, ayrıca Kanunun 1 nci maddesinde sayılan faaliyetlerin kanunların veya resmî makamların gösterdiği gerek üzerine yapılmasının, bunları yapanların hukukî statü ve kişiliklerinin, Türk tabiyetinde bulunup bulunmamalarının,ikametgâh veya işyerlerinin yahut kanunî merkez veya iş merkezlerinin Türkiye'de olup olmamasının işlemlerin mahiyetini değiştirmeyeceği ve vergilendirmeye engel teşkil etmeyeceği,

 

- 17/1-b maddesinde, bu maddede sayılan kurum ve kuruluşların tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetlerin, 17/2-e maddesinde ise; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, kanunlarla kendilerine verilen görev gereği ve kuruluş amaçlarına uygun ruhsat, izin, onay ve benzeri hizmetleri ile bu hizmetlerle ilgili olarak kullanılacak basılı kağıtların bu kuruluşlar tarafından tesliminin (motorlu taşıtlar tescil plaka teslimleri hariç) KDV den istisna tutulduğu,

 

17/2-b maddesinde KDV Kanununun 17 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden istisna edildiği

 

-hükme bağlanmıştır.

 

Bu çerçevede Federasyonunuzun ana statüsünün 35 inci maddesinde sayılan " Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak, sporcu kartlarından ve sporcu lisanslarından alınacak tescil ve vize ücretleri, özel spor salonu kulüp ve diğer kuruluşlardan alınacak katkı ve tesis yeterlik belgesi ücretleri ile aidatlar, turnuvalardan alınacak katkı payları, transferlerden alınacak pay, ceza ve itiraz gelirleri" katma değer vergisine tabi bulunmamaktadır.

 

Ancak, Federasyonunuzun bu gelirleri dışındaki " turnuva ve lig müsabakaları katılım bedelleri, eğitim, hakem ve antrenör kursları, gelişim seminerleri katılım bedelleri, sponsorluk gelirleri, kira ve işletme gelirleri" ticari faaliyet kapsamında ifa edildiğinden katma değer vergisine tabidir.

 

Diğer taraftan, KDV Kanununun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlardan olan Federasyonunuza bedelsiz olarak yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları Kanunun 17/2-b madde hükmü gereğince KDV den istisna tutulacaktır.

 

Öte yandan, Federasyonunuzun sponsorluk ve kiralama işlemlerine ait KDV'nin mükellef sıfatıyla tarafınızdan beyan edilmesi gerekmektedir.

  

ÖZELGE NO:9

 

BAŞLIK: Derneğe ait iktisadi işletme tarafından gerçekleştirilen tenis idman ve sporu faaliyetinin kurumlar vergisi karşısındaki durumu  hk

 

SAYI: 96620903-48.15.01/1-91

 

TARİH:09.06.2012

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Deneğinize ait iktisadi işletmeniz tarafından ...'da isteyen kişilere ücret karşılığı uygulamalı tenis idman ve sporu yaptırıldığı ve kulübünüzün Türkiye Tenis Federasyonunun tescilli üyesi olduğu belirtilerek iktisadi işletmenizin Kurumlar Vergisinden muaf olup olmadığı ile alınan ücretlere uygulanacak KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler vergi mükellefiyeti kapsamına alınmış olup aynı Kanunun 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında da dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan sermaye şirketi ve kooperatif statüsünde bulunmayan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi işletme olduğu; altıncı fıkrasında ise dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği; mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kar edilmemesi veya karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır

 

Anılan Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler kurumlar vergisinden muaf tutulmuşlardır.

 

            03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin (4.12.) bölümünde,

 

             "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmelerinin muafiyet hükümlerinden yararlanabilmesi için iktisadi işletmenin;

 

            -Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve/veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan spor kulüplerine ait olması,

 

            -Faaliyetlerinin sadece idman ve spor faaliyetlerinden ibaret olması,

 

gerekmektedir."

 

            şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

 

Öte yandan, ... Tenis Spor Kulübünün ... lisans numarası ile Türkiye Tenis Federasyonunun tescilli üyesi olduğu anlaşılmıştır.

 

Buna göre, Türkiye Tenis Federasyonuna spor kulübü olarak tescil edilmiş olan spor kulüplerinin sadece idman ve spor faaliyetlerinden ibaret bulunan iktisadi işletmeleri kurumlar vergisinden muaf olacağından iktisadi işletmenizin belirtilen şartlar çerçevesinde tenis idman ve sporu ile ilgili faaliyetlerinin kurumlar vergisinden muaf tutulması gerekecektir. Ancak, iktisadi işletmeniz tarafından ücret mukabili verilen kurs hizmetleri muafiyet kapsamı dışında olup bu şekilde elde edilen gelirlerin iktisadi işletme açısından kurumlar vergisi beyannamesinde kurum kazancı olarak dikkate alınması gerekmektedir.

