Temiz Eller Operasyonu FIFA'yı Temizleyebilecek mi?
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Genel Tuğrul AKŞAR Temiz Eller Operasyonu FIFA'yı Temizleyebilecek mi?

Temiz Eller Operasyonu FIFA'yı Temizleyebilecek mi?

151008104113 blatter platini ws 624x351 epa nocredit

Tuğrul AKŞAR- 27 Ekim 2015 Bilindiği üzere bu ayın başından itibaren FIFA'da rüşvet, yolsuzluk ve şantaj üzerine soruşturmalar derinleştirilerek devam ettiriliyor.

 

  

FIFA ve Blatter hakkında daha önceden bazı soruşturmalar açılmış ama Blatter bu soruşturmaların hepsinden bir şekilde kurtulmuştu.

  

Şimdiki yürütülen cezai soruşturma FIFA Başkan ve Yöneticilerinin Dünya Kupası organize edilecek ülkelerden rüşvet almaları ile 2005 yılında FIFA eski başkan yardımcısı Jack Warner'ın televizyon yayın haklarıyla ilgili yolsuzluk yaptığı iddialarına dayanıyor. Bir diğer önemli suçlama da, Blatter'ın 2011'de kendisi için çalışan Platini'ye 2 milyon İsviçre Frangı ödeme yaptığına ilişkin. Bu ödemeye ilişkin FIFA hesaplarında herhangi bir muhasebe kaydının bulunmaması bu iddianın doğruluğunu destekler nitelikte...

  

Devam eden soruşturmalarda FIFA başkanı Sepp Blatter, genel sekreteri Jerome Valcke ve başkan yardımcısı Michel Platini'nin yönetim kurulu üyelikleri 90 gün geçici askıya aldı. Eski FIFA başkan yardımcısı Güney Koreli Chung Mong-Joon'a da altı yıl boyunca yönetim ve denetimde yer almama ve 100.000 İsviçre Frangı para cezası verildi.

  

Soruşturma sürecinde ortaya çıkan delil, bulgu ve itiraflar, FIFA'da yozlaşma ve çürümenin, tahmin edilenin üzerinde olduğunu ortaya koyuyor.

  

Dünya'da tüm futbol federasyonlarının en üst yönetsel organı olan FIFA'nın kuruluş amaçlarından birisini de, "Kendisine tabi Federasyonları yönetim ve denetim altında tutarak, futbolun istismar edilmesine yönelik, futbolun ruhuna uygun olmayan yöntem ve uygulamaları engellemek" ilkesi oluşturuyor.

  

Kısacası, FIFA Dünya futbolunu yönetmek ve aynı zamanda onu, anti-futbol unsurlarına karşı korumak amacıyla kurulan, kar amacı gütmeyen, sosyal fayda sağlamak amaçlı bir örgüt.

  

Peki, kendi kuruluş tüzüğünde bunlar yazılı olan bir örgüt, nasıl oldu da bugün rüşvet, yolsuzluk ve şantajla anılır hale geldi.

  

Kısaca, FIFA'nın bu noktaya gelmesinde iki önemli konu var. Bunlar: 1) FIFA'nın Ekumenik Yapısı, 2) Futboldaki Parasallaşmanın FIFA gelirlerinde yarattığı rekor atış (Finansallaşmanın olumsuz etkileri).

   

1. FIFA’nın Ekumenik Yapısı

  

Merkezi Zürih’te bulunan FIFA’nın kuruluş statüsünde uluslararası "kar-amaçsız (non-profit)" ve "kamusal olmayan (non-government)" bir organizasyon olduğu vurgulanıyor. Uluslararası statüsü onu, devlet ve siyasetin etkisi dışına taşıyor. Diğer taraftan kar-amaçsız olduğu için de rekabetçi pazar koşullarının dışında bir ekonomik yaşamı var. FIFA yönetiminde her üye federasyonun bir oyu bulunuyor. 209 Ülke federasyonu bu konfederasyona üye. Bu bağlamda FIFA kendisini, AB Spor Hukuk normları doğrultusunda devletler üstü görüyor. Örgütsel yapısını aynı zamanda yasalar üstünde sayan "ekümenik" bir iddiaya da sahip.