 

KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN

 

KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin vergiye tabi olduğu hükme bağlanmış, aynı maddenin 3-g fıkrasında ise derneklere ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükmüne yer verilmiştir.

 

Buna göre, dernekler ile kamu idare ve müesseselerinin faaliyetleri doğrudan katma değer vergisinin konusuna alınmamış, bu kuruluşlara ait veya tabi olan müesseselerin yukarıda belirtilen nitelikteki teslim ve hizmetleri vergiye tabi tutulmuştur. Spor kulübü dernekleri amatör ve profesyonel spor faaliyetleri yanında çeşitli alanlarda faaliyet gösteren müesseseler işletmekte olduklarından, bir iktisadi işletme niteliğinde olan sosyal tesis, lokal, otopark, spor okulları ve kursları, spor sahaları, sağlık merkezleri, plaj tesisleri ve benzeri iktisadi işletmelerin teslim ve hizmetleri genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

 

Dolayısıyla, Derneğinize ait iktisadi işletmenin aylık ...TL karşılığında vermiş olduğu tenis kursu ve tenis oynatma hizmeti KDV ye tabi olup, hizmetten yararlananlardan alınan bedele genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir.

  

ÖZELGE NO:10

 

BAŞLIK: Kurumlar vergisinden muaf spor klubü derneğinin belge düzeni hk

 

SAYI: 87247876-8.VUK.229.Md.2011.1-3

 

TARİH:16.05.2013

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; Spor Kulübü Derneğinizin Kurumlar Vergisi mükellefiyetinin bulunmadığını, bir takım istisnai faaliyetlerden elde edilen gelirlerin tahsilinde kullanılmak üzere "Kurumlar Vergisinden Muaftır" ibareli belge bastırmak istediğinizi belirterek, belge basımına ilişkin izin verilmesini talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

 

            Konu hakkında Derneğiniz ile yapılan yazışmadan istisnai faaliyet ve gelirlerden maksadın, sponsorluk geliri ve sportif organizasyonlara yapılan katkı bedeli geliri olduğu anlaşılmıştır.

 

            I-KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

 

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler vergi mükellefiyeti kapsamına alınmış olup aynı Kanunun 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında da dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan sermaye şirketi ve kooperatif statüsünde bulunmayan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi işletme olduğu; altıncı fıkrasında ise dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya işyerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği; mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kar edilmemesi veya karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

            03/04/2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin (2.4) bölümünde,

 

            "...

 

            Kazanç sağlama amacı olmasa dahi işletmenin konusunun ve faaliyetinin, her türlü mal ve hizmet satışı ya da bunlara benzer şekillerde olması ve devamlı surette yapılması durumlarında da dernek veya vakıflara ait iktisadi işletme oluştuğu kabul edilecektir.

 

            İktisadi işletmenin tanımı içinde yer alan ve devamlı olarak yapılan ticari, sınai veya zirai faaliyetten söz edebilmek için bu işletmenin tedavül ekonomisine katılması, başka bir ifadeyle işletmede üretilen veya alınan malların veya verilen hizmetin bir bedel karşılığı satılmış olması gerekir. Aksi halde diğer unsurlar var olsa dahi bir iktisadi işletmenin varlığından söz edilemez.

 

            Buna göre, dernek veya vakıfların eğitim ve sağlık gibi bir takım hizmetleri bir bedel karşılığı olmaksızın yerine getirmeleri halinde, bu faaliyetler dernek veya vakfa bağlı iktisadi işletme olarak nitelendirilmeyecektir. Ancak, sözü edilen hizmetlerin yerine getirilmesi için yapılan masrafların hizmet verilenlerden tahsil edilmesi veya bu kişilerden veya ailelerinden bağış adı altında bir bedel alınması durumunda, bu faaliyetler, dernek veya vakfa ait iktisadi işletme olarak kabul edilecek ve kurumlar vergisine tabi olacaktır."

 

            denilmektedir.

 

            Aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde ise Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadî işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketlerin kurumlar vergisinden muaf olduğu ifade edilmiştir.

 

            1 seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin (4.12) bölümünde,

 

            "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler, Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında kurumlar vergisinden muaftırlar.

 

            Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmelerinin muafiyet hükmünden yararlanabilmesi için iktisadi işletmenin;

 

            • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve/veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan spor kulüplerine ait olması,

 

            • Faaliyetlerinin sadece idman ve spor faaliyetlerinden ibaret olması

 

            gerekmektedir.

 

            İdman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler ise sadece idman ve spor faaliyetinde bulunmaları kaydıyla kurumlar vergisinden muaf olacaktır.

 

            Öte yandan, transfer ve bonservis gelirleri, saha reklâm gelirleri, maç bileti satışları, sporcuların formalarına aldıkları reklâmlar, maç yayın hakkının satılması faaliyetleri de idman ve spor faaliyeti kapsamında değerlendirilecektir."

 

            Ancak, kulübün söz konusu idman ve spor faaliyetlerinin yanı sıra forma, ayakkabı ve diğer malzeme satışı, otopark, benzin istasyonu, restoran, otel, büfe ve plaj işletmeciliği yapması durumunda, idman ve spor faaliyetleri dışındaki faaliyetler ayrı bir iktisadi işletme olarak kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.

 

            Buna göre, Derneğinizin yukarıda yer alan muafiyet hükmü kapsamında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve/veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulübü olması halinde, iktisadi işletmesinin sponsorluk ve katkı bedeli gelirleri nedeniyle kurumlar vergisinden muaf olacağı tabiidir.  Ancak, Derneğinizin yukarıda yer alan muafiyet hükümleri kapsamında tescil edilmiş bir spor kulübü olmaması veya tescil edilmiş olsa dahi yapmış olduğu faaliyetlerin idman ve spor faaliyetleri dışında ticari nitelik arz eden faaliyetler olması halinde iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekecektir.

 

            II-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

 

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun,

 

            -1/3-f maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin KDV ye tabi olduğu,

 

            -1/3-g maddesinde ise genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticarî, sınaî, ziraî ve meslekî nitelikteki teslim ve hizmetlerinin KDV ye tabi bulunduğu, aynı maddede ticari, sınaî, ziraî faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliğinin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği,

 

            hükme bağlanmıştır.

 

            Bu çerçevede, reklâm hizmeti vermek suretiyle elde ettiğiniz sponsorluk geliri ile sportif organizasyonlara katılım suretiyle elde ettiğiniz gelir nedeniyle Derneğiniz bünyesinde iktisadi işletme oluşması halinde, iktisadi işletmenin bu işlemleri KDV Kanununun 1/3-g maddesine göre KDV ye tabi tutulacaktır.

 

            Bu işlemleriniz nedeniyle Derneğiniz bünyesinde iktisadi işletme oluşmaması halinde, reklâm hizmeti vermek suretiyle elde ettiğiniz sponsorluk geliri Kanunun 1/3-f maddesine göre KDV ye tabi olacak, hesaplanan KDV Derneğinizin KDV mükellefiyeti bulunmaması nedeniyle hizmeti alan KDV mükellefleri tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilecektir.

 

            III-VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

 

            Derneklere bağlı iktisadi işletmeler diğer işletmeler gibi mükellefiyet tesis ettirme, defter tutma, beyanname verme, belge düzenine uyma (fatura, gider pusulası, ödeme kaydedici cihaz fişi vb.) ile Vergi Usul Kanununda belirtilen tüm vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olup kurumlar vergisinden muaf olmakla beraber diğer vergilerden birine tâbi olan (KDV gibi) derneklere ait iktisadi işletmelerin de muaf olmadıkları vergiler için defter tutmaları zorunlu bulunmaktadır.

 

            Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; "Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.", 229 uncu maddesinde "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." hükmüne,

 

            206 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (A) bölümünde ise;

 

            - Fatura veya perakende satış fişi kullanan, kurumlar vergisinden muaf kurumların bu belgeleri anlaşmalı matbaalarda bastırarak veya noterlere onaylatarak kullanacakları,

 

            - Kurumlar vergisinden muaf kurumların belgelerini basacak matbaa işletmecilerinin, söz konusu belgelerde vergi kimlik numarasının altına parantez içinde matbaa baskısı ile "Kurumlar Vergisinden Muaftır." şerhi koyacakları, noterlere onaylattırılacak bu tür belgelere ise söz konusu şerhin, noter onayından önce mükelleflerce kaşe ile basılacağı düzenlemesine

 

            yer verilmiştir.

 

            Bu itibarla, derneğinize bağlı olarak oluşan iktisadi işletmenin yukarıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Diğer taraftan KDV mükellefi olan iktisadi işletmenizin kurumlar vergisinden muaf olması halinde "Kurumlar Vergisinden Muaftır." ibareli fatura bastırması mümkün bulunmaktadır. 

  

ÖZELGE NO:11

 

BAŞLIK: Amatör spor kulüplerinin KDV mükellefiyeti ve belge düzeni hk.

 

SAYI: B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-7761-862

 

TARİH:27.08.2012

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numaralı mükellefi olduğunuz, kulübünüzün dernek olarak faaliyette bulunduğu, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki İddaa oyunlarından isim hakkı geliri almak için müracaatta bulunduğunuz, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının bu talebinizi yerinde bularak isim hakkı bedelinin ödenebileceğini, ancak bunun için imzalı kaşeli kulüp faturası ile ödeme yapabileceklerini yazılı olarak bildirdikleri, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 14 üncü maddesine göre faaliyette bulunan Kulübünüzün fatura bastırmasının ilgili Kanun gereği mümkün olamayacağı, ancak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesine göre ticari faaliyette bulunan kişilerin fatura ve benzeri evrak bastırabileceği kanunla tayin edildiğinden derneğiniz tarafından fatura bastırılıp bastırılamayacağı, eğer fatura kullanılamayacaksa sadece katma değer vergisi yönünden derneğin mükellef olup olamayacağı hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

 

I- KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasında, Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır.