  

FIFA’nın kuruluş ilkelerinden birisi de "Meşruiyet Açığı" tartışmasını neden olan, "Bütün federasyonları kontrol hakkında tutma"  olarak özetlenen beşinci ilkedir. Ne yazık ki, Bu ilkenin dayandığı veya dayanabileceği herhangi bir uluslararası hukuk desteği bulunmuyor. FIFA bunu ulusal federasyonlarla imzaladığı "statü anlaşmaları" yaparak, "FIFA'ya bağlılığı ulusal yasa sistemine sokarak perçinlemek" stratejisini uyguluyor.(Doç.Dr.Kutlu Merih- FIFA'nın Meşruiyet Açığı ve Futbolda Ekümenlik”  http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/yonetim/119-kutlu-merih/481-fifann-meruiyet-ac-ve-futbolda-ekuemenlik.html). Bu ilkeyi uygularken de Ulusal Federasyonlara, elindeki maddi olanakları kullandırım konusunda son derece cömert davranıyor. Özelikle, seçim zamanlarında delegelere sağlanan ekstra avantajların yanısıra, bazı ülkelere sağlanan futbol yatırımlarıyla oylar garanti altına alınabiliyor.

 

FIFA'nın kar gütmeyen ve sosyal fayda yaratmaya yönelik yapısının, bu noktaya nasıl geldiğini yine, Kutlu Merih hocamızın makalesiynden bir pasajdan okuyalım.

 

"Bu kadar soylu amaçlar ortaya koyan küresel kuruluşlar nasıl oluyor da bu tür şaibeli yönetimlere sahip olabiliyor? Burada kar-amaçsız kuruluşlarda görülen yönetsel dengesizlikler devreye girmektedir. Aynı sorunlara gerçekte diğer kar-amaçsız kamusal kuruluşlarda da rastlanmaktadır. Kar maksimizasyonu yapılamayan durumlarda rant-maksimizasyonu yapılmakta ve olumlu finansal ortamlarda bu süreç giderek yöneticilerin kişisel rant maksimizasyonuna dönüşmektedir. Bu tür rant maksimizasyonu ise sahip olunan iktidarı (bir süre sonra) koruma ve derinleştirme sürecine dönüştürüyor. Böylece evrensel bir fayda maksimizasyonu görünümü altında kişisel faydalar maksimize ediliyor. Bunu geçekleştirebilmek için de çıkar gurupları ve lobi gurupları ile yaygın ve derinlemesine ilişkiler geliştiriliyor." (Kutlu MERİH, FIFA'da Bu Yapı Oldukça Üç Kağıt Bitmez!  http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/genel/123-kutlu-merih/3741-fifa-.html)

  

2. Futboldaki Parasallaşma FIFA Gelirlerini Rekor Şekilde Artırdı

  

1974’te FIFA başkanı seçilen Joao HAVELANGE, “Ben buraya futbol denen ürünü pazarlamak için geldim” diyordu. Gerçekten öyle yaptı ve bu konuda çok da başarılı oldu. Nitekim, FIFA’nın gelirleri rekor düzeyde bir artış kaydetti.

  

FIFA'nın 2014 Finansal Raporları'na göre de FIFA adeta dev bir ekonomik örgüt olarak karşımıza çıkıyor. Bu rapordan birkaç veriyi sizlerle paylaşalım.

  

FIFA 2011-14 arasında toplamda 5,7 Milyar Dolar gelir ve 5.380 Milyon Dolar gider yapan, 338 Milyon Dolar kar yaratan dev bir organizasyon. Gelirleri astronomik artan FIFA’nın bankalarda 1.08 Milyar Dolar nakit parası bulunuyor. Gelirlerinin %43’ü TV, %29’u pazarlama ve havuz ve %28’i de diğer gelirlerden oluşuyor. Harcamalarının %72’si Futbol yatırımlarına giderken, %28’i diğer harcamalardan oluşuyor. 2014 gelirleri 2.096 Milyon Dolar’a ulaşırken, harcamaları 1.955 Milyon Dolar olarak gerçekleşti. FIFA’nın son dört yılda futbolun gelişimine harcadığı para 509 Milyon dolar (yıllık 127.4 Milyon Dolar). FIFA 2014 Brezilya’da katılan ülkelere toplam 358 Milyon Dolar ödedi.