 

Aynı Kanunun 1/3-g bendinde "Genel ve Katma Bütçeli İdarelere, İl özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara,  her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri katma değer vergisine tabidir." hükmü yer almaktadır.

 

Aynı zamanda konuyla ilgili olarak yayımlanan 55 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nde gerekli açıklamalar yapılmış olup, Tebliğ'in "A-Spor Kulüpleri" başlıklı bölümünde;

 

"...

 

Bu maddelerde hükme bağlandığı üzere dernekler ile kamu idare ve müesseselerinin faaliyetleri doğrudan katma değer vergisinin konusuna alınmamış, bu kuruluşlara ait veya tabi olan müesseselerin yukarıda belirtilen nitelikteki teslim ve hizmetlerinin vergiye tabi olduğu belirlenmiştir. Bu belirleme gereği yukarıda belirtilen idman ve spor müesseselerine sahip dernekler ile kamu idare ve müesseselere ait veya tabi olan iktisadi işletmeleri nedeni ile mükelleftirler. Anonim şirket statüsünde sportif faaliyetlerde bulunan kuruluşların bütün teslim ve hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1'inci maddesi gereğince vergiye tabi olduğu ise açıktır.

 

Spor kulübü dernekleri amatör ve profesyonel spor faaliyetleri yanında çeşitli alanlarda faaliyet gösteren müesseselere sahiptirler. Bir iktisadi işletme niteliğinde olan profesyonel futbol şubeleri ile, sosyal tesis, lokal, otopark, spor okulları ve kursları, spor sahaları,  sağlık merkezleri, plaj tesisleri ve benzeri iktisadi işletmelerin teslim ve hizmetleri, yapılan açıklamalar çerçevesinde katma değer vergisinin konusuna girmektedir.

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-g maddesine göre, profesyonel futbol şubelerinin katma değer vergisi kapsamına giren teslim ve hizmetleri aşağıda sayılmıştır.

 

-Maç hasılatları,

 

-Spor toto-loto ve lotogol isim hakkı gelirleri,

 

-Spor malzemesi ve hediyelik eşya satışı,

 

-Yayın hakkı gelirleri,

 

-Reklam gelirleri,

 

-Diğer gelirler.

 

...

 

Profesyonel futbol şubelerinin yukarıda sayılan spor malzemesi ve hediyelik eşya satışı, spor toto-loto, lotogol isim hakkı, reklam ve benzeri gelirleri ile spor kulüplerinin spor okul ve kurs, lokal, sosyal tesis, otopark, spor sahaları, sağlık, plaj tesisleri işletmek gibi faaliyetlerine ticari faaliyet kapsamında katma değer vergisi uygulanacaktır." açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Aynı Tebliğin, "Defter Tutma ve Belge Düzenleme" başlıklı bölümünde ise Tebliğde sayılan kuruluşlardan vergiye tabi mal teslimi ve hizmet ifalarında bulunanların katma değer vergisi mükellefiyetlerini tesis ettirmeleri ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutmak ve belge düzenlemek zorunda oldukları belirtilmiştir.

 

Yine aynı Tebliğ'in "E- İndirim" başlıklı bölümünde de;

 

"3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29/1 inci maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin vergilerin indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

 

Buna göre, spor kulüplerinin iktisadi işletmelerinin, Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı spor müdürlüklerinin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, sadece vergiye tabi işlemler için yüklenilen katma değer vergilerinin indirilmesi mümkündür. Dolayısıyla adı geçen kurum ve kuruluşların vergiye tabi olmayan işlemleri nedeniyle ödenen katma değer vergilerinin indirim konusu yapılması söz konusu olmayıp, bu vergilerin gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerekmektedir.

 

Ancak, vergiye tabi olan veya olmayan işlemler için birlikte yapılan ve ayrılması mümkün olmayan ortak harcamalara ilişkin katma değer vergisi indirim konusu yapılabilecektir. Bu açıklamalar çerçevesinde spor kulüpleri, tamamen amatör spor faaliyetlerine ilişkin olarak yaptıkları harcamalar için ödedikleri katma değer vergilerini indirim konusu yapamayacaklardır. ..." açıklamaları yer almaktadır.

 

Diğer taraftan konu hakkında görüşüne başvurulan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Gelir İdaresi Başkanlığına hitaben yazmış olduğu ... tarih ve ... sayılı yazısında;

 

"...

 

... Gençlik ve Spor Kulübü, bilardo, güreş, hentbol, işitme engelliler, masa tenisi, satranç, taekwon-do, voleybol branşlarında faaliyetlerini sürdürmekte olup, profesyonel bir branşı bulunmamaktadır. Bu nedenle ... Gençlik ve Spor Kulübü profesyonel spor kulübü değildir."

 

Yönünde görüş bildirilmiştir.

 

Bu nedenle, spor kulübü olarak faaliyet gösteren Derneğinizin, dernek gelirlerini artırmak ve spor faaliyetlerini geliştirmek için Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki iddaa oyunlarından alacağı "isim hakkı" için amatör spor kulübü sayılması hasebiyle 55 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'ne göre değerlendirildiğinde adına katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan isim hakkı gelirleri 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1 inci maddesine göre katma değer vergisine tabi olup, Derneğinizin amatör spor kulübü olması nedeniyle bu gelirlerinden dolayı mükellefiyet tesis edilmeyeceğinden bahse konu vergilerin aynı Kanunun 9 uncu maddesinin sorumluluk uygulaması kapsamında Spor Toto Teşkilatı tarafından beyan edilmesi gerekmektedir.

 

II- KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME

 

Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadî işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketlerin kurumlar vergisinden muaf olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Konuyla ilgili yayınlanan 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin  "4.12. Spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetinde bulunan anonim şirketler"başlıklı bölümünde, "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmelerinin muafiyet hükmünden yararlanabilmesi için iktisadi işletmenin;

 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve/veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan spor kulüplerine ait olması,

 

Faaliyetlerinin sadece idman ve spor faaliyetlerinden ibaret olması

 

gerekmektedir.

 

İdman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler ise sadece idman ve spor faaliyetinde bulunmaları kaydıyla kurumlar vergisinden muaf olacaktır.

 

Öte yandan, transfer ve bonservis gelirleri, saha reklam gelirleri, maç bileti satışları, sporcuların formalarına aldıkları reklamlar, maç yayın hakkının satılması faaliyetleri de idman ve spor faaliyeti kapsamında değerlendirilecektir.

 

Örneğin; Türkiye Futbol Federasyonuna tescil edilmiş bir spor kulübünün, idman ve spor faaliyetlerine bağlı olarak maç bileti satışları, sporcuların formalarına aldıkları reklamlar, maç yayın hakkının satılması gibi faaliyetleri muafiyet kapsamında değerlendirilecektir. Ancak, kulübün söz konusu idman ve spor faaliyetlerinin yanı sıra forma, ayakkabı ve diğer malzeme satışı, otopark, benzin istasyonu, restoran, otel, büfe ve plaj işletmeciliği yapması durumunda, idman ve spor faaliyetleri dışındaki faaliyetler ayrı bir iktisadi işletme olarak kurumlar vergisine tabi tutulacaktır." açıklamasına yer verilmiştir.

 

Diğer yandan, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 11 inci maddesinde; "Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

 

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir. ..." hükmüne yer verilmiş, 14 üncü maddesinde "Gençlik ve Spor Kulüpleri"ne ilişkin düzenlenme yer almıştır.

 

Ayrıca, 5253 sayılı Dernekler Kanunu nun 14 üncü maddesi ile 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 20 nci maddesine dayanılarak hazırlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde; gençlik ve spor kulüplerinin dernek statüsünde kurulması öngörülmüş, 39 uncu maddesinde ise bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 22/11/2001 tarihli ve4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Dernekler Yönetmeliği hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

 

Dernekler Yönetmeliğinde ve bu Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan Tebliğlerde de dernekler tarafından düzenlenmesi gereken gelir ve gider belgelerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen düzenlemelere göre, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 14 üncü maddesine tabi olarak kurulan Kulübünüz vergi uygulamaları bakımından statüsü itibariyle dernek olarak kabul edildiğinden kurumlar vergisinden muaf tutulacaktır.

 

III-VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME

 

213 sayılıVergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmüne yer verilmiştir.

 

Aynı Kanunun 229 ve müteakip maddelerinde ise fatura ve fatura yerine geçen belgeler düzenlenmiş, "Fatura kullanma mecburiyeti" başlıklı 232 nci maddesinde ise "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

 

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

 

2. Serbest meslek erbabına;

 

3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

 

4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

 

5. Vergiden muaf esnafa;

 

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

 

Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin (1.1.2011 tarihinden itibaren) 700 TL'yi geçmesi veya bedeli (1.1.2011 tarihinden itibaren) 700 TL'den az olsa dahi istemleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir." hükmü yer almıştır.

 

Yukarıdaki madde hükmünde fatura kullanma mecburiyetinde bulunanlar tadadi olarak sayılmış olup, gelir veya kurumlar vergisi ya da katma değer vergisi yönünden vergi mükellefiyeti bulunmayan derneklerin fatura kullanma mecburiyetleri de bulunmamaktadır.

 

Ancak Kulübünüzün ayrı bir iktisadi işletmesi bulunması halinde, söz konusu iktisadi işletmenin Vergi Usul Kanununun 229 ve müteakip maddeleri uyarınca belge düzenlemesi gerekmektedir.