  

FIFA’nın en çok eleştiri alabilecek finansal göstergelerinden birisi de, FIFA personeline son dört yılda ödenen ücret ve maaşlar…Bu ödemelerin toplamı toplamı 397 Milyon Dolar…Bu harcamaların detayına bakıldığında FIFA Yönetiminin son dört yılda yaptıkları ziyaret, seyahat, konaklama ve benzeri giderleri toplamı 145 Milyon Dolar olarak gerçekleşmiş…Buna göre son dört yılda bu iki kalemin toplamı 542 Milyon Dolar’a ulaşırken, FIFA'nın son dört yılda futbolun gelişimine harcadığı para ise 509 Milyon dolar olmuş...

   

Buradan da anlaşılıyor ki, FIFA aslında Futbol'dan çok kendisini düşünen bir ekonomik örgüte dönüşmüş durumda...

   

Sonuç

 

Doç.Dr. Kutlu Merih’in www.futbolekonomi.com’da kaleme aldığı, FIFA'da Bu Yapı Oldukça Üç Kağıt Bitmez! Makalesinde de belirttiği üzere, (http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/genel/123-kutlu-merih/3741-fifa-.html) “Bu yapı, yoksul ve desteğe muhtaç üçüncü dünya ülkelerini etkileyip oy temin ederek, FIFA yönetimini tekelleştirebilmeye olanak sağlamaktadır. FIFA sloganı: “Oyunun iyiliği için – For the good of the game” olduğu halde düzenin gerçekte kime iyilik ettiği oldukça kuşkuludur. Ayrıca kuruluşun futbolu ticarileştirerek sağladığı milyarlarca dolarlık bütçeler de kendilerine bir tür dokunulmazlık satın almalarına olanak sağlamaktadır…"

 

"Sonuçta gördük ki, FIFA'nın ekumenik yapısı, başındaki paragöz, üç kağıtçı bu futbol ahlaksızları için, kendi emellerini gerçekleştirme ve servetlerini futbolu kullanarak artırma konusunda bulunmaz bir nimetti. Nitekim de öyle oldu.  Zaten, FIFA'nın mevcut ekumenik örgütsel yapılanması, bu tür ahlaksızlıklara olanak sağlayacak bir yapıda…bir organizasyonun denetim ve yönetim fonksiyonlarını çalıştırırken,  yönetim fonksiyonunun denetim fonksiyonunun üzerinde vesayet oluşturması, bu tür suiistimallerin gelişimine uygun ortam ve olanak sağlıyor.”{jcomments on}

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  6663  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Tuğrul Akşar Cuma, 02 Nisan 2010.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

25.11.2021

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

1.819,23

0,38

 bjk BJKAS

5,67

1,25

 fb FENER

32,24

2,03

 gs GSRAY

4,09

0,00

 trabzon TSPOR

8,04

-2,19

   SPOR ENDEKSİ

1.460,62

-0,32

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 29872268

SÜPER LİG 2021-2022 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV  
Trabzonspor  13  10   0   27 11   16  33 
2 Hatayspor  13  8   3  23  10  13 

24

3 Konyaspor   13 7 5  1  21 10 11 26 
4 Alanyaspor  13   7   3  20 19  1 24 
5 Fenerbahçe  13 7 2  4  19 16 3 23 
6 Karagümrük  13   6   4   3  21  16   5  22 
7

Başakşehir

 13  7  0  6  20  16  4 21 
8 Galatasaray  13   6  3  4  19  17  2 21 
9 Beşiktaş 13  6  2  5  21  17 4 20 
10 Adanaspor  13    5   4   4  20  18  2 19
11 Altay  13  5  1  7

 18

 21  -3 16
12 Kayserispor    13  4  4  5  18  21   -3   16 
13 Antalyaspor   13  4  3  6  15  20  -5 15
14 Gaziantep  13   4  3  6  14  19   -5   15 
15 Sivasspor  13  2  7  4  16  15 1 13
16 Giresunspor  13   3   4  6  8  12 -4 13
17 Yeni Malatya 13  4  0  9  12  23  -11   12 
18 Göztepe  13   2  4  7  12  19  -7 10
19 Kasımpaşa 13  2  3  8  13  21  -8   9 
20 Rizespor  13   2  1   10   11  27 -16 7

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

2021 Deluitte Raporu

 

 

 

 2021de-avrupada-ve-turkiyede-futbol-ekonomisi

Cocid-19 sürecinde 2021'e girerken Avrupa'da ve Türkiye'de Futbol Ekonomisi'nde yaşanılan değişim ve olumsuz gelişmeleri okumak için tıklayınız.

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

 

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

 Eko spor 1

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.