 

ÖZELGE NO:12

 

BAŞLIK:Spor Kulübünde Belge Düzeni hk

 

SAYI: 87247876-8.VUK.229.Md.2011.1-3

 

TARİH:16.05.2013

  

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; Spor Kulübü Derneğinizin Kurumlar Vergisi mükellefiyetinin bulunmadığını, bir takım istisnai faaliyetlerden elde edilen gelirlerin tahsilinde kullanılmak üzere "Kurumlar Vergisinden Muaftır" ibareli belge bastırmak istediğinizi belirterek, belge basımına ilişkin izin verilmesini talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

 

            Konu hakkında Derneğiniz ile yapılan yazışmadan istisnai faaliyet ve gelirlerden maksadın, sponsorluk geliri ve sportif organizasyonlara yapılan katkı bedeli geliri olduğu anlaşılmıştır.

 

            I-KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

 

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler vergi mükellefiyeti kapsamına alınmış olup aynı Kanunun 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında da dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan sermaye şirketi ve kooperatif statüsünde bulunmayan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi işletme olduğu; altıncı fıkrasında ise dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya işyerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği; mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kar edilmemesi veya karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

            03/04/2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin (2.4) bölümünde,

 

            "...

 

            Kazanç sağlama amacı olmasa dahi işletmenin konusunun ve faaliyetinin, her türlü mal ve hizmet satışı ya da bunlara benzer şekillerde olması ve devamlı surette yapılması durumlarında da dernek veya vakıflara ait iktisadi işletme oluştuğu kabul edilecektir.

 

            İktisadi işletmenin tanımı içinde yer alan ve devamlı olarak yapılan ticari, sınai veya zirai faaliyetten söz edebilmek için bu işletmenin tedavül ekonomisine katılması, başka bir ifadeyle işletmede üretilen veya alınan malların veya verilen hizmetin bir bedel karşılığı satılmış olması gerekir. Aksi halde diğer unsurlar var olsa dahi bir iktisadi işletmenin varlığından söz edilemez.

 

            Buna göre, dernek veya vakıfların eğitim ve sağlık gibi bir takım hizmetleri bir bedel karşılığı olmaksızın yerine getirmeleri halinde, bu faaliyetler dernek veya vakfa bağlı iktisadi işletme olarak nitelendirilmeyecektir. Ancak, sözü edilen hizmetlerin yerine getirilmesi için yapılan masrafların hizmet verilenlerden tahsil edilmesi veya bu kişilerden veya ailelerinden bağış adı altında bir bedel alınması durumunda, bu faaliyetler, dernek veya vakfa ait iktisadi işletme olarak kabul edilecek ve kurumlar vergisine tabi olacaktır."

 

            denilmektedir.

 

            Aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde ise Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadî işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketlerin kurumlar vergisinden muaf olduğu ifade edilmiştir.

 

            1 seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin (4.12) bölümünde,

 

            "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler, Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında kurumlar vergisinden muaftırlar.

 

            Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmelerinin muafiyet hükmünden yararlanabilmesi için iktisadi işletmenin;

 

            • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve/veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan spor kulüplerine ait olması,

 

            • Faaliyetlerinin sadece idman ve spor faaliyetlerinden ibaret olması

 

            gerekmektedir.

 

            İdman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler ise sadece idman ve spor faaliyetinde bulunmaları kaydıyla kurumlar vergisinden muaf olacaktır.

 

            Öte yandan, transfer ve bonservis gelirleri, saha reklâm gelirleri, maç bileti satışları, sporcuların formalarına aldıkları reklâmlar, maç yayın hakkının satılması faaliyetleri de idman ve spor faaliyeti kapsamında değerlendirilecektir."

 

            Ancak, kulübün söz konusu idman ve spor faaliyetlerinin yanı sıra forma, ayakkabı ve diğer malzeme satışı, otopark, benzin istasyonu, restoran, otel, büfe ve plaj işletmeciliği yapması durumunda, idman ve spor faaliyetleri dışındaki faaliyetler ayrı bir iktisadi işletme olarak kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.

 

            Buna göre, Derneğinizin yukarıda yer alan muafiyet hükmü kapsamında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve/veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulübü olması halinde, iktisadi işletmesinin sponsorluk ve katkı bedeli gelirleri nedeniyle kurumlar vergisinden muaf olacağı tabiidir.  Ancak, Derneğinizin yukarıda yer alan muafiyet hükümleri kapsamında tescil edilmiş bir spor kulübü olmaması veya tescil edilmiş olsa dahi yapmış olduğu faaliyetlerin idman ve spor faaliyetleri dışında ticari nitelik arz eden faaliyetler olması halinde iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekecektir.

 

            II-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

 

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun,

 

            -1/3-f maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin KDV ye tabi olduğu,

 

            -1/3-g maddesinde ise genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticarî, sınaî, ziraî ve meslekî nitelikteki teslim ve hizmetlerinin KDV ye tabi bulunduğu, aynı maddede ticari, sınaî, ziraî faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliğinin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği,

 

            hükme bağlanmıştır.

 

            Bu çerçevede, reklâm hizmeti vermek suretiyle elde ettiğiniz sponsorluk geliri ile sportif organizasyonlara katılım suretiyle elde ettiğiniz gelir nedeniyle Derneğiniz bünyesinde iktisadi işletme oluşması halinde, iktisadi işletmenin bu işlemleri KDV Kanununun 1/3-g maddesine göre KDV ye tabi tutulacaktır.

 

            Bu işlemleriniz nedeniyle Derneğiniz bünyesinde iktisadi işletme oluşmaması halinde, reklâm hizmeti vermek suretiyle elde ettiğiniz sponsorluk geliri Kanunun 1/3-f maddesine göre KDV ye tabi olacak, hesaplanan KDV Derneğinizin KDV mükellefiyeti bulunmaması nedeniyle hizmeti alan KDV mükellefleri tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilecektir.

 

            III-VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

 

            Derneklere bağlı iktisadi işletmeler diğer işletmeler gibi mükellefiyet tesis ettirme, defter tutma, beyanname verme, belge düzenine uyma (fatura, gider pusulası, ödeme kaydedici cihaz fişi vb.) ile Vergi Usul Kanununda belirtilen tüm vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olup kurumlar vergisinden muaf olmakla beraber diğer vergilerden birine tâbi olan (KDV gibi) derneklere ait iktisadi işletmelerin de muaf olmadıkları vergiler için defter tutmaları zorunlu bulunmaktadır.

 

            Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; "Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.", 229 uncu maddesinde "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." hükmüne,

 

            206 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (A) bölümünde ise;

 

            - Fatura veya perakende satış fişi kullanan, kurumlar vergisinden muaf kurumların bu belgeleri anlaşmalı matbaalarda bastırarak veya noterlere onaylatarak kullanacakları,

 

            - Kurumlar vergisinden muaf kurumların belgelerini basacak matbaa işletmecilerinin, söz konusu belgelerde vergi kimlik numarasının altına parantez içinde matbaa baskısı ile "Kurumlar Vergisinden Muaftır." şerhi koyacakları, noterlere onaylattırılacak bu tür belgelere ise söz konusu şerhin, noter onayından önce mükelleflerce kaşe ile basılacağı düzenlemesine

 

            yer verilmiştir.

 

            Bu itibarla, derneğinize bağlı olarak oluşan iktisadi işletmenin yukarıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Diğer taraftan KDV mükellefi olan iktisadi işletmenizin kurumlar vergisinden muaf olması halinde "Kurumlar Vergisinden Muaftır." ibareli fatura bastırması mümkün bulunmaktadır.

   

ÖZELGE NO:13

 

BAŞLIK: Kurumlar vergisinden muaf olan Federasyonların Ba Bs formlarını vermelerine gerek olmadağı hk

 

SAYI: B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-124

 

TARİH:21.02.2011

 

İlgi dilekçenizde,... Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu belirterek 2010/Şubat döneminden itibaren federasyonunuzun Ba-Bs formu verip vermeyeceği konusunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

 

Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile iktisadi kamu kuruluşları kurumlar vergisi mükellefiyeti kapsamına alınmış olup aynı Kanunun 2 nci maddesinde de Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan sermaye şirketleri ve kooperatifler dışında kalan ticari, sınai veya zirai faaliyetlerin iktisadî kamu kuruluşu olduğu, bunların kazanç amacı gütmemelerinin, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunmasının, tüzel kişiliklerinin olmamasının, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği, mal ve hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olmasının, kâr edilmemesi veya kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin (2.3.1) bölümünde, iktisadi kamu kuruluşunun ticari, sınai veya zirai bir işletme oluşturup oluşturmadığı hususunda, bu Tebliğin "2.4. Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler" bölümünde yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

 

Anılan Genel Tebliğin (2.3.1) bölümünde ise iktisadi işletmenin belirlenmesinde iktisadi işletmenin en belirgin özelliğinin bağlılık, devamlılık ve faaliyetin ticari, sınai veya zirai bir mahiyet arz etmesi olduğu diğer bir anlatımla iktisadi işletmenin unsurlarının ticari faaliyetin de temel özelliklerinden olan, bir organizasyona bağlı olarak piyasa ekonomisi içerisinde bedel karşılığı mal alım-satımı, imalatı veya hizmet ifaları gibi faaliyetler olduğu, Kanunun bu gibi halleri tek tek saymak yerine, dernek veya vakıf tarafından piyasa ekonomisi içerisinde icra edilen tüm iktisadi faaliyetleri kapsamına aldığı, satılan mal veya hizmete ait bedelin sadece maliyeti karşılayacak kadar olmasının, kâr edilmemesinin, kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin iktisadi işletme olma vasfını değiştirmeyeceği ifade edilmiştir.

 

Dolayısıyla, federasyonların tüzel kişilikleri itibarıyla kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayıp devamlılık arz eden ticari, sınai ve zirai faaliyetleri nedeniyle oluşacak iktisadi işletmeler nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edileceği tabiidir.

 

Öte yandan, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna, 5105 sayılıKanunun 2'nci maddesiyle eklenen Ek 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında, federasyonlara talepte bulunmaları durumunda Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı ile idari ve mali özerklik verilebileceği ve aynı maddenin on üçüncü fıkrasında ise özerk federasyonların tüm gelirlerinin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu hükme bağlanmıştır.

 

... tarihinde kurulan Türkiye ... Federasyonuna, 3289 sayılı Kanunun Ek 9'uncu maddesi hükmü çerçevesinde, ... tarihli ve ... sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık makamının ... tarihli ve ... sayılı olurları ile idari ve mali yönden özerklik verildiği ve bu Federasyonun ana statüsünde yer alan tüm gelirleri dolayısıyla her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Türkiye ... Federasyonu özerk bir federasyon olup ana statüsünün 35'inci maddesinde sayılan gelirleri dolayısıyla 3289 sayılı Kanunun Ek 9'uncu maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca kurumlar vergisinden muaf tutulacaktır. Ancak anılan federasyonun bu gelirleri dışında devamlılık arz eden ticari, sınai ve zirai faaliyetlerinin bulunması halinde oluşacak iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 148, 149 ve Mükerrer 257' nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş, 362 ve 381 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle de bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmıştı.

 

Ayrıca, 04.02.2010 tarih ve 27483 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin, "Yükümlülük Kapsamındaki Mükellefler" başlıklı bölümünün 1.1.2. maddesinde "Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren  Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir." ifadesi yer almaktadır.

 

Bu durumda, kurumlar vergisinden muaf olan Federasyonunuzun Ba ve Bs bildirim formu verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

     

ÖZELGE NO:14

 

BAŞLIK: Futbolcu transferinden elde edilen gelirin KDV\'ye tabi olup olmadığı hk.

 

SAYI: B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.151-30

 

TARİH:20.01.2012

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Anonim şirket statüsünde bulunan Şirketinizin 3. Profesyonel Futbol Liginde oynadığı ve sadece sportif faaliyetlerde bulunduğundan bahisle, Şirketiniz tarafından yapılan futbolcu transferlerinden elde edilen gelirin katma değer vergisine tabi olup olmadığı konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

 

Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesi ile ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi tutulmuş, aynı Kanununun 1/3-g maddesi ile genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Aynı maddenin 4 üncü fıkrası ticari, sınai, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliği Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceğini, 5 inci fıkrası ise bu faaliyetlerin kanunların veya resmi makamların gösterdiği gerek üzerine yapılması, bunları yapanların hukuki statü ve kişiliklerinin işlemlerin mahiyetini değiştirmeyeceği ve vergilendirmeye mani teşkil etmeyeceğini hükme bağlamıştır.

 

Konu ile ilgili olarak 55 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "A-Spor Kulüpleri" başlıklı bölümünde; anonim şirket statüsünde sportif faaliyetlerde bulunan kuruluşların bütün teslim ve hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesi gereğince vergiye tabi olduğu açıklanmıştır.

 

Buna göre, anonim şirket statüsünde sportif faaliyetlerde bulunan şirketiniz tarafından yapılan futbolcu transferlerinden elde edilen bedeller, KDV Kanununun 1/1 inci maddesi kapsamında KDV ye tabi olacaktır.{jcomments on}

 

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  9867  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Murat Başaran Cuma, 02 Nisan 2010.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

10/08/2022

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

2.829,58

1,59

 bjk BJKAS

4,95

-2,37

 fb FENER

51,10

-1,26

 gs GSRAY

5,45

 4,61

 trabzon TSPOR

5,58

0,72

   SPOR ENDEKSİ

1.535,89

0,52

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 31884179

SÜPER LİG 2022-2023 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV  
Başakşehir   1   1  0  4  4    3 
2 Alanyaspor  1   1  0  2 

3

3 Trabzonspor  1  1 0 0 2 3
4 Adana D.  1    1   1 3
5 Beşiktaş  1 1 0  0  0 1 3
6 Galatasaray  1  1    0  0  0    1  
7

Fenerbahçe

 1  1   3   0
8 Ümraniyespor  1   1  0 
9 Gaziantep FK 1  1 0
10 Sivasspor  1   1  1
11 Ankaragücü

1
12 Konyaspor   0     1 
13 Hatayspor 0   0
14 Giresunspor  1   3    -1     0  
15 Antalyaspor  1 -1  0
16 Kayserispor   1  0   -1 0
17 Karagümrük 1 -2   0  
18 İstanbulspor  1  0 2   -2 0
19 Kasımpaşa 1  -4   0  

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

2021 Deluitte Raporu

 

 

 

 2021de-avrupada-ve-turkiyede-futbol-ekonomisi

Cocid-19 sürecinde 2021'e girerken Avrupa'da ve Türkiye'de Futbol Ekonomisi'nde yaşanılan değişim ve olumsuz gelişmeleri okumak için tıklayınız.

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 Eko spor 1

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.